Hjem
Henrik Glenners bilde

Henrik Glenner

Professor
 • E-postHenrik.Glenner@uib.no
 • Telefon+47 55 58 45 26+47 458 64 647
 • Besøksadresse
  Thormøhlensgt. 53 A/B
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Min forskning dreier sig om krebsdyr og kan deles opp i tre hovedpunkter:

1)    Forståelsen av livssyklusen hos marine organismer har vist seg å være av avgjørende betydning for forståelsen av deres økologi, evolusjon og fysiologiske konstitusjon. Livssyklusen hos rur og beslektede organsimer er særlig interessante ut fra en evolusjonær synsvinkel, idet denne dyregruppen alene blant krepsdyr, veksler mellom et frittlevende larvestadium og et irreversibelt fastheftet voksenstadium. Studiet av livssyklusen av især parasittiske rur (Rhizocephaler) har i mange år utgjort en betydelig del av min forskningsaktivitet.

2)    Invasive arter utgjør en stigende økologisk trissel mot det marine milj&;oslash; i Norge og andre steder. Viten om de mekanismer som muliggjør marine invasjoner, samt mulige måter å bekjempe dem på, er et vesentlig innsatsfelt for biologisk forskning. I de senere år har jeg arbeidet med populasjonsutviklingen og genetikken av en invasiv marin krabbe og dens parasitt, en rur, som steriliserer sin vert. Data fra dette modellsystem kan brukes til å vurdere om biologisk bekjempelse i marine systemer er en mulighet.

3)    Sikker viten om slektskap mellom organismer er viktig for at kunne stille de riktige biologiske spørsmål. I min forskning har jeg derfor særlig beskjeftiget mig med fylogeni og hvordan man inkluder og kombinerer så forskjellige data som fossiler, morfologi, geografi in en slektskapsanalyse. Fylogeni vil forsatt være del av mig virkefelt i den nærmeste fremtid.

 

Som det fremgår av ovenstående er den type forskning jeg driver, avhengig av metoder og ekspertise fra mange fagområder. Så selv om de spørsmål jeg stiller er marinbiologiske som utgangspunkt er de svar jeg søker avhengige av et multidisiplinært samarbeid. Min forskning har således klare tilknytninger til evolusjonsbiologi, zoomorfologi, populasjonsbiologi, parasittologi og økologi. 

 

 

 

 • BIO211 / Marin floristikk og faunistikk
 • BIO212 / Marin samfunnsøkologi - Organismar og habitater
 • BIO310 / Marine metodar
 • BIO101 / Organismebiologi

 

 

