Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskingsprosjekt

Managing Ethical Norwegian Seascape Activities (MENSA)

MENSA er finansiert av Norges Forskningsråd, og prosjektets overordnede mål er å utvikle en integrert etisk tilnærming til bærekraftig styring av norsk marin ressursbruk.

Logo for the project MENSA
Kunnskapen som fremskaffes i MENSA kan bidra til etisk styring i skjæringspunktet mellom vitenskap, samfunn og politikk for å løse tvister knyttet til konkurrerende bruk eller beskyttelse av marine ressurser.
Foto/ill.:
The MENSA project

Hovedinnhold

Global forvaltning av marine ressurser tilstreber en bærekraftig utvikling ved å balansere ressursutvinning, bevaring av biologisk mangfold og bred samfunnsaksept. Imidlertid har disse tre filosofiske paradigmene en tendens til å stå som monolitiske søyler i sine tilnærminger til bærekraft, nemlig: rasjonalisering, bevaring og fellesskap.

Følgelig har slike uintegrerte tilnærminger en tendens til å føre til målkonflikter i ledelse og politikk. Disse konfliktene er ofte forankret i konkurrerende økonomiske, økologiske og sosiale verdier. For å få frem disse verdiene relatert til havet, bruker MENSA det integrerende begrepet «seascape», eller "sjøskap" (analogt til landskap) for å antyde de mange skjæringspunktene mellom land og hav, natur og kultur og vitenskap og kunst.

MENSA bruker visuelle fremstillinger for å identifisere forskjellige verdisett hos aktører med interesser for marine ressurser og ressursforvaltning og vanlige borgere i Norge.

MENSAs spesifikke mål er tredelt:

1. Å bidra til en teoretisk forståelse av marine ressursverdier og verdsettelse.

2. Å klargjøre disse verdiene ved å bruke ny metodikk med bilder.

3. Å evaluere verdibaserte kompromisser og ressurskonflikter ved å integrere preferanser fra forskjellige norske interessenter og borgere ved bruk av modellering av verdibaserte scenarier. Kunnskapen som fremskaffes i MENSA kan bidra til etisk styring i skjæringspunktet mellom vitenskap, samfunn og politikk for å løse tvister knyttet til konkurrerende bruk eller beskyttelse av marine ressurser.

MENSA kan tjene som en test på nasjonalt nivå for hvordan man kan forene ulike avveininger av verdier for å oppnå FNs bærekraftsmål (SDGs), her spesielt med fokus på SDG 14 (liv under vann), 15 (liv på land), og 16 (fred og rettferdighet).

NYHET

MENSA lanserer en konkurranse om norske sjølandskap! Les mer her. Vi tar i mot bidrag fram til de 100 beste bildene med tilhørende tekst er valgt ut.