Hjem
Pandemisenteret
Foredrag

Pandemifrokost #2

Kom på årets andre Pandemifrokost der du kan høre om aktuell forskning på vaksinering av innvandrere i Sverige og hvordan utviklingshemmede som bodde hjemme ble påvirket av covid 19-pandemien.

Banner Pandemifrokost
Foto/ill.:
Pandemisenteret

Hovedinnhold

Pandemisenteret ønsker velkommen til årets andre frokostmøte i Alrek helseklynge! 

Denne gangen får vi besøk av doktor Yana Litins'ka fra Lunds Universitet samt Ellen Margrete Iveland Ersfjord og Hege Mari Johnsen fra Universitetet i Agder. 

Yana Litins'ka vil holde et innlegg om barrierer for vaksinering av voksne innvandrere i Sverige under covid 19-pandemien.  

Covid-19 vaksinasjonsdekningen varierte betydelig i ulike geografiske områder i Sverige; områdene som er tett befolket av migranter, har ofte lavere vaksinasjonsdekning. I presentasjonen vil  Litins’ka ta opp spørsmålet om internasjonale menneskerettighetsforpliktelser og nasjonal lovgivning angående vaksinering av nyankomne migranter. Hun vil reflektere over hvordan Sverige oppfyller denne forpliktelsen ved å diskutere resultatene av intervjuer gjennomført med ukrainske flyktninger i Sør-Sverige. 

Ellen Margrethe og Hege Mari fra UiA vil i sitt innlegg snakke om hva som skjedde med personer med utviklingshemming som bodde i tilrettelagt bolig under pandemien. 

Forskere ved Senter for e-helse ved Universitetet i Agder og fra Senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs Hospital gjorde i løpet 2021 og 2022 en studie av erfaringene til ansatte som jobber i boliger for personer med utviklingshemming under pandemien. I forskningen fant man brudd på menneskerettighetene ved alle boligene ved at beboere for eksempel ble utsatt for frihetsberøvelse og ikke mottok den helsehjelpen de hadde krav på. Ansatte i tjenestene hadde også store kommunikasjonsutfordringer fordi tjenestene ikke var prioritert for digitalisering. Forskningen underbygger norske rapporter som viste at pandemien rammet bredt, men skjevt, og at sårbare grupper ble ekstra hardt rammet. 

Det blir som alltid en matbit og kaffe/te til alle påmeldte.

PÅMELDING HER: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=16424764