Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskningsprosjekt

Co-development of place-based Climate Services for action(Co-Cli-Serv)

Prosjektet undersøkte hvordan forskere kan jobbe sammen med lokalsamfunn for å samle informasjon som kan støtte lokal tilpassing til fremtidige klimaendringer.

Bryggen, flooded
Forskerne i Co-cli-serv (Co-development of place-based Climate Services for action) samarbeidet med lokalsamfunn forskjellige steder i Europa, der Bergen var ett av stedene.
Foto/ill.:
Magnus Vabø, UiB

Hovedinnhold

Dette ønsket man å gjøre ved å identifisere fremtidige behov for informasjon om klima, tilpasse klimaforskningen for å møte disse behovene og ved å gjøre 'klimavitenskap' om til klimaprodukter- og tjenester.

Co-cli-serv hadde som mål å engasjere klimaforskere og lokalsamfunn på fem steder over hele Europa. (I) Bergen, Norge; (Ii) Brest, Frankrike; (Iii) Golf de Morbihan, Frankrike; (Iv) Dordrecht, Nederland; og (v) Vadehavet, Tyskland. Målet var å engasjere befolkningen i flere sektorer fra for eksempel lokale myndigheter, turistnæringen, industri, frivillige organisasjoner og faglige instanser for sammen kartlegge informasjon om klima på lokalt nivå.

Co-cli-serv ønsket blant annet å kartlegge historier folk forteller om vær og klimaendringer på et sted. Målet var å integrere de lokale historiene med vitenskapelige observasjoner og narrativ for at forskere og lokalsamfunn sammen skal kunne utvikle mulige fremtidige scenarier om klima som de vil kunne bruke til å identifisere sine behov for klimainformasjon på et lokalt nivå.

En ønsket å se på hvilken klimavitenskap og annen værkunnskap som er tilgjengelig for et sted i nåtiden, hvilke data som må samles inn, og kvalitetsvurdere denne informasjonen med mål om å hjelpe lokalsamfunnet med tilpassinger til endringer som kommer. Det betyr også at en ønsket å se på kreative måter å kommunisere klimainformasjon på. Co-cli-serv oppmuntret til samarbeid mellom kunstnere og forskere for nye måter å presentere værinformasjon på.

Co-cli-serv logo
Foto/ill.:
Co-Cli-Serv

Logo: JPI Climate
Foto/ill.:
JPI Climate

Logo Research Council of Norway
Foto/ill.:
Norges Forskningsråd