Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

Pandemisenteret søker stipendiat til stort EU-prosjekt

Pandemisenteret har nå ledig en stipendiatstilling knyttet til prosjektet ”Social insights into «point-of-care»-testing and pandemic preparedness”.

Alrek Helseklynge
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Prosjektet er en del av det store prosjektet "Development of a global diagnostic ecosystem for detecting and monitoring emergency-prone pathogens across species and in a unified way". Arbeidspakken som stipendiaten vil jobbe i, har som mål å undersøke de norske prioriteringene for lekfolk og helsearbeidere rundt format, tilgang, aksept og forståelse av "point-of-care" (POC)-testing, og finne ut hvilken plass slik testing kan ha i pandemiberedskap.

Stillingen er finansiert med midler fra Horizon Europe

Arbeidet vil inkludere kvalitative og kvantitative metoder. Arbeidsplassen er Bergen (Pandemisenteret, Alrek helseklynge).

I samarbeid med prosjektgruppen vil hovedarbeidsoppgavene være å: 

  • Delta i utviklingen, digitaliseringen og gjennomføringen av en spørreundersøkelse blant helsearbeidere i Norge.
  • Rekruttere 20 deltakere for personlige intervjuer blant grupper som er vanskelige å nå gjennom spørreundersøkelser (for eksempel innvandrere eller personer med lav digital kompetanse) og transkribere samtalene.
  • Utføre statistiske analyser av spørreundersøkelser og analysere kvalitative data.
  • Skrive minst tre akademiske artikler.
  • Formidle resultatene til beslutningstakere og andre interessenter.
  • Samarbeide med internasjonale partnere i EU-prosjektet.

Les mer om stillingen og send inn søknad i JobbNorge