Hjem
Atle Møens bilde

Atle Møen

Professor, Undervisingsleiar
 • E-postatle.moen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 66+47 980 06 071
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
  Rom 
  201 mobiltelefon: 98006071
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Faglege interesser:
Sosiologisk teori, modernitet og globalisering, risikosamfunnet, historisk sosiologi, klassisk sosiologi, psykoanalytisk sosiologi, velferd og politikk, sivile samfunn, klasse og ulikskap, kritisk og offentleg sosiologi, livsløp, terrorisme, den kulturelle pragmatikk.

Eit sjølvspelande piano

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/d62nj/Eit-sjolvspelande-piano

Kunsten i augneblinken

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/oRG6QR/Kunsten-i-augneblinken

Max Webers portrett av det vestlege borgarskapet

https://sosiologen.no/essay/sosiologiskbokessay/max-webers-portrett-av-d...

Er det islam som driv dei til terror?

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/eQ50g/Er-det-islam-som-driv-dem-til-terror

Fornuft og kjensler i Amerika

https://www.bt.no/btmeninger/kronikk/i/a9baa/Fornuft-og-kjensler-i-Amerika

Slik vinn terroristane fram

 http://www.bt.no/meninger/kronikk/Slik-vinn-terroristane-fram-3409138.html

Fornuft og lidenskap i Brann

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Fornuft-og-lidenskap-i-Brann-3331032.html

Knyttneven mot dei uføre, BT, 10. oktober 2014

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Fornuft-og-lidenskap-i-Brann-3331032.html

 

 Mens vi ventar på katastrofen, BT, april 2014

http://www.bt.no/meninger/debatt/Mens-vi-ventar-pa-katastrofen-3104158.html

Late kapitalistar, BT, 17. juli 2014

 http://www.bt.no/meninger/debatt/Late-kapitalistar--3158762.html

 Høgres bananrepublikk. Klassekampen 2013

OPS kan føre til korrupsjon, BT oktober 2013

http://www.bt.no/meninger/debatt/OPS-kan-fore-til-korrupsjon-2986150.html 

 Hallerakers personlege feil. BT 2013

 Noreg som høgdepunkt i evolusjonen. Dag og Tid 2013

Dei medskuldige for terroren. BT 2013

http://www.bt.no/meninger/debatt/Dei-medskuldige-for-terroren-2970025.html

Eit svakare Ap etter 22.juli, BT 22. juli 2013

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Svakare-Ap-etter-22-juli-2935174.html

