Hjem
Atle Møens bilde

Atle Møen

Professor
 • E-postAtle.Moen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 66+47 980 06 071
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgt. 39
  Rom 
  201 mobiltelefon: 98006071
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Faglege interesser:
Sosiologisk teori, modernitet og globalisering, risikosamfunnet, historisk sosiologi, klassisk sosiologi, psykoanalytisk sosiologi, velferd og politikk, sivile samfunn, klasse og ulikskap, kritisk og offentleg sosiologi, livsløp, terrorisme, den kulturelle pragmatikk.

Eit sjølvspelande piano

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/d62nj/Eit-sjolvspelande-piano

Kunsten i augneblinken

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/oRG6QR/Kunsten-i-augneblinken

Max Webers portrett av det vestlege borgarskapet

https://sosiologen.no/essay/sosiologiskbokessay/max-webers-portrett-av-d...

Er det islam som driv dei til terror?

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/eQ50g/Er-det-islam-som-driv-dem-til-terror

Fornuft og kjensler i Amerika

https://www.bt.no/btmeninger/kronikk/i/a9baa/Fornuft-og-kjensler-i-Amerika

Slik vinn terroristane fram

 http://www.bt.no/meninger/kronikk/Slik-vinn-terroristane-fram-3409138.html

Fornuft og lidenskap i Brann

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Fornuft-og-lidenskap-i-Brann-3331032.html

Knyttneven mot dei uføre, BT, 10. oktober 2014

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Fornuft-og-lidenskap-i-Brann-3331032.html

 

 Mens vi ventar på katastrofen, BT, april 2014

http://www.bt.no/meninger/debatt/Mens-vi-ventar-pa-katastrofen-3104158.html

Late kapitalistar, BT, 17. juli 2014

 http://www.bt.no/meninger/debatt/Late-kapitalistar--3158762.html

 Høgres bananrepublikk. Klassekampen 2013

OPS kan føre til korrupsjon, BT oktober 2013

http://www.bt.no/meninger/debatt/OPS-kan-fore-til-korrupsjon-2986150.html 

 Hallerakers personlege feil. BT 2013

 Noreg som høgdepunkt i evolusjonen. Dag og Tid 2013

Dei medskuldige for terroren. BT 2013

http://www.bt.no/meninger/debatt/Dei-medskuldige-for-terroren-2970025.html

Eit svakare Ap etter 22.juli, BT 22. juli 2013

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Svakare-Ap-etter-22-juli-2935174.html

Sosiologisk teori for masterstudentar

 

