Hjem
Carolina Cavalcantes bilde

Carolina Cavalcante

Førstelektor, Strukturgeologi og Tektonikk

Min forskning involverer innsamling av strukturdata, geologisk kartlegging og anvendelse av analytiske teknikker for å forstå prosessene relatert til dannelse og kollaps av fjellkjeder og til strain lokalisering i skjærsoner. Jeg er spesielt interessert i deformasjon i varme fjellkjeder, spesielt i det Pan-Afrikanske-Brasilianske systemet, og i kalde fjellkjeder, som Kaledonidene. Jeg bruker forskjellige teknikker, som digital geologisk kartlegging, (ArcGis, GIS KIT, Remote sensing og digital billedprosessering, FieldMove Clino, Google Earth, GeoMapApp, QGIS) og AMS («Anisotropy of Magnetic Susceptibility»), analytiske metoder som EBSD («Electron Backscatter Diffraction») og TEM (transmisjonsmikroskopi) for mikrostrutkturelle undersøkelser og termometriske metoder («Titanium-in-quartz», «Titanium-in-zircon» og «Zr-in-rutile») for å estimere temperatur.

GEOV104-Inføring i Strukturgeologi og Tektonikk

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). The North Sea rift basement records extensional collapse of the Caledonian orogen. Communications Earth & Environment.
 • Vis forfatter(e) (2022). TitaniQ temperatures and textural analysis as a record of the deformation history in a major continental shear zone system, Borborema Province, Brazil. Tectonophysics. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Patos-Pernambuco shear system of NE Brazil: Partitioned intracontinental transcurrent deformation revealed by enhanced aeromagnetic data. Journal of Structural Geology. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Relation between finite strain geometry and quartz petrofabrics in a folded conglomerate in the Norwegian Caledonides. Journal of Structural Geology.
 • Vis forfatter(e) (2021). The role of Ediacaran synkinematic anatectic rocks and the late-orogenic charnockitic rocks in the development of the hot Araçuaí belt. Precambrian Research. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Quartz textural analysis from an anastomosing shear zone system: Implications for the tectonic evolution of the Ribeira belt, Brazil. Journal of South American Earth Sciences. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2020). Deformation mechanisms accommodating progressive simple shear thrusting of quartzite and metacarbonate in the southwestern Espinhaço Range, Brazil. Journal of South American Earth Sciences. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). A critical discussion of the subduction-collision model for the Neoproterozoic Araçuaí-West Congo orogen. Precambrian Research. 1-10.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Seismic Signature of Shear Zones: Insights from 2-D PSF-based Convolution Modelling.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). The Aracuai-West Congo orogen: Subduction-collision related or intracratonic?
 • Vis forfatter(e) (2019). Seismic signature of shear zones: insights from 2-D convolution forward modelling .
 • Vis forfatter(e) (2019). Adamastor – an ocean that never existed? .
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2022). The petrologic and petrochronologic record of progressive vs polyphase deformation: Opening the analytical toolbox. Earth-Science Reviews.
 • Vis forfatter(e) (2020). Comment to “Neoproterozoic magmatic arc systems of the central Ribeira belt, SE-Brazil, in the context of the West-Gondwana pre-collisional history: A review”. Journal of South American Earth Sciences. 1-6.
 • Vis forfatter(e) (2020). Adamastor – an ocean that never existed? Earth-Science Reviews. 1-18.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

CAVALCANTE, C., COSTA, J.J., LAGOEIRO, L., FOSSEN, H., LEE, A., ARCHANJO, C., VIZEU, R., 2022. TitaniQ temperatures and textural analysis as a record of the deformation history in a major continental shear zone system, Borborema Province, Brazil. Tectonophysics, 841, 229548. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2022.229548

