Hjem
Pandemisenteret

Nyhetsarkiv for Pandemisenteret

Kim Alexander Haugland er én av to PhD-kandidater som i høst starter opp ved Pandemisenteret. 30-åringen fra Os skal forske på nye metoder for å kunne gi mer presise beregninger av R-tallet under en pandemi.
Pandemisenteret tilbyr støtte og veiledning til tverrfaglige prosjekter om pandemi gjennom vår forskningskatalysator. Nå er det mulig å søke støtte til nye og spennende prosjekter.
Nå kan du høre podkast fra Pandemisenterets akademiske lunsj på Bergen offentlige bibliotek der tema var "Hvordan slutter en pandemi?".
Onsdag 27. oktober holdt Pandemisenteret sin første nasjonale studentkonferanse på Bergen offentlige bibliotek. Studenter fra hele landet bidro til et innholdsrikt arrangement der erfaringer fra Covid 19-pandemien ble belyst fra en rekke ulike perspektiv.
PhD-studenter ved alle fakulteter er hovedmålgruppen for det det nye og interdisiplinære kurset om læring fra Covid 19-pandemien. – For å bekjempe en krise, er det avgjørende å samles på tvers av fag, sier leder Esperanza Diaz ved Pandemisenteret.
Hvordan bevarer man personvernet når man bedriver smittesporing med ny teknologi? Det skal førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka svare på under Pandemisenterets pandemifrokost fredag 22. oktober.
Norge er gjenåpnet. Men koronapandemien er ikke over. Store deler av verden er fremdeles ubeskyttet. Vaksiner, medisiner og utstyr til bruk i bekjempelsen av pandemien har så langt vært ekstremt skjevfordelt til fordel for de rike landene.
Pierina Benavente hadde aldri sett for seg at hun skulle ta en doktorgrad. Nå blir hun Pandemisenterets første PhD-kandidat som skal forske på helse blant internasjonale migranter under Covid 19-pandemien.
For første gang blir rådata for SARS-CoV-2 gensekvenser fritt tilgjengelig gjennom den åpne genbanken ENA (European Nucleotide Archive). UiB har utarbeidet den tekniske løsningen i samarbeid med FHI.
Henriette Christie Ertsås har snart holdt 100 foredrag og forestillinger om virus og vaksine i Bergen gjennom prosjektet «Forskning til folket». Nå lager skuespilleren og molekylærbiologen bok og podcast basert på publikums spørsmål.
Halvannet år med pandemi har ført til mye viktig forskning, så hva kan vi lære av hverandre? Pandemisenteret inviterer i høst til en seminarserie der du kan høre om pågående prosjekter, møte gode kolleger og komme med nye og spennende ideer.
I samarbeid med LawTransform (Centre on Law and Social Transformation) arrangerer Pandemisenteret diskusjon om «Migrant Health in the pandemic».
Har du lyst til å lære mer om tidligere pandemier og aktuelle problemstillinger om covid 19-pandemien fra internasjonale forskere? I høst arrangerer OsloMet en digital webinar-serie som er åpen for alle.
Gjennom det internasjonale vaksineprosjektet «Inno4Vac» skal Universitetet i Bergen bidra til forskning og innovasjon for å muliggjøre raskere utvikling og produksjon av nye vaksiner.
Har vi brukt opp alle bekymringane våre på pandemien, slik at vi har gløymt klimakrisa? Eller har kanskje all handlekrafta under pandemien gitt ny tru på at ein kan stoppe klimaendringane? Ein fersk studie har kartlagt kva pandemien har gjort med klimahaldningane våre.
I begynnelsen av mai ble den indiske mutanten oppdaget i Bergen. Professor Elling Ulvestad beroliger dem som tror denne varianten er mer hissig enn andre
– Tenk deg situasjonen og hvordan du kan beskytte deg mot et virus når du bor oppå hverandre og ikke har ordentlige sanitære forhold, som toaletter, sier leder Esperanza Diaz ved Pandemisenteret.
Koronapandemien og myndighetenes reguleringer har utfordret personvernet på en rekke områder. Nå bidrar flere eksperter ved Pandemisenteret og UiB til en fagbok om kriselovgivningen.

Sider