Hjem
 • E-postGuri.Rortveit@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 41+47 992 32 769
 • Besøksadresse
  Kalfarv. 31, 5018 Bergen
  Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Forskning: Epidemiologiske studier på kvinnehelse og infeksjonssykdommer i befolkningen

06.01.14 Dagens Medisin. Foreslår forskningsnettverk i allmennmedisin. http://www.dagensmedisin.no/nyheter/foreslar-forskningsnettverk-i-allmennmedisin/

Juni 2014 Dagens Medisin. Krever forskningsnettverk i allmennmedisin.

26.06.14 Dagens Medisin. – Retter opp forskningsmessig apartheid.

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/-retter-opp-forskningspolitisk-apartheid/

16.10.14 Bergens Tidende. –Tabubelagt når kvinnene lekker

14.01.15 NRK Vestlandsrevyen. Giardia-epidemien følges opp 10 år etter. http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-vestlandsrevyen/DKHO99011415/14-01-2015

14.01.15 NRK P1 lokalnyhetene. Giardia-epidemien følges opp 10 år etter

15.01.15 Bergens Tidende. Sjekker Giardia-syke 10 år etter. http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Sjekker-Giardia-syke-ti-ar-etter-3281176.html

20.10.15 Verdens Gang. Nær 1 av 3 kvinner har urinlekkasje: Tabu for norske kvinner.

19.05.16 Nature. Infectious disease: Something in the water.  http://www.nature.com/nature/journal/v533/n7603_supp/full/533S114a.html

25.05.16 Tok legane 24 år å finne riktig diagnose (om hypotyreose)

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Tok-legane-24-ar-a-finne-riktig-diagnose-304396b.html

26.09.16 På Høyden. Ser fram til å flytte til helseklynga

http://pahoyden.no/2016/09/ser-fram-til-flytte-til-helseklynga

Debattinnlegg 2016:

http://pahoyden.no/debatt/2016/12/helsecampus-arstadvollen-og-med-studentene

http://www.katarsisuib.no/debatt-helsecampus-arstadvollen-studentene/

http://www.studvest.no/helsecampus-arstadvollen-for-og-med-studentene/

27.02.17 På Høyden: - UiB si satsing på utviklingsforsking er for dårleg

http://pahoyden.no/2017/02/uib-si-satsing-pa-utviklingsforsking-er-darleg

02.03.17  Debattinnlegg På høyden:

http://pahoyden.no/debatt/2017/03/globale-samfunnsutfordringer-la-ord-fore-til-handling

26.06.17

http://www.uib.no/aktuelt/109044/viktige-forskningsmidler-til-uib

26.06.17

http://www.uib.no/med/109049/millionst%C3%B8tte-til-bedre-forskning-p%C3%A5-prim%C3%A6rhelsetjenesten

27.06.17 Dagens medisin

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/06/27/millionstotte-til-primarhelse-forskning/

27.06.17 På høyden

http://pahoyden.no/2017/06/forskningsradet-deler-ut-en-milliard

03.07.17 Bergens Tidende

https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/WVm7j/Pengedryss-til-ny-bergensk-forskning

31.08.17 TV2

https://wetransfer.com/downloads/9bd4bca6958b3e672c8d2e8c9320793d20170828073842/703477dbb9d0c92e18cbd40f54f2213e20170828073842/ee6d07

10.08.17 Bergens Tidende

Rørtveit G. Ikke alt kan løses på telefon. Minikronikk.

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/MV0zo/Ikke-alt-kan-loses-pa-telefon

28.08.17 Dagbladet

Rørtveit G. Fastlegene trenger forskning! …og det gjør pasientenes deres også. Kronikk

https://www.dagbladet.no/kultur/fastlegene-trenger-ogsa-forskning/68633711

02.10.17 Tidsskr Nor Legeforen

http://tidsskriftet.no/2017/10/aktuelt-i-foreningen/millionbelop-til-forskning-pa-primaerhelsetjenesten

13.11.18 Allmennmedisinsk forskningsfonds nettsider

https://legeforeningen.no/Allmennmedisinsk-forskningsfond/Forskningsnytt/Skal-gjore-det-enklere-for-fastleger-a-delta-i-forskning/

27.11.18 Forskning.no

https://forskning.no/partner-svangerskap-universitetet-i-bergen/urinlekkasje-er-vanligere-hos-kvinner-som-ma-fode-med-tang/1263769

17.06.19 VG

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/K3bEe5/vannskandalen-skal-kartlegge-senfoelger-av-campylobacter

17.06.19 Bergens Tidende

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/JoLW86/Sender-sporreskjema-til-alle-innbyggere

17. 06.19 På Høyden

https://pahoyden.no/askoy-campylobacter-giardia/de-skal-forske-pa-vannskandalen/287701

17.06.19 Askøyværingen

Skal forske på Campylobacterutbruddet

12.09.19 Askøyværingen

https://www.av-avis.no/nyheter/i/kJXRrX/Forsker-pa-helsen-etter-smitteutbruddet

 

Gynekologi i allmennpraksis

Obstruktive lungesykdommer i et livsløpsperspektiv

Mediekontakt for ph.d.-kandidater

Originalartikler i fagfellevurderte tidsskrift

Belayneh T, Gebeyehu A, Adefris M, Rortveit G, Awoke T. Pelvic organ prolapse in Northwest Ethiopia: A population-based study. E-pub ahead of print Int Urogynecol J 2019

Hafting M, Gullbrå F, Anderssen N, Rortveit G, Smith-Sivertsen T, Malterud K. Burdened parents sharing their concerns for their children with their doctor. The impact of trust in general practice: a qualitative study. Scand J Prim Health Care 2019:1-8 (e-pub ahead of print)

Hjørleifsson S, Bjorvatn B, Meland E, Rortveit G, Hannestad YS, Bondevik GT. The when and how of the gynaecological examination. A survey in Norway focusing on the sex of the general practitioner. Scand J Primary Health Care 2019 e-pub ahead of publication

