Hjem
Pensjonistforeningen
Pensjonistforeningen, UiB

Hytter

Hovedinnhold

Universitets hytter fordeles etter søknad blant universitetets ansatte. Når trekning er foretatt kan pensjonistene leie hytter i perioder som ikke er tildelt, det er da førstemann til møllen for å få leie disse periodene.

Det er 5 trekninger ila. et år og det gjøres ganske lang tid på forhånd (2-3 måneder) så det vil være mulig å planlegge fram i tid også for pensjonistene.

Statistisk vil det være utleid til ansatte i skolens ferier og i helgene, men mange midtuker står ledig. Butten (den minste hytten) er også en del ledig i helger. 

Pensjonister som har UiB-konto får informasjon om ledige perioder på hyttene ved å gå inn på hyttekalenderen for den enkelte hytte på internett: https://skjema.app.uib.no/hytter/f?p=106:32:3728565797666770::NO

De som ikke har UiB-konto eller ikke har internett kan kontakte Eiendomsavdelingen v/ Randi Higraff på 55 58 49 05 / 55 58 49 00 og få høre når det er ledig hytte.

Dersom de finner en periode de ønsker å leie så kontakter de Eiendomsavdelingen v/ Randi Higraff på Randi.Higraff@uib.no eller tlf. 55 58 49 05 / 55 58 49 00 og oppgir hvilken periode de ønsker å leie.

Eiendomsavdelingen v/ Randi Higraff legger pensjonisten inn manuelt som leietaker (IT-avdelingen må opprette personen i systemet - gjøres bare første gangen), ber om å få oppgitt fakturaadressen og gir informasjon om henting av nøkler m.m.