Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskningsprosjekt

Uncertainty Assessments related to opening new Areas for Petroleum activity ( UncAP)

Dette prosjektet fokuserte på usikkerhet ved petroleumsrelaterte aktiviteter og hvorvidt disse burde være tillatt i det verdifulle og sårbare området Lofoten i Nord-Norge.

A small and colourful village by the sea, tall mountains and blue skies in the background
Dette bildet fanger essensen av hvordan vi betrakter Lofoten, karakteristiske norske hus omgitt av et vakkert fjellandskap. Men vil denne idyllen og den lokale kulturen bli truet hvis kraftselskap får lov til å utvinne olje og gass i området?
Foto/ill.:
Anne Bremer

Hovedinnhold

UncAP-prosjektet ble finansiert av Norges Forskningsråd under forskningsprogrammet HAVKYST (Havet og kysten) fra juni 2011 til juni 2013.

UncAP var et tverrfaglig prosjekt som involverte havforskere fra Havforskningsinsituttet i Bergen og forskere fra Senter for vitenskapsteori (SVT) ved Universitetet i Bergen.

Prosjektet fokuserte på usikkerhet ved petroleumsrelaterte aktiviteter og hvorvidt disse burde være tillatt i det verdifulle og sårbare området Lofoten i Nord-Norge.

Forskerne ønsket å se på hvordan ulike interessegrupper betrakter Lofoten og hvordan de bruker ulike usikkerhetsmomenter på bestemte måter for å fremme egne synspunkter. De drøftet tre sentrale usikkerhetsmomenter i debatten om oljeutvinning i Lofoten, som er knyttet til ulike faser av utvinningen:

Første fase: Oljeletingen. Her møter man usikkerhet omkring de langsiktige virkningene på fisk og sjødyr av de seismiske undersøkelsene.

Andre faset: Utbyggingsfasen, hvor den sentrale usikkerheten kretser rundt trygg avstand mellom der hvor man borer og sårbare dyrearter på havbunnen.

Tredje fase: Produksjonsfasen - når oljen hentes fra reservoarene og det er usikkert hvordan «produsert» vann påvirker fiskebestanden og dens evne til reproduksjon.