Belayneh T, Gebeyehu A, Adefris M, Rortveit G. A systematic review of the psychometric properties, cross-cultural translations and adaptations of the Prolapse Quality of Life (P-QoL) questionnaire. Int Urogynecol J 2019;30:1989-2000 https://doi.org/10.1007/s00192-019-03920-1

Litleskare S, Rortveit G, Eide GE, Emberland KE, Hanevik K, Langeland N, Wensaas K-A. Quality of life and its association with irritable bowel syndrome and fatigue ten years after giardiasis. Neurogastroenterol  Motil 2019;e13559. doi.org/10.1111/nmo.13559

Emberland KE, Wensaas K-A, Litleskare S, Rortveit G. Consultations for gastroenteritis in general practice and out-of-hours services in Norway 2006-2015. Family Practice 2019;36:614-20

Belayneh T, Gebeyehu A, Adefris M, Rortveit G, Genet T. Translation, transcultural adaptation, reliability and validation of the Pelvic Organ Prolapse Quality of Life (P-QoL) in Amharic. Health and Quality of Life Outcomes 2019;17:12 https://doi.org/10.1186/s12955-019-1079-z

Hafting M, Gullbrå F, Anderssen N, Rortveit G, Smith-Sivertsen T, von Doesum K. Overcoming clinician and parent ambivalence: General practitioners’ support of children of parents with physical or mental illness and/or substance abuse. Front Psychiatry 2019;9:724. doi: 10.3389/fpsyt.2018.00724

Tahtinen RM, Cartwright R, Vernooij RWM, Rortveit G, Hunskaar S, Guyatt GH, Tikkinen KAO. Long-term risks of stress and urgency urinary incontinence after different vaginal delivery modes. Am J Obstet Gynecol 2018 (epub ahead of print)

Gjerde JL, Rortveit G, Adefris M, Mekonnen H, Belayneh T, Blystad A. The lucky ones get cured: Health care seeking among women with pelvic organ prolapse in Amhara Region, Ethiopia. PLOS One 2018 13(11): e0207651. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207651

Belayneh T, Gebeyehu A, Adefris M, Rortveit G, Genet T. Validation of the Amharic version of the Pelvic Organ Prolapse Symptom Score (POP-SS). Int Urogynecol J 2019;30:149-56 doi: 10.1007/s00192-018-3825-x.

Hafting M, Anderssen N, Gullbrå F, Rortveit G, Smith-Sivertsen T. Fastleger i møte med barn som pårørende. Tidsskrift for velferdsforskning 2018;21:208-26.

Skaare AB, Simonsen KA, Espelid I, Straand J, Gjelstad S, Klock KS, Berggreen E, Rørtveit G, Willumsen T. Medikamentelt utløst munntørrhet hos to pasientgrupper: Et pilotprosjekt blant leger og tannleger basert på data fra elektroniske pasientjournaler og spørreskjema. Tannlege Tidende 2018;128:16-23.

Espelid I, Simonsen KA, Skaare AB, Willumsen T, Straand J, Gjelstad S, Klock KS, Berggreen E, Rørtveit G. Forskningsnettverk med leger og tannleger: Et pilotprosjekt med datauttrekk fra elektronisk pasientjournal. Tannlege Tidende 2018;128:8-14.

Litleskare S, Rortveit G, Eide GE, Hanevik K, Langeland N, Wensaas K-A. Irritable Bowel Syndrome and Chronic Fatigue Ten Years After Giardia Infection: A Controlled Prospective Cohort Study. Clin Gastroenterol Hepatol 2018 (epub ahead of print)

Gjerde JL, Rortveit G, Adefris M, Belayneh T, Blystad A. Life after pelvic organ prolapse surgery: a qualitative study in Amhara region, Ethiopia. BMC Women’s Health 2018;18:74 https://doi.org/10.1186/s12905-018-0568-2

Blystad A, Rortveit G, Gjerde J, Muleta M, Moland KM. Strengthening validity in studies of pelvic floor disorders through qualitative research: an example from Ethiopia. Int Urogynecol J 2018;29:679-84   https://doi.org/10.1007/s00192-017-3515-0

Wesnes SL, Hannestad YH, Rortveit G. Delivery parameters, neonatal parameters and incidence of urinary incontinence six months postpartum: a cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand 2017;96:1214-22

Gjerde J, Rortveit G, Muleta M, Adefris M, Blystad A. Living with pelvic organ prolapse: Voices of women from Amhara region, Ethiopia. Int Urogynecol J 2017;28:361-6

Gullbrå F. Smith-Sivertsen T, Rortveit G, Anderssen N, Hafting M. How can the general practitioner support adolescent children of ill or substance-abusing parents? A qualitative study among adolescents. Scand J Prim Health Care 2016;34:

Gullbrå F, Smith-Sivertsen T, Rortveit G, Anderssen N, Hafting M. Ill and substance-abusing parents: How can the general practitioner help their children? A qualitative study. BMC Family Practice 2016;17:154

Eide TB, Straand J, Melbye H, Rortveit G, Hetlevik I, Rosvold EO. Patient experiences and the association with organizational factors in general practice. Results from the Norwegian part of the international, multi-centre, cross-sectional QUALICOPC study. BMC Health Services Research 2016;16:428

Gjerde J, Rortveit G, Muleta M, Adefris M, Blystad A. Living with pelvic organ prolapse: Voices of women from Amhara region, Ethiopia. Int Urogynecol J 2016 e-pub ahead of print

Hunskar GS, Bjorvatn B, Wensaas K-A, Hanevik K, Langeland N, Eide GE, Rortveit G. Excessive daytime sleepiness, sleep need and insomnia 3 years after Giardia infection: a cohort study. Sleep Health 2016:2;154-8.

Wensaas K-A, Hanevik K, Hausken, T, Eide GE, Langeland N, Mørch K, Rortveit G. Postinfectious and sporadic functional gastrointestinal disorders have different prevalences and rates of overlap: results from a controlled cohort study 3 years after acute giardiasis. Neurogastroenterol Motil 2016;28:1561-9

Litleskare S, Wensaas K-A, Eide GE, Hanevik K, Kahrs GE, Langeland N, Rortveit G. Perceived food intolerance and irritable bowel syndrome in a population 3 years after a giardiadiasis-outbreak: A historical cohort study. BMC Gastroenterol 2015; 15:164.