Bøker
 • Salvanes, Anne Gro Vea; Devine, Jennifer Ann; Jensen, Knut Helge; Hestetun, Jon Thomassen; Sjøtun, Kjersti; Glenner, Henrik. 2018. Marine Ecological Field Methods - A guide for marine biologists and fisheries scientists. John Wiley & Sons. 218 sider. ISBN: 9781119184300.
Tidsskriftartikler
 • Rees, David John; Glenner, Henrik; Noever, Christoph. 2019. De-novo innovation allows shark-parasitism and prompts a global expansion of the barnacle Anelasma squalicola. Current Biology. 29: 562-563. doi: 10.1016/j.cub.2019.04.053
 • Rees, David John; Noever, Christoph; Finucci, Brit; Schnabel, Kareen; Leslie, Robin E; Drewery, Jim; Theil Bergum, Helge Olsen; Dutilloy, Adele; Glenner, Henrik. 2019. De novo innovation allows shark parasitism and global expansion of the barnacle Anelasma squalicola. Current Biology. 29: R562-R563. doi: 10.1016/j.cub.2019.04.053
 • Rytter Jensen, Arn; Schneider, Mikkel Ree; Høeg, Jens T.; Glenner, Henrik; Lützen, Jørgen. 2019. Variation in juvenile stages and success of male acquisition in Danish and French populations of the parasitic barnacle Sacculina carcini (Cirripedia: Rhizocephala) parasitizing the shore crab Carcinus maenas. Marine Biology Research. 15: 191-203. doi: 10.1080/17451000.2019.1612071
 • Glenner, Henrik. 2018. Glenner H. (2018). På vej mod parasitisme: om hajruren, Anelasma squalicola. Kaskelot. 219: 30-34. ISSN 0106-0023. Kaskelot.
 • Lützen, Jørgen; Jensen, Knut Helge; Glenner, Henrik. 2018. Life history of Sacculina carcini Thompson, 1836 (Cirripedia: Rhizocephala: Sacculinidae) and the intermoult cycle of its host, the shore crab Carcinus maenas (Linnaeus, 1758) (Decapoda: Brachyura: Carcinidae). Journal of Crustacean Biology. 38: 413-419. doi: 10.1093/jcbiol/ruy044
 • Mouritsen, Kim N.; Geyti, Sissel N.S.; Lützen, Jørgen; Høeg, Jens T.; Glenner, Henrik. 2018. Population dynamics and development of the rhizocephalan, Sacculina carcini, parasitic on the shore crab, Carcinus maenas. Diseases of Aquatic Organisms. Diseases of Aquatic Organisms. 131: 199-211. doi: 10.3354/dao03290
 • Noever, Christoph; Glenner, Henrik. 2018. Noever C, Glenner H. (2018). The origin of king crabs: hermit crab ancestry under the magnifying glass. Zoological Journal Of The Linnean Society. 182: 300–318. Zoological Journal of the Linnean Society. 182: 300-318. doi: 10.1093/zoolinnean/zlx033
 • Glenner, Henrik. 2017. Petersen JK, Glenner H, Nielsen P, and Lützen J. (2017). Invasive arter i Limfjorden. Kaskelot 215: 36-40. ISSN 0106-0023. Kaskelot.
 • Glenner, Henrik. 2017. Buhl-Mortensen L, Buhl-Mortensen P, Glenner H and 8. Buhl-Mortensen L, Buhl-Mortensen P, Glenner H and Båmstedt U. (2017). Dyphavshabitater langt inn i landet: Nye under¬søkelser av havbun¬nen i Sognefjorden NATUREN (6): 246-251. DOI: 10.18261/issn.1504-3118-2017-06-03. Naturen. doi: 10.18261
 • Nagler, Christina; Haug, Joachim T; Glenner, Henrik; Buckeridge, John. 2017. Litholepas klausreschi gen. et sp. nov., a new neolepadine barnacle (Cirripedia, Thoracica) on a sponge from the Upper Jurassic lithographic limestones of southern Germany. Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie - Abhandlungen. doi: 10.1127/njgpa/2017/0648
 • Nagler, Christina; Haug, Joachim Tobias; Glenner, Henrik; Buckeridge, John Stewart. 2017. Litholepas klausreschi gen. et sp. nov., a new neolepadine barnacle (Cirripedia, Thoracica) on a sponge from the Upper Jurassic lithographic limestones of southern Germany. Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie - Abhandlungen. 284: 29-42. doi: 10.1127/njgpa/2017/0648
