Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskningsprosjekt

AquaFly

AquaFly forsket på bruk av insektmel som ingrediens i laksefôr, både i et miljømessig, sosialt og økonomisk perspektiv.

fish farming
Foto/ill.:
www.colourbox.no

Hovedinnhold

Prosjektet var et samarbeid med 12 partnere fra forskning og industri med NIFES som prosjektleder. Det så på hvordan man kan skreddersy insektmel som ingrediens i et fôr som dekker oppdrettslaksens ernæringsbehov.

Bakgrunn
Insekter kan omdanne forskjellige typer organisk material til næringsrike fôringredienser. Potensialet for å bruke insekt-basert fõr for atlantisk laks er vist av NIFES i tidligere forsøk. AquaFly har som mål å utvikle spesiallagde insektmel og insektolje for dietter til atlantisk laks som bidrar med essensielle næringsstoffer for å ivareta fiskens helse og velferd. For å oppnå målet, skreddersyr vi maten til insekter med blant annet bruk av oppmalte makroalger, slik at for eksempel marine omega – 3 fettsyrer vil finnes i insektoljen. Alle råvarer inneholder uønskede stoffer, og AquaFly skal overvåke uønskede stoffer, inkludert patogener i hele produksjonskjeden fra insektfôr til fiskefilet. Spesielt vil vi fokusere på arsen og kadmium som er kjente utfordringer i noen makroalger. Økt kunnskap om overføring fra avfallsstrømmen til insekter og til fiskefilet er nødvendig for å vurdere om bruk avfall fra makroalger og tunicater kan være relevante substrater for produksjon av insektprotein og -fett. De mest lovende makroalger og tunicater vil bli valgt ut basert på råvaretilgjengelighet fra ville bestander og havbruk, deres næringssammensetning og konsentrasjon av fremmedstoffer. AquaFly vil øke kunnskap om potensialet for å introdusere en ny insektart, tangflue, til kommersiell produksjon. AquaFly vil vurdere maksimal bruk av insektprotein og -lipider for produksjon av robust fisk, industriell gjennomførbarhet av insektingredienser til akvakultur, samt bærekraft og etiske aspekter av bruk av insekter i produksjonskjeden av sjømat.

Formålet med AquaFly er å utvikle og utnytte nye, trygge og sunne råvarer som ingredienser for laksefôr som bidrag til målet om et bærekraftig havbruk.

Målsetting
AquaFly skal vi undersøke om insekt kan være en trygg og sunn ingrediens for fremtidens fôr. Oppdrettslaks trenger næringsstoff for å dekke sine ernæringsbehov og målet er å finne nye bærekraftige råvarer som kan dekke ernæringsbehovene så langt det er mulig.
 Prosjektet vil se på hvordan man kan skreddersy insektmel som ingrediens i et bærekraftig fôr som dekker oppdrettslaksens ernæringsbehov og sikrer produksjon av en robust fisk. De marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA er sentralt for fiskens helse, og et mål i prosjektet er å optimalisere sammensetningen av fettsyrer, slik at fett fra insekt kan bidra til laksens behov for omega-3.
 I dag produseres insektmel fra larvene til svart soldatflue (Black soldier fly) som har en godt egnet proteinsammensetning for laks. I AquaFly prosjektet vil det bli undersøkt om tang og tare kan brukes som fôr til insektene, og om larver fra insekter som naturlig spiser tang og tare (Kelp fly) kan brukes for å lage trygge og næringsrike ingredienser til fiskefôr.
 Vi har tidligere vist at bruk av insektmel er en god proteinkilde for oppdrettslaksen, og som i tillegg kan gi stor miljøgevinst. I AquaFly skal vi gå nærmere inn på om insektmel i fôr kan være bærekraftig fôrressurs, både i et miljømessig, sosialt og økonomisk perspektiv.

Mulig risiko ved bruk av insektmel i fiskefôr vil også bli nøye studert ved å dokumentere innhold av uønskede stoffer i hele produksjonskjeden fra insektenes mat, og helt frem til innhold i laksens filet. Alle fôringredienser kan inneholde uønskede stoff, og kartlegging av disse er derfor viktig for å vurdere mattrygghet.