Hjem
Atle Møens bilde

Atle Møen

Professor
 • E-postAtle.Moen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 66+47 980 06 071
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgt. 39
  Rom 
  201 mobiltelefon: 98006071
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Faglege interesser:
Sosiologisk teori, modernitet og globalisering, risikosamfunnet, historisk sosiologi, klassisk sosiologi, psykoanalytisk sosiologi, velferd og politikk, sivile samfunn, klasse og ulikskap, kritisk og offentleg sosiologi, livsløp, terrorisme, den kulturelle pragmatikk.

Eit sjølvspelande piano

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/d62nj/Eit-sjolvspelande-piano

Kunsten i augneblinken

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/oRG6QR/Kunsten-i-augneblinken

Max Webers portrett av det vestlege borgarskapet

https://sosiologen.no/essay/sosiologiskbokessay/max-webers-portrett-av-d...

Er det islam som driv dei til terror?

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/eQ50g/Er-det-islam-som-driv-dem-til-terror

Fornuft og kjensler i Amerika

https://www.bt.no/btmeninger/kronikk/i/a9baa/Fornuft-og-kjensler-i-Amerika

Slik vinn terroristane fram

 http://www.bt.no/meninger/kronikk/Slik-vinn-terroristane-fram-3409138.html

Fornuft og lidenskap i Brann

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Fornuft-og-lidenskap-i-Brann-3331032.html

Knyttneven mot dei uføre, BT, 10. oktober 2014

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Fornuft-og-lidenskap-i-Brann-3331032.html

 

 Mens vi ventar på katastrofen, BT, april 2014

http://www.bt.no/meninger/debatt/Mens-vi-ventar-pa-katastrofen-3104158.html

Late kapitalistar, BT, 17. juli 2014

 http://www.bt.no/meninger/debatt/Late-kapitalistar--3158762.html

 Høgres bananrepublikk. Klassekampen 2013

OPS kan føre til korrupsjon, BT oktober 2013

http://www.bt.no/meninger/debatt/OPS-kan-fore-til-korrupsjon-2986150.html 

 Hallerakers personlege feil. BT 2013

 Noreg som høgdepunkt i evolusjonen. Dag og Tid 2013

Dei medskuldige for terroren. BT 2013

http://www.bt.no/meninger/debatt/Dei-medskuldige-for-terroren-2970025.html

Eit svakare Ap etter 22.juli, BT 22. juli 2013

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Svakare-Ap-etter-22-juli-2935174.html

Sosiologisk teori for masterstudentar

 

