Hjem
Erik Bjerck Hagens bilde

Erik Bjerck Hagen

Professor, allmenn litteraturvitenskap
 • E-postErik.Hagen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 89 95+47 992 69 312
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Bjerck Hagen har vært ansatt siden 1996, og har på bachelornivå undervist mest i  moderne litteraturteori, samt Shakespeares Hamlet. På masternivå har han hatt seminarer om teori, litteraturkritkk, Shakespeare, Dag Solstad, Ibsen og nyere amerikansk litteratur. Som forsker og veileder er han mest opptatt av engelsk, amerikansk og norsk litteratur. Bjerck Hagen har i en årrekke vært redaktør av Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.

Vitenskapelig artikkel
 • Hagen, Erik Bjerck. 2019. Ved humanismens grenser. Bloom og det romantisk-demoniske. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 9-25.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2018. Om å tenke litteraturhistorien på nytt – med utgangspunkt i norsk romantikkforskning. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 123-139.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2018. "Synnøve Solbakken" og litteraturhistorien. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 218-233.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2016. Amtmandens Døttre som romantisk-realistisk tragedie. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 228-244.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2015. Teorisme og antiteorisme i litteraturvitenskapen – særlig illustrert ved "Vildanden" og dens resepsjonshistorie. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 4-17.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2014. Freud og amerikansk litteraturvitenskap. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 353-373.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2013. Pragmatisme er ikke essensialisme/Nye bemerkninger til Buvik. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 47-52.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2013. Litteratur og moral : fra J.L. Heiberg til i dag. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 33-46.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2012. Bjørnsons "Støv" – kvalitetsvurdering og analyse. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 317-327.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2011. Profil-kretsens litteraturkritikk: Økland – Vold – Heggelund. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 40-54.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2011. Litteraturvitenskap som litteraturkritikk. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 34-42.
 • Greve, Anniken; Hagen, Erik Bjerck; Kalman, Hildur. 2010. Anniken Greve: Litteraturens meddelelse en litteraturvitenskapelig tolkningsmetodikk i teoretisk, praktisk og skeptisk lys : doktordisputas, Universitetet i Tromsø, 18. februar 2009. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 172-199.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2010. "Litterær metode, Blixen, Sandel". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 12 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2009. Innlegg ved Anniken Greves disputas, UiT, 18. februar 2009. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 172-182.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2009. "Subjectiv tragisk, objectiv komisk"? Å lese Brand i 2009. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 35-52.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2008. Hva lærer vi av romaner -- for eksempel The Great Gatsby? Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 106-116.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. Hvorfor liker vi Ibsen? Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 16-28.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2006. Teori, metode og vitenskapelighet i litteraturforskningen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 37-48.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Kritikk og kropp. Prosopopeia. 83-85.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Avpoetiserende hastverk. Om noen oversettelser av engelsk og amerikansk prosa 1969 - 2004. Vagant. 64-73.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2004. Syv romaner av Dag Solstad -- en vurdering. Vagant. 46-60.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2004. Litteraturvitenskapen er personlig og sannhetssøkende. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 140-148.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2001. Litteraturvitenskapens kriser. Vinduet. 28-33.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2000. Litteratur og autentisitet: Noen pragmatiske spekulasjoner omkring William James og Norman Mailer. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 135-152.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2000. Litteratur og autentisitet: Noen pragmatiske spekulasjoner omkring William James og Norman Mailer. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 135-152.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1999. Tekstualitet, spatialitet og frihet i Hamsun. Noen spekulasjoner om "Dronningen av Saba", Børn av Tiden og Ringen sluttet. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 67-95.