Home
Perceived Risk and Precautions during a Pandemic Outbreak

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Hvordan mennesker opplevde tiden før de ble smittet er verdifull kunnskap samfunnet trenger under COVID-19 pandemien da vi kan lære hvilke potensielle faktorer som spiller inn i smittespredning og testing. I denne studien vil vi undersøke hvordan mennesker som har vært smittet av COVID-19 tenkte rundt smitterisiko, smittevernråd og eksponering for smitte tiden før de fikk påvist smitte. Studien er preregistrert (https://osf.io/6xzav/) og deltakelse er frivillig. Studien er godkjent av regional etisk komité (REK) med referansenummer: 172795.