Vitenskapelig artikkel
 • Møen, Atle. 2020. Eit sosiologisk perspektiv på evolusjonen. Tidsskrift for samfunnsforskning. 160-172.
 • Møen, Atle. 2018. Demokratiske fellesskap og individuelle rettar Eit perspektiv på brukarstyrt personleg assistanse. Norsk sosiologisk tidsskrift. 26-40.
 • Møen, Atle. 2018. Democracy and public communication: A Durkheimian lens on Habermas. Acta Sociologica. 20-33.
 • Møen, Atle. 2016. Fall og raseri Om Behring Breiviks ubestemmelege livsløp, nedgåande sosial mobilitet og tap av meining. Tidsskrift for ungdomsforskning. 23-41.
 • Møen, Atle. 2015. Freuds perspektiv på samsvaret mellom psyke og sivilisasjon : utsikt over dagens narsissisme, tvangshandlingar og fundamentalisme. Sosiologisk Tidsskrift. 259-282.
 • Møen, Atle; Davidsen, Thomas. 2015. Det sosiale dramaet om «monstermastene» i Hardanger. Et kulturelt-pragmatisk perspektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning. 181-210.
 • Møen, Atle. 2014. Interpretations and critiques of modernity. Theory and society. 581-587.
 • Møen, Atle. 2013. Omriss av risikosamfunnet. Eller: Freud om sivilisasjon og vald. Sosiologisk Tidsskrift. 241-266.
 • Møen, Atle. 2012. Sigmund Freuds sosiologiske teori om sivilisasjon, klasse og verdsyn. Sosiologisk Tidsskrift. 225-250.
 • Møen, Atle. 2012. Nettverk, fellesskap og symbol. Eit Durkheim -perspektiv på nettverksamfunnet. Tidsskrift for samfunnsforskning. 81-97.
 • Møen, Atle. 2009. Langs den tredje vegen. Eit gjensyn med Anthony Giddens sitt sosiologiske politiske manifest. Sosiologisk Tidsskrift. 143-158.
 • Møen, Atle. 2008. Weber's class, status, and party in a universal-historical context. Sosiologisk Tidsskrift. 3-29.
 • Møen, Atle. 2007. Emile Durkheim: frigjering og tvang i det moderne samfunnet.Ein varm – og realistisk rasjonalisme. Sosiologisk Tidsskrift. 123-150.
 • Møen, Atle. 2001. Pengar og det moderne samfunnet. Georg Simmel Omsetjing frå tysk. Sosiologi i dag. 69-83.
 • Møen, Atle. 2001. Innleiing. (Redaksjonell innleiing til temanummer om Georg Simmel). Sosiologi i dag. 3-4.
 • Møen, Atle. 2000. Det sviktande grunnlag i det moderne. Eit synspunkt frå E. Durkheim. Sosiolog-nytt.
 • Møen, Atle. 1998. Individualisering, fellesskap og subjektivitet. Georg Simmel som systematisk sosiolog. Sosiologisk Tidsskrift.
 • Møen, Atle. 1998. Globalisering- himmel og avgrunn. Syn og Segn. 180-190.
 • Møen, Atle. 1996. Det frisette og autonome individ i Webers samfunnsteori. Sosiologisk Tidsskrift. 119-138.
 • Møen, Atle. 1994. Auchwitz og det moderne samfunnet. Syn og Segn.
Rapport
 • Møen, Atle. 2002. Den globale produksjonen av symbol og kunnskap. Verdsflukt og verdsherredømme. 14. 14. .
 • Møen, Atle. 2002. Den globale produksjonen av symbol og kunnskap. Verdsflukt og verdsherredømme. 14. 14. .
Faglig foredrag
 • Møen, Atle. 2014. Hans Skjervheim, Habermas og aktuelle problemstillingar.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Møen, Atle. 2003. Om sosiologen Richard Sennet.
 • Møen, Atle. 1993. Det sosiokulturelle grunnlaget for politisk handling i eit posttradisjonelt samfunn.
 • Møen, Atle. 1993. Arbeiderrørsle og arbeiderparti.
Vitenskapelig foredrag
 • Møen, Atle. 2004. Ostracising the disabled. A primitive fear in interplay with institutional patterns and political discourse.
Leserinnlegg
 • Møen, Atle. 2017. Eit sjølvspelande piano. BT.
 • Møen, Atle. 2014. Late kapitalistar. www.bt.no.
 • Møen, Atle. 2014. Knyttneven mot uføre. BT.
 • Møen, Atle. 2013. OPS kan føra til korrupsjon. BT.
 • M?en, Atle. 2013. Hallerakers personlege feil. BT.
 • Møen, Atle. 2013. Den nye politiske ånda. Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2013. Dei medskuldige for terroren. BT.
 • Møen, Atle. 2011. Onarheim veit best. BT.
 • Møen, Atle. 2010. Å tenkja stort om politikken. Dag og Tid.
 • Møen, Atle. 2010. Valfridom i revers. Bergens Tidende.
 • Møen, Atle. 2006. Universitet, metodologi, moral. På Høyden ( UiBs nettavis).
Anmeldelse
 • Møen, Atle. 2016. Håkon Larsen (red.): Kultursosiologisk forskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 212-217.
 • Møen, Atle. 2015. Samfunnsverkstaden Lars Laird Iversen; Uenighetsfellesskap. Blikk på demokratisk samhandling. Universitetsforlaget, 2014. Dag og Tid.
 • Møen, Atle. 2015. Göran Ahrne: Samhället mellan oss. Om vänskap, kärlek, relationer och organisationer. Sosiologisk Tidsskrift. 296-299.
 • Møen, Atle. 2014. Oppvakning for sosialdemokratiet? Dag og Tid.
 • Møen, Atle. 2014. Modernity: understanding the present. Acta Sociologica. 96-98.
 • Møen, Atle. 2013. Gunnar C. Aakvaag: Frihet. Et essay om å leve sitt eget liv. Tidsskrift for samfunnsforskning. 389-392.
 • Møen, Atle. 2013. Freedom. An essay about living their own lives. Tidsskrift for samfunnsforskning. 389-392.
 • Møen, Atle. 2012. Dag Østerberg: Kritisk situasjonsfilosofi. Sosiologisk Tidsskrift. 373-380.
 • Møen, Atle. 2011. Willy Pedersen: En fremmed på benken. Sosiologisk Tidsskrift. 295-299.
 • Møen, Atle. 2006. Ivar Frønes: Annerledeslandet. Om framtid og utviklingstrekk i Norge. Sosiologisk Tidsskrift. 298-305.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus Tore. 1999. Det sivile samfunnet: oppseding, verdiar, og offentleg meining. Aschehoug.
 • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus. 1999. Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. Aschehoug.
Fagbok
 • Møen, Atle. 2010. Allmenningen. Eit sosiologisk forsvar for fellesskapen. Scandinavian Academic Press.
 • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus Tore. 1999. Det sivile samfunn: oppseding, verdiar og offentleg meining. Aschehoug & Co.
 • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus Tore. 1999. Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. Aschehoug.
 • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus Tore. 1999. Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. Aschehoug.
 • Christensen, Karen; Jerdal, Else; Møen, Atle; Solvang, Per; Syltevik, Liv Johanne. 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
