Hjem
Dannelsesemner
Undervisningsemner

Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT212)

Globale klimaendringer er ett av de mest sammensatte og krevende samfunnsproblemene verden står overfor.

"Follow the leaders," Berlin, Germany, April 2011.
Foto/ill.:
Isaac Cordal

Hovedinnhold

Samtidig er vår forståelse av problemet begrenset ved at vi ikke klarer å skape kunnskapsfellesskap på tvers av faglige, sektorielle og nasjonale skillelinjer. Kan universitetet, med sitt mangfold av faglige perspektiver og akademiske kulturer, komme sammen for å danne en mer helhetlig tilnærming til tenkningen om klimaproblemet?

I dannelsesemnet «Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre?», inviterer vi forskere og studenter fra hele universitetet til å ta denne utfordringen og skape et universitetsfellesskap for kunnskapsbasert og kritisk samtale om noen av de mest krevende samfunnsspørsmålene vi står ovenfor i vår tid.