Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

Professor ved Pandemisenteret leder to internasjonale komitéer

Professor Preben Aavitsland ved Pandemisenteret leder i sommer to internasjonale komitéer oppnevnt av WHOs generaldirektør for å gi WHO råd om hvordan covid-19-pandemien og m-kopper-utbruddet bør håndteres de nærmeste årene.

Preben Aavitsland
Foto/ill.:
Kjartan Bjelland

Hovedinnhold

Komitéene er opprettet med hjemmel i det Internasjonale helsereglementet (IHR), som gjerne kalles «den globale smittevernloven». De tjue ekspertene i komitéene skal gi Verdens Helseorganisasjon (WHO) råd om hvilke formelle anbefalinger organisasjonen skal gi til verdens land for å håndtere covid-19- og m-kopper-epidemiene de nærmeste årene. Slike råd er tidligere blitt gitt av to krisekomitéer, men disse ble oppløst i mai da de to epidemiene ikke lenger ble regnet som internasjonale folkehelsekriser.

 M-kopper ble tidligere kalt apekopper og kalles mpox på engelsk. 

– Vi er glade for at Pandemisenterets eksperter kan bruke sin kunnskap og erfaring på denne måten til beste for smittevernet og folkehelsen verden over, sier leder for Pandemisenteret, professor Esperanza Diaz.

Preben Aavitsland har vært tilknyttet Pandemisenteret siden sommeren 2021. Han er også fagdirektør ved Folkehelseinstituttet og var under pandemien også kommunelege i Arendal og Froland.

Les om:

International Health Regulations

Review Committee regarding Standing Recommendations for COVID-19

Review Committee regarding Standing Recommendations for mpox