Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

Pandemifrokost - vårprogram 2023

Pandemisenteret inviterer til månedlig Pandemifrokost der du kan høre om spennende temaer og forskning på tvers av fagfelt.

Pandemifrokost toppbilde
Foto/ill.:
Pandemisenteret

Hovedinnhold

Våren 2023 fortsetter Pandemisenteret med månedlige frokostmøter der vi inviterer forskere til å presentere sin forskning på pandemien fra alle fagfelt; fra psykologi til matematikk, juss og humanistiske fag. Målet med frokostene er å presenterere pågående forskning om pandemi, og inspirere til samarbeid og utveksling mellom fagområder for å forstå pandemien fra flere perspektiver. 

I vår vil frokostmøtene holdes i Alrek helseklynge (kantinen). 

Pandemifrokost VÅR 2023:

Pandemifrokost #1 - Torsdag 26. januar, kl 08.30 @ Alrek Helseklyngen 1etg


Pandemifrokost #2 - Torsdag 23. feburar, kl 08.30 @ Alrek Helseklyngen 1etg 

Pandemifrokost #3 - Torsdag 23. mars, kl 08.30 @ Alrek Helseklyngen 1etg 


Pandemifrokost #4 - Torsdag 27. april, kl 08.30 @ Alrek Helseklyngen 1etg 

Pandemifrokost #5 - Torsdag 25. mai, kl 08.30 @ Alrek Helseklyngen 1etg 

  • Fount LeRon Shults, UiA, “Flattening the curve” of emotional contagion during a pandemic.

 

Ønsker du å presentere forskningen din ved Pandemifrokost? Ta kontakt med andrea.magugliani@uib.no