Persson R, Wensaas K-A, Hanevik K, Eide GE, Langeland N, Rortveit G. Long-term comorbidity and urinary symptoms 6 years after giardiasis. BMC Gastroenterol 2015;15:66

Simonsen KA, Hunskaar S, Sandvik H, Rortveit G. Primary care utilization among patients with influenza during the 2009 pandemic. Does risk for severe influenza disease or prior contact with the general practitioner have any influence? Fam Pract 2015;32:56-61  doi:10.1093/fampra/cmu072

Rørtveit S, Skutlaberg DH, Langeland N, Rortveit G. The decline of the impetigo epidemic caused by the epidemic European fusidic acid-resistant impetigo clone. An 11.5-year population –based study from Norway. Scand J Infect Dis 2014;46:832-7. http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.3109/00365548.2014.947317

Rørtveit G, Hannestad YS. Sammenheng mellom forløsningsmetode og bekkenbunnssvikt – kan keisersnitt forebygge? Oversiktsartikkel. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1848-52

Hanevik K, Wensaas K-A, Rortveit G, Eide GE, Mørch K, Langeland N. Irritable bowel syndrome and chronic fatigue six years after Giardia infection: a controlled prospective cohort study. Clin Infect Dis 2014;59:1394-400

Gullbrå F. Smith-Sivertsen T, Rortveit G, Anderssen N, Hafting M. To give the invisible child priority. Children as next of kin in general practice. Scand J Prim Health Care 2014;32:17-23

Simonsen KA, Hunskaar S, Sandvik H, Rortveit G. Capacity and adaptations of general practice during an influenza pandemic. PLOS One 2013 8(7):e69408. doi:10.1371/journal.pone.0069408

Ebbesen MH, Hunskaar S, Rortveit G, Hannestad YS. Prevalence, incidence and remission of urinary incontinence in women: Longitudinal data from the Norwegian HUNT study. BMC Urol 2013;13:27

Mørch K, Hanevik K, Rivenes AC, Bødker J, Næss H, Stubhaug B, Wensaas K-A, Rortveit G, Hausken T, Eide GE, Langeland N. Chronic fatigue syndrome 5 years after giardiasis: differential diagnoses, characteristics and natural course. BMC Gastroenterol 2013;13:28 doi:10.1186/1471-230X-13-28

Megabiaw B, Adefris M, Rortveit G, Degu G, Muleta M, Kiserud T, Blystad A, Melese T, Kebede Y. Prevalence of pelvic floor disorders among women in northwest Ethiopia: the DABINCOP pilot study. Int UrogynecolJ 2013;24:1135-43

Gjerde J, Rortveit G, Muleta M, Blystad A. Social and structural implications of living with incontinence: A qualitative study among women in rural Ethiopia. Int UrogynecolJ 2013;24:953-8

Hunskaar G, Wensaas K-A, Hanevik K, Mørch K, Eide GE, Langeland N, Rortveit G. The impact of atopic disease on the risk of post-infectious fatigue and irritable bowel syndrome 3 years after Giardia infection. Scand J Gastroenterol 2012;47:956-61

Haukenes I, Gjesdal S, Rortveit G, Riise T, Mæland JG. Women’s higher likelihood of disability pension: the role of health, family and work. A 5-7 years follow-up from the Hordaland Health Study.  BMC Public Health 2012; 12,720, doi 10.1186/1471-2458-12-720

Wensaas K-A, Hanevik K, Mørch K, Eide GE, Langeland N, Rortveit G. Irritable bowel syndrome and chronic fatigue 3 years after acute giardiasis:. historic cohort study. Gut 2012;61:214-19 (DOI 10.1136/gutjnl-2011-300220)

Simonsen KA, Hunskaar S, Wensaas K-A Rørtveit S, Cox R, Njølstad G, Rortveit G. Influenza-like illness in general practice in Norway: clinical course and attitudes towards vaccination and preventive measures during the 2009 pandemic. Family Practice 2012;29:139-46  (doi: 10.1093/fampra/cmr064)

Rørtveit S, Skutlaberg DH, Langeland N, Rortveit G. Impetigo in a population over 8.5  years: Incidence, fusidic acid resistance and molecular characteristics.  J Antimicrob Chemother 2011;66:1360-4. 2011;66:1360-4 (doi: 10.1093/jac/dkr102)

Rørtveit S, Hunskår S, Wensaas K-A, Simonsen KA, Rørtveit G. Influensapandemien hausten 2009 i ein vestlandskommune. Tidsskr Nor Legeforen 2011;131:675-9

Thom D, Rortveit G. Prevalence of postpartum urinary incontinence: a systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand 2010;89:1511–22

Rortveit G, Subak LL, Thom DH, Creasman JM, Vittinghoff E, Van Den Eeden SK, Brown JS. Urinary incontinence, fecal incontinence and pelvic organ prolapse in a population-based, racially diverse cohort: Prevalence and risk factors. Female Pelvic Med Reconstr Surg 2010;16:278-83

Wesnes SL, Hunskaar S, Bø K, Rortveit G. Urinary Incontinence and Weight Change During Pregnancy and Postpartum: A Cohort Study. Am J Epidemiol 2010;172:1034–44.  DOI: 10.1093/aje/kwq240

Strand R, Rørtveit G, Hannestad YS, Schei E. Risk, uncertainty and indeterminacy in clinical decisions. Primary Care 2010;10:232-3

Wensaas KA, Langeland N, Rortveit G. Post-infectious gastrointestinal symptoms after acute Giardiasis. A 1-year follow-up in general practice. Family Practice 2010;27:255-259

Mørch K, Hanevik K, Rortveit G, Wensaas K-A, Eide GE, Hausken T, Langeland N. Severity of Giardia infection associated with post-infectious fatigue and abdominal symptoms two years after. BMC Infectious Diseases 2009, 9:206

