Hjem
Opplevd risiko og etterlevelse av tiltak under koronapandemien

Hovedinnhold

Hvordan mennesker opplevde tiden før de ble smittet er verdifull kunnskap samfunnet trenger under COVID-19 pandemien da vi kan lære hvilke potensielle faktorer som spiller inn i smittespredning og testing. I denne studien vil vi undersøke hvordan mennesker som har vært smittet av COVID-19 tenkte rundt smitterisiko, smittevernråd og eksponering for smitte tiden før de fikk påvist smitte. Studien er preregistrert (https://osf.io/6xzav/) og deltakelse er frivillig. Studien er godkjent av regional etisk komité (REK) med referansenummer: 172795.