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1999. Reduplikk til Søren Kjørup. Rhetorica Scandinavica. 52-53.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1999. Litt om Ralph Waldo Emerson og hans ikke-tragiske fornemmelse av autentisitet. Vinduet. 19-23.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1999. Hva gjør den gode litteraturen politisk? Norsklæreren. 27-29.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1999. Hva gjør den gode litteraturen god? Norsklæreren. 23-26.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1998. På flukt fra sannhet: Om Peter Lamarque og Stein Haugom Olsens Truth, Fiction, and Literature. Nordisk Estetisk Tidsskrift. 19-36.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1998. Om fire ulike og i litteraturvitenskapen ofte forvekslede former for relativisme. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 17-32.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1998. Kultur og ukultur i amerikansk litteraturvitenskap. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 185-198.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1998. Ibsens forsoning eller hvorfor Rosmersholm egentlig er en politisk komedie. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1998. Duplikk til Jørgen Holmgaard. Rhetorica Scandinavica. 64-65.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1998. Dekonstruksjon og retorikk: Om Brian Vickers kritikk av Paul de Man. Rhetorica Scandinavica. 60-70.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1997. Om begrepet "hermenentisk erfaring" med særlig hensyn til Ernest Hemingways "The Killers". SKRIFT. 16-30.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1997. Den gode, den onde og den grusomme: Om Toril Mois syn på Paul de Man. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 358-372.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1997. Dag Solstad og det sublime: Om litteraturens rystelse i Professor Andersens natt og noen av estetikkens klassikere. SKRIFT. 20.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1996. Truth and Ethics in Hamsun's Mysteries. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 307-316.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1996. Reply to Hillis Miller and Hauge(Svar til opponentinnlegg under doktordisputas). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 181-191.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1996. Anmeldelse av Kjartan Fløgstad, Antipoder:Essays 1983-1996. Kritikkjournalen.
Vitenskapelig foredrag
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. "Forfatterens rolle i litterær kvalitetsvurdering".
 • Hagen, Erik Bjerck. 2006. Toril Moi og Ibsen.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2006. "Communicating Literary Value".
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Litteratur og kritikk.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Den gode kritikerteksten.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2004. Vurdering, verdi, kvalitet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2004. Hvorfor skriver ikke litteraturvitere god litteraturkritikk?
 • Hagen, Erik Bjerck. 2004. Hva skal vi med en litterær kanon?
 • Hagen, Erik Bjerck. 2004. Henry James� The Spoils of Poynton.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2004. Fiksjon, sannhet og tolkning. Om ulike fiksjons- og litteraturforståelser i moderne litteraturteori.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2002. Hva gjør den gode litteraturen god?
 • Hagen, Erik Bjerck. 2002. Hva er litteraturvitenskap?
 • Hagen, Erik Bjerck. 2000. Om Ari Behns "Muren".
Anmeldelse
 • Hagen, Erik Bjerck. 2019. Tiden det tar. Robert A. Caros "Working. Researching, Interviwing, Writing". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2019. Kongens nei, nei og atter nei. Tor Bomann-Larsens bøker om Haakon og Maud. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2019. Ja, slik må et ha vært! Om tre romaner basert på Ibsens skuespill. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2018. Rune Slagstads "Da fjellet ble dannet". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Hagen, Erik Bjerck. 2018. Peter Normann Waages "Andre Bjerke. I kampens glede". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Hagen, Erik Bjerck. 2018. Per Pettersons "Menn i min situasjon". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2018. Jegs død. Om Tomas Espedals "Elsken". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2018. Et overvurdert forfatterskap. Karin Fossums "Formørkelsen". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Hagen, Erik Bjerck. 2018. Drama med Lotte: Vigdis Hjorths "Lærerinnens sang". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2018. Alltid på vei. Om Michelle Obamas "Becoming". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2017. Jacob Lothes "Etikk og litteratur i litteratur og film". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2016. Litteratur som moralfilosofi. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2015. Fortsatt god, fortsatt omstridt: Saul Bellow 100 år. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2015. "Avveier og omveier. Om Tor Øystein Øverås’ ‘Hva er et essay?’". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2014. Nådeløs klasse. Edward St. Aubyns bøker om Patrick Melrose. