Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskingsprosjekt

Responsibility as an Integral Component of Digital Research Practices in Bio-and Nanotechnology (ReDig)

ReDig-prosjektet produserte kunnskap om hvordan ansvarlighet burde integreres i digital forskningspraksiser.

hardware with green plant
Foto/ill.:
Ana Delgado

Hovedinnhold

ReDig undersøkte hvordan ansvaret utføres innen digital forskningspraksis. Prosjektet fokuserte først og fremst på utviklingen innen biovitenskap, og for det andre på nanoteknologi. Det undersøkte hvordan bruken av digital infrastruktur og verktøy for forskning påvirker transformasjoner i den vitenskapelige kulturen og forskningsetikken.

Hovedforskningstemaene var: modellering, design og open science. For eksempel utfordres klassiske viktige vitenskapelige spørsmål som reproduserbarhet og concerns transformeres etter hvert som digital infrastruktur muliggjør nye former for kunnskapsdeling og sirkulasjon. Dessuten har det faktum at biologisk informasjon lett kan deles på nettet også muliggjort en flytting av bioteknologi ut av institusjonene i form av biohacking og DIY-biologi. Med digitalisering endres forholdet mellom vitenskap og samfunn på forskjellige nivåer.

ReDig studerte betydningen av nåværende teknoepistemiske og etiske transformasjoner for det vitenskapelige samfunnet, beslutningstakere og publikum. Spesielt vurderte det hvordan digitaliseringen av biologi kan forholde seg og integreres med nyere politiske krav til Responsible Research and Innovation (RRI), spesielt med tanke på "the common good"