Bøker
 • Møen, Atle. 2018. Møen, A. (2018). Myten om at ein stor stat fører til eit svakt samfunn. I K. Christensen & L.J. Syltevik (Red.), Myter om velferd og velferdsstaten (s. 39–58). Cappelen Damm Akademisk. 149 sider. ISBN: 978-82-02-60414-1.
 • Møen, Atle. 2010. Allmenningen. Eit sosiologisk forsvar for fellesskapen. Scandinavian Academic Press. 234 sider. ISBN: 978-82-304-0057-9.
 • Møen, Atle. 2008. Desorganisert kapitalisme, s. 52Herredømme, s. 107Herskande/dominerande klasse, s. 107-108Idealtype, s. 117-118Individualisme/individualitet, s.121-122Metodologisk individualisme, s. 194Organisert kapitalisme, s. 220-221,. Universitetsforlaget. 7 sider. ISBN: 978-82-15-01380-0.
 • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus. 1999. Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. ISBN: 82-03-18196-1.
 • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus Tore. 1999. Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining.
 • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus Tore. 1999. Det sivile samfunn: oppseding, verdiar og offentleg meining. Aschehoug & Co. 251 sider. ISBN: 82-03-18196-1.
 • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus Tore. 1999. Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. ISBN: 82-03-18196-1.
 • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus Tore. 1999. Det sivile samfunnet: oppseding, verdiar, og offentleg meining. 252 sider. ISBN: 82-03-18196-1.
 • Christensen, Karen; Jerdal, Else; Møen, Atle; Solvang, Per; Syltevik, Liv Johanne. 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12708-7.
 • Christensen, Karen; Jerdal, Else; Møen, Atle; Solvang, Per; Syltevik, Liv Johanne. 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12708-7.
Tidsskriftartikler
 • Møen, Atle. 2018. Max Webers portrett av det vestlege borgarskapet. sosiologen.no.
 • Møen, Atle. 2018. Kunsten i augneblinken. BT. Publisert 2018-06-20.
 • Møen, Atle. 2018. Democracy and public communication A Durkheimian lens on Habermas. Acta Sociologica.
 • Møen, Atle. 2018. Demokratiske fellesskap og individuelle rettar Eit perspektiv på brukarstyrt personleg assistanse. Norsk sosiologisk tidsskrift. 2: 26-40. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-01-03
 • Møen, Atle. 2017. Eit sjølvspelande piano. BT.
 • Møen, Atle. 2017. Er det islam som driv dei til terror? BT. Publisert 2017-04-05.
 • Møen, Atle. 2016. Fall og raseri Om Behring Breiviks ubestemmelege livsløp, nedgåande sosial mobilitet og tap av meining. Tidsskrift for ungdomsforskning. 16: 23-41.
 • Møen, Atle. 2016. Håkon Larsen (red.): Kultursosiologisk forskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 56: 212-217.
 • Møen, Atle. 2016. Fornuft og kjensler i Amerika. BT. Publisert 2016-11-23.
 • Møen, Atle. 2015. Samfunnsverkstaden Lars Laird Iversen; Uenighetsfellesskap. Blikk på demokratisk samhandling. Universitetsforlaget, 2014. Dag og Tid. Publisert 2015-01-02.
 • Møen, Atle. 2015. På sporet av ei anna framtid: Ulrich Beck 1944-2015. Morgenbladet. Publisert 2015-01-09.
 • Møen, Atle. 2015. Slik vinn terroristane fram. BT. Publisert 2015-08-03.
 • Møen, Atle. 2015. Freuds perspektiv på samsvaret mellom psyke og sivilisasjon : utsikt over dagens narsissisme, tvangshandlingar og fundamentalisme. Sosiologisk Tidsskrift. 23: 259-282.
 • Møen, Atle. 2015. Göran Ahrne: Samhället mellan oss. Om vänskap, kärlek, relationer och organisationer. Sosiologisk Tidsskrift. 4. 296-299.
 • Møen, Atle. 2015. George Herbert Mead og «den naturalistiske vendinga». sosiologen.no.
 • Møen, Atle. 2015. Fornuft og lidenskap i Brann. Bergens Tidende. Publisert 2015-04-06.
 • Møen, Atle; Davidsen, Thomas. 2015. Det sosiale dramaet om «monstermastene» i Hardanger. Et kulturelt-pragmatisk perspektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning. 56: 181-210.