Sosiologisk teori for masterstudentar

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Den aksiale tidsalder og ulike typar modernitetar: Den islamske moderniteten, ideologiske «entreprenørar» og terrornettverk. Norsk sosiologisk tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2022). Enhanced Ontological Security, the Lifeworld, and Its Multiple Realities--How Can This Theory Explain the Effect of Participation in the Östrich Farm? Journal of Studies in Education.
 • Vis forfatter(e) (2021). Social Failure and Rage: The Downward Social Mobility and Unsettled Life Course of a Norwegian Terrorist . Social Sciences.
 • Vis forfatter(e) (2018). Demokratiske fellesskap og individuelle rettar Eit perspektiv på brukarstyrt personleg assistanse. Norsk sosiologisk tidsskrift. 26-40.
 • Vis forfatter(e) (2018). Democracy and public communication: A Durkheimian lens on Habermas. Acta Sociologica. 20-33.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fall og raseri Om Behring Breiviks ubestemmelege livsløp, nedgåande sosial mobilitet og tap av meining. Tidsskrift for ungdomsforskning. 23-41.
 • Vis forfatter(e) (2015). Freuds perspektiv på samsvaret mellom psyke og sivilisasjon : utsikt over dagens narsissisme, tvangshandlingar og fundamentalisme. Sosiologisk Tidsskrift. 259-282.
 • Vis forfatter(e) (2015). Det sosiale dramaet om «monstermastene» i Hardanger. Et kulturelt-pragmatisk perspektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning. 181-210.
 • Vis forfatter(e) (2014). Interpretations and critiques of modernity. Theory and society. 581-587.
 • Vis forfatter(e) (2014). Den aksiale tidsalder og ulike typar modernitetar: Den islamske moderniteten, ideologiske «entreprenørar» og terrornettverk. Norsk sosiologisk tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2013). Omriss av risikosamfunnet. Eller: Freud om sivilisasjon og vald. Sosiologisk Tidsskrift. 241-266.
 • Vis forfatter(e) (2012). Sigmund Freuds sosiologiske teori om sivilisasjon, klasse og verdsyn. Sosiologisk Tidsskrift. 225-250.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nettverk, fellesskap og symbol. Eit Durkheim -perspektiv på nettverksamfunnet. Tidsskrift for samfunnsforskning. 81-97.
 • Vis forfatter(e) (2009). Langs den tredje vegen. Eit gjensyn med Anthony Giddens sitt sosiologiske politiske manifest. Sosiologisk Tidsskrift. 143-158.
 • Vis forfatter(e) (2008). Weber's class, status, and party in a universal-historical context. Sosiologisk Tidsskrift. 3-29.
 • Vis forfatter(e) (2007). Emile Durkheim: frigjering og tvang i det moderne samfunnet.Ein varm – og realistisk rasjonalisme. Sosiologisk Tidsskrift. 123-150.
 • Vis forfatter(e) (2001). Pengar og det moderne samfunnet. Georg Simmel Omsetjing frå tysk. Sosiologi i dag. 69-83.
 • Vis forfatter(e) (2001). Innleiing. (Redaksjonell innleiing til temanummer om Georg Simmel). Sosiologi i dag. 3-4.
 • Vis forfatter(e) (2000). Det sviktande grunnlag i det moderne. Eit synspunkt frå E. Durkheim. Sosiolog-nytt.
 • Vis forfatter(e) (1998). Individualisering, fellesskap og subjektivitet. Georg Simmel som systematisk sosiolog. Sosiologisk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (1998). Globalisering- himmel og avgrunn. Syn og Segn. 180-190.
 • Vis forfatter(e) (1996). Det frisette og autonome individ i Webers samfunnsteori. Sosiologisk Tidsskrift. 119-138.
 • Vis forfatter(e) (1994). Auchwitz og det moderne samfunnet. Syn og Segn.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2002). Den globale produksjonen av symbol og kunnskap. Verdsflukt og verdsherredømme. 14. 14. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Den globale produksjonen av symbol og kunnskap. Verdsflukt og verdsherredømme. 14. 14. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). Hans Skjervheim, Habermas og aktuelle problemstillingar.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2003). Om sosiologen Richard Sennet.
 • Vis forfatter(e) (1993). Det sosiokulturelle grunnlaget for politisk handling i eit posttradisjonelt samfunn.
 • Vis forfatter(e) (1993). Arbeiderrørsle og arbeiderparti.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2004). Ostracising the disabled. A primitive fear in interplay with institutional patterns and political discourse.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2022). Demokratisk kreativitet og totalitær dumskap. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Handa i klimakvefsebolet. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2017). Eit sjølvspelande piano. BT.
 • Vis forfatter(e) (2014). Late kapitalistar. www.bt.no.
 • Vis forfatter(e) (2014). Knyttneven mot uføre. BT.
 • Vis forfatter(e) (2013). OPS kan føra til korrupsjon. BT.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hallerakers personlege feil. BT.
 • Vis forfatter(e) (2013). Den nye politiske ånda. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2013). Dei medskuldige for terroren. BT.
 • Vis forfatter(e) (2011). Onarheim veit best. BT.
 • Vis forfatter(e) (2010). Å tenkja stort om politikken. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2010). Valfridom i revers. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2006). Universitet, metodologi, moral. På Høyden ( UiBs nettavis).
