Hjem
Pandemisenteret

Forskning og utdanning

Her får du en oversikt over publikasjoner, utdanning og forskningssamarbeid ved Pandemisenteret.

forskning ved pandemiseneteret
Foto/ill.:
Pandemisenteret

Hovedinnhold

Publikasjoner
 

Aviskronikker

Aavitsland P. Et samlet smittevern for bedre beredskap. Dagens perspektiv 1. mars 2023. https://epidemi.no/?p=2881

Aavitsland P. Den verste sykdommen. Fædrelandsvennen 3. mars 2023. https://epidemi.no/?p=2889

Aavitsland P. En syk svale gjør ingen pandemi. Fædrelandsvennen 13. april 2023. https://epidemi.no/?p=2928

Aavitsland P. Skal WHO styre verden? Fædrelandsvennen 27. oktober 2023. https://epidemi.no/?p=2969

Aavitsland P. Den nye helseberedskapen. Fædrelandsvennen 1. desember 2023. https://epidemi.no/?p=2979

Vitenskapelige artikler 

Amato E, Hyllestad S, Heradstveit P, Langlete P, Moen LV, Rohringer A, Pires J, Lomba JAB, Bragstad K, Feruglio SL, Aavitsland P, Madslien EH. Evaluation of the pilot wastewater surveillance for SARS-CoV-2 in Norway, 1 June 2022 – March 2023. BMC Publ Health 2023: 23: 1714. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37667223/)

Elgersma IH, Fretheim A, Elstrøm P, Aavitsland P. Association between face mask use and the risk of infection with SARS-CoV-2 in the community – a cross-sectional study. Epidemiol Infect 2023;. (https://doi.org/10.1017/S0950268823001826)

Ahmed D, Benavente P, Diaz E. Food insecurity among international migrants during the COVID-19 pandemic: A scoping review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37047889/

Kumar BN, Jamtvedt G, Diaz E. Declaration. The road from knowledge to change – pandemics, diversity \and social inequality declaration, Bergen 2022. Scand J Public Health. 2023. (https://journals.sagepub.com/eprint/EYIGFKFHNTSAPKHXSAYF/full

Kumar BN, Eikemo TA, Diaz E. Migration and Health: Time for a new research agenda. Scandinavian Journal of Public Health. 2023;51:309-11. (https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14034948231172320

Czapka E, Ortiz-Barreda G, Herrero-Arias R, Haj-Youne J, Møen KA, Hasha W, et al. “Who is telling the truth?” Migrants’ experiences with COVID-19 related information in Norway– a qualitative study. Scandinavian Journal of Public Health. 2022. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9666409/

Diaz E. Beredskap og bærekraft i helse- og omsorgstjenestene i kommunene i et pandemi-perspektiv. Tidskrift for omsorgsforskning. 2023;2:127-31. (https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfo.9.2.12

Benavente P, Ronda E, Diaz E. Occupation-related factors affecting the health of migrants working during the COVID-19 pandemic - a qualitative study in Norway. Int J Equity Health. 2023;22(1):220. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37848919/

Lederartikler

Aavitsland P. Tid for læring. Noen refleksjoner om pandemihåndteringen. Tidsskrift for omsorgsforskning 2023; 9: 132-6. (https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfo.9.2.13

Vollset M, Aavitsland P. Leparabasillen i 150 år. Tidsskr Nor Legeforen 2023; 143: (https://tidsskriftet.no/2023/02/leder/leprabasillen-i-150-ar)

Rapporter

Aavitsland P, Forsyth A, Damon IK, Abdelaziz MAA, Al-Nsour M, Celigueta CA, Bisasor-McKenzie J, Carmo EH, Eltoum AA, Liu Y, Moussif M, Rahman M, Rees H, Sahukhan A, Saito T, Samarasekera SD, Smolensky V, Sreedharan S, Tomori O, Zambon M. Report of the Review Committee regarding standing recommendations for mpox. Geneva: World Health Organization, 2023. (https://www.who.int/publications/m/item/report-of-the-review-committee-regarding-standing-recommendations-for-mpox)

Aavitsland P, Forsyth A, Celigueta CA, Abdelaziz MAA, Al-Nsour M, Bisasor-McKenzie J, Carmo EH, Damon IK, Eltoum AA, Liu Y, Moussif M, Rahman M, Rees H, Sahukhan A, Saito T, Samarasekera SD, Smolensky V, Sreedharan S, Tomori O, Zambon M. Report of the Review Committee regarding standing recommendations for COVID-19. Geneva: World Health Organization, 2023. (https://www.who.int/publications/m/item/report-of-the-review-committee-regarding-standing-recommendations-for-covid-19)

Utdanning og forskning