Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

Pandemisenteret med to artikler i norsk tidsskrift

I den siste utgaven av "Tidsskrift for omsorgsforskning" er Pandemisenteret representert med henholdsvis to artikler signert Esperanza Diaz og Preben Aavitsland.

Esperanza Diaz og Preben Aavitsland
Foto/ill.:
Pandemisenteret, UiB

Hovedinnhold

Artikkelen signert Preben Aavitsland er en oppsummerende refleksjon i forbindelse med at WHO i mai avblåste koronapandemien som en internasjonal folkhelsekrise. 

«Et viktig spørsmål er hvor godt man lyktes med å redusere sykdomsbyrden som ble forårsaket av pandemien, og beskytte sykehusenes kapasitet uten å skade økonomien og folkehelsa unødvendig mye. Alle må være åpne for at andre strategier eller andre kombinasjoner av tiltak kunne ha balansert hensynet til smittevern og hensynet til individuelle friheter, økonomi og folkehelse på en bedre måte. Bare med en slik åpen og kritisk tilnærming kan vi lære før neste pandemi.», skriver Aavitsland. 

Artikkel nummer to signert Esperanza Diaz handler om beredskap og bærekraft i helse- og omsorgstjenestene i kommunene i et pandemi-perspektiv. 

«WHOs direktør erklærte 5. mai 2023 at pandemien er over. Vi har likevel ikke råd til å glemme disse 26 lange månedene som startet 11. mars 2021. De gode eksemplene bør samles og danne grunnlag for retningslinjer for å organisere fremtidige helsekriser. Vi har heller ikke råd til å gjenta det som viste seg å ikke fungere. Bærekraftig beredskap i helse- og omsorgstjenestene bygger på systematisk evaluering og læring på både kommune- og landnivå.», skriver Diaz.