Hjem
Pedagogisk akademi
Underviserforum

Forum for utvikling av egen undervisning

Ved Institutt for fysikk og teknologi har vi de siste ni årene hatt et eget underviserforum der forelesere på grunnemner deler erfaringer og utfordringer og sammen utvikler forslag til endringer.

Hovedinnhold

Forumet er et møtested der en kan få diskutert egen undervisning, dele erfaringer og få ideer fra andre.

Et av målene med forumet er å legge et konstruktivt press på forelesere for å videreutvikle egen undervisning. Vi legger samtidig vekt på å gi kollegial støtte til utvikling av nye måter å gjøre ting på, enten det gjelder gjennomføring av forelesninger, obligatoriske oppgaver eller vurderingsordninger.

Møtet ledes av en veileder som skal sikre at alle etter tur legger frem tanker om undervisningen i eget emne, og at disse blir diskutert. I diskusjoner om undervisning er det ofte lett å gå litt raskt til diskusjon om forslag til tiltak. Men tiltak kan bli mer treffsikre hvis de bygger på en litt gjennomtenkt analyse av situasjonen.

Møteleder prøver derfor i første runde å få en diskusjon om mulige årsaker, basert på innledende beskrivelse av kontekst og identifisering av mulige problemstillinger. Deretter utfordres alle til å bidra med ideer til mulige endringer.

Etter en kreativ runde med ideutveksling oppsummerer møteleder endringsforslagene og utfordrer den som la frem utfordringer til å identifisere endringsforslag som foreleseren tenker kan være verd å prøve ut . Etter at møteleder har sjekket at det er enighet og støtte rundt forslagene avrundes diskusjonen og møteleder signaliserer at gruppen ser frem til å høre om erfaringer med endringene på neste møte u forumet.

Denne metodikken er inspirert av noen av elementene i LP-modellen utviklet ved Læringsmiljøsenteret.

Vi har ett møte i starten av semesteret, og ett møte mot slutten for å diskutere erfaringer og mulige justeringer av endringstiltakene. Bare forelesere som underviser på et 100-talls emne er med på møtene. Det betyr at det ofte ikke er de samme foreleserne som deltar hvert semester. Siden mange deltar mange år på rad blir det en viss kontinuitet og utvikling over tid.

Det er avgjørende viktig at alle dele erfaringer også om ting som ikke fungerer så godt. Da er det nødvendig at alle opplever underviserforumet som et trygt sted der vi støtter hverandre og har respekt for at det er krevende å undervise slik at studenter reflekterer og lærer. Vi tenker det derfor er viktig at det ikke er mer enn åtte til ni undervisere i gruppe, noe det naturlig blir når forumet bare er for semesterets forelesere på 100-talls emner.

Underviserforum er ikke et organ der det gjøres vedtak eller føres referat. Fokus er på deling av erfaringer og å gi inspirasjon og støtte til videreutvikling av egen undervisning. Samtidig er det ikke et privat eller frivillig tiltak. I innkallinger til møter i underviserforum inkluderer vi derfor alltid informasjon om at forumet er initiert av programstyret.

Hvis andre institutt er interessert i å prøve å komme i gang med et liknende forum så stiller undertegnede gjerne som diskusjonspartner i startfasen.

Stein Dankert Kolstø