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2014. Mit Kald er ej at spørge. Om Jørgen Haugans "Dommedag og Djevelpakt". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2014. Litteraturkritikk mot strømmen I. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2014. Litteraturkritikk mot strømmen 3. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2014. Litteraturkritikk mot strømmen 2. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2014. Den forunderlige Paul de Man: Evelyn Barish’ "The Double Life of Paul de Man". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2014. Avstand på nært hold. Om Alf van der Hagens "Kjell Askildsen. Et liv". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2013. Å puste poesi. Jan Erik Volds "Poesi ad lib". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2013. Når alt vesentlig er fjernet. James Salters "Light Years". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2013. Jakten på Hucks sjargong. Om en ny oversettelse av "The Adventures of Huckleberry Finn". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2013. Et spørsmål om litterær kvalitet: Terry Eagletons The Event of Literature. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2013. En sliten biograf. Om Edvard Hoems Bjørnson-biografi, bind IV. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2013. En biografisk vending. Om Alf van der Hagen/Dag Solstad, "Uskrevne memoarer". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2012. Men hvor er litteraturen? Edvard Hoems "Syng mig hjæm. Bjørnstjerne Bjørnson 1890–1899". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2012. Historiens usynlige hånd: Per Thomas Andersens "Norsk litteraturhistorie". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2012. Avgjørende øyeblikk: Per Pettersons "Jeg nekter". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2010. Under en hårdere himmel. Anmeldelse av Tore Rems "Født til frihet. En biografi om Jens Bjørneboe". Morgenbladet. 2 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2010. Tropisk mareritt. Anmeldelse av Norman Mailer: De nakne og de døde. Morgenbladet. 1 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2010. Høy stemning i Berlin. Anmeldelse av Herman Willis: Tilværelsens utlendinger. Morgenbladet. 2 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2010. Fall fra stor høyde. Anmeldelse av Jonathan Franzen: Frihet". Morgenbladet. 2 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2009. Nekrolog. John Updike (1932 - 2009). Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2009. Metafiksjonens fordeler og ulemper. Paul Austers Man in the Dark. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2009. Gjentagelsen. Dag Solstads 17. roman. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2009. Distanse og verdighet. Tore Rems biografi om Jens Bjørneboe. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2008. Pengene tilbake! John Bergers"Det er her vi møtes". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2008. Oversettelsens problem. Svar til Knut Johansen. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2008. Lykke med tretten til bords. Om boken "Amerikanske tilstander". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2008. Intet og/eller alt. Dag Solstads"Om Henrik Ibsens Brand". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2008. Hvordan blir gode romaner gode? James Woods How Fiction Works. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2008. Den historiske vending. Om artikkelsamlingen "Tekst og historie". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. Østerrikske abstraksjoner. Elfriede Jelineks "Lyst". Morgenbladet. 1 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. Uforlignelig amerikansk. Walt Whitmans "Gresstrå". Morgenbladet. 2 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. Syngende prosa fra sør. Edward P. Jones’ The Known World og All Aunt Haugar’s Children. Vinduet. 140-143.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. Poetisk krim -- svart poesi. Vinduet. 97-102.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. Medemenneskets ettermæle. Heming Gujords "Olav Duun". Morgenbladet. 1 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. Kongen på haugen. Norman Mailer 1923 - 2007. Morgenbladet. 1 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. Islandsk kvalitet. Einar Mar Gudmundssons "Kanskje postmannen er sulten". Morgenbladet. 1 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. Ibsen fra mange sider. Ivo de Figueiredos "Henrik Ibsen. Masken". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. Hitlers far. Norman Mailers The Castle in the Forest. Vinduet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. "Sir Arthur Conan Doyle som Sherlock Holmes". Julian Barnes’ Arthur & George". Vinduet. 124-127.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2006. Vi er alle postmodernister: Per Thomas Andersens Identitens geografi. Morgenbladet. 1 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2006. Svært merkelig og veldig fint: Dag Solstads Armand V. Morgenbladet. 2 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2006. Mangfoldig borgerkrigspoesi: E. L. Doctorows The March. Vinduet. 137-140.