Hjem

Dannelsesemner

Hovedinnhold

Tårnet i Babel

Hvorfor ta et dannelsesemne?

Du får reise de store spørsmålene i vår tid og utforske dem på tvers av faglige skillelinjer og akademiske kulturer

Du får møte engasjerte studenter og forskere med helt andre fagbakgrunner enn din egen

Du får prøve ut tankerekkene dine i et stimulerende universitetsfellesskap

Kort sagt: Du får være en aktiv deltaker på et ekte universitet! 

Dannelsesemne høsten 2024

Høsten 2024 tilbyr vi dannelsesemnet Mennesket: Natur og kultur (VIT210). For å ta eksamen i emnet må du være student ved UiB.  

Dannelsesemne høsten 2024
A group of cyborgs share a dinner of futuristic food in oil painting style of Rembrandt

Mennesket: Natur og kultur (VIT210)

Høsten 2024 setter vi den teknologidrevne samfunnsutviklingens idealer og realiteter i et kritisk søkelys. Hvordan skal vi forstå det menneskelige i et samfunn i endring?

dannelsesemne
Bilde av Erlend Søbye Grønvold

Nye perspektiver på klimakrisen

Erlend Søbye Grønvold valgte å ta dannelsesemnet VIT212 for å få sjekket den kunnskapen han allerede hadde og lære å kjenne nye sider ved klimautfordringen.

Undervisningsemner
"Follow the leaders," Berlin, Germany, April 2011.

Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT212)

Globale klimaendringer er ett av de mest sammensatte og krevende samfunnsproblemene verden står overfor.