Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskning

Forskningsprosjekter

Senter for vitenskapsteori (SVT) leder og deltar i en rekke større og mindre forskningsprosjekter.

Neste
A covid-19 dashboard with a large world map in the centre, statistics to the left and right
CoPol-prosjektet studerer smittesporing som digital politikk. Skjermdump av Covid-19-dashboardet til Center for Systems Science and Engineering (CSSE) ved Johns Hopkins University. URL: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
Foto/ill.:
JHU CSSE COVID-19 Data
1/14
A map of Norway in red, an ocean filled with windmills, oil rigs, fish and ships, and figures sitting around a table made up of the Norwegian flag. The word MENSA is written below.
MENSAs overordnede mål er å utvikle en integrert etisk tilnærming til bærekraftig styring av norsk marin ressursbruk.
Foto/ill.:
The MENSA project
2/14
The Uummannaq community gather on the sea ice in front of the island, while the dogsled race is about to start
SeMPER Artic-prosjektet: Uummannaq-samfunnet samler seg på isen foran øya mens de venter på at hundeløpet skal starte. Bildet er tatt av Jean-Michel Huctin, forskningssenteret CEARC, ARTisticc Project, 2015.
Foto/ill.:
Jean-Michel Huctin
3/14
Fiskebåtar på sjøen
Hovudmålet til LoVeSe-SDG-prosjektet er å ta i bruk nye tverrfaglege metodologiar frå samfunnsvitskap, humaniora, havbruksvitskap og matematikk for å vurdere og kritisk analysere noverande kunnskap relatert til det internasjonale mandatet om å møte berekraftsmåla til FN. For å støtte opp under dette målet jobbar ein i prosjektet med eit konkret døme, Andøy kommune i Vesterålen i Nord-Noreg.
Foto/ill.:
Joren Room
4/14
Primstav
CALENDARS-prosjektet: Primstaven er en såkalt «evigvarende» kalender som kan brukes år etter år.
Foto/ill.:
Elisabeth Schøyen Jensen
5/14
Bryggen med høg vannstand
Bryggen i Bergen er en case i Co-cli-serv-prosjektet, som skal styrke samhandlingen mellom lokalsamfunn og forskere. Dette skal gjøres ved å identifisere fremtidige behov for informasjon om klima og ved å tilpasse klimaforskningen for å møte disse behovene.
Foto/ill.:
Magnus Vabø/UiB
6/14
Screen shot of Zoom meetings with the experts
Skjermbilete frå møte i UNESCO Global Independent Expert Group 28. januar, 2021
Foto/ill.:
UNESCO Global Expert Group
7/14

CCBIO - an introduction

Denne videoen gir et innblikk i CCBIOs arbeid.
Produsent:
CCBIO
8/14
RECIPES-logo
RECIPES undersøker hvordan 'føre-var' prinsippet kan brukes slik at innovasjon ikke går på bekostning av helse og sikkerhet for mennesker og miljø i EU.
Foto/ill.:
RECIPES
9/14
The members of the SuperMoRRI consortium
SuperMoRRI-konsortiet bygger vidare på MoRRI-prosjektet (2014-2018), som utvikla og innførte det første systemet for overvaking av RRI (ansvarleg forsking og innovasjon) i Europa. SuperMoRRI held fram dette arbeidet, og sikrar vedvarande datainnsamling, samanstilling og vidare vurdering og forbetring av MoRRI-indikatorane.
Foto/ill.:
SuperMoRRI
10/14
Picture of leaves - official graphical profile for Afino
AFINO er eit nettverks- og læringssenter for ansvarleg forsking og innovasjon og bedrifter sitt samfunnsansvar i Noreg.
Foto/ill.:
Unsplash
11/14
Image of the TRANSFORM logo on a screen
TRANSFORM er eit EU-finansiert prosjekt som set ut i livet prinsippa for ansvarleg forsking og innovasjon.
Foto/ill.:
TRANSFORM
12/14
RECIPES-prosjektets logo for neonicotionid-studien
Målet med BeeCaution, spin-off-prosjektet til RECIPES, er å bygge et norsk epistemisk nettverk av relevante aktører for å engasjere seg i RECIPES-diskusjonen om føre-var-prinsippet og innovasjon, med spesifikt fokus på casestudien om neonicotinoide plantevernmidler og bier.
Foto/ill.:
BeeCaution/RECIPES
13/14
Irrigation of crops
I prosjektet SIZE forskar Arnald Puy på kva storleik har å seie for berekrafta i kunstig vatning.
Foto/ill.:
Wikipedia
14/14
Tilbake

Hovedinnhold

SVT har de siste årene lykkes med å hente inn eksterne forskningsmidler, spesielt EU-midler, men har også flere prosjekter som drives ved hjelp av egne ressurser.

Nedenfor finner du informasjon om pågående prosjekter ved SVT.

Tidligere prosjekter SVT har ledet/deltatt i finner du i Avsluttede prosjekter.

