Hjem

Senter for vitenskapsteori

Bygningsfasade

Senter for vitenskapsteori (SVT) er en tverrfaglig og interfakultær enhet ved UiB med ansvar for forsking på, utdanning i og formidling av vitskapsteori.

 

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Parkveien 9
Postadresse: Postboks 7805, 5020 Bergen, Norge
Telefon: 55 58 27 05
Epost: post@svt.uib.no

 

Forskning og undervisning

Forskningsprofilen til SVT favner bredt, med fokus på kritisk refleksjon over forholdet mellom vitenskap og samfunn. Senteret leder og deltar i forskningsprosjekt som studerer etiske og samfunnsmessige sider ved vitenskap og teknologi.

SVT er medlem av det nasjonale fagrådet for vitenskaps- og teknologistudier og underviser vitenskapsteori og etikk i alle forskerutdanninger ved UiB. Senteret tilbyr også enkeltemner på bachelornivå, Dannelsesemner.

Podcast
to personer

Å forstå globale samfunnsutfordringer

Silvio Funtowicz og Thor Olav Iversen om 'krisen i vitenskapen' og opprinnelsen til post-normal forskning.

Workshop
tre roboter
des 05

Forsknings-workshop om temaet ‘Ethics of quantification'

Åpen workshop om i forbindelse med SVTs årlige symposium.

ordene quanitifaction
des 06

Ethics of quantification

Senter for vitskapsteori sitt årlige symposium: Tal utan kontekst og grunngjeving kan tilsløre meir enn dei opplyser. Er tida moden for ein kvantifiseringsetikk?

Sluttrapport og konferanse
forsiden av rapporten

Forskningsintegritet i kontekst

Prosjektet "Research Integrity in Norway" (RINO) har levert sin sluttrapport. Hva sier den om forskningsetiske praksiser i Norge?

Forskningsformidling

Ubehagelig kunnskap

MAGIC-prosjektet har laget en serie med 2-minutters lange tegneseriersnutter som presenterer ubehagelig kunnskap. Se de her!

DANNELSESEMNER
Ideen bak dannelsesemnene er å bygge universitetsfellesskap på tvers av etablerte faglige skillelinjer og akademiske kulturer. Dette forutsetter at vi er istand til å kommunisere på tvers av skillelinjer og lære av hverandre. På dannelsesemnene mener vi at dette bør starte tidlig i utdannelsesløpet, men ikke så tidlig at man ikke har rukket å forme en faglig holdning til kunnskap.I tråd med denne ideen tilbys dannelsesemnene til studenter fra samtlige av universitetets fakulteter. Vi inviterer forelesere fra forskjellige fag til å forelese over utfordringene vi reiser med utgangspiunkt i deres respektive faglige perspektiver og forskning.Senter for vitenskapsteori har det overordnete faglige ansvaret for dannelsesemnene. Du kan lese mer om emnene her.

light bulb with earth

Kva er vitskapsteori?
Fagfeltet vitskapsteori  er definert som filosofisk, historisk og samfunnsvitskapleg forsking på den rolla dei ulike vitskapane spelar i samfunnet og på kunnskapsteoretiske og etiske sider ved vitskapleg forsking og bruken av slik forsking. I moderne vitskapsbaserte risikosamfunn er det eit påviseleg behov for kritisk refleksjon og konstruktivt samarbeid på tvers av ulike fagmiljø ofte på tvers av tradisjonelle skillelinjer. SVT har som si særlege oppgåve å ta seg av doktorgradsopplæringa i vitskapteori og etikk overfor dei ulike fakultet, også her med ein tverrfagleg profil.
I tillegg til samarbeid på regionalt og nasjonalt nivå har SVT eit omfattande internasjonalt samarbeid med kollegaer og nærskyldte fagmiljø i Europa, så vel som i Amerika og Asia.