Hjem
Pedagogisk akademi
Utlysning

Slik fungerer meritteringsordningen

Hovedinnhold

Utlysninger

Om ordningen

Status som Fremragende underviser tildeles personer som systematisk og over tid videreutvikler sin undervisningskompetanse til et nivå som er vesentlig høyere enn den forventede basiskompetansen.

En bedømmelseskomité vurderer søknad/undervisningsportefølje og dokumentasjon, og aktuelle kandidater blir invitert til et intervju. Underviseren skal i søknaden og vedleggene beskrive, analysere, diskutere og dokumentere et systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet inn mot fire hovedkriterier. Mer om søknadens innhold og vedlegg finner du her.

Undervisere som blir tildelt status som Fund/ETP danner fakultetets Pedagogiske Akademi. De skal bidra til en kollegial undervisningskultur ved fakultetet, basert på prinsippene bak Scholarship of Teaching and Learning, for eksempel gjennom å ta ansvar for, og delta i, faglig, pedagogisk og didaktisk utviklingsarbeid, gjennom å dele erfaring og fremme utveksling gjennom kollegiale fora for undervisningsutvikling og gjennom veiledning (mentorskap) av kolleger.