Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskning

Forskningsprosjekter

Senter for vitenskapsteori (SVT) leder og deltar i en rekke større og mindre forskningsprosjekter. SVT har de siste årene lykkes med å hente inn eksterne forskningsmidler, spesielt EU-midler, men har også flere prosjekter som drives ved hjelp av egne ressurser. Nedenfor finner du informasjon om et utvalg av prosjektene ved SVT. Alle prosjektene SVT har deltatt i finner du i prosjektarkivet

Colorful illustration of science
Foto/ill.:
Hal Gatewood/Unsplash

AFINO: Ansvarlig forskning og innovasjon i Norge

Prosjekt: AFINO: Ansvarlig forskning og innovasjon i Norge
Prosjektleder for WP3 - The AFINO Research School: Anne Bremer
Finansiert av: Forskningsrådet (30 millioner kroner)
Prosjektperiode: 2019 - 2024

CALENDARS: Co-production of Seasonal Representations for Adaptive Institutions

Prosjekt: Co-production of Seasonal Representations for Adaptive Insitutions
Prosjektleder: Scott Bremer
Finansiert av: European Research Council, ERC-STG (€1 459 426)
Prosjektperiode: 2019 - 2024

SUPER_MoRRI: Scientific Understanding and Provision of an Enhanced and Robust Monitoring system for RRI

Prosjekt: Scientific Understanding and Provision of an Enhanced and Robust Monitoring system for RRI
Prosjektleder ved UiB: Roger Strand
Finansiert av: H2020 Swafs-21-2018
Prosjektperiode: 2019-2023

LoVeSE-SDG: Localizing the 2030 Agenda for Sustainable Development for the Barents Sea-Lofoten. Cultural heritage and environment in a changing climate

Prosjekt: Localizing the 2030 Agenda for Sustainable Development for the Barents Sea-Lofoten. Cultural heritage and environment in a changing climate
Prosjektleder ved SVT: Jeroen van der Sluijs 
Finansiert av: Norges forskningsråd, Miljøforsk (NOK 9 300 000)
Prosjektperiode: 2019-2022

RECIPES: REconciling sCience, Innovation and Precaution through the Engagement of Stakeholders

Prosjekt: REconciling sCience, Innovation and Precaution through the Engagement of Stakeholders
Prosjektleder ved UiB: Jeroen van der Sluijs
Finansiert av: EC SwafS (€ 1 999 831)
Prosjektperiode: 2019-2021

Res Publica: Responsibility, practice and the public good across Digital Life

Prosjekt: 'Responsibility, practice and the public good across Digital Life'
Prosjektleder ved UiB: Roger Strand
Finansiert av: NorgesForskningsråd
Prosjektperiode: 2017-2020

Co-cli-serv: Co-development of place-based climate services for action

Prosjekt: ‘Co-development of place-based climate services for action’ (prosjektets internasjonale webside)
Prosjektleder ved UiB: Jeroen van der Sluijs
Finansiert av: ERA-NET ERA4CS (€2 110 800)
Prosjektperiode: 2017 -2020

MAGIC: Moving Towards Adaptive Governance in Complexity

Prosjekt: ‘Moving Towards Adaptive Governance in Complexity’
Prosjektleder ved UiB: Roger Strand
Finansiert av: European Commission, H2020 (€7 457 761,25)
Prosjektperiode: 2016 -2020

CCBIO: Centre for Cancer Biomarkers

Prosjekt: Senter for fremragende forskning- CCBIO
Prosjektleder ved SVT: Roger Strand
Finansiert av: Norges forskningsråd
Senterperiode: 2013-2023

SIZE - The role of size in the sustainability of irrigation systems

Prosjekt: The role of size in the sustainability of irrigation systems (SIZE)
Prosjektleder ved SVT: Arnald Puy Maeso  
Finansiert av: H2020 - MCSA-IF Global Fellowships
Prosjektperiode: 2019-2022

Prosjektarkiv

PARENT

ENERI

eSEAS

RINO

AquaFly

TRACKS

HEIRRI

CANDID

EPINET

Responsibillity as an integral component of digital research practices in bio- and nanotechnology

Technolife

Value Isobars

SALMOSTERILE

Ethical seafood? - Fisheries and Aquaculture at the Crossroads (ESea)

Responsible research and innovation in synthetic biology

Enzyme development for Norwegian biomass – mining Norwegian biodiversity for seizing opportunities in the bio-based economy

Sustaining ethical aquaculture trade

Pegasus

Reflexive Systems biology

Nanoetikk

Mainstreaming Sensitivity Analysis and Uncertainty Auditing