Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskingsprosjekt

Checking Assumptions aND promoting responsibility In smart Development Projects (CANDID)

Dette EU-finansierte prosjektet studerte aspekter ved 'smart'-agendaen som fokuserte på temaer relatert til brukere, design, digitale rettigheter og kritiske infrastrukturer.

logo
Foto/ill.:
Project CANDID

Hovedinnhold

CANDID var et kortsiktig prosjekt under EUs Horisont 2020-program som utforsket smartteknologienes fremtid fra et tverrfaglig perspektiv. Prosjektet engasjerte forskere fra humaniora, samfunnsvitenskap og informatikk.

Informasjon på engelsk: This short-term Research and Innovation project addressed the specific challenge set by ICT-35-2016 : Enabling responsible ICT-related research and innovation, designed to make sure that technological innovations, in this case ‘smart technologies and systems’, are developed with societal needs and expectations in mind.

CANDID aimed to fulfil three objectives:

  1. Facilitate an expanded and intensive dialogue aiming at 
Responsible Research and Innovation between practitioners from the Social and Human Sciences (SSH) and engineers and innovators in ICT
  2. Describe and critically assess visions of ‘smart’ as they 
emerge within the ICT – programmes in Horizon 2020, and in public 
discourse more generally
  3. Describe and produce, in the form of distinct Modules, insights
 on crucial topics on Science and Society intersections, as they play out within and in relation to visions of ‘smart’

The project partners were critically appraising smart technologies and systems by bringing together insights and experiences from ICT and SSH innovators and researchers, to explore the future of smart technologies from an interdisciplinary perspective. CANDID engaged with technology developers, hackers, users, entrepreneurs, decision makers, in an extended peer community, to identify the most critical and problematic aspects identified by each stakeholder network and aimed to suggest cooperative methods to tackle these challenges in new imaginative ways. CANDID aimed to develop an interactive tool to help technology developers reflect on how to best tackle social challenges presented by ‘smart’ digital solutions and connected devices.

Nyhetssak etter tildeling (uib.no)

Skal forske på smart teknologi

Hvordan kan samfunnsvitere og humanister bidra i utvikling av smart teknologi? I hvilken grad blir brukere involvert i utvikling av smart teknologi? Kan rettigheter som personvern og datasikkerhet bygges inn i digitale omgivelser og infrastrukturer?

Forfatter: Sissel Aasheim

Oppdatert: 03.01.2017 (Først publisert: 01.12.2016)

Dette er noen av spørsmålene forskerne vil belyse i prosjektet 'Checking Assumptions aND promoting responsibility In smart Development projects' som Senter for vitenskapsteori skal være koordinator for.

Et viktig perspektiv i prosjektet er såkalt 'ansvarlig forskning og innovasjon', eller på engelsk Responsible Research and Innovation (RRI), som er et av flere gjennomgående perspektiver i forskningsprogrammet Horisont 2020 som EU finansierer. I prosjektet "Checking Assumptions aND promoting responsibility In smart Development projects" (CANDID) vil forskere fra samfunnsfag og humaniora sammen med praktikere fra IKT sektoren og andre brukere av smart teknologi,  undersøke hvordan bredere nettverk og fellesskap integreres (eller ikke) i utvikling av smart teknologi og hvilken betydning ulike kunnskapsformer får for dens bruk. Blant slike utvidete nettverk inkluderer CANDID brukere og pasienter, offentligheter, samfunnsvitenskapelig, juridisk og humanistisk ekspertise.

Prosjektet vil sentreres rundt modulene brukere, design og digitale rettigheter, og intelligente infrastrukturer, der utvalgte case-studier på områdene helse og energi vil bli nærmere undersøkt for å se på hvordan diskursen om SMART utspiller seg. I hver modul vil forskere jobbe sammen med praktikere fra IKT bransjen og andre interessenter for å kunne belyse forskningsspørsmålene fra flest mulig perspektiver. På denne måten vil en kunne avdekke hvordan 'smart' blir forstått og implementert fra de ulike partene, samt hvor det er diskrepans, og slik vil man også kunne si noe mer om teknologiens mulige samfunnsmessige rolle og implikasjoner.

CANDID er finansiert under IKT-programmet i Horisont 2020, og er et svar på utfordringen om å engasjere humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning i IKT for å kunne utfordre den etablerte diskursen rundt smart teknologi. EU har et uttalt mål om en tettere integrering av forskning fra ulike disipliner innen denne teknologien og resultatene fra CANDID vil kunne være viktige i både videre utvikling og tilhørende forskning av smart teknologi.

Prosjektet har partnere fra fem universiteter og et budsjett på en halv million euro.

Faktaboks:

Responsible Research and Innovation (RRI)

RRI handler om:

  • Si noe om hvilke konsekvenser de enkelte forskningsprosjekt vil få, slik at samfunnet kan ta stilling til om disse konsekvensene er ønskelige
  • Forstå sin rolle i samfunnet
  • Skape samfunnsdialog ut over eliten, engasjere i bredden
  • RRI i ytterste konsekvens er en mer radikal idé, nemlig at samfunnet (i en eller annen form, på en eller annen måte) både deltar i å avklare hva konsekvensene er eller kan være, og deltar i å forme forskningsagendaene slik at forskningen blir akseptabel og ønskelig i vid forstand
  • RRI springer ut ifra en koproduksjonsforståelse: vi skaper sammen - forskere, innovatører, borgere, myndigheter osv - framtidens kunnskap, teknologi og samfunn

Sluttkonferanse 23. januar 2018 i Amsterdam