Hjem
Senter for vitenskapsteori
Undervisning

Kurs i vitenskapsteori og etikk

Opplæring i vitenskapsteori og etikk er en viktig del av, og et obligatorisk krav for, alle doktorgradsstudier ved Universitetet i Bergen.

Students at a lecture
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Dette er nedfelt i UiBs reglement for doktorgraden (§4) og også i overensstemmelse med Universitets- og høgskolerådets nasjonale retningslinjer for doktorgradsstudier.

Den overordnede hensikt med opplæringen i vitenskapsteori og etikk er å styrke kandidatenes refleksjonsevne og dybde i deres forskerutdanning.

Spesielt søker vi å:

  • utvikle kandidatenes kunnskap om eget fagfelts egenart, styrker og begrensninger,også i  møte med andre fag og andre samfunnssektorer
     
  • utvikle kandidatenes kritiske kompetanse og refleksjonsevne, inkludert deres evne til å reflektere over eget fag og egen forskning fra andre, fageksterne perspektiv
     
  • støtte opp om forskere som kombinerer faglig styrke og autoritet med akademisk modning og som kan omsette i handling sin forståelse for verdien av andre perspektiv ,og eget fags begrensninger

Innhold, omfang og praktisk organisering varierer fra fakultet til fakultet, og bestemmes i samarbeid mellom SVT og fakultetene.