Hjem

Pedagogisk akademi

Hovedinnhold

Tribute to the Scholarship of Teaching and Learning

Pedagogisk merittering

Siden 2016 har Universitetet i Bergen hatt en meritteringsordning for undervisning, som gir den pedagogiske kompetansegraden "Fremragende underviser (Excellent Teaching Practitioner)". 

Undervisere som får statusen inngår i Pedagogisk akademi. Medlemmene bidrar til en kollegial undervisningskultur innen: Veiledning, planlegging, ledelse og evaluering.

Video: Professor Øyvind Fiksen ved Institutt for biovitenskap forteller om sine erfaringer m

Aktuelle utlysninger:

Det er det enkelte fakultet som står for utlysningen av Fremragende underviser-statusen ved Universitetet i Bergen.

Undervisning
Fremragende undervisere 2021

Fem får fremragende underviser-status

Sigrunn Eliassen, Bodil Holst, Henk Keers, Atle Rotevatn og Mathilde B. Sørensen blir tatt opp i fakultetets pedagogiske akademi, og skal bidra til å øke kvaliteten på utdanningen ved fakultetet.

Undervisningsløft
Henriette Linge, førsteamanuensis, Institutt for geovitenskap

Fem fremragende undervisere

Henriette Linge og fire andre undervisere får statusen Fremragende underviser. Som første utdanningsinstitusjon i Norge innfører Universitetet i Bergen meritteringsordningen.

Nyhet
Christian Jørgensen og Pernille Bronken Eidesen får status som "Framifrå undervisarar" og vert med i Pedagogisk Akademi.

Her er våre nye framifrå undervisarar

Christian Jørgensen (UiB) og Pernille Bronken Eidesen (UNIS) får status som framifrå undervisarar.