Hjem
Anna Svingen-Austestads bilde

Anna Svingen-Austestad

Førsteamanuensis
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Et spørsmål om affekt: abduksjon som tilnærmingsmåte til «ny» empirisk forskning i kunstfagdidaktikk. Journal for Research in Arts and Sports Education. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2009). Tilnærminger til teknologi og design i grunnskolen. – Nysgjerrig, skapende, kritisk? FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. 60-69.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2009). Rapport fra Skoleutviklingsprosjektet "Kunnskapsløftet - fra ord til handling: Lede, prioritere og organisere", UDE, Oslo, skoleåret 2007-2008. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Rapport fra HiO:Skoleutviklingsprosjektet Lede, prioritere og organisere, UDE, Oslo, skoleåret 2006-2007. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). LAB (skala 1:1) – Hva er observasjon? .
 • Vis forfatter(e) (2018). Ommøbleringer.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kunsten og laboratoriet.
 • Vis forfatter(e) (2017). Presentasjon av avhandlingen Questions… Concerning The Production Of Subjectivity -On Aesthetic Practices In Art, Craft And Design Studies [Formgivingsfag] .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Ommøbleringer.
 • Vis forfatter(e) (2014). Poetic Strategies as Event.
 • Vis forfatter(e) (2010). Which colours do the clouds have? On relations between knowledge and subjectivity in an encounter with contemporary art practice at upper secondary school.
 • Vis forfatter(e) (2010). An introduction to the PhD project "Questions concerning the making of subjectivity in upper secondary art, craft and design studies".
 • Vis forfatter(e) (2008). LIAF jr. - Kunstprosjekt i skolan -.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Art & pedagogy: listening to affect.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ozero (school) / The embrace of forces / Rehearsals_Fugue.
 • Vis forfatter(e) (2019). Om stedsspesifisitet i kunsten: Skapende arbeid i mellom.
 • Vis forfatter(e) (2019). OZERO (SCHOOL): How can I tell you so you will understand?
 • Vis forfatter(e) (2019). Nåtidige blikk på kjerneelementer og forslag til ny læreplan.
 • Vis forfatter(e) (2019). LAB (skala 1:1) - Hva er observasjon?
 • Vis forfatter(e) (2019). Kompetanse eller skape åpninger? Kunstfagdidaktiske refleksjoner omkring sannhet og subjektivering.
 • Vis forfatter(e) (2019). Artistic inquiry in the making – experiences from a Nordic doctoral course performing research in a local setting.
 • Vis forfatter(e) (2018). Spørsmål - vedrørende estetiske praksiser og subjektivering.
 • Vis forfatter(e) (2018). Questions… Concerning The Production Of Subjectivity -On Aesthetic Practices In Art, Craft And Design Studies [Formgivingsfag] .
 • Vis forfatter(e) (2018). På vei mot nye kjerneelementer i kunst og håndverksfaget? Forslag til en nåtidig fagtenkning.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ommøbleringer – forbindelser mellom kunst og lek.
 • Vis forfatter(e) (2018). Creativity, contemporaneity, criticality — Towards new core elements in Norwegian Art and Craft Education.
 • Vis forfatter(e) (2012). - Når blir teksten et bilde? Om formal-estetikk og visuell essensialisme i en case studie av klasseromspraksis i formgivningsfag.
 • Vis forfatter(e) (2010). When Does the Text Become an Image? Art Education, Educational Policy and Visual Essentialism.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Mask as a Mediator in an Intercultural Meeting.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Mask as Mediator in an Intercultural Meeting. Vitenskapelig foredrag.
 • Vis forfatter(e) (2008). Poetic Strategies in the crux between Norwegian Art, Crafts and Design studies and Museum Education.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2012). InFormation - Nordic Journal of Art and Research.
Annen presentasjon
 • Vis forfatter(e) (2019). OZERO (SCHOOL): How can I tell you so you will understand?
 • Vis forfatter(e) (2015). UFO seeking aliens.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Poetiske strategier. FORM. 26-27.
 • Vis forfatter(e) (2015). Flatbrød, kunst, astronomi og allmennlæraren. Pedagogisk profil.
 • Vis forfatter(e) (2008). Mellom læreplan og praksis. Estetisk Forum.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2018). Siloen og betydningen av kunstens plass i samfunnet. Fædrelandsvennen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Questions... Concerning the Production of Subjectivity –On Aesthetic Practices in Art, Craft and Design Studies [Formgivingsfag]. 83.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2019). Insekter og kunst - et tverrfaglig samarbeid på Naturmuseet.
 • Vis forfatter(e) (2017). Forsker ønsker mer samtidskunst i skolen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Nullpunktet? 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Poetic Strategies as Event: On Actions in The Art, Craft and Design Classroom. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Mellom store og små fortellinger - om fotografier og Kunnskapsløftet. 11 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2012). The mask as a mediator in an intercultural meeting. 120-128.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2017). Questions... Concerning the Production of Subjectivity – On Aesthetic Practices in Art, Craft and Design Studies [Formgivingsfag]. Arkitektur N. 83-83.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2017). Spørsmål – om estetiske praksiser og subjektivering.
Visuell kunst
 • Vis forfatter(e) (2019). Ozero (school) / The non-human imagination / seminar @ Darwin museum .
 • Vis forfatter(e) (2019). OZERO (SCHOOL): How can I tell you so you will understand?
 • Vis forfatter(e) (2019). MOBILE DIORAMA TOUR 2019.
 • Vis forfatter(e) (2018). BEBO.
Kunstutstilling
 • Vis forfatter(e) (2019). Ozero (school) : How can I tell you so you will understand? Videoessay - del av utstilling.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ozero (school) : How can I tell you so you will understand? .
 • Vis forfatter(e) (2019). LAB (Skala 1:1) – Hva er observasjon? .
Film
 • Vis forfatter(e) (2019). BEBO fase 2.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Den blinde flekken i formgivning, kunst og håndverk. 82-91.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2009). viskult.net/blogs.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.