Whitcomb EL, Rortveit G, Brown JS, Creasman JM, Thom DH, Van Den Eeden SK, Subak LL. Racial differences in pelvic organ prolapse. Obstet Gynecol 2009;114:1271-7

Mørch K, Hanevik K, Rortveit G, Wensaas K-A, Langeland N. High rate of fatigue and abdominal symptoms two years after an outbreak of giardiasis. Transactions of Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 2009;103:530-2

Wesnes SL, Hunskaar S, Bø K, Rortveit G. The effect of urinary incontinence status during pregnancy and delivery mode on urinary incontinence post partum. A cohort study. BJOG 2009;116:700-7

Wensaas K-A, Langeland N, Rortveit G. Prevalence of recurring symptoms after infection with Giardia lamblia in a non-endemic area. Scand J Prim Health Care 2009;27:12-17

Malterud K, Bjorkman M, Flatval M, Ohnstad A, Thesen J, Rortveit G. Epidemiological research on marginalized groups implies major validity challenges; lesbian health as an example. J Clin Epidemiol 2009;62:703-10.

Viktrup L, Rortveit G, Lose G. Does the impact of subsequent incontinence risk factors depend on continence status during the first pregnancy or postpartum period 12 years before? A cohort study in 232 primiparous women. Am J Obstet Gynecol 2008;199:73-75

Wensaas K-A, Langeland N, Rørtveit G. Avdekking av Giardia-utbruddet i Bergen 2004. Tidsskr Nor Lægeforen 2007;127:2222-5

Rørtveit S, Rortveit G. Impetigo in epidemic and non-epidemic phases: an incidence study over 4½ years in a general population. Br J Dermatol 2007;157:100-5.

Rortveit G, Brown JS, Thom DH, Van Den Eeden SK, Creasman JM, Subak LL. Symptomatic pelvic organ prolapse: Prevalence and risk factors in a population-based, racially diverse cohort. Obstet Gynecol 2007;109:1396-403

Wesnes SL, Rortveit G, Bø K, Hunskaar S. Urinary incontinence during pregnancy. Obstet Gynecol 2007;109:922-8

Rortveit G. Pregnancy, childbirth and urinary incontinence. Review article. Family Medicine & Primary Care Review 2006;8:1316-20

Viktrup L, Rortveit G, Lose G. Risk of stress urinary incontinence twelve years after the first pregnancy and delivery. Obstet Gyn 2006;108:248-54

Rortveit G, Hunskaar S. Urinary incontinence and age at the first and last delivery: The Norwegian HUNT/EPINCONT study. Am J Obstet Gyn 2006;195:433-8

Strand R, Rortveit G, Schei E. Complex systems and human complexity in medicine. Complexus 2005;2:2-6 (DOI: 10.1159/000087849)

Smith-Sivertsen T, Rørtveit G, Bakke  P, Gulsvik A, Skadberg B. Et tverrfaglig undervisningsopplegg om obstruktiv lungesykdom i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 465

Hannestad Y, Lie RT, Rortveit G, Hunskaar S. Familial risk of urinary incontinence in women: a population based cross sectional study. BMJ 2004; 329:889-91

Smith-Sivertsen T, Rortveit G. Should general practitioners screen smokers for COPD? Scand J Prim Health Care 2004;22:196-201

Rortveit G, Daltveit AK, Hannestad Y, Hunskaar S. Vaginal delivery parameters as risk factors for urinary incontinence. The Norwegian EPINCONT study. Am J Obstet Gynecol 2003;189:1268-74

Rørtveit S, Rørtveit G. Epidemi av bulløs impetigo i Austevoll kommune år 2002. Tidsskr Nor Lægeforen 2003;123:2557-60

Hannestad Y, Rortveit G, Daltveit AK, Hunskaar S. Are smoking and other lifestyle factors associated with female urinary incontinence? The Norwegian EPINCONT study. BJOG 2003;110:247-54

Rortveit G, Daltveit AK, Hannestad Y, Hunskaar S. Urinary incontinence after vaginal delivery or cesarean section. N Engl J Med 2003;348:900-7

Hannestad Y, Rortveit G, Hunskaar S. Help seeking and associated factors in female urinary incontinence. The Norwegian EPINCONT study. Scand J Prim Health Care 2002; 20:102-7

Rortveit G, Hannestad Y, Daltveit AK, Hunskaar S. Age- and type-dependent effects of parity on urinary incontinence. The Norwegian EPINCONT study. Obstet Gynecol 2001;98:1004-10

Rørtveit G, Strand R. Risiko, usikkerhet og uvitenhet i medisinen. Tidsskr Nor Lægeforen 2001;121:1382-6

Hannestad Y, Rortveit G, Sandvik H, Hunskaar S. A community-based epidemiological survey of female urinary incontinence. The Norwegian EPINCONT study. J Clin Epidemiol 2000;53:1150-7

Rørtveit G, Schei E. Bør man satse på SATS? Evaluering av nytt allmennmedisinsk utdanningsprosjekt. Tidsskr Nor Lægeforen 1999;119:2869-72

Registreringer i Cristin:

 

 

 

