Hjem

Pedagogisk akademi

Hovedinnhold

Tribute to the Scholarship of Teaching and Learning

Pedagogisk merittering

Siden 2016 har Universitetet i Bergen hatt en meritteringsordning for undervisning, som gir den pedagogiske kompetansegraden "Fremragende underviser (Excellent Teaching Practitioner)". 

Undervisere som får statusen inngår i Pedagogisk akademi. Medlemmene bidrar til en kollegial undervisningskultur innen: Veiledning, planlegging, ledelse og evaluering.

Video: Professor Øyvind Fiksen ved Institutt for biovitenskap forteller om sine erfaringer m

Aktuelle utlysninger:

Det er det enkelte fakultet som står for utlysningen av Fremragende underviser-statusen ved Universitetet i Bergen.

Undervisning
Fremragende undervisere 2021

Fem får fremragende underviser-status

Sigrunn Eliassen, Bodil Holst, Henk Keers, Atle Rotevatn og Mathilde B. Sørensen blir tatt opp i fakultetets pedagogiske akademi, og skal bidra til å øke kvaliteten på utdanningen ved fakultetet.

Merittering
merittering fremragende undervisere SV

Fire SV-professorer får status som fremragende undervisere

Det ble i dag vedtatt i SV-fakultets styre å tildele status som merittert underviser til professorene Astrid Gynnild, Jens Kjeldsen, Frode Meland og Lise Rakner. Meritteringen gis til undervisere som i spesielt høy grad bidrar til å heve kvaliteten på undervisningen ved fakultetet.

FRAMRAGENDE UNDERVISER
Ingunn Lunde

Ingunn Lunde får status som Fremragende underviser

En av Ingunn Lundes fremtidsplaner er å etablere en egen formidlingsfestival for studenter. Nå blir hun merittert for arbeidet hun gjør med undervisningskvaliteten ved fakultetet.

Undervisningsløft
Henriette Linge, førsteamanuensis, Institutt for geovitenskap

Fem fremragende undervisere

Henriette Linge og fire andre undervisere får statusen Fremragende underviser. Som første utdanningsinstitusjon i Norge innfører Universitetet i Bergen meritteringsordningen.

Nyhet
Christian Jørgensen og Pernille Bronken Eidesen får status som "Framifrå undervisarar" og vert med i Pedagogisk Akademi.

Her er våre nye framifrå undervisarar

Christian Jørgensen (UiB) og Pernille Bronken Eidesen (UNIS) får status som framifrå undervisarar.