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2016). Håkon Larsen (red.): Kultursosiologisk forskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 212-217.
 • Vis forfatter(e) (2015). Samfunnsverkstaden Lars Laird Iversen; Uenighetsfellesskap. Blikk på demokratisk samhandling. Universitetsforlaget, 2014. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2015). Göran Ahrne: Samhället mellan oss. Om vänskap, kärlek, relationer och organisationer. Sosiologisk Tidsskrift. 296-299.
 • Vis forfatter(e) (2014). Oppvakning for sosialdemokratiet? Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2014). Modernity: understanding the present. Acta Sociologica. 96-98.
 • Vis forfatter(e) (2013). Gunnar C. Aakvaag: Frihet. Et essay om å leve sitt eget liv. Tidsskrift for samfunnsforskning. 389-392.
 • Vis forfatter(e) (2013). Freedom. An essay about living their own lives. Tidsskrift for samfunnsforskning. 389-392.
 • Vis forfatter(e) (2012). Dag Østerberg: Kritisk situasjonsfilosofi. Sosiologisk Tidsskrift. 373-380.
 • Vis forfatter(e) (2011). Willy Pedersen: En fremmed på benken. Sosiologisk Tidsskrift. 295-299.
 • Vis forfatter(e) (2006). Ivar Frønes: Annerledeslandet. Om framtid og utviklingstrekk i Norge. Sosiologisk Tidsskrift. 298-305.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (1999). Det sivile samfunnet: oppseding, verdiar, og offentleg meining. Aschehoug & Co.
 • Vis forfatter(e) (1999). Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. Aschehoug & Co.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2020). Sigmund Freuds samfunnsteori.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2010). Allmenningen. Eit sosiologisk forsvar for fellesskapen. Scandinavian Academic Press.
 • Vis forfatter(e) (1999). Det sivile samfunn: oppseding, verdiar og offentleg meining. Aschehoug & Co.
 • Vis forfatter(e) (1999). Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. Aschehoug & Co.
 • Vis forfatter(e) (1999). Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. Aschehoug & Co.
 • Vis forfatter(e) (1998). Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1998). Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
Leksikon
 • Vis forfatter(e) (2008). Desorganisert kapitalisme, s. 52Herredømme, s. 107Herskande/dominerande klasse, s. 107-108Idealtype, s. 117-118Individualisme/individualitet, s.121-122Metodologisk individualisme, s. 194Organisert kapitalisme, s. 220-221,.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (1994). Nokre samtidssosiologiske blikk på Georg Simmel.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2010). Narratives of parents of children with ADHD: a sociological analysis.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ikea En analyse av et nettverkselskap.
 • Vis forfatter(e) (2008). Tillit, Nettverk og Nærhet Sosial kapital i World of Warcraft.
 • Vis forfatter(e) (2008). Diagnose og bevegelse Diagnoseorganisasjoner og forhandlinger om sykdom.
 • Vis forfatter(e) (2007). ROS som aktør i den sosiale konstruksjonen av en sykdomsdefinisjon. En case av en diagnoseorganisasjon.
 • Vis forfatter(e) (2007). De diffuse lidelsene - en kamparena. Om sykdom som konflikt og forhandling i et kunnskapssamfunn.
 • Vis forfatter(e) (2005). Selvforståelse i et individualisert samfunn. Anerkjennelse og livsmønster.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Habermas for «dummies»: Fornuftig tale innanfor komplekse system. sosiologen.no.
 • Vis forfatter(e) (2018). Max Webers portrett av det vestlege borgarskapet. sosiologen.no.
 • Vis forfatter(e) (2015). George Herbert Mead og «den naturalistiske vendinga». sosiologen.no.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kosmopolitiske fellesskap. Mennesker og Rettigheter. 11-23.
 • Vis forfatter(e) (2000). Den globale himmel - frelse frå sjukdom og død. Syn og Segn.
 • Vis forfatter(e) (1995). Det frisatte og framandgjorte mennesket - George Simmel som moderne klassikar. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. tot.14.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2024). Kva skjer med det moralske ansvaret når valden blir vist fram gjennom digital estetikk? sosiologen.no.
 • Vis forfatter(e) (2023). Å leve for politikken, og å leva av politikke. Dagsavisen.
 • Vis forfatter(e) (2023). Vrangsyn, stråmenn og tvisyn. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2023). Slitasje i vurderingsarbeidet. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2023). Forskarnettverk, klynger, og innovasjon. Khrono.
 • Vis forfatter(e) (2023). Eit forsøk på å forstå den einauga fornuft. Khrono.
 • Vis forfatter(e) (2021). Koronavaksiner: vitskap og myter. Ny Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Idioti utan grenser. BT.
 • Vis forfatter(e) (2021). Det har avgrensa verdi å hengja fascistbjølla på Trump. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2020). Spelet mellom dei utstøytte og dei privilegerte. www.bt.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Samfunnet på prøve. sosiologen.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Innsyn i og utsyn over Hinsides lystprinsippet. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2020). I Koronaens tid: Turistar og omstreifarar. Ny Tid.
