Hjem

Dannelsesemner

Hovedinnhold

Tårnet i Babel

Hvorfor ta et dannelsesemne?

Du får reise de store spørsmålene i vår tid og utforske dem på tvers av faglige skillelinjer og akademiske kulturer

Du får møte engasjerte studenter og forskere med helt andre fagbakgrunner enn din egen

Du får prøve ut tankerekkene dine i et stimulerende universitetsfellesskap

Kort sagt: Du får være en aktiv deltaker på et ekte universitet! 

Dannelsesemne høsten 2022

Høsten 2022 tilbyr vi dannelsesemnet VIT217: Pandemier: Hva vet vi? Hva kan vi gjøre? For å ta eksamen i emnet må du være student ved UiB.  

Undervisningsemner
Closed door with signs stating "We are closed" and "Covid-19"

Pandemier: Hva vet vi? Hva kan vi gjøre? (VIT217)

Høsten 2022 vil dannelsesemnet Pandemier: Hva vet vi? Hva kan vi gjøre? (VIT217) rette fokus mot en verden som preges av etterdønningene av én pandemi, - og frykt for den neste.

Pandemiar
Flaggermus mot rosa bakgrunn

Frå di-versitet til uni-versitet i pandemitider

Danningsemnet Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter ved UiB set fokus på pandemiar og universitetet si rolle i komplekse og uoversiktlege samfunnsutfordringar.

Undervisningsemner
"Follow the leaders," Berlin, Germany, April 2011.

Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT212)

Globale klimaendringer er ett av de mest sammensatte og krevende samfunnsproblemene verden står overfor.

God evaluering
Logo Concerned Students Bergen

Klimanettverk gir danningsemne gode skussmål

Nettverket Concerned Students skriv om danningsemnet "VIT212 Klima: Kva veit me? Kva bør me gjere?" i eit blogginnlegg på heimesida si.

Studentliv

Tar studentar med på dannelsesreise

Jan Reinert Karlsen fekk nesten ein allergisk reaksjon då han vart spurt om å jobbe med dannelse. Så oppdaga han at dannelse er så mykje meir enn klaver og fin konversasjon.