Hjem
Pandemisenteret
Nyhet | Undervisning

Pandemier: Hva vet vi? Hva kan vi gjøre?

Høsten 2022 tilbyr Senter for vitenskapsteori et dannelsesemne på 5 studiepoeng om de globale etterdønningene av en pandemi - og frykten for den neste.

illustrasjon pandemi
Foto/ill.:
Unsplash.com

Hovedinnhold

VIT217 Pandemier: Pandemier: Hva vet vi? Hva kan vi gjøre? (5 studiepoeng)

Høsten 2022 vil dannelsesemnet Pandemier: Hva vet vi? Hva kan vi gjøre? (VIT217) rette fokus mot en verden som preges av etterdønningene av én pandemi, - og frykt for den neste. Er dette den nye normalen? Hvilken normal bør vi i så fall etterstrebe å oppnå? Når vi nå – kanskje – går inn i en ny inter-pandemisk periode: Hva har vi lært? Hva har vi forstått? Hvordan kan vi fortsette å lære og forstå? Hvordan bør vi gå videre?

I en slik situasjon er vitenskapelig prediksjon uoppnåelig samtidig som kunnskapsbehovet for å forstå, både i dybden og bredden, er enormt. Responsen på pandemien står i forhold til forståelsen av den, men også i forhold til tilgjengelige og forestilte muligheter for handling. Hvilken kunnskap, forestillinger og tenkning som former enkeltindividers, institusjoners og samfunns respons på smitten er et spørsmål om hva som former kunnskapen, forestillingene og tenkningen.

For å være kvalifisert for emne må du ha aktiv studierett ved UiB, og ha avlagt minst 30 studiepoeng.

Les mer om emnet og oppmelding her