 • Vis forfatter(e) (2023). Søvnforstyrrelser og forskrivning av hypnotika i allmennpraksis – en PraksisNett-studie. SØVN. 11-15.
 • Vis forfatter(e) (2023). Pandemic preparedness and management in European out-of-hours primary care services – a descriptive study. BMC Health Services Research.
 • Vis forfatter(e) (2022). – Legges PraksisNett på is blir det ikke oppfølging av pasientene .
 • Vis forfatter(e) (2022). The Norwegian PraksisNett: a nationwide practice-based research network with a novel IT infrastructure. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 217-226.
 • Vis forfatter(e) (2022). Respiratory tract infections in Norwegian primary care 2006–2015: a registry-based study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 173-180.
 • Vis forfatter(e) (2022). Preparedness and management during the first phase of the COVID-19 outbreak - a survey among emergency primary care services in Norway. BMC Health Services Research. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Practice-based research networks: A small step for a GP, but a giant leap for primary care research.
 • Vis forfatter(e) (2022). CovidNor - The Patient Study.
 • Vis forfatter(e) (2022). Correction to: Clinical features of gastroenteritis during a large waterborne Campylobacter outbreak in Askøy, Norway (Infection, (2022), 50, 2, (343-354), 10.1007/s15010-021-01652-3). Infection. 355-357.
 • Vis forfatter(e) (2022). Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Bergen (2006). Michael.
 • Vis forfatter(e) (2021). Restless legs syndrome - a study from general practice. Tidsskrift for Den norske legeforening. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Prevalence of fibromyalgia 10 years after infection with Giardia lamblia: A controlled prospective cohort study. Scandinavian Journal of Pain. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2021). Pelvic organ prolapse surgery and health-related quality of life: a follow-up study. BMC Women's Health. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2021). Consultations and antibiotic treatment for urinary tract infections in Norwegian primary care 2006–2015, a registry-based study. BMC Family Practice. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2021). Consultations and antibiotic treatment for urinary tract infections in Norwegian primary care 2006–2015, a registry-based study. BMC Primary Care.
 • Vis forfatter(e) (2021). Consultations and antibiotic treatment for urinary tract infections in Norwegian primary care 2006 - 2015, a registry-based study.
 • Vis forfatter(e) (2021). Clinical features of gastroenteritis during a large waterborne Campylobacter outbreak in Askøy, Norway. Infection. 343-354.
 • Vis forfatter(e) (2021). Characteristics of hospitalized patients during a large waterborne outbreak of Campylobacter jejuni in Norway. PLOS ONE. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Antibiotics for gastroenteritis in general practice and out-of-hours services in Norway 2006-15. Family Practice. 19-25.
 • Vis forfatter(e) (2020). The primary care perspective on the Norwegian national strategy against antimicrobial resistance. Antibiotics.
 • Vis forfatter(e) (2020). Antibiotikaresistens - Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak. Status 2020. . .
 • Vis forfatter(e) (2019). Translation, transcultural adaptation, reliability and validation of the pelvic organ prolapse quality of life (P-QoL) in Amharic. Health and Quality of Life Outcomes. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). The when and how of the gynaecological examination: a survey among Norwegian general practitioners. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 264-270.
 • Vis forfatter(e) (2019). Quality of life and its association with irritable bowel syndrome and fatigue ten years after giardiasis. Neurogastroenterology and Motility.
 • Vis forfatter(e) (2019). Practice based Research Networks: A giant leap for primary care Research (workshop).
 • Vis forfatter(e) (2019). Pelvic organ prolapse in Northwest Ethiopia: a population-based study. International Urogynecology Journal. 1873-1881.
 • Vis forfatter(e) (2019). Overcoming clinician and parent ambivalence: General practitioners' support of children of parents with physical or mental illness and/or substance abuse. Frontiers in Psychiatry. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ny infrastruktur for allmennmedisinsk forskning. Tidsskrift for Den norske legeforening. 24-26.
 • Vis forfatter(e) (2019). Long-term complications following an outbreak of giardiasis.
 • Vis forfatter(e) (2019). Consultations for gastroenteritis in general practice and out-of-hours services in Norway 2006–15. Family Practice. 614-620.
 • Vis forfatter(e) (2019). Consultations and antibiotic treatment for UTIs in primary care, 2006-2015.
 • Vis forfatter(e) (2019). Burdened parents sharing their concerns for their children with the doctor. The impact of trust in general practice: a qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 327-334.
 • Vis forfatter(e) (2019). A systematic review of the psychometric properties of the cross-cultural adaptations and translations of the Prolapse Quality of Life (P-QoL) questionnaire. International Urogynecology Journal. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2018). Validation of the Amharic version of the Pelvic Organ Prolapse Symptom Score (POP-SS). International Urogynecology Journal. 149-156.
 • Vis forfatter(e) (2018). Urinary tract infections in Norway, 2006-2015.
 • Vis forfatter(e) (2018). The lucky ones get cured: Health care seeking among women with pelvic organ prolapse in Amhara Region, Ethiopia. . PLOS ONE. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2018). Prevalence of irritable bowel syndrome and chronic fatigue 10 years after giardia infection. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 1064-1072.
 • Vis forfatter(e) (2018). PraksisNett - et nettverk av fastlegepraksiser. En storsatsing på forskning i allmennpraksis. Utposten. 40-43.
 • Vis forfatter(e) (2018). Medikamentelt utløst munntørrhet hos to pasientgrupper: Et pilotprosjekt blant leger og tannleger basert på data fra elektroniske pasientjournaler og spørreskjema. Den norske tannlegeforenings tidende. 16-23.
 • Vis forfatter(e) (2018). Long-term risks of stress and urgency urinary incontinence after different vaginal delivery modes. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 181.e1-181.e8.
 • Vis forfatter(e) (2018). Life after pelvic organ prolapse surgery: A qualitative study in Amhara region, Ethiopia. BMC Women's Health. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Irritable bowel syndrome, chronic fatigue and pain in a Norwegian primary care population.
 • Vis forfatter(e) (2018). Forskningsnettverk med leger og tannleger: et pilotprosjekt med datauttrekk fra elektronisk pasientjournal . Den norske tannlegeforenings tidende. 8-14.