CoPol: Covid-19 contact tracing as Digital Politics

Prosjekt: CoPol: Covid-19 contact tracing as Digital Politics
Prosjektleder: Kjetil Rommetveit
Finansiert av: Norges Forskningsråd
Prosjektperiode: 2021 - 2025

Managing Ethical Norwegian Seascape Activities (MENSA)

Prosjekt: Managing Ethical Norwegian Seascape Activities (MENSA)
Prosjektleder: Mimi E. Lam
Finansiert av: Norges Forskningsråd
Prosjektperiode: 2020 - 2024

SeMPER-Arctic: Sense Making, Place attachement, and Extended networks as sources of Resilience in the Arctic

Prosjekt: SeMPER-Arctic: Sense Making, Place attachement, and Extended networks as sources of Resilience in the Arctic
Prosjektleder ved UiB: Anne Bremer
Finansiert av: The Belmont Forum
Prosjektperiode: 2020 - 2023

TRANSFORM: Territories as Responsive and Accountable Networks of S3 through new Forms of Open and Responsible decision-Making

Prosjekt: TRANSFORM: Territories as Responsive and Accountable Networks of S3 through new Forms of Open and Responsible decision-Making
Prosjektleder ved UiB: Roger Strand
Finansiert av: H2020 - SwafS-2019 (€ 2 083 187)
Prosjektperiode: 2020 - 2022

BeeCaution: Bees pesticides and precaution: building an epistemic network in Norway

Prosjekt: Bees pesticides and precaution: building an epistemic network in Norway
Prosjektleder ved SVT: Jeroen Van der Sluijs 
Finansiert av: Norges forskningsråd
Prosjektperiode: 2020-2022

UNESCO Global Independent Expert Group

Prosjekt: UNESCO Global Independent Expert Group
Vitenskapelig koordinator ved SVT: Thomas Völker
Finansiert av: UiB og UNESCO
Prosjektperiode: 2020-2021

Knowledge quality assessment as a sense-making device: an enquiry into uncertainties, agency and climate change

Prosjekt: Knowledge quality assessment as a sense-making device: an enquiry into uncertainties, agency and climate change
Prosjektleder: Jeroen van der Sluijs
Finansiert av: Norges Forskningsråd, IS-AUR - Mobilitetsprogrammet AURORA - Samarbeid med Frankrike
Prosjektperiode: 2020-2021

Neuro-SysMed: A Systems Medicine Approach to Restructure Norwegian Clinical Neurology

Prosjekt: Neuro-SysMed: A Systems Medicine Approach to Restructure Norwegian Clinical Neurology
Prosjektleder ved SVT: Jan Reinert Karlsen
Finansiert av: Norges Forskningsråd, Forskningssenter for klinisk behandling (FKB)
Prosjektperiode: 2019 - 2027

#LoVeSeSDG: Localizing and developing SDG-thinking for local communities

Prosjekt: #LoVeSeSDG: Localizing and developing SDG-thinking for local communities
Prosjektleder ved SVT: Jeroen Van der Sluijs
Finansiert av: Norges forskningsråd, Miljøforsk (NOK 9 300 000)
Prosjektperiode: 2019 - 2022

SIZE - The role of size in the sustainability of irrigation systems

Prosjekt: The role of size in the sustainability of irrigation systems (SIZE)
Prosjektleder ved SVT: Arnald Puy Maeso  
Finansiert av: H2020 - MCSA-IF Global Fellowships
Prosjektperiode: 2019-2022

AFINO: Ansvarlig forskning og innovasjon i Norge

Prosjekt: AFINO: Ansvarlig forskning og innovasjon i Norge
Prosjektleder for WP3 - The AFINO Research School: Anne Bremer
Finansiert av: Forskningsrådet (30 millioner kroner)
Prosjektperiode: 2019 - 2024

CALENDARS: Co-production of Seasonal Representations for Adaptive Institutions

Prosjekt: Co-production of Seasonal Representations for Adaptive Insitutions
Prosjektleder: Scott Bremer
Finansiert av: European Research Council, ERC-STG (€1 459 426)
Prosjektperiode: 2019 - 2024

SUPER_MoRRI: Scientific Understanding and Provision of an Enhanced and Robust Monitoring system for RRI

Prosjekt: Scientific Understanding and Provision of an Enhanced and Robust Monitoring system for RRI
Prosjektleder ved UiB: Roger Strand
Finansiert av: H2020 Swafs-21-2018
Prosjektperiode: 2019-2023

RECIPES: REconciling sCience, Innovation and Precaution through the Engagement of Stakeholders

Prosjekt: REconciling sCience, Innovation and Precaution through the Engagement of Stakeholders
Prosjektleder ved UiB: Jeroen van der Sluijs
Finansiert av: EC SwafS (€ 1 999 831)
Prosjektperiode: 2019-2021

Res Publica: Responsibility, practice and the public good across Digital Life

Prosjekt: 'Responsibility, practice and the public good across Digital Life'
Prosjektleder ved UiB: Roger Strand
Finansiert av: NorgesForskningsråd
Prosjektperiode: 2017-2022

Co-cli-serv: Co-development of place-based climate services for action

Prosjekt: ‘Co-development of place-based climate services for action’ (prosjektets internasjonale webside)
Prosjektleder ved UiB: Jeroen van der Sluijs
Finansiert av: ERA-NET ERA4CS (€2 110 800)
Prosjektperiode: 2017 -2021

CCBIO: Centre for Cancer Biomarkers

Prosjekt: Senter for fremragende forskning- CCBIO
Prosjektleder ved SVT: Roger Strand
Finansiert av: Norges forskningsråd
Senterperiode: 2013-2023