 • Christensen, Karen; Jerdal, Else; Møen, Atle; Solvang, Per; Syltevik, Liv Johanne. 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
Leksikon
 • Møen, Atle. 2008. Desorganisert kapitalisme, s. 52Herredømme, s. 107Herskande/dominerande klasse, s. 107-108Idealtype, s. 117-118Individualisme/individualitet, s.121-122Metodologisk individualisme, s. 194Organisert kapitalisme, s. 220-221,.
Kompendium
 • Møen, Atle. 1994. Nokre samtidssosiologiske blikk på Georg Simmel.
Mastergradsoppgave
 • Parer, Justine Penelope. 2010. Narratives of parents of children with ADHD: a sociological analysis.
 • Otterdal, Petter. 2009. Ikea En analyse av et nettverkselskap.
 • Nordeide, Andreas Larsstuen. 2008. Tillit, Nettverk og Nærhet Sosial kapital i World of Warcraft.
 • Parmann, Nina. 2008. Diagnose og bevegelse Diagnoseorganisasjoner og forhandlinger om sykdom.
 • Kværne, Lise Marie Seierstad. 2007. ROS som aktør i den sosiale konstruksjonen av en sykdomsdefinisjon. En case av en diagnoseorganisasjon.
 • Vik, Knut Teppan. 2007. De diffuse lidelsene - en kamparena. Om sykdom som konflikt og forhandling i et kunnskapssamfunn.
 • Eide Robertson, Inger. 2005. Selvforståelse i et individualisert samfunn. Anerkjennelse og livsmønster.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Møen, Atle. 2018. Max Webers portrett av det vestlege borgarskapet. sosiologen.no.
 • Møen, Atle. 2015. George Herbert Mead og «den naturalistiske vendinga». sosiologen.no.
 • Møen, Atle. 2001. Kosmopolitiske fellesskap. Mennesker og Rettigheter. 11-23.
 • Møen, Atle. 2000. Den globale himmel - frelse frå sjukdom og død. Syn og Segn.
 • Møen, Atle. 1995. Det frisatte og framandgjorte mennesket - George Simmel som moderne klassikar. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. tot.14.
Kronikk
 • Møen, Atle. 2020. Spelet mellom dei utstøytte og dei privilegerte. www.bt.no.
 • Møen, Atle. 2020. Samfunnet på prøve. sosiologen.no.
 • Møen, Atle. 2020. I Koronaens tid: Turistar og omstreifarar. Ny Tid.
 • Møen, Atle. 2020. Den uverkelege verkelegheita. Morgenbladet.
 • Møen, Atle. 2018. Kunsten i augneblinken. BT.
 • Møen, Atle. 2017. Er det islam som driv dei til terror? BT.
 • Møen, Atle. 2016. Fornuft og kjensler i Amerika. BT.
 • Møen, Atle. 2015. Slik vinn terroristane fram. BT.
 • Møen, Atle. 2015. På sporet av ei anna framtid: Ulrich Beck 1944-2015. Morgenbladet.
 • Møen, Atle. 2015. Fornuft og lidenskap i Brann. Bergens Tidende.
 • Møen, Atle. 2014. Mens vi ventar på katastrofen. Bergens Tidende.
 • Møen, Atle. 2013. Svakare Ap etter 22. juli. Bergens Tidende.
 • Møen, Atle. 2013. Noreg som høgdepunkt i evolusjonen. Dag og Tid.
 • Møen, Atle. 2013. Høgres bananrepublikk. Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2011. Høgrerørsla og velferdsstaten. Dag og Tid.
 • Møen, Atle; Davidsen, Thomas. 2011. Dramaet om Hardangermastene. Bergens Tidende.
 • Møen, Atle. 2011. Den paronoide vondskapen og Utøya. Ny Tid.
 • Møen, Atle. 2010. Kvardagsintegrering. Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2010. Kva slags valfridom? Sør-vesten.
 • Møen, Atle. 2010. Kva slags valfridom? Sør - Vesten.
 • Møen, Atle. 2010. Den naturalistiske vendinga. Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2009. Staten, fridom eller tvang? Dag og Tid.
 • Møen, Atle. 2008. Medborgarskapen. Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2008. Det eksperimentelle samfunnet. Dag og Tid.
 • Møen, Atle. 2007. Benjamin og kunsten sin aura. Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2006. Konsulentbyråkolonialisme. Dag og Tid.
 • Møen, Atle. 2006. Dei norske oligarkane. Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2005. Utstøyting av funksjonshemma? Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2005. Portrett av det vestlege borgarskap. Max Webers Den kapitalistiske ånd og protestantiske etikk, hundre år og framleis aktuell. Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2005. Endringar av kapitalen. Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2004. Miljørørsla - ei krusing på overflata ? Dag og Tid.
 • Møen, Atle. 2004. For folk flest. Dag og Tid.
 • Møen, Atle. 2004. Finans og kultur. Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2004. Ein rørande tale. Dag og Tid.
 • Møen, Atle. 2004. Den engstelege politikken. Dag og Tid.
 • Møen, Atle. 2003. Talen om revolusjonen. Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2003. Nyliberalismens symbolske vald. Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2003. Mat,vin og politikk. Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2003. Krigsfyrsten Bush. Dag og Tid.
 • Møen, Atle. 2003. Det selskapelege fjernsyn. Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2003. Den upolitiske politikk. Dag og Tid.
 • Møen, Atle. 2002. Rettferdig fordeling. Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2001. Globalisering – demokrati og velferdsstat. Bergens Tidende.
 • Møen, Atle. 2001. 14) Nedbryting av karakteren.Richard Sennett. Det fleksible mennesket. Dag og Tid.
 • Møen, Atle. 1996. Bokomtale: Sverre Moe (1995) Sosiologisk betraktning. Sosiologisk Tidsskrift. 77-79.
 • Møen, Atle. 1995. Val og utryggleik i dagleglivet. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Møen, Atle. 2000. Individualisering, subjektivitet og fellesskap : ein samanheng mellom klassisk og moderne sosiologi.
Intervju
 • Møen, Atle. 2005. Norgesglasset: Problemstilling: Kvifor søker mange menneske individuelle særpreg på bankkort, mobiltelefon m.m.?
 • Møen, Atle. 2004. Puritanisme og profittsjanser.
Programdeltagelse
 • Møen, Atle. 1995. Samtale om individualiseringsprosessar.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Møen, Atle. 2018. Myten om at ein stor stat fører til eit svakt samfunn. 20 sider.
 • Møen, Atle. 1999. Introduksjon : Det sivile samfunn og andre samfunnsområde. 22 sider.
 • Møen, Atle. 1999. Det sivile samfunn og andre samfunnsområde. 26 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalde publikasjonar:

Bøker:

Allmenningen. Eit sosiologisk forsvar for fellesskapen.Scandinavian Academic Press, Spartacus forlag, 2010

Karen, Jerdal, Else, Møen, Atle, Solvang, Per og Syltevik, Liv (1998) Prosess og metode. Sosiologisk forskning som ferdighet. Oslo: universitetsforlaget

Atle Møen og Rasmus T. Slaattelid (red.) (1999). Det sivile samfunn - verdiar, oppseding og offentleg meining. Oslo: Aschehoug forlag.

Møen, A. (2018). Myten om at ein stor stat fører til eit svakt samfunn. I K.Christensen & L.J. Syltevik (Red.), Myter om velferd og velferdsstaten (s. 39–58). Oslo: Cappelen DammAkademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.47.ch2

https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/47?fbclid...

Tidsskriftsartiklar:

Democracy and public communication

A Durkheimian lens on Habermas. Acta Sociologica, 2018

https://doi.org/10.1177/0001699317752793 | First Published February 7, 2018

 

Demokratiske fellesskap og individuelle rettar Eit perspektiv på brukarstyrt personleg assistanse. Norsk sosiologisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(1) s. 26-40

https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/2018/01/demokratiske_fellesskap_og_individuelle_rettar#

 

Fall og raseri. Om Behring Breiviks ubestemmelege livsløp, nedgåande sosial mobilitet og tap av meining, Tidsskrift for ungdomsforskning, 2016

https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1892/1714

 

Freuds perspektiv på samsvaret mellom psyke og sivilisasjon - Utsikt over dagens narsissisme, tvangshandlingar og fundamentalisme

https://www.idunn.no/st/2015/04/freuds_perspektiv_paa_samsvaret_mellom_psyke_og_sivilisasjon

 

Det sosiale dramaet om «monstermastene» i Hardanger - Et kulturelt-pragmatisk perspektiv. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING,VOL 56, NR 2, 181–210 2015 http://www.idunn.no/tfs/2015/02/det_sosiale_dramaet_om_monstermastene_i_hardanger_-_et_ku