ORIOLO, S., SCHULZ B., HUECK, M., OYHANTÇABAL, P., HEIDELBACH F., SOSA, G., VAN DEN KERKHOF, A., WEMMER, K., FOSSEN, H., DRUGUET, E., WALTER, J., CAVALCANTE, C., Siegesmund, S., 2022. The petrologic and petrochronologic record of progressive vs polyphase deformation: Opening the analytical toolbox. Earth-Science Reviews, 234, 104235. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.104235

JAENSCH, S. E., LAGOEIRO, L. E., FOSSEN, H., CAVALCANTE, C. 2022. Relation between finite strain geometry and quartz petrofabrics in a folded conglomerate in the Norwegian Caledonides. Journal of Structural Geology. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2022.104604

FOSSEN, H., HARRIS, L.B., CAVALCANTE, C., ARCHANJO, C.J., ÁVILA, C.F., 2022. The Patos-Pernambuco shear system of NE Brazil: Partitioned intracontinental transcurrent deformation revealed by enhanced aeromagnetic data. Journal of Structural Geology, 158, 104573. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2022.104573

CAVALCANTE, C., MEIRA, V.T., MAGALHÃES, N., HOLLANDA, M.H.B.M., OLIVEIRA, E., 2021. The role of Ediacaran synkinematic anatectic rocks and the late-orogenic charnockitic rocks in the development of the hot Araçuaí belt. Precambrian Research, 365, 106396. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2021.106396

SILVEIRA, C.S., LAGOEIRO, L., CAVALCANTE, C., TAUFNER, R., BARBOSA, P.F., SUITA, M.T.F., CONTE, T., 2021. Deformation mechanisms and seismic anisotropy in lower crustal rocks from the Barro Alto Complex, Central Brazil. Tectonophysics, 819, 229087. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2021.229087

FOSSEN, H., MEIRA, V.T., CAVALCANTE, C., KONOPÁSEK, J., JANOUSEK, V., 2020. Comment to “Neoproterozoic magmatic arc systems of the central Ribeira belt, SE-Brazil, in the context of the West-Gondwana pre-collisional history: A review” Journal of South American Earth Sciences, 103052. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2020.103052

TAUFNER, R., LAGOEIRO, L., CAVALCANTE, C., BARBOSA, P., SILVEIRA, C.S., 2020. Deformation mechanisms accommodating progressive simple shear thrusting of quartzite and metacarbonate in the southwestern Espinhaço Range, Brazil. Journal of South American Earth Sciences, 102944. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2020.102944

CONTE, T., CAVALCANTE, C., LAGOEIRO, L., FOSSEN, H., SILVEIRA, C.S., 2020. Quartz textural analysis from an anastomosing shear zone system: Implications for the tectonic evolution of the Ribeira belt, Brazil. Journal of South American Earth Sciences, 103, 102750. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2020.102750

 KONOPÁSEK, J., CAVALCANTE, C., FOSSEN, H., JANOUŠEK, V., 2020. Adamastor – an ocean that never existed? Earth Science Reviews, 205, 103201. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103201

FOSSEN, H., CAVALCANTE, C., KONOPÁSEK, J., MEIRA, V.T., ALMEIDA, R. P., HOLLANDA, M.H.M.B., TROMPETTE, R., 2020. A critical discussion of the subduction-collision model for the Neoproterozoic Araçuaí-West Congo orogen. Prec. Res, 343, 105715. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2020.105715

CAVALCANTE, C.; FOSSEN, H.; ALMEIDA, R.P.; HOLLANDA, M. H. B.; EGYDIO-SILVA, M. Reviewing the puzzling intracontinental termination of the Araçuaí-West Congo orogenic belt and its implications for orogenic development. Precambrian Research, 322,85-98, 2019. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2018.12.025

FOSSEN, H.; CAVALCANTE, G.C.G.; PINHEIRO, R.V.L.; ARCHANJO, C.J. Deformation - Progressive or multiphase? Journal of Structural Geology, 125, 82-99, 2019. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2018.05.006