 • Nagler, Christina; Hornig, Marie K; Haug, Joachim T; Noever, Christoph; Høeg, Jens T.; Glenner, Henrik. 2017. The bigger, the better? Volume measurements of parasites and hosts: Parasitic barnacles (Cirripedia, Rhizocephala) and their decapod hosts. PLOS ONE. 12. doi: 10.1371/journal.pone.0179958
 • Olesen, Jørgen; Meland, Kenneth; Glenner, Henrik; Van Hengstum, Peter J.; Iliffe, Thomas M. 2017. Xibalbanus cozumelensis, a new species of Remipedia (Crustacea) from Cozumel, Mexico, and a molecular phylogeny of Xibalbanus on the Yucatan Peninsula. European Journal of Taxonomy. 2017: 1-27. doi: 10.5852/ejt.2017.316
 • Waiho, Khor; Fazhan, Hanafiah; Glenner, Henrik; Ikhwanuddin, Mhd. 2017. Infestation of parasitic rhizocephalan barnacles Sacculina beauforti (Cirripedia, Rhizocephala) in edible mud crab, Scylla olivacea. PeerJ. 2017. doi: 10.7717/peerj.3419
 • Lützen, Jørgen; Itani, Gyo; Jespersen, Åse; Hong, Jae-Sang; Rees, David John; Glenner, Henrik. 2016. On a new species of parasitic barnacle (Crustacea: Rhizocephala), Sacculina shiinoi sp. nov., parasitizing Japanese mud shrimps Upogebia spp. (Decapoda: Thalassinidea: Upogebiidae), including a description of a novel morphological structure in the rhizocephala. Zoological Science. 33: 204-212. doi: 10.2108/zs150112
 • Noever, Christoph; Keiler, Jonas; Glenner, Henrik. 2016. First 3D reconstruction of the rhizocephalan root system using MicroCT. Journal of Sea Research. 113: 58-64. doi: 10.1016/j.seares.2015.08.002
 • Noever, Christoph; Olson, Andrew; Glenner, Henrik. 2016. Two new cryptic and sympatric species of the king crab parasite Briarosaccus (Cirripedia: Rhizocephala) in the North Pacific. Zoological Journal of the Linnean Society. 176: 3-14. Publisert 2016-01-05. doi: 10.1111/zoj.12304
 • Ommundsen, Anders; Noever, Christoph; Glenner, Henrik. 2016. Caught in the act: phenotypic consequences of a recent shift in feeding strategy of the shark barnacle Anelasma squalicola (Lovén, 1844). Zoomorphology. 135: 51-65. doi: 10.1007/s00435-015-0296-1
 • Glenner, Henrik. 2015. FIREPLADET RUR (Austrominius modestus) i Limfjorden. Fauna och flora : populär tidskrift för biologi. 121: 20-35.
 • Glenner, Henrik; Lützen, J. 2015. Why williamson’s (2014) theory of hybridogenesis fails to Explain the evolution of the rhizocephala. Crustaceana. 88: 567-576. doi: 10.1163/15685403-00003431
 • Glenner, Henrik; Lützen, Jørgen. 2015. Why Williamson's (2014) theory of Hybridogenesis fails to explain the evolution of the Rhizocephala. Crustaceana. 88: 567-576. doi: 10.1163/15685403-00003431
 • Rees, David John; Glenner, Henrik. 2014. Control region sequences indicate that multiple externae represent multiple infections by Sacculina carcini (Cirripedia: Rhizocephala). Ecology and Evolution. 4: 3290-3297. doi: 10.1002/ece3.1177
 • Rees, David John; Noever, Christoph; Høeg, Jens Thorvald; Ommundsen, Anders; Glenner, Henrik. 2014. On the origin of a novel parasitic-feeding mode within suspension-feeding barnacles. Current Biology. 24: 1429-1434. doi: 10.1016/j.cub.2014.05.030
 • Glenner, Henrik. 2012. Metamorphosis in balanomorphan, pedunculated and parasitic barnacles: A video based analysis. Integrative and Comparative Biology. 52: E79-E79.
 • Hoeg, JT; Chan, BKK; Glenner, Henrik; Maruzzo, D; Okano, K. 2012. Metamorphosis in balanomorphan, pedunculated and parasitic barnacles: A video based analysis. Integrative and Comparative Biology. 52: E79-E79.
 • Høeg, Jens T.; Maruzzo, Diego; Okano, Keiju; Glenner, Henrik; Chan, Benny K.K. 2012. Metamorphosis in balanomorphan, pedunculated, and parasitic barnacles: a video-based analysis. Integrative and Comparative Biology. 52: 337-347. doi: 10.1093/icb/ics053