 • Vis forfatter(e) (2018). Forskningsnettverk med leger og tannleger. Den norske tannlegeforenings tidende. 8-14.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fastleger i møte med barn som pårørende. Tidsskrift for velferdsforskning. 208-226.
 • Vis forfatter(e) (2017). Uncertainty – at the core of general practice. Invited essay. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. 135-148.
 • Vis forfatter(e) (2017). Uncertainty - at the core of general practice.
 • Vis forfatter(e) (2017). Strengthening validity in studies of pelvic floor disorders through qualitative research: an example from Ethiopia. International Urogynecology Journal. 1-6.
 • Vis forfatter(e) (2017). Primary care research in Norway: going in the right direction. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 1-2.
 • Vis forfatter(e) (2017). Management of gastrointestinal infections in the Nordic countries.
 • Vis forfatter(e) (2017). Irritable bowel syndrome, chronic fatigue and quality of life ten years after a Giardia lamblia epidemic in Norway 2004.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gastroenteritis in primary care in Norway 2006-2015: encounters in general practice and out-of-hours services.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gastroenteritis in Norway 2006-2015: consultations in primary care.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fastlegen i møte med barn som pårørande. Presentasjon av doktorgradsarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2017). Delivery parameters, neonatal parameters and incidence of urinary incontinence six months postpartum: a cohort study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1214-1222.
 • Vis forfatter(e) (2016). The strength of family medicine research in Europe.
 • Vis forfatter(e) (2016). Samarbeid om forskning i primærhelsetjenesten.
 • Vis forfatter(e) (2016). Research training in general practice. Experience from the Norwegian Research School in General Practice.
 • Vis forfatter(e) (2016). Postinfectious and sporadic functional gastrointestinal disorders have different prevalences and rates of overlap: results from a controlled cohort study 3 years after acute giardiasis. Neurogastroenterology and Motility. 1561-1569.
 • Vis forfatter(e) (2016). Patient experiences and the association with organizational factors in general practice: Results from the Norwegian part of the international, multi-centre, cross-sectional QUALICOPC study. BMC Health Services Research. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norske helsedata - en utilgjengelig skatt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1506-1506.
 • Vis forfatter(e) (2016). Living with pelvic organ prolapse: voices of women from Amhara region, Ethiopia. International Urogynecology Journal. 361-366.
 • Vis forfatter(e) (2016). Legeutdanning og forskning i kommunene.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kunnskapsløft i kommunene.
 • Vis forfatter(e) (2016). Irritable bowel syndrome ten years after acute Giardia lamblia infection: A controlled prospective cohort study. Neurogastroenterology and Motility. 59-59.
 • Vis forfatter(e) (2016). Irritable bowel syndrome associated with giardia lamblia infection ten years after acute illness: a controlled prospective cohort study.
 • Vis forfatter(e) (2016). Irritable bowel syndrome and chronic fatigue ten years after giardia infection: a controlled prospective cohort study.
 • Vis forfatter(e) (2016). III and substance-abusing parents: how can the general practitioner help their children? A qualitative study. BMC Family Practice. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2016). How can the general practitioner support adolescent children of ill or substance-abusing parents? A qualitative study among adolescents. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 360-367.
 • Vis forfatter(e) (2016). HelseOmsorg21 – kunnskapsløft for kommunene.
 • Vis forfatter(e) (2016). Health registries and general practice.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fastlegene og samhandlingsreformen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Excessive daytime sleepiness, sleep need and insomnia 3 years after Giardia infection: A cohort study. Sleep Health. 154-158.
 • Vis forfatter(e) (2016). Evaluering av samhandlingsreformen : Sluttrapport fra styringsgruppen for forskningsbasert følgeevaluering av samhandlingsreformen (EVASAM). .
 • Vis forfatter(e) (2016). Evaluering av samhandlingsreformen. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen 2006-2016 - Hva slags kunnskap trenger allmennleger?
 • Vis forfatter(e) (2015). The relationship between irritable bowel syndrome, functional dyspepsia, chronic fatigue and overactive bladder syndrome: A controlled study 6 years after acute gastrointestinal infection. BMC Gastroenterology.
 • Vis forfatter(e) (2015). The 2009 influenza pandemic in primary care. Clinical manifestations, attitudes and utilisation of services.
 • Vis forfatter(e) (2015). Primærhelsetjenestemeldingen – til inspirasjon eller frustrasjon? Utposten. 10-13.
 • Vis forfatter(e) (2015). Primary care utilization among patients with influenza during the 2009 pandemic. Does risk for severe influenza disease or prior contact with the general practitioner have any influence? Family Practice. 56-61.
 • Vis forfatter(e) (2015). Perceived food intolerance and irritable bowel syndrome in a population 3 years after a giardiasis-outbreak: a historical cohort study. BMC Gastroenterology.
 • Vis forfatter(e) (2015). Pelvic examination in general practice. A survey from Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). Mortality rates for same-sex married individuals compared with opposite-sex married individuals: Potential analytical problems. International Journal of Epidemiology. 368-369.
 • Vis forfatter(e) (2015). GP staffed community hospital beds in Bergen: an observational study.
 • Vis forfatter(e) (2015). Future primary care in Norway: valid goals without clear strategies. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fremtidens primærhelsetjeneste – uten forskning? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1219-1219.
 • Vis forfatter(e) (2015). Forskningsnettverk i allmennpraksis – hva er det, og trenger vi det? Utposten. 11-14.
 • Vis forfatter(e) (2014). Vitenskapelighet og forsvarlighet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 138-139.
 • Vis forfatter(e) (2014). To give the invisible child priorityChildren as next of kin in general practice.A qualitative study among general practitioners. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 17-23.
 • Vis forfatter(e) (2014). The decline of the impetigo epidemic caused by the epidemic European fusidic acid-resistant impetigo clone: an 11.5-year population-based incidence study from a community in Western Norway. Scandinavian Journal of Infectious Diseases. 832-837.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sammenheng mellom forløsningsmetode og bekkenbunnssvikt [Association between mode of delivery and pelvic floor dysfunction]. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1848-1852.
