Hjem
Pandemisenteret

Nyhetsarkiv for Pandemisenteret

Er vi ordentlig uheldige, blir ei ku i Texas opphavet til en ny pandemi. Det er all grunn til å følge med på det skjer i USA.
26. april disputerer Robert Neil Whittaker med sin doktoravhandling der han har undersøkt overvåkningen av sykehuspasienter som var innlagt med covid-19 på norske sykehus mellom februar 2020 og mai 2022.
2023 ble nok et spennende og innholdsrikt år for Pandemisenteret. Nå kan du lese årsrapporten med en oppsummering av vår varierte aktivitet gjennom fjoråret.
Tross økt stress og flere psykiske plager, ble det færre røykere under pandemien, viser en ny UiB-studie.
Pandemisenteret skal fremover lede en nyopprettet arbeidsgruppe på migrasjon og pandemi på oppdrag fra den europeiske folkehelseorganisasjonen EUPHA.
Pandemisenteret har nå ledig en stipendiatstilling knyttet til prosjektet ”Social insights into «point-of-care»-testing and pandemic preparedness”.
Under koronapandemien brukte norske helsemyndigheter begrepet "nasjonal dugnad" for å oppfordre til kollektive smitteverntiltak. Ny forskning viser at bruk av slike kulturelt spesifikke begrep kan være problematisk for innvandrergrupper.
Trusselen fra nye virus øker, men det gjør også vår kunnskap og teknologi.
Pandemisenteret deltok i en diskusjon med temaet "Styrking av kapasitet og sikring av beskyttelse av sårbare migranter, asylsøkere og flyktninger", arrangert av INTERSOS Hellas.
Pandemisenteret vil samarbeide med Universitetet i Gdansk for å utveksle erfaringer fra helseambassadør-prosjektet som ble arrangert i Bergen under covid 19-pandemien. Målet er å bruke den samme modellen i en polsk kontekst og blant ukrainske innvandrere i Polen.
Friday 27th of October the Pandemic Centre at UiB celebrated 3 years of existence by inviting to the first international conference. The topic for this year's conference was long term consequences of the covid-19 pandemic.
PhD-studenter fra en rekke forskjellige fagfelt deltar på Pandemisenterets tverrfaglige PhD-kurs denne høsten. Studentene håper kurset vil gi dem en bredere forståelse av de komplekse problemstillingene under en pandemi.
PhD-kandidat Pierina Benavente ved Pandemisenteret har nylig publisert sin første artikkel i et internasjonalt tidskrift. I artikkelen presenterer hun funn om arbeidsmigranters helsesituasjon i Norge under covid 19-pandemien.
I den siste utgaven av "Tidsskrift for omsorgsforskning" er Pandemisenteret representert med henholdsvis to artikler signert Esperanza Diaz og Preben Aavitsland.
Student Leah Eliza Balter fra USA har nylig startet opp et nytt forskningsprosjekt ved Pandemisenteret. Hun vil utforske hvordan Norges Covid-19-erfaringer kan ha påvirket responsen på den ukrainske flyktningkrisen som skjedde samtidig.
I 2022 hadde Pandemisenteret en rekke ulike arrangementer, møter og kurs gjennom hele året. Nå kan du lese årsrapporten med en oppsummering av vår varierte aktivitet.
Pandemisenteret fortsetter med vår frokostsemiar-serie gjennom vårsemesteret. Kom på Pandemifrokost og hør om brennaktuell forskning på tvers av fagfelt.
Korona-handteringa gjekk stort sett bra, men på ei rekkje område utfordra smitteverntiltaka rettsstaten, ifølgje professor Eirik Holmøyvik. Saman med 20 andre juss-ekspertar har han gjeve ut ei bok som granskar reguleringa av krisa frå starten av, på alle rettslege nivå.

Sider