 • Vis forfatter(e) (2020). Den uverkelege verkelegheita. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kunsten i augneblinken. BT.
 • Vis forfatter(e) (2017). Er det islam som driv dei til terror? BT.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fornuft og kjensler i Amerika. BT.
 • Vis forfatter(e) (2015). Slik vinn terroristane fram. BT.
 • Vis forfatter(e) (2015). På sporet av ei anna framtid: Ulrich Beck 1944-2015. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fornuft og lidenskap i Brann. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2014). Mens vi ventar på katastrofen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Svakare Ap etter 22. juli. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Noreg som høgdepunkt i evolusjonen. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2013). Høgres bananrepublikk. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2011). Høgrerørsla og velferdsstaten. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2011). Dramaet om Hardangermastene. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2011). Den paronoide vondskapen og Utøya. Ny Tid.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kvardagsintegrering. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kva slags valfridom? Sør-vesten.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kva slags valfridom? Sør - Vesten.
 • Vis forfatter(e) (2010). Den naturalistiske vendinga. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Staten, fridom eller tvang? Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2008). Medborgarskapen. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Det eksperimentelle samfunnet. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2007). Benjamin og kunsten sin aura. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Konsulentbyråkolonialisme. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2006). Dei norske oligarkane. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Utstøyting av funksjonshemma? Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Portrett av det vestlege borgarskap. Max Webers Den kapitalistiske ånd og protestantiske etikk, hundre år og framleis aktuell. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Endringar av kapitalen. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Miljørørsla - ei krusing på overflata ? Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2004). For folk flest. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2004). Finans og kultur. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ein rørande tale. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2004). Den engstelege politikken. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2003). Talen om revolusjonen. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2003). Nyliberalismens symbolske vald. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2003). Mat,vin og politikk. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2003). Krigsfyrsten Bush. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2003). Det selskapelege fjernsyn. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2003). Den upolitiske politikk. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2002). Rettferdig fordeling. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2001). Globalisering – demokrati og velferdsstat. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2001). 14) Nedbryting av karakteren.Richard Sennett. Det fleksible mennesket. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (1996). Bokomtale: Sverre Moe (1995) Sosiologisk betraktning. Sosiologisk Tidsskrift. 77-79.
 • Vis forfatter(e) (1995). Val og utryggleik i dagleglivet. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2000). Individualisering, subjektivitet og fellesskap : ein samanheng mellom klassisk og moderne sosiologi.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2021). Intervju om det amerikanske valet og åtaket på Capitol Hill.
 • Vis forfatter(e) (2005). Norgesglasset: Problemstilling: Kvifor søker mange menneske individuelle særpreg på bankkort, mobiltelefon m.m.?
 • Vis forfatter(e) (2004). Puritanisme og profittsjanser.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (1995). Samtale om individualiseringsprosessar.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Myten om at ein stor stat fører til eit svakt samfunn. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Introduksjon : Det sivile samfunn og andre samfunnsområde. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Det sivile samfunn og andre samfunnsområde. 26 sider.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2021). Innsyn og utsyn. Undervegs. Bergen studies insociology.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2023). Skjønn og skjønnheit i den digitale tidsalderen. Tidsskrift for samfunnsforskning. 89-96.
 • Vis forfatter(e) (2021). "Den døde mora". Psykologisk tidsskrift. 528-531.
 • Vis forfatter(e) (2020). A sociological perspective on evolution. Tidsskrift for samfunnsforskning. 160-172.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalde publikasjonar:

Bøker:

Innsyn og utsyn. Undervegs. University of Bergen: Bergen studies insociology 2021 (ISBN 978-82-578-1012-2) ;Volum 2021.129 s. Bergen Studies in Sociology(13)UiB

https://www.uib.no/sosio/144740/innsyn-og-utsyn-undervegs

 

Sigmund Freuds samfunnsteori

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/spartacus.no/production/attachments/S...

 

Allmenningen. Eit sosiologisk forsvar for fellesskapen.Scandinavian Academic Press, Spartacus forlag, 2010

 

Karen, Jerdal, Else, Møen, Atle, Solvang, Per og Syltevik, Liv (1998) Prosess og metode. Sosiologisk forskning som ferdighet. Oslo: universitetsforlaget

 

Atle Møen og Rasmus T. Slaattelid (red.) (1999). Det sivile samfunn - verdiar, oppseding og offentleg meining. Oslo: Aschehoug forlag.

 

Møen, A. (2018). Myten om at ein stor stat fører til eit svakt samfunn. I K.Christensen & L.J. Syltevik (Red.), Myter om velferd og velferdsstaten (s. 39–58). Oslo: Cappelen DammAkademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.47.ch2

https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/47?fbclid...

 

Tidsskriftsartiklar:

Eit sosiologisk perspektiv på evolusjonen. Tidsskrift for samfunnsforskning 2020 ;Volum 61.(2) s. 160-172 UiB

https://www.idunn.no/tfs/2020/02/eit_sosiologisk_perspektiv_paa_evolusjonen

 

Møen, Atle. "Den døde mora". Psykologisk tidsskrift 2021 ;Volum 58.(6) s. 528-531UiB 

https://psykologtidsskriftet.no/bokessay/2021/06/den-dode-mora

 

Democracy and public communication. A Durkheimian lens on Habermas. Acta Sociologica, 2018

https://doi.org/10.1177/0001699317752793 | First Published February 7, 2018

 

Demokratiske fellesskap og individuelle rettar Eit perspektiv på brukarstyrt personleg assistanse. Norsk sosiologisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(1) s. 26-40

https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/2018/01/demokratiske_fellesskap_og_individuelle_rettar#

 

Fall og raseri. Om Behring Breiviks ubestemmelege livsløp, nedgåande sosial mobilitet og tap av meining, Tidsskrift for ungdomsforskning, 2016

https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1892/1714

 

Freuds perspektiv på samsvaret mellom psyke og sivilisasjon - Utsikt over dagens narsissisme, tvangshandlingar og fundamentalisme

https://www.idunn.no/st/2015/04/freuds_perspektiv_paa_samsvaret_mellom_psyke_og_sivilisasjon

 

Det sosiale dramaet om «monstermastene» i Hardanger - Et kulturelt-pragmatisk perspektiv. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING,VOL 56, NR 2, 181–210 2015 http://www.idunn.no/tfs/2015/02/det_sosiale_dramaet_om_monstermastene_i_hardanger_-_et_ku


Omriss av risikosamfunnet. Eller: Freud om sivilisasjon og vald, Sosiologisk tidsskrift, nr 3 2013

 http://www.idunn.no/ts/st/2013/03/omriss_av_risikosamfunnet?highlight=#highlight

 

Sigmund Freuds sosiologiske teori om sivilisasjon, klasse og verdsyn, Sosiologisk tidsskrift nr.3 22012

http://www.idunn.no/ts/st/2012/03/sigmund_freuds_sosiologiske_teori_om_sivilisasjon_klasse_