 • Møen, Atle. 2014. Mens vi ventar på katastrofen. Bergens Tidende. Publisert 2014-04-24.
 • Møen, Atle. 2014. Modernity: understanding the present. Acta Sociologica. 57: 96-98. doi: 10.1177/0001699313509331
 • Møen, Atle. 2014. Late kapitalistar. www.bt.no. Publisert 2014-07-17.
 • Møen, Atle. 2014. Oppvakning for sosialdemokratiet? Dag og Tid. Publisert 2014-08-08.
 • Møen, Atle. 2014. Interpretations and critiques of modernity. Theory and society. 43: 581-587. doi: 10.1007/s11186-014-9230-7
 • Møen, Atle. 2014. Knyttneven mot uføre. BT. Publisert 2014-10-10.
 • M?en, Atle. 2013. Hallerakers personlege feil. BT.
 • Møen, Atle. 2013. Høgres bananrepublikk. Klassekampen. Publisert 2013-05-14.
 • Møen, Atle. 2013. Svakare Ap etter 22. juli. Bergens Tidende. Publisert 2013-07-23.
 • Møen, Atle. 2013. Dei medskuldige for terroren. BT.
 • Møen, Atle. 2013. Omriss av risikosamfunnet. Eller: Freud om sivilisasjon og vald. Sosiologisk Tidsskrift. 21: 241-266.
 • Møen, Atle. 2013. Freedom. An essay about living their own lives. Tidsskrift for samfunnsforskning. 54: 389-392.
 • Møen, Atle. 2013. Noreg som høgdepunkt i evolusjonen. Dag og Tid. Publisert 2013-11-15.
 • Møen, Atle. 2013. Den nye politiske ånda. Klassekampen. Publisert 2013-10-23.
 • Møen, Atle. 2013. OPS kan føra til korrupsjon. BT. Publisert 2013-10-16.
 • Møen, Atle. 2013. Gunnar C. Aakvaag: Frihet. Et essay om å leve sitt eget liv. Tidsskrift for samfunnsforskning. 3. 389-392.
 • Møen, Atle. 2012. Dag Østerberg: Kritisk situasjonsfilosofi. Sosiologisk Tidsskrift. 373-380.
 • Møen, Atle. 2012. Sigmund Freuds sosiologiske teori om sivilisasjon, klasse og verdsyn. Sosiologisk Tidsskrift. 3. 225-250.
 • Møen, Atle. 2012. Nettverk, fellesskap og symbol. Eit Durkheim -perspektiv på nettverksamfunnet. Tidsskrift for samfunnsforskning. 53: 81-97.
 • Møen, Atle. 2011. Willy Pedersen: En fremmed på benken. Sosiologisk Tidsskrift. 3. 295-299.
 • Møen, Atle. 2011. Den paronoide vondskapen og Utøya. Ny Tid.
 • Møen, Atle. 2011. Onarheim veit best. BT.
 • Møen, Atle. 2011. Høgrerørsla og velferdsstaten. Dag og Tid.
 • Møen, Atle; Davidsen, Thomas. 2011. Dramaet om Hardangermastene. Bergens Tidende.
 • Møen, Atle. 2010. Kvardagsintegrering. Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2010. Den naturalistiske vendinga. Klassekampen. Publisert 2010-07-14.
 • Møen, Atle. 2010. Valfridom i revers. Bergens Tidende.
 • Møen, Atle. 2010. Å tenkja stort om politikken. Dag og Tid.
 • Møen, Atle. 2010. Kva slags valfridom? Sør-vesten.
 • Møen, Atle. 2010. Kva slags valfridom? Sør - Vesten.
 • Møen, Atle. 2009. Staten, fridom eller tvang? Dag og Tid. Publisert 2009-07-17.
 • Møen, Atle. 2009. Langs den tredje vegen. Eit gjensyn med Anthony Giddens sitt sosiologiske politiske manifest. Sosiologisk Tidsskrift. 17: 143-158.
 • Møen, Atle. 2008. Webers klasse, stand og parti i ein universalhistorisk samanheng. Sosiologisk Tidsskrift. 16: 3-29.
 • Møen, Atle. 2008. Medborgarskapen. Klassekampen. Publisert 2008-02-29.
 • Møen, Atle. 2008. Det eksperimentelle samfunnet. Dag og Tid.
 • Møen, Atle. 2007. Emile Durkheim: frigjering og tvang i det moderne samfunnet.Ein varm – og realistisk rasjonalisme. Sosiologisk Tidsskrift. 15: 123-150.
 • Møen, Atle. 2007. Benjamin og kunsten sin aura. Klassekampen. Publisert 2007-02-12.
 • Møen, Atle. 2006. Ivar Frønes: Annerledeslandet. Om framtid og utviklingstrekk i Norge. Sosiologisk Tidsskrift. 14: 298-305.
 • Møen, Atle. 2006. Dei norske oligarkane. Klassekampen. Publisert 2006-07-22.
 • Møen, Atle. 2006. Konsulentbyråkolonialisme. Dag og Tid. Publisert 2006-03-25.
 • Møen, Atle. 2006. Universitet, metodologi, moral. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2006-03-09.
