Hjem

Dannelsesemner

Hovedinnhold

Tårnet i Babel

Hvorfor ta et dannelsesemne?

Du får reise de store spørsmålene i vår tid og utforske dem på tvers av faglige skillelinjer og akademiske kulturer

Du får møte engasjerte studenter og forskere med helt andre fagbakgrunner enn din egen

Du får prøve ut tankerekkene dine i et stimulerende universitetsfellesskap

Kort sagt: Du får være en aktiv deltaker på et ekte universitet! 

Dannelsesemne våren 2022

Våren 2022 tilbyr vi dannelsesemnet VIT211 Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter. For å ta eksamen i emnet må du være student ved UiB.  

Undervisningsemner
A map in black and red over covid-19 cases

Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter (VIT211)

Våren 2022 vil dannelsesemnet ‘Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter’ (VIT211) rette fokus på pandemier generelt og den pågående koronapandemien spesielt.

Pandemiar
Flaggermus mot rosa bakgrunn

Frå di-versitet til uni-versitet i pandemitider

Danningsemnet Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter ved UiB set fokus på pandemiar og universitetet si rolle i komplekse og uoversiktlege samfunnsutfordringar.

Undervisningsemner
"Follow the leaders," Berlin, Germany, April 2011.

Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT212)

Høsten 2020 tilbyr vi dannelsesemnet som omhandler en av de mest komplekse problemstillingene samtiden står ovenfor. Emnet har obligatorisk oppmøte for deg som ønsker å gå opp til eksamen, men forelesningene er åpne for alle interesserte!

God evaluering
Logo Concerned Students Bergen

Klimanettverk gir danningsemne gode skussmål

Nettverket Concerned Students skriv om danningsemnet "VIT212 Klima: Kva veit me? Kva bør me gjere?" i eit blogginnlegg på heimesida si.

Studentliv

Tar studentar med på dannelsesreise

Jan Reinert Karlsen fekk nesten ein allergisk reaksjon då han vart spurt om å jobbe med dannelse. Så oppdaga han at dannelse er så mykje meir enn klaver og fin konversasjon.