 

Nettverk, fellesskap og symbol. Eit Durkheim perspektiv på nettverkssamfunnet. Tidsskrift for samfunnsforskning, nr 1 2012

http://www.idunn.no/ts/tfs/2012/01/art01

 

 Langs den tredje vegen. Eit gjensyn med Anthony Giddens sitt sosiologiske politiske manifest. Sosiologisk tidsskrift, nr 2, 2009

 http://www.idunn.no/ts/st/2009/02/art03

 

Webers klasse, stand og parti i ein universalhistorisk samanheng. Sosiologisk tidsskrift, nr. 1 2008 http://www.idunn.no/ts/st/2008/01/webers_klasse_stand_og_parti_i_ein_universalhistorisk_samanheng?highlight=atle%20møen#highlight

 

Emile Durkheim: Frigjering og tvang i det moderne samfunnet. Ein varm - og realistisk rasjonalisme. Sosiologisk tidsskrift Vol. 15 2007
http://www.idunn.no/ts/st/2007/02/emile_durkheim_frigjoring_og_tvang_i_det_moderne_samfunnet_ein_varm_og_real?highlight=atle%20møen#highlight

 

Kosmopolitiske fellesskap. Mennesker og rettigheter. Nordisk tidsskrift for menneskeretter. Nr. 2 2001 http://www.idunn.no/ts/ntmr/2001/0201/kosmopolitiske_fellesskap?highlight=atle%20møen#highlight

 

Kommentarartikkel:

Interpretations and critiques of modernity. A review of Peter Wagner: Modernity: understanding the present. Cambridge: Polity press, 2012,  Theory and Society, 2014.

 

 

http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-0&aqId=2708358&download=1&checkval=8546b4d30fb3de2caaf78f586b1f7b41

 

 Bokmeldingar:

 Göran Ahrne: Samhället mellan oss. Om vänskap, kärlek, relationer och organisationer

https://www.idunn.no/st/2015/04/gran_ahrne_samhllet_mellan_oss_om_vnskap_krlek_rela

Peter Wagner: Modernity: Understanding the Present. Acta Sociologica 2014 ;Volum 57.(1)

 Gunnar C. Aakvaag: Frihet. Et essay om å leve sitt eget liv, Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 3 2013http://www.idunn.no/ts/tfs/2013/03/gunnar_c_aakvaag_frihet_et_essay_om_aa_leve_sitt_eget_liv?highlight=#highlight

 Dag Østerberg: Kritisk situasjonsfilosofi

http://www.idunn.no/ts/st/2012/04/dag_sterberg_kritisk_situasjonsfilosofi

 Willy Pedersen: En fremmed på benken. Sosiologisk tidsskrift, nr 3 2011, http://www.idunn.no/ts/st/2011/03/art09

Ivar Frønes: Annerledeslandet. Om framtid og utviklingstrekk i Norge. Sosiologisk Tidsskrift 2006;14(3):298- http://www.idunn.no/ts/st/2006/03/bokomtaler?highlight=atle møen#highlight

 

Forskingsrapport:

Den globale produksjon av symbol og kunnskap. Verdsflukt og verdsherredømme. Notat nr. 14, 2002 Bergen: Rokkansenteret, notatserie

 

Omsetjing:

Georg Simmel: Pengar og det moderne samfunnet (ca. 15 s) omsetjing . Sosiologi i dag, nr 3, 2001

 

Hovudprosjekt, under arbeid:
Sigmund Freuds samfunnsteori. Eit ukast

 

 

Cand. polit. 1988, Hovudoppgåve i sosiologi: Velferdsstaten -klassestruktur og klasseformasjon. Ei skisse over korleis velferdsstaten påverkar den sosiale struktur og vilkår for sosialdemokratisk klasseformasjon.

Dr. polit. 2000, avhandling: Individualisering, subjektivitet og fellesskap. Ein samanheng mellom klassisk og moderne sosiologi. Dr. polit. avhandling Sosiologisk institutt, 1999