 • Kristensen, T; Nielsen, AI; Jorgensen, AI; Mouritsen, KN; Glenner, Henrik; Christensen, JT; Lutzen, J; Hoeg, JT. 2012. The selective advantage of host feminization: a case study of the green crab Carcinus maenas and the parasitic barnacle Sacculina carcini. Marine Biology. 159: 2015-2023. doi: 10.1007/s00227-012-1988-4
 • Lutzen, J; Faasse, M; Gittenberger, A; Glenner, Henrik; Hoffmann, E. 2012. The Japanese oyster drill (Ocinebrellus inornatus (Récluz, 1851)) (Mollusca, Gastropoda, Muricidae), introduced to the Limfjord, Denmark. Aquatic Invasions. 7: 181-191. doi: 10.3391/ai.2012.7.2.004
 • Glenner, Henrik. 2011. Parasites of the shore crab Carcinus maenas (l.): implications for reproductive potential and invasion success. Journal of Parasitology. 138: 394-401. doi: 10.1017/S0031182010001344
 • Christensen, Bent; Glenner, Henrik. 2010. Enchytraeidae (Oligochaeta) indicates separate invasions of the terrestrial environment. ournal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. 48: 208-212. doi: 10.1111/j.1439-0469.2009.00558.x
 • Christensen, Bent; Glenner, Henrik. 2010. Molecular phylogeny of Enchytraeidae (Oligochaeta) indicates separate invasions of the terrestrial environment. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. 48: 208-212. doi: 10.1111/j.1439-0469.2009.00558.x
 • Glenner, Henrik; Høeg, Jens T.; Stenderup, Jesper T.; Rybakov, Alexey V. 2010. The monophyletic origin of a remarkable sexual system in akentrogonid rhizocephalan parasites is confirmed by molecular and larval structural data. Experimental parasitology. 125: 3-12. doi: 10.1016/j.exppara.2009.09.019
 • Glenner, Henrik; Lützen, Jørgen; Rees, David John; Hoffmann, Erik. 2010. Ny indslæbt art til Danmark: Japansk Østers-Boresnegl Ocinebrellus inornatus fundet i Lmfjorden. Fauna och flora : populär tidskrift för biologi. 116: 12-16.
 • Høeg, Jens T.; Perez-Losada, M.; Glenner, Henrik; Kolbasov, Gregory A; Crandall, K.A. 2009. Evolution of morphology, ontogeny and life cycles within the Crustacea: Thecostraca. Arthropod Systematics & Phylogeny. 67: 199-217.
 • Lützen, Jørgen; Glenner, Henrik; Lörz, Anne-Nina. 2009. Parasitic barnacles (Cirripedia: Rhizocephala) from New Zealand off-shore waters. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research. 43: 613-621.
 • Steeman, Mette E; Hebsgaard, Martin B.; Fordyce, R. Ewan; Ho, Simon Y. W.; Rabosky, Daniel L.; Nielsen, Rasmus; Rahbek, Carsten; Glenner, Henrik; Sørensen, Martin V.; Willerslev, Eske. 2009. Radiation of Extant Cetaceans Driven by Restructuring of the Oceans. Systematic Biology. 58: 573-585. doi: 10.1093/sysbio/syp060
 • Glenner, Henrik. 2008. New data from an enigmatic phylum: evidence from molecular sequence data supports a sister-group relationship between Loricifera and Nematomorpha. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. 46: 231-239.
 • Glenner, Henrik; Høeg, Jens T.; Grygier, Mark J; Fujita, Yoshihisa. 2008. Induced metamorphosis in crustacean y-larvae: Towards a solution to a 100-year-old riddle. BMC Biology. 6. doi: 10.1186/1741-7007-6-21
 • Glenner, Henrik; Thomsen, Philip Francis; Rybakov, Alexey V.; Galil, Bella S.; Høeg, Jens T. 2008. The phylogeny of Rhizocephalan parasites of the genus Heterosaccus using molecular and larval data (Cirripedia: Rhizocephala; Sacculinidae). Israel Journal of Zoology. 54: 223-238.
 • Høeg, J.; Glenner, Henrik; Grygier, M.J.; Fujita, Y.; Perez-Losada, M.; Crandall, K.A. 2008. Metamorphosis in crustacean Y-larvae. A parasitic solution to and old zoological riddle. Journal of morphology. 269: 1471-1471.
