Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskingsprosjekt

Scientific Understanding and Provision of an Enhanced and Robust Monitoring system for RRI (SUPER MoRRI)

SUPER MoRRI-prosjektet har sitt utspring i MoRRI-prosjektet; det første storskala-forsøket på å skape eit system for å overvake og evaluere RRI (ansvarleg forsking og innovasjon).

The title of the project on a background of two hands holding a shining globe
Foto/ill.:
SuperMoRRI

Hovedinnhold

Informasjon på engelsk frå prosjektsida:

The MoRRI project had the aim of establishing a monitoring system that measures how, where, and to what extent Responsible Research and Innovation (RRI) has become interwoven within European Research practices.

The SUPER_MoRRI project aims to build on this monitoring system through empirical and theoretical work.

SUPER MoRRI consists of eight work packages (WPs):

A flowchart showing the project's work packages
Foto/ill.:
SuperMoRRI

SVT er involvert i alle arbeidspakkane utanom WP3 og WP6.

EU-logo
Foto/ill.:
European Commission