Hjem

Dannelsesemner

Hovedinnhold

Tårnet i Babel

Hvorfor ta et dannelsesemne?

Du får reise de store spørsmålene i vår tid og utforske dem på tvers av faglige skillelinjer og akademiske kulturer

Du får møte engasjerte studenter og forskere med helt andre fagbakgrunner enn din egen

Du får prøve ut tankerekkene dine i et stimulerende universitetsfellesskap

Kort sagt: Du får være en aktiv deltaker på et ekte universitet! 

Dannelsesemne høsten 2023

Høsten 2023 tilbyr vi dannelsesemnet Mennesket: Natur og kultur (VIT210). For å ta eksamen i emnet må du være student ved UiB.  

Dannelsesemne høsten 2023
A group of cyborgs share a dinner of futuristic food in oil painting style of Rembrandt

Mennesket: Natur og kultur (VIT210)

Høsten 2023 vil vi tematisere digitaliseringen av det menneskelige og menneskeliggjøringen av det digitale og sette den teknologidrevne samfunnsutviklingens idealer og realiteter i et kritisk søkelys.

Undervisningsemner
Closed door with signs stating "We are closed" and "Covid-19"

Pandemier: Hva vet vi? Hva kan vi gjøre? (VIT217)

Dannelsesemnet Pandemier: Hva vet vi? Hva kan vi gjøre? (VIT217) retter fokus mot en verden som preges av etterdønningene av én pandemi, - og frykt for den neste.

Undervisningsemner
"Follow the leaders," Berlin, Germany, April 2011.

Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT212)

Globale klimaendringer er ett av de mest sammensatte og krevende samfunnsproblemene verden står overfor.

God evaluering
Logo Concerned Students Bergen

Klimanettverk gir danningsemne gode skussmål

Nettverket Concerned Students skriv om danningsemnet "VIT212 Klima: Kva veit me? Kva bør me gjere?" i eit blogginnlegg på heimesida si.

Studentliv

Tar studentar med på dannelsesreise

Jan Reinert Karlsen fekk nesten ein allergisk reaksjon då han vart spurt om å jobbe med dannelse. Så oppdaga han at dannelse er så mykje meir enn klaver og fin konversasjon.