 • Vis forfatter(e) (2014). Research networks in primary care: An answer to the call for better clinical research. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 107-109.
 • Vis forfatter(e) (2014). Irritable bowel syndrome and chronic fatigue 6 years after Giardia infection: A controlled prospective cohort study. Clinical Infectious Diseases. 1394-1400.
 • Vis forfatter(e) (2013). Silently waiting to heal: Experiences among women living with urinary incontinence in northwest Ethiopia. International Urogynecology Journal. 953-958.
 • Vis forfatter(e) (2013). Prevalence, incidence and remission of urinary incontinence in women: longitudinal data from the Norwegian HUNT study (EPINCONT). BMC Urology. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Pelvic floor disorders among women in Dabat district, northwest Ethiopia: a pilot study. International Urogynecology Journal. 1135-1143.
 • Vis forfatter(e) (2013). Delivery parameters and urinary incontinence 6 months postpartum. Neurourology and Urodynamics. 530-531.
 • Vis forfatter(e) (2013). Chronic fatigue syndrome 5 years after giardiasis: differential diagnoses, characteristics and natural course. BMC Gastroenterology. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Capacity and adaptations of general practice during an influenza pandemic. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2013). Allmennmedisinske rammer og arbeidsteknikker (kap 1.2). 45-46. I:
  • Vis forfatter(e) (2013). Allmennmedisin. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2012). Women’s higher likelihood of disability pension: the role of health, family and work. A 5-7 years follow-up from the Hordaland Health Study. BMC Public Health. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). The impact of atopic disease on the risk of post-infectious fatigue and irritable bowel syndrome 3 years after Giardia infection. A historic cohort study. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 956-961.
 • Vis forfatter(e) (2012). Primary care research-an international responsibility. Family Practice. 499-500.
 • Vis forfatter(e) (2012). Prevalence of pelvic floor disorders among women in northwest Ethiopia: the DABINCOP pilot study. International Urogynecology Journal. 1135-1143.
 • Vis forfatter(e) (2012). Irritable bowel syndrome and chronic fatigue 3 years after acute giardiasis: historic cohort study. Gut. 214-219.
 • Vis forfatter(e) (2012). Influenza-like illness in general practice in Norway: clinical course and attitudes towards vaccination and preventive measures during the 2009 pandemic. Family Practice. 139-146.
 • Vis forfatter(e) (2011). Influensapandemien hausten 2009 i ein vestlandskommune. Tidsskrift for Den norske legeforening. 675-679.
 • Vis forfatter(e) (2011). Impetigo in a population over 8.5 years: Incidence, fusidic acid resistance and molecular characteristics. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 1360-1364.
 • Vis forfatter(e) (2010). Urinary incontinence, fecal incontinence and pelvic organ prolapse in a population-based, racially diverse cohort: Prevalence and risk factors. Female pelvic medicine and reconstructive surgery. 278-283.
 • Vis forfatter(e) (2010). Urinary Incontinence and Weight Change During Pregnancy and Postpartum: A Cohort Study. American Journal of Epidemiology. 1034-1044.
 • Vis forfatter(e) (2010). Skal legene prioritere etter kostnader eller nytte? Tidsskrift for Den norske legeforening. 588.
 • Vis forfatter(e) (2010). Risk, uncertainty and indeterminacy in clinical decisions.
 • Vis forfatter(e) (2010). Publiseringsetikk – et felles ansvar. Tidsskrift for Den norske legeforening. 259-259.
 • Vis forfatter(e) (2010). Prevalence of postpartum urinary incontinence: a systematic review. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1511-1522.
 • Vis forfatter(e) (2010). Post-infectious gastrointestinal symptoms after acute Giardiasis. A 1-year follow-up in general practice. Family Practice. 255-259.
 • Vis forfatter(e) (2009). The effect of urinary incontinence status during pregnancy and delivery mode on incontinence postpartum. A cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 700-707.
 • Vis forfatter(e) (2009). The effect of urinary incontinence status during pregnancy and delivery mode on incontinence postpartum. A cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 700-707.
 • Vis forfatter(e) (2009). Severity of Giardia infection associated with post-infectious fatigue and abdominal symptoms two years after. BMC Infectious Diseases.
 • Vis forfatter(e) (2009). Severity of Giardia infection associated with post-infectious fatigue and abdominal symptoms two years after. BMC Infectious Diseases.
 • Vis forfatter(e) (2009). Samhandlingsreformen og universitetene. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1622.
 • Vis forfatter(e) (2009). Racial differences in pelvic organ prolapse. Obstetrics and Gynecology. 1271-1277.
 • Vis forfatter(e) (2009). Racial Differences in Pelvic Organ Prolapse. Obstetrics and Gynecology. 1271-1277.
 • Vis forfatter(e) (2009). Prevalence of recurring symptoms after infection with Giardia lamblia in a non-endemic area. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 12-17.
 • Vis forfatter(e) (2009). Prevalence of recurring symptoms after infection with Giardia lamblia in a non-endemic area. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 12-17.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ny fastlegeordning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2009). Hva gjør Tidsskriftets redaksjonskomite? Tidsskrift for Den norske legeforening. 175-175.
 • Vis forfatter(e) (2009). High rate of fatigue and abdominal symptoms two years after an outbreak of giardiasis. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 530-532.
 • Vis forfatter(e) (2009). High rate of fatigue and abdominal symptoms 2 years after an outbreak of giardiasis. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 530-532.
 • Vis forfatter(e) (2009). Epidemiological research on marginalized groups implies major validity challenges;lesbian health as an example. Journal of Clinical Epidemiology. 703-710.
 • Vis forfatter(e) (2009). Committee 23 Research. 53 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Pelvic Organ Prolapse: Are There Racial Differences? Journal of Women's Health. 1252-1252.
 • Vis forfatter(e) (2008). Leger og legemiddelindustrien – nok en gang. Tidsskrift for Den norske legeforening. 553-553.
 • Vis forfatter(e) (2008). Does the impact of subsequent incontinence risk factors depend on continence status during the first pregnancy or the postpartum period 12 years before? A cohort study in 232 primiparous women. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 73e1-73e4.