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2006. Lovprist alminnelighet: John Banvilles The Sea og Kazuo Ishiguros Never Let Me Go. Vinduet. 134-137.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2006. Lite nytt om Ibsen. Toril Mois Ibsens modernisme. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2006. Les heller novellene: Richard Fords The Lay of the Land. Morgenbladet. 1 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2006. Kontrafaktisk historie, sykdom, død: Philip Roths The Plot Against America og Everyman. Vinduet. 133-137.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2006. Ikke akkurat klassiker. Joseph Conrads Seks fortellinger. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2006. God, gammel Fløgstad: Om Grand Manila. Morgenbladet. 2 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2006. En oversett mester: James Salters Light Years og Last Night. Vinduet. 113-117.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2006. Em komediens mester: George Saunders’ Lykkeland. Morgenbladet. 1 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Ved leselighetens yttergrense. Ole Robert Sundes roman "Jeg er som en åpen bok". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Uskyldens umåtelige frihet. Philip Roths roman "Portnoys besværlige liv". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Unødvendig skotsk import: Andrew O’Hagans roman "Idolet". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Terror på en lørdag i februar. Ian McEwans roman "Saturday". Vinduet. 122-125.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Store ideer, fjerne personer. David Mitchells roman "Cloud Atlas". Vinduet. 136-137.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Sjelden en overflødig setning. Espen Søbyes "Ord for ord". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Sannhet og frihet i Buchenwald og Budapest. Imre Kertész’ roman "Fiasko". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Prest i solnedgang: Lars Amund Vaages roman "Tangentane". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Olaugs reklame for seg selv. Om Olaug Nilssens "Hybrideleg sjølvgransking". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Mord i Odda. Frode Gryttens roman "Flytande bjørn". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Menneskets feil og muligheter. Philip Roths roman "Menneskemerket". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Litteraturens friheter. Espen Haavardsholms "Det som er og det som ikke er. Tidlige tekster". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Langsom metafiksjon. J. M. Coetzees roman "Slow Man". Vinduet. 113-116.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Henry James som romanfigur. Om Colm Toíbins roman "The Master" og David Lodges roman "Author! Author!". Vinduet. 4 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. God norsk roman! Om Hans Petter Blads "De nysgjerrige". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Frihet gjennom smerte. Stephen Elliotts roman "Happy Baby". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. Flere gode takter. Johan Harstads roman "Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2005. En amerikansk klassiker. Ralph Ellisons roman "Usynlig mann". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2004. Veloverveide selvrefleksjoner. Om Liv Køltzows "Essays 1975 - 2004". Morgenbladet. 1 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2004. Tre poetiske poetikker: Svein Jarvolls "Ustadighet, ustadighet", Tone Hødnebøs "Skamfulle Pompeii" og Øyvind Bergs "Chutzpah i måneskinn". Morgenbladet. 2 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2004. Tolknig, symbol, paradoks. Om Umberto Ecos "Om litteratur". Morgenbladet. 1 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2004. To umistelige stemmer. Om Stein Mehrens "Imperiet lukker seg" og Jan Erik Volds "Drømmemakeren sa". Morgenbladet. 2 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2004. På stedet hvil. Om Hanne Ørstaviks roman "Presten". Morgenbladet. 1 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2004. Nøkkelromanens dilemma. Om Espen Haavardsholms roman "Gutten på passbildet". Morgenbladet. 1 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2004. Mildere nå, mildere. Om Dag Solstads "Artikler 1993 - 2004". Morgenbladet. 1 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2004. Lettere enn luft. Om Brit Bildøens roman "Alt som er". Morgenbladet. 1 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2004. Grått i fjellet. Johnny Halbergs roman "Gå til fjellet". Morgenbladet. 1 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2004. En sang for selvforandring. Om Richard Powers� roman "Sang i tid og rom". Morgenbladet. 2 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2003. Alf Prøysens storhet og Wallace Stevens’ blå gitar. Prosa - tidsskrift for skribenter. 48-50.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Hagen, Erik Bjerck. 2010. Ibsens Brand. Resepsjon - Tolkning - Kontekst. Vidarforlaget AS.
 • Hagen, Erik Bjerck; Haarberg, Jon; Sejersted, Jørgen Magnus; Selboe, Tone; Aaslestad, Petter. 2009. Den norske litterære kanon 1700-1900. Aschehoug & Co.
 • Aaslestad, Petter; Selboe, Tone; Sejersted, Jørgen Magnus; Haarberg, Jon; Hagen, Erik Bjerck. 2009. Den norske litterære kanon 1700 - 1900. Aschehoug & Co.