 • Møen, Atle. 2005. Endringar av kapitalen. Klassekampen. Publisert 2005-08-05.
 • Møen, Atle. 2005. Portrett av det vestlege borgarskap. Max Webers Den kapitalistiske ånd og protestantiske etikk, hundre år og framleis aktuell. Klassekampen. Publisert 2005-03-06.
 • Møen, Atle. 2005. Utstøyting av funksjonshemma? Klassekampen. Publisert 2005-01-03.
 • Møen, Atle. 2004. Den engstelege politikken. Dag og Tid. Publisert 2004-08-28.
 • Møen, Atle. 2004. Ein rørande tale. Dag og Tid. Publisert 2004-10-02.
 • Møen, Atle. 2004. For folk flest. Dag og Tid. Publisert 2004-03-06.
 • Møen, Atle. 2004. Finans og kultur. Klassekampen. Publisert 2004-05-08.
 • Møen, Atle. 2004. Miljørørsla - ei krusing på overflata ? Dag og Tid. Publisert 2004-06-05.
 • Møen, Atle. 2003. Nyliberalismens symbolske vald. Klassekampen. Publisert 2003-01-13.
 • Møen, Atle. 2003. Krigsfyrsten Bush. Dag og Tid. 4. Publisert 2003-01-25.
 • Møen, Atle. 2003. Mat,vin og politikk. Klassekampen. Publisert 2003-12-06.
 • Møen, Atle. 2003. Talen om revolusjonen. Klassekampen. Publisert 2003-10-09.
 • Møen, Atle. 2003. Den upolitiske politikk. Dag og Tid. Publisert 2003-09-20.
 • Møen, Atle. 2003. Det selskapelege fjernsyn. Klassekampen. Publisert 2003-07-26.
 • Møen, Atle. 2002. Rettferdig fordeling. Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2001. Innleiing. (Redaksjonell innleiing til temanummer om Georg Simmel). Sosiologi i dag. 31: 3-4.
 • Møen, Atle. 2001. 14) Nedbryting av karakteren.Richard Sennett. Det fleksible mennesket. Dag og Tid. Publisert 2001-09-29.
 • Møen, Atle. 2001. Globalisering – demokrati og velferdsstat. Bergens Tidende.
 • Møen, Atle. 2001. Kosmopolitiske fellesskap. Mennesker og Rettigheter. nr 2. 11-23.
 • Møen, Atle. 2001. Pengar og det moderne samfunnet. Georg Simmel Omsetjing frå tysk. Sosiologi i dag. 31: 69-83.
 • Møen, Atle. 2000. Den globale himmel - frelse frå sjukdom og død. Syn og Segn. 4.
 • Møen, Atle. 2000. Det sviktande grunnlag i det moderne. Eit synspunkt frå E. Durkheim. Sosiolog-nytt. 3.
 • Møen, Atle. 1998. Globalisering- himmel og avgrunn. Syn og Segn. 180-190.
 • Møen, Atle. 1998. Individualisering, fellesskap og subjektivitet. Georg Simmel som systematisk sosiolog. Sosiologisk Tidsskrift. 3.
 • Møen, Atle. 1996. Bokomtale: Sverre Moe (1995) Sosiologisk betraktning. Sosiologisk Tidsskrift. 1: 77-79.
 • Møen, Atle. 1996. Det frisette og autonome individ i Webers samfunnsteori. Sosiologisk Tidsskrift. 2: 119-138.
 • Møen, Atle. 1995. Val og utryggleik i dagleglivet. Bergens Tidende. Publisert 1995-07-26.
 • Møen, Atle. 1995. Det frisatte og framandgjorte mennesket - George Simmel som moderne klassikar. Replikk. tot.14.
 • Møen, Atle. 1994. Auchwitz og det moderne samfunnet. Syn og Segn.
Rapporter/avhandlinger
 • Møen, Atle. 2002. Den globale produksjonen av symbol og kunnskap. Verdsflukt og verdsherredømme. Rokkansenteret Working Papers. 14. Rokkansenteret, Bergen. 31 sider.
 • Møen, Atle. 2002. Den globale produksjonen av symbol og kunnskap. Verdsflukt og verdsherredømme. Rokkansenteret Notat. 14. Rokkansenteret, Bergen. 31 sider.
 • Møen, Atle. 2000. Individualisering, subjektivitet og fellesskap : ein samanheng mellom klassisk og moderne sosiologi.
 • Møen, Atle. 1994. Nokre samtidssosiologiske blikk på Georg Simmel. [Mangler utgivernavn].
Bokkapitler
 • Møen, Atle. 1999. Det sivile samfunn og andre samfunnsområde. -, sider 23-48. I:
  • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus. 1999. Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. ISBN: 82-03-18196-1.
 • Møen, Atle. 1999. Introduksjon : Det sivile samfunn og andre samfunnsområde. 1-22. I:
  • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus Tore. 1999. Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalde publikasjonar:

Bøker:

Allmenningen. Eit sosiologisk forsvar for fellesskapen.Scandinavian Academic Press, Spartacus forlag, 2010

Karen, Jerdal, Else, Møen, Atle, Solvang, Per og Syltevik, Liv (1998) Prosess og metode. Sosiologisk forskning som ferdighet. Oslo: universitetsforlaget

Atle Møen og Rasmus T. Slaattelid (red.) (1999). Det sivile samfunn - verdiar, oppseding og offentleg meining. Oslo: Aschehoug forlag.

Møen, A. (2018). Myten om at ein stor stat fører til eit svakt samfunn. I K.Christensen & L.J. Syltevik (Red.), Myter om velferd og velferdsstaten (s. 39–58). Oslo: Cappelen DammAkademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.47.ch2

https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/47?fbclid...

Tidsskriftsartiklar:

Democracy and public communication

A Durkheimian lens on Habermas. Acta Sociologica, 2018

https://doi.org/10.1177/0001699317752793 | First Published February 7, 2018

 

Demokratiske fellesskap og individuelle rettar Eit perspektiv på brukarstyrt personleg assistanse. Norsk sosiologisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(1) s. 26-40

https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/2018/01/demokratiske_fellesskap_og_individuelle_rettar#

 

Fall og raseri. Om Behring Breiviks ubestemmelege livsløp, nedgåande sosial mobilitet og tap av meining, Tidsskrift for ungdomsforskning, 2016

https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1892/1714

Freuds perspektiv på samsvaret mellom psyke og sivilisasjon - Utsikt over dagens narsissisme, tvangshandlingar og fundamentalisme

https://www.idunn.no/st/2015/04/freuds_perspektiv_paa_samsvaret_mellom_psyke_og_sivilisasjon

Det sosiale dramaet om «monstermastene» i Hardanger - Et kulturelt-pragmatisk perspektiv. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING,VOL 56, NR 2, 181–210 2015

http://www.idunn.no/tfs/2015/02/det_sosiale_dramaet_om_monstermastene_i_hardanger_-_et_ku


Omriss av risikosamfunnet. Eller: Freud om sivilisasjon og vald, Sosiologisk tidsskrift, nr 3 2013

 http://www.idunn.no/ts/st/2013/03/omriss_av_risikosamfunnet?highlight=#highlight

 Sigmund Freuds sosiologiske teori om sivilisasjon, klasse og verdsyn, Sosiologisk tidsskrift nr.3 22012

http://www.idunn.no/ts/st/2012/03/sigmund_freuds_sosiologiske_teori_om_sivilisasjon_klasse_

