Hjem

Dannelsesemner

Tårnet i Babel


Hvorfor ta et dannelsesemne?

Du får reise de store spørsmålene i vår tid og utforske dem på tvers av faglige skillelinjer og akademiske kulturer

Du får møte engasjerte studenter og forskere med helt andre fagbakgrunner enn din egen

Du får prøve ut tankerekkene dine i et stimulerende universitetsfellesskap

Kort sagt: Du får være en aktiv deltaker på et ekte universitet! 

Dannelsesemne våren 2020

Våren 2020 tilbyr vi dannelsesemnet Kunstig intelligens: Visjonar, realitetar og framtidige konsekvensar (VIT216). For å ta eksamen i emnet må du være student ved UiB, men forelesningene er åpne for alle. 

Undervisningsemne
Ill VIT216

Kunstig intelligens: Visjoner, realiteter og framtidige konsekvenser

På dette dannelsesemnet vil vi orientere oss i kunstig intelligens som fenomen og samfunnsspørsmål.

Undervisningsemner
Illustrasjon VIT212 Klimaendringer

Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT212)

Høsten 2019 tilbyr vi dannelsesemnet som omhandler en av de mest komplekse problemstillingene samtiden står ovenfor. Emnet har obligatorisk oppmøte for deg som ønsker å gå opp til eksamen, men forelesningene er åpne for alle interesserte!

God evaluering
Logo Concerned Students Bergen

Klimanettverk gir danningsemne gode skussmål

Nettverket Concerned Students skriv om danningsesemnet "VIT212 Klima: Kva veit me? Kva bør me gjere?" i eit blogginnlegg på heimesida si. Sosiologistudent Siri Kleppe Reintz (22) rår alle UiB-studentar til å ta emnet, uansett kva fagbakgrunn dei har.

Studentliv

Tar studentar med på dannelsesreise

Jan Reinert Karlsen fekk nesten ein allergisk reaksjon då han vart spurt om å jobbe med dannelse. Så oppdaga han at dannelse er så mykje meir enn klaver og fin konversasjon.