Hjem
Pandemisenteret

Nyhetsarkiv for Pandemisenteret

Samtlege av jussprofessor Eirik Holmøyvik sine juridiske konklusjonar om styresmaktene si handtering av Covid-19 er ført opp som kritikk- og læringspunkt i Koronakommisjonen sin rapport.
Førsteamanuensis ved UiB, Kjetil Rommetveit, har fått støtte frå Noregs Forskingsråd til å studere smittesporing under covid-19 som digital politikk.
Gikk du glipp av seminaret "Alrek og koronapandemi: muligheter for videre samarbeid" 16. mars? Du kan se det i opptak her.
Ny undersøkelse viser at også unge, hjemmeisolerte med covid-19 har symptomer som utmattelse, hukommelsesvansker og konsentrasjonsproblemer seks måneder etter infeksjonen.
Mange forelesere gjør det samme på nett som de ville gjort i klasserommet. Da blir det ikke optimal læring, sier ekspert på digital læring.
Pandemisenteret ved UiB, Bergen kommune og Caritas går sammen om et digitalt opplæringstilbud om Covid-19 rettet mot de ulike innvandrermiljøene i Bergen. Målet er å redusere smittespredning og fremme vaksinering.
Mange andre land sliter med tilgangen på oksygenbehandling som følge av covid-pandemien. Vi kan raskt øke produksjonen her, sier norsk produsent.
I Trondheim ble det nylig oppdaget en blanding av brasiliansk, sør-afrikansk og britisk koronavirus. Vi har spurt virusekspert Kristin Greve-Isdahl Mohn om hvordan dette er mulig.
De første kvinnene som gikk inn i legeyrket måtte tåle massiv motstand fra samtidens medisinere og akademia. Johanne Feilberg fra Bergen startet egen praksis i 1896 og regnes som en av landets første kvinnelige legepionerer.
Hvordan velger helsemyndighetene å kommunisere når verden rammes av en global krise? Dette skal en forskergruppe med forskere fra Norge, Sverige og Danmark se nærmere på de neste par årene.
Professor Eirik Holmøyvik har bidrege med norsk landrapport til det danske Folketinget si utgreiing om koronapandemien.
Hvordan fungerer samhandlingen mellom viktige institusjoner lokalt og regionalt når krisen treffer? Dette skal et UiB-ledet prosjekt finne mer ut om mens koronapandemien fortsatt pågår.
UiB, med Rebecca Cox ved Influensasenteret og Pandemisenteret i spissen, skal koordinere Norges innsats i et stort europeisk samarbeidsprosjekt som skal teste ut vaksiner mot covid-19.
Nye varianter av koronaviruset har tatt pandemien over i en krevende og uoversiktlig fase. Nå vil forskere ved Universitetet i Bergen finne ut mer om hvordan vaksinen og tidligere sykdom virker på mutasjonene.
Noen grupper får færre barn under en krise, mens andre får flere. I sum vil det gå opp i opp eller gi en total nedgang i fødsler, mener kjærlighetsforsker Eilin K. Erevik ved Pandemisenteret.
Norge har så langt kommet langt bedre ut av koronapandemien enn mange andre land i Europa. UiB-professor Per Lægreid ved Pandemisenteret mener den høye tilliten i det norske samfunnet er en av hovedårsakene.
Koronapandemien har ført til økt pågang av unge med alvorlige psykiske lidelser hos flere av de barne- og ungdomspsykiatriske klinikkene i Bergen. Nå vil forskere på UiB finne ut mer om hvordan pandemien påvirker unge med angst og depresjon.
Alle trenger dagslys for å sikre en god døgnrytme. Det er særlig viktig nå under pandemien, sier søvnprofessor Ståle Pallesen.

Sider