 • Vis forfatter(e) (2007). Urinlekkasje – en folkesykdom? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1764-1764.
 • Vis forfatter(e) (2007). Urinary incontinence during pregnancy. Obstetrics and Gynecology. 922-928.
 • Vis forfatter(e) (2007). Symptomatic pelvic organ prolapse - Prevalence and risk factors in a population-based, racially diverse cohort. Obstetrics and Gynecology. 1396-1403.
 • Vis forfatter(e) (2007). Impetigo in epidemic and nonepidemic phases: an incidence study over 41/2 years in a general population. British Journal of Dermatology. 100-105.
 • Vis forfatter(e) (2007). How do incontinence status in pregnancy and delivery mode affect urinary incontinence 6 months postpartum? Neurourology and Urodynamics. 719-720.
 • Vis forfatter(e) (2007). Does the impact of incontinence risk factors depend on continence status during 1st pregnancy or post partum period 12 years before? International Urogynecology Journal. S161-S161.
 • Vis forfatter(e) (2007). Avdekking av giardiasisutbruddet i Bergen 2004. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2222-2225.
 • Vis forfatter(e) (2006). Urinary incontinence and age at the first and last delivery: The Norwegian HUNT/EPINCONT study. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 433-438.
 • Vis forfatter(e) (2006). Risk of stress urinary incontinence twelve years after the first pregnancy and delivery. Obstetrics and Gynecology. 248-254.
 • Vis forfatter(e) (2006). Pregnancy, childbirth and urinary incontinence. Family Medicine and Primary Care Review. 1316-1320.
 • Vis forfatter(e) (2006). Obstruktiv lungesykdom hos barn og voksne. Presentasjon av et integrert undervisningsopplegg i allmennmedisin. UNIPED. 24-30.
 • Vis forfatter(e) (2006). Forskningsmøter som kollektivt veiledningsforum. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). The Risk of Stress Urinary Incontinence 12 Years after the 1st Delivery; a cohort study.
 • Vis forfatter(e) (2005). Medical Therapy, Enhancement and Alteration.
 • Vis forfatter(e) (2005). Forskningsmøtene ved Seksjon for allmennmedisin. Bergen Open Research Archive (BORA).
 • Vis forfatter(e) (2005). Et tverrfaglig undervisningsopplegg om obstruktiv lungesykdom i allmennpraksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. 465-465.
 • Vis forfatter(e) (2004). Urinary incontinence after pregnancy and childbirth.
 • Vis forfatter(e) (2004). The association between the age at the first and last delivery and urinary incontinence. Neurourology and Urodynamics. 562-563.
 • Vis forfatter(e) (2004). Should general practitioners screen smokers for COPD? Scandinavian Journal of Primary Health Care. 196-201.
 • Vis forfatter(e) (2004). Familial risk of urinary incontinence in women: population based cross sectional study. BMJ. British Medical Journal. 889-891.
 • Vis forfatter(e) (2004). En moderne epidemi. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Complex Systems and Human Complexity in Medicine. ComPlexUs. 2-6.
 • Vis forfatter(e) (2003). Vaginal delivery parameters and urinary incontinence: The Norwegian EPINCONT study. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 1268-1274.
 • Vis forfatter(e) (2003). Urinary incontinence after vaginal delivery or cesarean section. New England Journal of Medicine. 900-907.
 • Vis forfatter(e) (2003). Epidemi av bulløs impetigo i Austevoll kommune år 2002. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2557-2560.
 • Vis forfatter(e) (2003). Allmennmedisinske rammer og arbeidsteknikker. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Vaginal delivery increases the risk of urinary incontinence compared to cesarean section. The Norwegian EPINCONT study.
 • Vis forfatter(e) (2002). Vaginal delivery increases the risk of urinary incontinence compared to cesarean section.
 • Vis forfatter(e) (2002). Help-seeking and associated factors in female urinary incontinence. The Norwegian EPINCONT Study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 102-107.
 • Vis forfatter(e) (2002). Help-seeking and associated factors in female urinary incontinence. The Norwegian EPINCONT Study.
 • Vis forfatter(e) (2002). Does parity influence on urinary incontinence? The Norwegian EPINCONT study.
 • Vis forfatter(e) (2002). Defining General Practice – an open process gives challenging postulates. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 129-130.
 • Vis forfatter(e) (2002). Are smoking and other lifestyle factors associated with urinary incontinence? The Norwegian EPINCONT Study.
 • Vis forfatter(e) (2001). Språk og kultur - en del av den kliniske hverdag. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3501.
 • Vis forfatter(e) (2001). Risiko, usikkerhet og uvitenhet i medisinen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1382-1386.
 • Vis forfatter(e) (2001). Age- and type-dependent effects of parity on urinary incontinence. The Norwegian Epincont Study. Obstetrics and Gynecology. 1004-1010.
 • Vis forfatter(e) (2001). Age- and type-dependent effects of parity in urinary incontinence. The Norwegian EPINCONT study.
 • Vis forfatter(e) (2000). Legen - den enøyde samaritan? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1207-1209.
 • Vis forfatter(e) (2000). Legen - den enøyde samaritan? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1207-1209.
 • Vis forfatter(e) (2000). A community-based epidemiological survey of female urinary incontinence. The Norwegian EPINCONT study. Journal of Clinical Epidemiology. 1150-1157.
 • Vis forfatter(e) (2000). A community-based epidemiological survey of female urinary incontinence. The Norwegian EPINCONT study.
 • Vis forfatter(e) (2000). A community-based epidemiological survey of female urinary incontinence. The Norwegian EPINCONT study. Journal of Clinical Epidemiology. 1150-1157.
 • Vis forfatter(e) (2000). A community-based epidemiological survey of female urinary incontinence. The Norwegian EPINCONT study.
 • Vis forfatter(e) (2000). A community-based epidemiological survey of female urinary incontinence. The Norwegian EPINCONT study.
 • Vis forfatter(e) (2000). A community-based epidemiological survey of female urinary incontinence. The Norwegian EPINCONT study.
 • Vis forfatter(e) (1999). Bør man satse på SATS? Evaluering av nytt allmennmedisinsk utdanningsprosjekt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2869-2872.
 • Vis forfatter(e) (1998). Om å banne i kirken. En ung leges bekjennelser. Utposten. 17-19.
 • Vis forfatter(e) (1998). Deltakererfaringer i SATS-prosjektet. En kvalitativ evaluering. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

PraksisNett - the Norwegian Primary Care Research Network

Askøy Campylobacter Outbreak Study

Giardia-utbruddet i Bergen

Inkontinens og prolaps blant kvinner i Etiopia

 

Epidemiologi

Allmennmedisin

Kvinnehelse

Infeksjonssykdommer

Kompetansefelt