Hjem
Pandemisenteret

Nyhetsarkiv for Pandemisenteret

I den siste utgaven av "Tidsskrift for omsorgsforskning" er Pandemisenteret representert med henholdsvis to artikler signert Esperanza Diaz og Preben Aavitsland.
Student Leah Eliza Balter fra USA har nylig startet opp et nytt forskningsprosjekt ved Pandemisenteret. Hun vil utforske hvordan Norges Covid-19-erfaringer kan ha påvirket responsen på den ukrainske flyktningkrisen som skjedde samtidig.
I 2022 hadde Pandemisenteret en rekke ulike arrangementer, møter og kurs gjennom hele året. Nå kan du lese årsrapporten med en oppsummering av vår varierte aktivitet.
Pandemisenteret fortsetter med vår frokostsemiar-serie gjennom høstsemesteret. Kom på Pandemifrokost og hør om brennaktuell forskning på tvers av fagfelt.
Korona-handteringa gjekk stort sett bra, men på ei rekkje område utfordra smitteverntiltaka rettsstaten, ifølgje professor Eirik Holmøyvik. Saman med 20 andre juss-ekspertar har han gjeve ut ei bok som granskar reguleringa av krisa frå starten av, på alle rettslege nivå.
Professor Preben Aavitsland ved Pandemisenteret leder i sommer to internasjonale komitéer oppnevnt av WHOs generaldirektør for å gi WHO råd om hvordan covid-19-pandemien og m-kopper-utbruddet bør håndteres de nærmeste årene.
Pandemisenteret inviterer til workshop å trekke lærdommer fra bruken av smittevernloven i COVID-19 pandemien.
Studentene Solveig Vederhus og Eirik Myhre ved Pandemisenteret ble denne uken tildelt pris for "beste hovedoppgave" for sin forskning på kulturelle faktorer og innvandreres oppfatninger under covid 19-pandemien.
Mandag 12. juni ble det for andre gang holdt et arrangement i auditoriet der alle medisinstudenter som leverer hovedoppgaver dette semesteret ble presentert og honorert.
I oktober tilbyr Pandemisenteret et tverrfaglig kurs for studenter om læring fra covid 19-pandemien. Kurset er primært rettet mot PhD-kandidater og vil ta opp en rekke spennende problemstillinger i samarbeid med noen av de fremste fagpersonene ved UiB.
Under konferansen om "Pandemi, mangfold og sosial ulikhet" i Bergen i oktober ble det startet et arbeid med en deklarasjon som bygger på kunnskap og efaringer fra pandemien. Nå er deklarasjonen publisert og kan leses i sin helhet.
During the visit of a Norwegian delegation to Nepal, the Pandemic Centre traced its intention to partner with the newly established Pandemic & Disaster Preparedness Centre at Dhulikhel University Hospital.
Pandemisenteret er på jakt etter ein postdoktor som skal utvikle og gjennomføre et eige forskingsprosjekt knytt til pandemiar. Prosjektet vil strekkje seg over ein periode på 3 år og innebere arbeid på tvers av disiplinar.
The University of Bergen is national coordinator for The Europan Social Survey. This is a cross-national survey collecting data from over 30 countries, including data regarding the covid 19-pandemic and people's behaviour.
Med smittende humør og imponerende detaljkunnskap tok immunolog Anne Spurkland publikum med på en 200 minutter lang reise inn i det komplekse immunforsvaret.
Two representatives of PDPC visited the Pandemic Centre in the second week of January to explore possible collaborations
En ny studie gjennomført ved Klinisk institutt 2, UiB, viser at type arbeidsplass og bruk av smittevernutstyr i liten grad påvirket helsearbeideres risiko for å få COVID-19.
En ny stor internasjonal undersøkelse ledet fra Bergen viser at de som jobber skift kan ha over fem ganger så høy risiko for å bli innlagt på sykehus som følge av covid-infeksjon.

Sider