 Nettverk, fellesskap og symbol. Eit Durkheim perspektiv på nettverkssamfunnet. Tidsskrift for samfunnsforskning, nr 1 2012

http://www.idunn.no/ts/tfs/2012/01/art01

 Langs den tredje vegen. Eit gjensyn med Anthony Giddens sitt sosiologiske politiske manifest. Sosiologisk tidsskrift, nr 2, 2009

 http://www.idunn.no/ts/st/2009/02/art03

 Webers klasse, stand og parti i ein universalhistorisk samanheng. Sosiologisk tidsskrift, nr. 1 2008 http://www.idunn.no/ts/st/2008/01/webers_klasse_stand_og_parti_i_ein_universalhistorisk_samanheng?highlight=atle%20møen#highlight

Emile Durkheim: Frigjering og tvang i det moderne samfunnet. Ein varm - og realistisk rasjonalisme. Sosiologisk tidsskrift Vol. 15 2007
http://www.idunn.no/ts/st/2007/02/emile_durkheim_frigjoring_og_tvang_i_det_moderne_samfunnet_ein_varm_og_real?highlight=atle%20møen#highlight

Kosmopolitiske fellesskap. Mennesker og rettigheter. Nordisk tidsskrift for menneskeretter. Nr. 2 2001 http://www.idunn.no/ts/ntmr/2001/0201/kosmopolitiske_fellesskap?highlight=atle%20møen#highlight

Kommentarartikkel:

Interpretations and critiques of modernity. A review of Peter Wagner: Modernity: understanding the present. Cambridge: Polity press, 2012,  Theory and Society, 2014.

 

 

http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-0&aqId=2708358&download=1&checkval=8546b4d30fb3de2caaf78f586b1f7b41

 

 Bokmeldingar:

 Göran Ahrne: Samhället mellan oss. Om vänskap, kärlek, relationer och organisationer

https://www.idunn.no/st/2015/04/gran_ahrne_samhllet_mellan_oss_om_vnskap_krlek_rela

Peter Wagner: Modernity: Understanding the Present. Acta Sociologica 2014 ;Volum 57.(1)

 Gunnar C. Aakvaag: Frihet. Et essay om å leve sitt eget liv, Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 3 2013http://www.idunn.no/ts/tfs/2013/03/gunnar_c_aakvaag_frihet_et_essay_om_aa_leve_sitt_eget_liv?highlight=#highlight

 Dag Østerberg: Kritisk situasjonsfilosofi

http://www.idunn.no/ts/st/2012/04/dag_sterberg_kritisk_situasjonsfilosofi

 

 Willy Pedersen: En fremmed på benken. Sosiologisk tidsskrift, nr 3 2011, http://www.idunn.no/ts/st/2011/03/art09

Ivar Frønes: Annerledeslandet. Om framtid og utviklingstrekk i Norge. Sosiologisk Tidsskrift 2006;14(3):298- http://www.idunn.no/ts/st/2006/03/bokomtaler?highlight=atle møen#highlight

Forskingsrapport:

Den globale produksjon av symbol og kunnskap. Verdsflukt og verdsherredømme. Notat nr. 14, 2002 Bergen: Rokkansenteret, notatserie

 Omsetjing:

Georg Simmel: Pengar og det moderne samfunnet (ca. 15 s) omsetjing . Sosiologi i dag, nr 3, 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cand. polit. 1988, Hovudoppgåve i sosiologi: Velferdsstaten -klassestruktur og klasseformasjon. Ei skisse over korleis velferdsstaten påverkar den sosiale struktur og vilkår for sosialdemokratisk klasseformasjon.

Dr. polit. 2000, avhandling: Individualisering, subjektivitet og fellesskap. Ein samanheng mellom klassisk og moderne sosiologi. Dr. polit. avhandling Sosiologisk institutt, 1999

Hovudprosjekt, under arbeid:
Sigmund Freuds samfunnsteori. Eit ukast