Hjem
Pandemisenteret

Nyhetsarkiv for Pandemisenteret

Pandemisenteret er på jakt etter ein postdoktor som skal utvikle og gjennomføre et eige forskingsprosjekt knytt til pandemiar. Prosjektet vil strekkje seg over ein periode på 3 år og innebere arbeid på tvers av disiplinar.
The University of Bergen is national coordinator for The Europan Social Survey. This is a cross-national survey collecting data from over 30 countries, including data regarding the covid 19-pandemic and people's behaviour.
Med smittende humør og imponerende detaljkunnskap tok immunolog Anne Spurkland publikum med på en 200 minutter lang reise inn i det komplekse immunforsvaret.
Two representatives of PDPC visited the Pandemic Centre in the second week of January to explore possible collaborations
En ny studie gjennomført ved Klinisk institutt 2, UiB, viser at type arbeidsplass og bruk av smittevernutstyr i liten grad påvirket helsearbeideres risiko for å få COVID-19.
En ny stor internasjonal undersøkelse ledet fra Bergen viser at de som jobber skift kan ha over fem ganger så høy risiko for å bli innlagt på sykehus som følge av covid-infeksjon.
Finansiering av utenlandske studenter i Norge er en god måte å tilrettelegge for internasjonalt samarbeid, skriver en gruppe vitenskapskvinner.
105 deltakere fra hele landet var samlet til Pandemisenteret sin andre nasjonale konferanse i Bergen 27. og 28. oktober. Tema for konferansen var "Pandemi, mangfold og sosial ulikhet".
I januar tilbyr Pandemisenteret et to ukers kurs for studenter om læring fra covid 19-pandemien. Kurset bygger på fjorårets digitale modul og er åpen for alle studenter på master og PhD-nivå.
Pandemisenteret inviterer til månedlig Pandemifrokost der du kan høre om spennende temaer og forskning på tvers av fagfelt.
Høsten 2022 tilbyr Senter for vitenskapsteori et dannelsesemne på 5 studiepoeng om de globale etterdønningene av en pandemi - og frykten for den neste.
I fjor vinter ble en tredjedel av befolkningen i Ulvik herad i Hardanger smittet samtidig av en ny variant av koronaviruset. Pandemisenteret ble invitert til å delta på et dialogmøte med lokale representanter for å drøfte erfaringer fra det store utbruddet.
Pandemisenterets forskningskatalysator fortsetter gjennom våren. Arrangementene er åpne for studenter og vitenskapelig ansatte som ønsker å belyse pandemirelaterte tema fra ulike perspektiv.
Flere afrikanske land opplever akutt matmangel og handelsstopp som følge av pandemi og stengte grenser. UiB-student Maïlys Rouillé dro til Vest-Afrika for å gjøre feltarbeid blant fiskehandlere som fikk levebrødet redusert.
Semesterets siste arrangement i regi av Pandemisenteret ble en fruktbar diskusjon der blant andre den tidligere legevaktsjefen i Bergen kom med sine innspill basert på kommunens erfaringer gjennom koronapandemien.
Ønsker du å utvikle ditt eget forskningsprosjekt innenfor et pandemirelatert område? Nå kan du søke ledig stilling som postdoktor for en periode på tre år ved Pandemisenteret.
Pandemisenteret inviterer til å sende bidrag til den nasjonale konferansen "Pandemi, mangfold og sosial ulikhet", 27-28 oktober, Bergen.
Førsteamanuensis Kjetil Rommetveit ved Senter for vitenskapsteori synes det er like interessant når ny teknologi slår feil som når noe lykkes. På semesterets siste Pandemifrokost vil han forklare hva som skjedde da det ble bråstopp for myndighetenes Smittestopp-app.

Sider