CAVALCANTE, C.; HOLLANDA, M. H. B.; VAUCHEZ, A.; KAWATA, M. T. How long can the middle crust remain partially molten during orogeny? Geology, 46 (10), 839-842, 2018. https://doi.org/10.1130/G45126.1

CAVALCANTE, G. C. G.; LAGOEIRO, L. E.; FOSSEN, H.; EGYDIO-SILVA, M; MORALES, L.F.G.; FERREIRA, F.; CONTE, T. Temperature constraints on microfabric patterns in quartzofeldsphatic mylonites, Ribeira belt (SE Brazil). Journal of Structural Geology, 115, 243-262, 2018. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2018.07.013

EGYDIO-SILVA, M.; VAUCHEZ, A.; FOSSEN, H.; CAVALCANTE, G. C.G; XAVIER, B. C. Connecting the Araçuaí and Ribeira belts (SE - Brazil): Progressive transition from contractional to transpressive strain regime during the Brasiliano orogeny. Journal of South American Earth Sciences, v. 86, p. 127-139, 2018. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2018.06.005

FOSSEN, H.; SOLIVA, R.; BALLAS, G.; TRZASKOS, B.; CAVALCANTE, G.C.G.; SCHULTZ, R. A. A review of deformation bands in reservoir sandstones: geometries, mechanisms and distribution. Geological Society, London, Special Publications, v. 459, p. 1-25, 2017.  http://dx.doi.org/10.1144/SP459.4

FOSSEN, H.; CAVALCANTE, G. C. G. Shear zones - A review. Earth-science reviews, v. 171, p. 434-455, 2017. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.05.002

FOSSEN, H.; CAVALCANTE, G. C. G.; ALMEIDA, R.P. Hot versus cold orogenic behavior: Comparing the Araçuaí-West Congo and the Caledonian orogens. Tectonics, v. 36, p. 1-20, 2017. https://doi.org/10.1002/2017TC004743

CAVALCANTE, GEANE C.G.; VIEGAS, L. G. F.; ARCHANJO, C.J; EGYDIO-SILVA, M. The influence of partial melting and melt migration on the rheology of the continental crust. Journal of Geodynamics, 101, 186 – 189, 2016. https://doi.org/10.1016/j.jog.2016.06.002

FERREIRA, F.; LAGOEIRO, L. E.; MORALES, L.F.G.; OLIVEIRA, C. G.; BARBOSA, P.F.; Ávila, C.; CAVALCANTE, G. C. G. Texture development during progressive deformation of hematite aggregate: constraints from VPSC models and naturally deformed iron oxides from Minas Gerais, Brazil. Journal of Structural Geology, 90, 111–127, 2016. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2016.07.009

CAVALCANTE, G. C. G.; VAUCHEZ, A.; MERLET, C.; EGYDIO-SILVA, M.; BEZERRA DE HOLANDA, M. H.; BOYER, B. Thermal conditions during deformation of partially molten crust from TitaniQ geothermometry: rheological implications for the anatectic domain of the Araçuaí belt, eastern Brazil. Solid Earth, v. 5, p. 1223-1242, 2014. https://doi.org/10.5194/se-5-1223-2014

CAVALCANTE, G.C.G.; EGYDIO-SILVA, M.; VAUCHEZ, A.; CAMPS, P.; OLIVEIRA, E. Strain distribution across a partially molten middle crust: Insights from the AMS mapping of the Carlos Chagas Anatexite, Araçuaí belt (East Brazil). Journal of Structural Geology, v. 55, p. 79-100, 2013. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2013.08.001

CAVALCANTE, G. C. G.; PINHEIRO, R. V. L. Deformação transpressiva particionada no greenstone belt Vila Nova, região de Pedra Branca do Amapari, AP. In: Rielva Solimairy Campelo do Nascimento, Adriana Maria Coimbra Horbe e Carolina Michelin de Almeida. (Org.). Contribuições à Geologia da Amazônia. 1ed.Manaus: SBG-NO, v. 7, p. 35-43, 2011.