Hjem

Senter for vitenskapsteori

Bygningsfasade

Senter for vitenskapsteori (SVT) er en tverrfaglig og interfakultær enhet ved UiB med ansvar for forsking på, utdanning i og formidling av vitskapsteori.

 

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Parkveien 9
Postadresse: Postboks 7805, 5020 Bergen, Norge
Telefon: 55 58 27 05
Epost: post@svt.uib.no

 

Forskning og undervisning

Forskningsprofilen til SVT favner bredt, med fokus på kritisk refleksjon over forholdet mellom vitenskap og samfunn. Senteret leder og deltar i forskningsprosjekt som studerer etiske og samfunnsmessige sider ved vitenskap og teknologi.

SVT er medlem av det nasjonale fagrådet for vitenskaps- og teknologistudier og underviser vitenskapsteori og etikk i alle forskerutdanninger ved UiB. Senteret tilbyr også enkeltemner på bachelornivå, Dannelsesemner.

SVT symposium 2019
Ted Porter speaks

Podcast med professor Ted Porter

I denne podcasten snakkar SVT-stipendiat Thor Olav Iversen med historieprofessor Ted Porter om tala sin historie i vitskap og samfunnet, statleg styring via privatiserte algoritmer og kvifor folketeljingar i Noreg på 1800-talet synte ein høgare rate av sinnsjukdom enn i nokon andre land.

Forskningsformidling

Usikkerhet i forskningen: sett fra beslutningstakeres side

Ny forskningsformidling fra MAGIC-prosjektet om hva som skjer når det er stor usikkerhet rundt samfunnsspørsmål og forskningen ikke kan gi entydige svar?

Podcast
to personer

Å forstå globale samfunnsutfordringer

Silvio Funtowicz og Thor Olav Iversen om 'krisen i vitenskapen' og opprinnelsen til post-normal forskning.

Sluttrapport og konferanse
forsiden av rapporten

Forskningsintegritet i kontekst

Prosjektet "Research Integrity in Norway" (RINO) har levert sin sluttrapport. Hva sier den om forskningsetiske praksiser i Norge?

DANNELSESEMNER
Ideen bak dannelsesemnene er å bygge universitetsfellesskap på tvers av etablerte faglige skillelinjer og akademiske kulturer. Dette forutsetter at vi er istand til å kommunisere på tvers av skillelinjer og lære av hverandre. På dannelsesemnene mener vi at dette bør starte tidlig i utdannelsesløpet, men ikke så tidlig at man ikke har rukket å forme en faglig holdning til kunnskap.I tråd med denne ideen tilbys dannelsesemnene til studenter fra samtlige av universitetets fakulteter. Vi inviterer forelesere fra forskjellige fag til å forelese over utfordringene vi reiser med utgangspiunkt i deres respektive faglige perspektiver og forskning.Senter for vitenskapsteori har det overordnete faglige ansvaret for dannelsesemnene. Du kan lese mer om emnene her.

light bulb with earth

Kva er vitskapsteori?
Fagfeltet vitskapsteori  er definert som filosofisk, historisk og samfunnsvitskapleg forsking på den rolla dei ulike vitskapane spelar i samfunnet og på kunnskapsteoretiske og etiske sider ved vitskapleg forsking og bruken av slik forsking. I moderne vitskapsbaserte risikosamfunn er det eit påviseleg behov for kritisk refleksjon og konstruktivt samarbeid på tvers av ulike fagmiljø ofte på tvers av tradisjonelle skillelinjer. SVT har som si særlege oppgåve å ta seg av doktorgradsopplæringa i vitskapteori og etikk overfor dei ulike fakultet, også her med ein tverrfagleg profil.
I tillegg til samarbeid på regionalt og nasjonalt nivå har SVT eit omfattande internasjonalt samarbeid med kollegaer og nærskyldte fagmiljø i Europa, så vel som i Amerika og Asia.