Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskingsprosjekt

Avslutta prosjekt

Under finn du tidlegare prosjekt SVT har leia eller delteke i.

Neste
The members of the SuperMoRRI consortium
Foto/ill.:
SuperMoRRI
1/34
Image of the TRANSFORM logo on a screen
Foto/ill.:
TRANSFORM
2/34
Recipes logo
Foto/ill.:
RECIPES
3/34
Screen shot of Zoom meetings with the experts
Foto/ill.:
UNESCO Global Expert Group
4/34
A road sign with four directions, with the words Respect, Honesty, Ethics and Integrity
Foto/ill.:
Colourbox
5/34
MAGIC logo
Foto/ill.:
MAGIC
6/34
Logo eSEAS: An antropomorphized Earth holds a fish with one hand and looks thoughtfully at it. The full name of the project is written at the top, the short name below.
Foto/ill.:
eSEAS
7/34
A flowchart showing the project's work packages
Foto/ill.:
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
8/34
CANDID logo: Green and blue flower-like figure with the project title and abbreviation
Foto/ill.:
CANDID
9/34
SYNENERGENE logo: Two speech bubbles, green and blue, where the blue one includes a cog and a DNA spiral. The project short and full names are cited in blue.
Foto/ill.:
SYNENERGENE
10/34
En sølvfarget humanoid robot som skriver på et tastatur, med et digitalt bilde foran seg med tekst, grafer og et menneskeskjelett der ribbeina er markert i gult
Foto/ill.:
Colourbox
11/34
SEAT logo in blue: The abbreviation SEAT over a squiggle, surrounded by a circle. The following words written over the top of the circle: Sustaining Ethcial Aquaculture Trade
Foto/ill.:
SEAT
12/34
A red neon sign of a pegasus
Foto/ill.:
Wikimedia Commons/Jay Cross
13/34
Logo Technolife
Foto/ill.:
Technolife
14/34
UIB-logo og nærbilde av et grønt øye i et siktefokus på blå bakgrunn
Foto/ill.:
Value Isobars
15/34
Vegetables, organic food test strip and the title Nanoplat project
Foto/ill.:
NANOPLAT
16/34
Man holds sign saying "Support your local planet"
Foto/ill.:
Mika Baumeister/Unsplash
17/34
TRACKS logo: TRACKS written in the middle, with a blue and green drop righ over it, on white background over a blue circle. Written over the circle: Transforming Climate Knowledge. Below the circle: With & For Society
Foto/ill.:
TRACKS
18/34
A fish farm on the background of mountains and blue sky with some clouds
Foto/ill.:
Colourbox
19/34
Salmon sac fry
Foto/ill.:
Anna Wargelius, Havforskningsinstituttet
20/34
Ein kvit vegg med lys og tekst i svart
Foto/ill.:
Wikimedia Commons/Ank Kumar
21/34
Computer components in purple and yellow, a leaf sticking up from the yellow  component
Foto/ill.:
Ana Delgado
22/34
A painting of a small village with snowcovered houses, people and trees
Foto/ill.:
Pieter Brueghel
23/34
Illustration of enzymes
Foto/ill.:
NMBU
24/34
Tree trunks in the water
Foto/ill.:
Colourbox
25/34
A small and colourful village by the sea, tall mountains and blue skies in the background
Foto/ill.:
Anne Bremer
26/34

Dorothy Dankel: Reflexive Systems Biology

Produsent:
SFIS @ASU
27/34
Image of a DNA spiral on a blurry background
Foto/ill.:
Creative Commons/HDwallpapers.net
28/34
RECIPES-prosjektets logo for neonicotionid-studien
Foto/ill.:
BeeCaution/RECIPES
29/34
Bryggen med høg vannstand
Foto/ill.:
Magnus Vabø/UiB
30/34
PARENT logo: A silhouette of a house in green, with green, yellow and orange pieces within, a graph squiggle leading out from the house and to the text PARENT
Foto/ill.:
PARENT
31/34
A cog with the text Integrity written on it
Foto/ill.:
iStock
32/34
Entrance to Peder Saether Center
Foto/ill.:
Peder Saether Center for Advanced Study
33/34
A DNA string juxtaposed of a view of the Earth from space
Foto/ill.:
HISTERA
34/34
Tilbake

Hovedinnhold

Under finn du avslutta prosjekt SVT har leia eller delteke i frå og med 2006.

I oversikta finn du prosjekta sortert under finansieringskjelde, med info om prosjektleiar ved SVT, kortnamn på prosjekt og kortnamn på tema/utlysing. Klikk på prosjektet for å lese mer.

Europeisk rammeprogram Horisont 2020 (H2020)

Horisont 2020 var EU sitt rammeprogram for forsking og innovasjon frå 2014 til 2020. SVT var koordinator av/partnar i prosjekt under pillarane Societal challenges og Industrial leadership, samt under det tverrgåande prioriteringsområdet Science with and for Society (SwafS), som hadde som mål å bygge eit effektivt samarbeid mellom vitskap og samfunn, å rekruttere nye akademiske talent og kombinere framifrå forsking med sosialt medvit og samfunnsansvar.

SVT hadde også tre Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA)-forskarar under H2020. MSCA er lønns- og mobilitetsmidlar for forskarar som vil fremje karrieren sin med eit utanlandsopphald. MSCA er ope for alle fagfelt, har ingen tematiske prioriteringar og føreset mobilitet.

