Hjem
Pedagogisk akademi
Emnerapporter

Emnerapporter som verktøy for endring

I programstyret i fysikk ved Institutt for fysikk og teknologi har vi utviklet en ordning rundt emnerapporter som vi tenker kan fremme verdien av emnerapportene.

Hovedinnhold

Målet er at emneansvarlig skal erfare at emnerapporten blir lest og kommentert, og samtidig blir et verktøy for utvikling av egen undervisning og dokumentasjon av dette.

Ordningen består av to elementer. Den ene er at alle får en kort skriftlig tilbakemelding på emnerapporten de skriver. Her fordels jobben slik at alle vitenskapelige i programstyret tar noen emnerapporter hver. Kommentarene skal løfte frem to ting som er særlig positivt angående gjennomføring og endringsforslag, og gi en utfordring som kan stimulere til videreutvikling av emnet. Leder for programstyret sender kommentarene til emneansvarlige.

Det andre er en mal for emnerapporten som fokuserer på endringsforslag og erfaring med disse.  Etter en beskrivelse av gjennomføring etterspør malen hvilke nye elementer som ble prøvd ut inneværende semester og hvordan disse fungerte.

Siste punkt i malen, etter rapportering av hovedpunkt fra studentevaluering og en oppsummerende vurdering, er forslag til endringer i kursgjennomføring. Dette punktet skal fremme gjennomtekning av hvordan forbedre emnet. Et viktig element er at dette skrives ned og deles med programstyret slik at det

Utprøving av endringer stimuleres av at de skrives ned og deles med programstyret. Gjennom tilbakemelding fra programstyret får emneansvarlige kollegial støtte til endringene. Etter utprøvinger utfordrer malen til deling av refleksjoner over gjennomføringen og deling av disse med programstyret.

Når emnerapportene beskriver endringsforslag og erfaringer fra utprøvinger vil de i praksis dokumentere deler av forelesers pedagogiske utvikling. Slik dokumentasjon kan være verdifull når en skal skrive pedagogisk portefølge, f.eks. i forbindelse med en søknad.

Hovedelement i malen:

  1. Gjennomføring (opplegg, aktiviteter, rammevilkår og karakterfordeling)
  2. Endringer (Nye element prøvd ut dette semesteret og effekten kommentert
  3. Studentenes evaluering (Oppsummering av studentevaluering av emnet
  4. Vurderinger (Oppsummering av faglærers samlede vurdering)
  5. Forbedringstiltak (Forslag til forbedringstiltak for neste semester)


Stein Dankert Kolstø