Home
Pandemic Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Pandemisenteret søker stipendiat til stort EU-prosjekt

Pandemisenteret har nå ledig en stipendiatstilling knyttet til prosjektet ”Social insights into «point-of-care»-testing and pandemic preparedness”.

Alrek Helseklynge
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Prosjektet er en del av det store prosjektet "Development of a global diagnostic ecosystem for detecting and monitoring emergency-prone pathogens across species and in a unified way". Arbeidspakken som stipendiaten vil jobbe i, har som mål å undersøke de norske prioriteringene for lekfolk og helsearbeidere rundt format, tilgang, aksept og forståelse av "point-of-care" (POC)-testing, og finne ut hvilken plass slik testing kan ha i pandemiberedskap.

Stillingen er finansiert med midler fra Horizon Europe

Arbeidet vil inkludere kvalitative og kvantitative metoder. Arbeidsplassen er Bergen (Pandemisenteret, Alrek helseklynge).

I samarbeid med prosjektgruppen vil hovedarbeidsoppgavene være å: 

  • Delta i utviklingen, digitaliseringen og gjennomføringen av en spørreundersøkelse blant helsearbeidere i Norge.
  • Rekruttere 20 deltakere for personlige intervjuer blant grupper som er vanskelige å nå gjennom spørreundersøkelser (for eksempel innvandrere eller personer med lav digital kompetanse) og transkribere samtalene.
  • Utføre statistiske analyser av spørreundersøkelser og analysere kvalitative data.
  • Skrive minst tre akademiske artikler.
  • Formidle resultatene til beslutningstakere og andre interessenter.
  • Samarbeide med internasjonale partnere i EU-prosjektet.

Les mer om stillingen og send inn søknad i JobbNorge