Prosjekt med støtte under H2020:

Kjetil Rommetveit og Roger Strand | SUPER_MoRRI | SwafS-2018-1

Roger Strand | TRANSFORM | SwafS-2019-1

Jeroen van der Sluijs | RECIPES | SwafS-2018-1

Simon Meisch | CANALS | MSCA European Fellowship

Prosjekt: Changing Water Cultures (CANALS)
Prosjektleiar ved UiB: Simon Meisch
Prosjektperiode: 2021-2023

Arnald Puy Maeso | SIZE | MSCA Global Fellowship

Prosjekt: The role of size in the sustainability of irrigation systems

Prosjektleiar ved SVT: Arnald Puy Maeso

Prosjektperiode: 2019-2022

Roger Strand | MAGIC | Societal challenges

Mimi E. Lam | eSEAS | MSCA-IF

Matthias Kaiser | ENERI | SwafS

Prosjekt: ENERI – European Network of Research Ethics and Research Integrity
Prosjektleiar ved UiB: Matthias Kaiser
Prosjektperiode: 2016 – 2019

Roger Strand | HEIRRI | SwafS

Prosjekt: HEIRRI – Higher Education Institutions & Responsible Research and Innovation
Prosjektleiar ved UiB: Roger Strand
Prosjektperiode: 2015 – 2018

Kjetil Rommetveit | CANDID | Industrial leadership

Europeisk rammeprogram Seventh framework programme (FP7)

FP7 var EU sitt rammeprogram for forsking og innovasjon frå 2007 til 2013. SVT var koordinator av/partnar i prosjekt under programma Capacities: Science in Society (SIS) og Cooperation: Food, Agriculture and Biotechnoloy (KBBE).

Prosjekt med støtte under FP7:

Kjetil Rommetveit og Roger Strand | EPINET | SIS

Matthias Kaiser | SEAT | KBBE

Prosjekt: SEAT -  Sustaining Ethical Aquaculture Trade
Prosjektleiar ved UiB: Matthias Kaiser
Prosjektperiode: 2009-2013

Matthias Kaiser | PEGASUS | KBBE

Matthias Kaiser | VALUE ISOBARS | SIS

Noregs forskingsråd (NFR)

Noregs forskingsråd fordeler årleg ti milliardar til forsking og innovasjon som bygger kunnskap for ei berekraftig framtid og møter dei store samfunnsutfordringane.

Prosjekt med støtte frå NFR:

Jeroen van der Sluijs | BeeCaution | FORSTERK

Prosjekt: BeeCaution
Prosjektleiar ved SVT: Jeroen van der Sluijs
Prosjektperiode: 2020-2023

Roger Strand | Res Publica | BIOTEK2021

Jeroen van der Sluijs | KQA-SMD | AURORA

Matthias Kaiser | TRACKS | Forskerprosjekt - KLIMAFORSK

Roger Strand | Aquafly | Forskerprosjekt – HAVBRUK2

Jeroen van der Sluijs | Salmosterile | Forskerprosjekt – BIOTEK2021

Ana Delgado | ReDig | Forskerprosjekt – BIOTEK2021

Prosjekt: ReDig – Responsibility as an Integral Component of Digital Research Practices in Bio-and Nanotechnology
Prosjektleiar: Ana Delgado
Prosjektperiode: 2016– 2017 (prosjektet blei flytta til UiO juni 2017)

Rasmus Slaattelid | FIGO | SAMKUL

Prosjekt: FIGO - Go Figure: Visualizing Climate Change
Prosjektleiar: Rasmus Slaattelid
Prosjektperiode: 2015-2018

Jeroen van der Sluijs | UC4A | SAMKUL

Roger Strand | NorZymeD | Forskerprosjekt – HAVBRUK2

Rasmus Slaattelid | HUMPOL | SAMKUL

Prosjekt: HUMPOL - Humanvitskap for politikkutforming
Prosjektleiar: Rasmus Slaattelid
Prosjektperiode: 2012–2013

Roger Strand | Reflexive Systems Biology | Forskerprosjekt – FUGE

Roger Strand | Interdisciplinary Studies of Ethical and Societal Implications of Nanotechnology | Forskerprosjekt – NANOMAT

Samfinansierte prosjekt & prosjekt med andre finansieringskjelder

SVT har også vore involvert i samfinansierte prosjekt og fått forskingsstøtte via andre finansieringskjelder:

Meir om prosjekta:

Thomas Völker | UNESCO Global Independent Expert Group | UiB og UNESCO

Prosjekt: UNESCO Global Independent Expert Group
Vitskapleg koordinator ved SVT: Thomas Völker
Prosjektperiode: 2020-2022

Jeroen van der Sluijs | Co-cli-serv | ERA4CS

Kjetil Rommetveit | PARENT | ENSCC/IKTPLUSS

Matthias Kaiser | RINO | UiB, HVL og FEK

Prosjekt: RINO - Forskningsintegritet i Norge
Prosjektleiar ved UiB: Matthias Kaiser
Prosjektperiode: 2016-2018

Jeroen van der Sluijs og Andrea Saltelli | Mainstreaming Sensitivity Analysis and Uncertainty Auditing | Peder Sather Centre

Gunnar Skirbekk og Matthias Kaiser | Citizenship in Modern Societies (CIMS) | Eigenfinansiert

Prosjekt: Citizenship in Modern Societies (CIMS)
Prosjektleiarar: Gunnar Skirbekk og Matthias Kaiser
Prosjektperiode: 2014-2018

Roger Strand | HISTERA | EC-JRC - IPSC