Hjem
Dannelsesemner
Undervisningsemner

Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT212)

Globale klimaendringer er ett av de mest sammensatte og krevende samfunnsproblemene verden står overfor.

"Follow the leaders," Berlin, Germany, April 2011.
Foto/ill.:
Isaac Cordal

Hovedinnhold

Samtidig er vår forståelse av problemet begrenset ved at vi ikke klarer å skape kunnskapsfellesskap på tvers av faglige, sektorielle og nasjonale skillelinjer. Kan universitetet, med sitt mangfold av faglige perspektiver og akademiske kulturer, komme sammen for å danne en mer helhetlig tilnærming til tenkningen om klimaproblemet?

På høstens dannelsesemne, «Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre?», inviterer vi forskere og studenter fra hele universitetet til å ta denne utfordringen og skape et universitetsfellesskap for kunnskapsbasert og kritisk samtale om noen av de mest krevende samfunnsspørsmålene vi står ovenfor i vår tid.

Undervisningen vil høsten 2020 foregå fysisk på Dragefjellet skole (det juridiske fakultet).

Program

Informasjonsmøte 25. august kl 16-17 i Dragefjellet skole, auditorium 4.

Forelesninger:    

 •  1. september kl 16.15- 18, Dragefjellet skole auditorium 4
 •  3. september kl 16.15- 18, Dragefjellet skole auditorium 4
 •  8. september kl 16.15- 18, Dragefjellet skole auditorium 4
 • 10. september kl 16.15- 18, Dragefjellet skole auditorium 4
 • 15. september kl 16.15- 18, Dragefjellet skole auditorium 4
 • 17. september kl 16.15- 18, Dragefjellet skole auditorium 4
 • 22. september kl 16.15- 18, Dragefjellet skole auditorium 4
 • 24. september kl 16.15- 18, Dragefjellet skole auditorium 4
 • 29. september kl 16.15- 18, Dragefjellet skole auditorium 4
 • 1. oktober kl 16.15- 18, Dragefjellet skole auditorium 4
 • 8. oktober kl 16.15- 18, Dragefjellet skole auditorium 4

Seminar:

 • 1. september kl 16.15- 18.00 Dragefjellet skole, seminarrom A, B, C, D og E
 • 10. september kl 16.15- 18.00 Dragefjellet skole, seminarrom A, B, C, D og E
 • 17. september kl 16.15- 18.00 Dragefjellet skole, seminarrom A, B, C, D og E
 • 24. september kl 16.15- 18.00 Dragefjellet skole, seminarrom A, B, C, D og E
 • 1. oktober kl 16.15- 18.00 Dragefjellet skole, seminarrom A, B, C, D og E

Obligatorisk aktiviteter og oppmøte

Kurset består av 25 obligatoriske undervisningstimer. Du må ha 80% oppmøte (20 undervisningstimer) for å få lov til å ta eksamen.

Tilknyttet innhold