Hjem

Senter for vitenskapsteori

Forskningsprosjekter

Senter for vitenskapsteori (SVT) leder og deltar i en rekke større og mindre forskningsprosjekter. SVT har de siste årene lykkes med å hente inn eksterne forskningsmidler, spesielt EU-midler, men har også flere prosjekter som drives ved hjelp av egne ressurser. Nedenfor finner du informasjon om et utvalg av prosjektene ved SVT. Alle prosjektene SVT har deltatt i finner du i prosjektarkivet

Prosjekt: ‘Checking Assumptions AND promoting responsibility In smart Development Projects’
Prosjektleder: Kjetil Rommetveit
Finansiert av: European Commission, H2020 (€566 286)
Prosjektperiode: 2017

Prosjekt: 'Responsibility, practice and the public good across Digital Life'
Prosjektleder UiB: Roger Strand
Finansiert av: Norges Forskningsråd 
Prosjektperiode: 2017-2020

Prosjekt: ’PARticipatory platform for sustainable Energy managemenT’
Prosjektleder UiB: Kjetil Rommetveit
Finansiert av: ERA-NET (€1.627.387)
Prosjektperiode: 2016 -2019

Prosjekt: ‘Moving Towards Adaptive Governance in Complexity’
Prosjektleder UiB: Roger Strand
Finansiert av: European Commission, H2020 (€7 457 761,25)
Prosjektperiode: 2016 -2020

Prosjekt: ‘Higher Education Institutions & Responsible Research and Innovation’
Prosjektleder UiB: Roger Strand
Finansiert av: European Commission, H2020 (€1 498 775)
Prosjektperiode: 2015 -2018

Prosjekt: ‘Enhancing Seafood Ethics and Sustainability: A Values and Ecosystem-based Management Approach’
Prosjektleder: Mimi Lam
Finansiert av: European Commission, MSCA-IF (€ 208 400)
Prosjektperiode: 2017-2019

Prosjekt: ‘Mainstreaming Sensitivity Analysis and Uncertainty Auditing’
Prosjektleder UiB: Jeroen van der Sluijs, Andrea Saltelli
Finansiert av: Peder Sather Grant
Prosjektperiode: 2017-2018

Prosjekt: ‘Co-development of place-based climate services for action’
Prosjektleder UiB: Jeroen van der Sluijs
Finansiert av: ERA-NET ERA4CS (€2 110 800)
Prosjektperiode: 2017 -2020

Prosjekt: ‘Forskningsintegritet i Norge’
Prosjektleder UiB: Matthias Kaiser
Finansiert av: Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, De nasjonale forskningsetiske komiteene
Prosjektperiode: 2016 -2018

Prosjekt: ‘European Network of Research Ethics and Research Integrity’
Prosjektleder UiB: Matthias Kaiser
Finansiert av: European Commission, H2020 (€ 1 499 000)
Prosjektperiode: 2016-2019

Prosjekt: ‘Transformere klimakunnskap med og for samfunnet’
Prosjektleder: Matthias Kaiser
Finansiert av Norges Forskningsråd (NOK 10 mill.)
Prosjektperiode: 2014-2018

Prosjekt: ‘AquaFly
Prosjektleder UiB: Roger Strand
Finansiert av: Norges Forskningsråd (NOK 10 mill)
Prosjektperiode: 2014-2018