 • Hagen, Erik Bjerck; Aaslestad, Petter. 2007. Den norske litterære kanon 1900 - 1960. Aschehoug & Co.
 • Hagen, Erik Bjerck; johansen, anders. 2006. Hva skal vi vitenskap? 13 innlegg fra striden om tellekantene. Universitetsforlaget.
 • Hagen, Erik Bjerck; Johansen, Anders. 2006. Hva skal vi med vitenskap? Universitetsforlaget.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Hagen, Erik Bjerck. 2019. Pax Soprana. The Sopranos etter 20 år. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2019. Omkring mottakelsen av Dag Solstads siste roman. Prosopopeia. 84-87.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2019. En inspirerende énmannssekt. Harold Bloom (1930–2019). Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2017. Streng og ledig. Willy Dahl 90 år. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2016. Litteraturkritikkens angst for det biografiske. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Hagen, Erik Bjerck. 2015. William James: Hva ville han med livet? Dag og Tid.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2015. Den undervurderte klassikeren. Om Camilla Colletts Amtmandens Døttre. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2014. "Breaking Bad" er moderne høykultur. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2013. Scenene ingen glemmer. Den store amerikanske roman 2. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2013. Jakten på Amerikas vesen. Den store amerikanske roman 1. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2013. Alice Munros storhet. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2013. "Forfatternes president. John F. Kennedy". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2012. Fordelen med et løst og inkluderende litteratursyn. Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2010. Sannheten skal en nærme seg forsiktig. Morgenbladet. 2 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2010. Den avsindige jakten på oss selv. Om Herman Melvilles "Moby-Dick". Morgenbladet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2009. Bredt og smalt. Om "smal" litteratur. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2006. Hva er en god roman? Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 2 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2000. Om Ari Behns "Muren". Norsklæreren. 18-20.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2000. Om Ari Behns "Muren". Norsklæreren. 18-20.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2000. Hva er et forfatterskap? Vinduet. 4-8.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2000. Hva er et forfatterskap? Vinduet. 4-8.
Kronikk
 • Hagen, Erik Bjerck. 2017. Den moralske grensen i virkelighetslitteraturen går ved ydmykelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Hagen, Erik Bjerck. 1999. Fjortende roman, bok tjuefem. Vinduet. 1-6.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1998. Språklig og tankemessig vanmakt. Vinduet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1998. Adorno og litteraturvitenskapen. Vinduet.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1997. Marx. Klassekampen.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1996. Anmeldelse av Vigdis Ystad; Livets endeløse gåte: Ibsens dikt og drama. Klassekampen.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1996. Anmeldelse av Trond Berg Eriksen, Nordmenns nistepakke. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.
 • Hagen, Erik Bjerck. 1996. Anmeldelse av Harold Bloom, Vestens litteære kanon. Klassekampen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Hagen, Erik Bjerck. 2009. Knut Hamsun (1859 - 1952). 17 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2009. Jonas Lie 1833 - 1907. 12 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2009. Henrik Ibsen (1828 - 1906). 17 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2009. Arne Garborg (1851 - 1924). 17 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. Olav Duun (1876 - 1939). 14 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. Kristofer Uppdal (1878 - 1961). 17 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. Johan Borgen (1902 - 1979). 16 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. Jens Arup Seip (1905 - 1992). 17 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck; Aaslestad, Petter; Sejersted, Jørgen Magnus; Selboe, Tone. 2007. Innledning. 8 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. Gunvor Hofmo (1921 - 1995). 17 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. André Bjerke (1918 - 1985). 15 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. Alf Prøysen (1914 - 1970). 15 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2007. Agnar Mykle 1915 - 1994). 12 sider.
 • Hagen, Erik Bjerck. 2006. Norsk bort fra universitetene. 5 sider.
 • Bale, Kjersti; Hagen, Erik Bjerck. 2006. Norsk bort fra universitetene.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Hagen, Erik Bjerck. 2012. Hedda Gabler, Bygmester Solness, Lille Eyolf. Henrik Ibsens Skrifter Vol. 9. 153-167.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.