Omriss av risikosamfunnet. Eller: Freud om sivilisasjon og vald, Sosiologisk tidsskrift, nr 3 2013

 http://www.idunn.no/ts/st/2013/03/omriss_av_risikosamfunnet?highlight=#highlight

 

Sigmund Freuds sosiologiske teori om sivilisasjon, klasse og verdsyn, Sosiologisk tidsskrift nr.3 22012

http://www.idunn.no/ts/st/2012/03/sigmund_freuds_sosiologiske_teori_om_sivilisasjon_klasse_

 

Nettverk, fellesskap og symbol. Eit Durkheim perspektiv på nettverkssamfunnet. Tidsskrift for samfunnsforskning, nr 1 2012

http://www.idunn.no/ts/tfs/2012/01/art01

 

 Langs den tredje vegen. Eit gjensyn med Anthony Giddens sitt sosiologiske politiske manifest. Sosiologisk tidsskrift, nr 2, 2009

 http://www.idunn.no/ts/st/2009/02/art03

 

Webers klasse, stand og parti i ein universalhistorisk samanheng. Sosiologisk tidsskrift, nr. 1 2008 http://www.idunn.no/ts/st/2008/01/webers_klasse_stand_og_parti_i_ein_universalhistorisk_samanheng?highlight=atle%20møen#highlight

 

Emile Durkheim: Frigjering og tvang i det moderne samfunnet. Ein varm - og realistisk rasjonalisme. Sosiologisk tidsskrift Vol. 15 2007
http://www.idunn.no/ts/st/2007/02/emile_durkheim_frigjoring_og_tvang_i_det_moderne_samfunnet_ein_varm_og_real?highlight=atle%20møen#highlight

 

Kosmopolitiske fellesskap. Mennesker og rettigheter. Nordisk tidsskrift for menneskeretter. Nr. 2 2001 http://www.idunn.no/ts/ntmr/2001/0201/kosmopolitiske_fellesskap?highlight=atle%20møen#highlight

 

Kommentarartikkel:

Interpretations and critiques of modernity. A review of Peter Wagner: Modernity: understanding the present. Cambridge: Polity press, 2012,  Theory and Society, 2014.

 

 

http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-0&aqId=2708358&download=1&checkval=8546b4d30fb3de2caaf78f586b1f7b41

 

 Bokmeldingar:

 Göran Ahrne: Samhället mellan oss. Om vänskap, kärlek, relationer och organisationer

https://www.idunn.no/st/2015/04/gran_ahrne_samhllet_mellan_oss_om_vnskap_krlek_rela

Peter Wagner: Modernity: Understanding the Present. Acta Sociologica 2014 ;Volum 57.(1)

 Gunnar C. Aakvaag: Frihet. Et essay om å leve sitt eget liv, Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 3 2013http://www.idunn.no/ts/tfs/2013/03/gunnar_c_aakvaag_frihet_et_essay_om_aa_leve_sitt_eget_liv?highlight=#highlight

 Dag Østerberg: Kritisk situasjonsfilosofi

http://www.idunn.no/ts/st/2012/04/dag_sterberg_kritisk_situasjonsfilosofi

 

 Willy Pedersen: En fremmed på benken. Sosiologisk tidsskrift, nr 3 2011, http://www.idunn.no/ts/st/2011/03/art09

Ivar Frønes: Annerledeslandet. Om framtid og utviklingstrekk i Norge. Sosiologisk Tidsskrift 2006;14(3):298- http://www.idunn.no/ts/st/2006/03/bokomtaler?highlight=atle møen#highlight

Forskingsrapport:

Den globale produksjon av symbol og kunnskap. Verdsflukt og verdsherredømme. Notat nr. 14, 2002 Bergen: Rokkansenteret, notatserie

 Omsetjing:

Georg Simmel: Pengar og det moderne samfunnet (ca. 15 s) omsetjing . Sosiologi i dag, nr 3, 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cand. polit. 1988, Hovudoppgåve i sosiologi: Velferdsstaten -klassestruktur og klasseformasjon. Ei skisse over korleis velferdsstaten påverkar den sosiale struktur og vilkår for sosialdemokratisk klasseformasjon.

Dr. polit. 2000, avhandling: Individualisering, subjektivitet og fellesskap. Ein samanheng mellom klassisk og moderne sosiologi. Dr. polit. avhandling Sosiologisk institutt, 1999

Hovudprosjekt, under arbeid:
Sigmund Freuds samfunnsteori. Eit ukast