Hjem

Senter for vitenskapsteori

Bygningsfasade

Senter for vitenskapsteori (SVT) er en permanent, tverrfaglig og interfakultær enhet ved UiB med ansvar for forsking på, utdanning i og formidling av vitskapsteori.

 

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Parkveien 9
Postadresse: Postboks 7805, 5020 Bergen, Norge
Telefon: 55 58 27 05
Epost: post@svt.uib.no

 

Forskning og undervisning

Forskningsprofilen til SVT favner bredt, med fokus på kritisk refleksjon over forholdet mellom vitenskap og samfunn. Senteret leder og deltar i forskningsprosjekt som studerer etiske og samfunnsmessige sider ved vitenskap og teknologi.

SVT er medlem av det nasjonale fagrådet for vitenskaps- og teknologistudier og underviser vitenskapsteori og etikk i alle forskerutdanninger ved UiB. Senteret tilbyr også enkeltemner på bachelornivå, Dannelsesemner.

Kina-Norge samarbeid
forskeren holder boken

Emeritus Gunnar Skirbekk anses som en av de fremste nåtidige filosofene

Under den 24. årlige verdenskongressen for filosofi ble Skirbrekk av kinesiske universitet valgt ut som en av 24 ledende nåtidige filosofer .

Brukermedvirkning
plakat

Hva mener du om bruk av genmodifisering, nanoteknologi og sprøytemidler?

Har du lyst til å bidra til et forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen (UiB) (og i tillegg få et gavekort på Colonialen)?

disputas
Komiteen til phd-kandidat Henrik Berg

Disputas ved Senter for vitenskapsteori

12. mars 2019 disputerte doktorgradsstipendiat Henrik Berg ved Senter for vitenskapsteori.

Nyhet
Scott Bremer og Randi J. Bertelsen

Toppstipend til Scott Bremer og Randi J. Bertelsen

Scott Bremer og Randi J. Bertelsen mottar det prestisjefylte ERC Starting Grant fra Det europeiske forskningsråd.

Forskning
Portrett 2 menn

En av tre norske forskere sier de aldri har fått undervisning i forskningsetikk

En ny rapport viser at selv om de fleste forskerne som er med i undersøkelsen sier de har kjennskap til de forskningsetiske retningslinjene innen sitt fagfelt, har de ikke fått opplæring i forskningsetikk eller kjenner til hvilke rutiner de skulle ha fulgt dersom de oppdaget uredelighet i forskning.

DANNELSESEMNER
Ideen bak dannelsesemnene er å bygge universitetsfellesskap på tvers av etablerte faglige skillelinjer og akademiske kulturer. Dette forutsetter at vi er istand til å kommunisere på tvers av skillelinjer og lære av hverandre. På dannelsesemnene mener vi at dette bør starte tidlig i utdannelsesløpet, men ikke så tidlig at man ikke har rukket å forme en faglig holdning til kunnskap.I tråd med denne ideen tilbys dannelsesemnene til studenter fra samtlige av universitetets fakulteter. Vi inviterer forelesere fra forskjellige fag til å forelese over utfordringene vi reiser med utgangspiunkt i deres respektive faglige perspektiver og forskning.Senter for vitenskapsteori har det overordnete faglige ansvaret for dannelsesemnene. Du kan lese mer om emnene her.

light bulb with earth

Kva er vitskapsteori?
Fagfeltet vitskapsteori  er definert som filosofisk, historisk og samfunnsvitskapleg forsking på den rolla dei ulike vitskapane spelar i samfunnet og på kunnskapsteoretiske og etiske sider ved vitskapleg forsking og bruken av slik forsking. I moderne vitskapsbaserte risikosamfunn er det eit påviseleg behov for kritisk refleksjon og konstruktivt samarbeid på tvers av ulike fagmiljø ofte på tvers av tradisjonelle skillelinjer. SVT har som si særlege oppgåve å ta seg av doktorgradsopplæringa i vitskapteori og etikk overfor dei ulike fakultet, også her med ein tverrfagleg profil.
I tillegg til samarbeid på regionalt og nasjonalt nivå har SVT eit omfattande internasjonalt samarbeid med kollegaer og nærskyldte fagmiljø i Europa, så vel som i Amerika og Asia.