Hjem
Senter for vitenskapsteori

Forskningsprosjekter

Senter for vitenskapsteori (SVT) leder og deltar i en rekke større og mindre forskningsprosjekter. SVT har de siste årene lykkes med å hente inn eksterne forskningsmidler, spesielt EU-midler, men har også flere prosjekter som drives ved hjelp av egne ressurser. Nedenfor finner du informasjon om et utvalg av prosjektene ved SVT. Alle prosjektene SVT har deltatt i finner du i prosjektarkivet

CALENDARS: Co-production of Seasonal Representations for Adaptive Insitutions

Prosjekt: Co-production of Seasonal Representations for Adaptive Insitutions
Prosjektleder: Scott Bremer
Finansiert av: European Research Council, ERC-STG (€1 459 426)
Prosjektperiode: 2019 - 2024

SUPER_MoRRI: Scientific Understanding and Provision of an Enhanced and Robust Monitoring system for RRI

Prosjekt: Scientific Understanding and Provision of an Enhanced and Robust Monitoring system for RRI
Prosjektleder ved UiB: Roger Strand
Finansiert av: H2020 Swafs-21-2018
Prosjektperiode: 2019-2023

LoVeSE-SDG: Localizing the 2030 Agenda for Sustainable Development for the Barents Sea-Lofoten. Cultural heritage and environment in a changing climate

Prosjekt: Localizing the 2030 Agenda for Sustainable Development for the Barents Sea-Lofoten. Cultural heritage and environment in a changing climate
Prosjektleder ved SVT: Jeroen van der Sluijs 
Finansiert av: Norges forskningsråd, Miljøforsk (NOK 9 300 000)
Prosjektperiode: 2019-2022

RECIPES: REconciling sCience, Innovation and Precaution through the Engagement of Stakeholders

Prosjekt: REconciling sCience, Innovation and Precaution through the Engagement of Stakeholders
Prosjektleder ved UiB: Jeroen van der Sluijs
Finansiert av: EC SwafS (€ 1 999 831)
Prosjektperiode: 2019-2021

Res Publica: Responsibility, practice and the public good across Digital Life

Prosjekt: 'Responsibility, practice and the public good across Digital Life'
Prosjektleder ved UiB: Roger Strand
Finansiert av: NorgesForskningsråd
Prosjektperiode: 2017-2020

Co-cli-serv: Co-development of place-based climate services for action

Prosjekt: ‘Co-development of place-based climate services for action’ (prosjektets internasjonale webside)
Prosjektleder ved UiB: Jeroen van der Sluijs
Finansiert av: ERA-NET ERA4CS (€2 110 800)
Prosjektperiode: 2017 -2020

MAGIC: Moving Towards Adaptive Governance in Complexity

Prosjekt: ‘Moving Towards Adaptive Governance in Complexity’
Prosjektleder ved UiB: Roger Strand
Finansiert av: European Commission, H2020 (€7 457 761,25)
Prosjektperiode: 2016 -2020

PARENT: PARticipatory platform for sustainable Enegry managemenT

Prosjekt: ’PARticipatory platform for sustainable Energy managemenT’
Prosjektleder ved UiB: Kjetil Rommetveit
Finansiert av: ERA-NET (€1.627.387)
Prosjektperiode: 2016 -2019

CCBIO: Centre for Cancer Biomarkers

Prosjekt: Senter for fremragende forskning- CCBIO
Prosjektleder ved SVT: Roger Strand
Finansiert av: Norges forskningsråd
Senterperiode: 2013-2023

eSEAS: Enhancing Seafood Ethics and Sustainability: A Values and Ecosystem-based Management Approach

Prosjekt: ‘Enhancing Seafood Ethics and Sustainability: A Values and Ecosystem-based Management Approach’
Prosjektleder: Mimi Lam
Finansiert av: European Commission, MSCA-IF (€ 208 400)
Prosjektperiode: 2017-2019

ENERI: European Network of Research Ethics and Research Integrity

Prosjekt: ‘European Network of Research Ethics and Research Integrity’
Prosjektleder ved UiB: Matthias Kaiser
Finansiert av: European Commission, H2020 (€ 1 499 000)
Prosjektperiode: 2016-2019

RINO: Forskningsintegritet i Norge

Prosjekt: ‘Forskningsintegritet i Norge’
Prosjektleder ved UiB: Matthias Kaiser
Finansiert av: Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, De nasjonale forskningsetiske komiteene
Prosjektperiode: 2016 -2018

Tenders