 • Lörz, Anne-Nina; Glenner, Henrik; Lützen, Jørgen. 2008. New records of Rhizocephala (Cirripedia) from New Zealand, including the first Rhizocephalan records from hot vents and cold seeps. Crustaceana. 81: 1013-1019. doi: 10.1163/156854008X354911
 • Møller, O S; Olesen, J; Avenant-Oldewage, A; Thompsen, PF; Glenner, Henrik. 2008. First maxillae suction discs in Branchiura (Crustacea): Development and evolution in light of the first molecular phylogeny of Branchiura, Pentastomida, and other "Maxillopoda". Arthropod structure & development. 37: 333-346.
 • Møller, Ole Sten; Olesan, J; Avenant-Oldewage, A; Glenner, Henrik; Thompsen, PF. 2008. Development and Possible Evolution of First Maxillae Suction Discs in Carp Lice (Crustacea, Branchiura): Molecular and Morphological evidence. Journal of morphology. 269: 1466-1466.
Rapporter/avhandlinger
 • Glenner, Henrik. 2017. 9. Noever C and Glenner H. (2017). Investigation and mapping of the Norwegian barnacle fauna (Crustacea: Cirripedia). Final rapport for ”The Norwegian Species Databank”. The Norwegian Species Databank, Bergen. 12 sider.
 • Glenner, Henrik. 2017. Rees DJ and Glenner H. (2017). Final rapport for ”The Norwegian Species Databank” project ”Inventory of biodiversity and nature types in the Sognefjord”. The Norwegian Species Databank, Bergen. 11 sider.
 • Glenner, Henrik. 2017. Genetic connectivity among fiord basins in benthic invertebrates. Norwegian Institute for Water Research, ISBN 978-82-577-6864-5. NIVA, NIVA, University of Bergen. 24 sider.
 • Glenner, Henrik. 2017. Disseksjonsveiledning for BIO101 Organismebiologi 1 Evertebratdelen. University of Bergen. 34 sider.
 • Glenner, Henrik; Noever, Christoph. 2017. Investigation and mapping of the Norwegian barnacle fauna (Crustacea: Cirripedia). Final rapport for The Norwegian Biodiversity Information Centre. 17 sider.
 • Glenner, Henrik; Rees, David John. 2017. Final rapport for The Norwegian Biodiversity Information Centre project: ” Biodiversity and nature types in the Sognefjord”. P 1 – 15. 15 sider.
 • Husa, Vivian; Agnalt, Ann-Lisbeth; Brattegard, Torleiv; Glenner, Henrik; Rokkan-Iversen, Kriss; Svensen, Rudolf; Floerl, Oliver; Brunborg, Leif. 2014. På jakt etter fremmede marine arter i Narvik havn. Miljødirektoratet, Trondheim. 34 sider.
 • Husa, Vivian; Heggøy, Erling; Sjøtun, Kjersti; Agnalt, Ann-Lisbeth; Johansen, Per-Otto; Glenner, Henrik; Hatlen, Kristin. 2012. Kartlegging av fremmede marine arter i Hordaland. Utredning for DN. 2012: 2. Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim. 26 sider.
Bokkapitler
 • Devine, Jennifer Ann; Ferter, Keno; Glenner, Henrik; Hestetun, Jon Thomassen; Jensen, Knut Helge; Nøttestad, Leif; Pennington, Michael Robert; Rees, David John; Salvanes, Anne Gro Vea; Sjøtun, Kjersti; Staby, Arved. 2018. Planning marine field studies. Kapittel 2, sider 33-73. I:
  • Salvanes, Anne Gro Vea; Devine, Jennifer Ann; Jensen, Knut Helge; Hestetun, Jon Thomassen; Sjøtun, Kjersti; Glenner, Henrik. 2018. Marine Ecological Field Methods - A guide for marine biologists and fisheries scientists. John Wiley & Sons. 218 sider. ISBN: 9781119184300.
 • Hestetun, Jon Thomassen; Sjøtun, Kjersti; Aksnes, Dag Lorents; Asplin, Lars; Devine, Jennifer Ann; Falkenhaug, Tone; Glenner, Henrik; Jensen, Knut Helge; Salvanes, Anne Gro Vea. 2018. The marine Environment. Kapittel 1, sider 1-31. I:
  • Salvanes, Anne Gro Vea; Devine, Jennifer Ann; Jensen, Knut Helge; Hestetun, Jon Thomassen; Sjøtun, Kjersti; Glenner, Henrik. 2018. Marine Ecological Field Methods - A guide for marine biologists and fisheries scientists. John Wiley & Sons. 218 sider. ISBN: 9781119184300.
 • Jensen, Knut Helge; Devine, Jennifer Ann; Glenner, Henrik; Hestetun, Jon Thomassen; Salvanes, Anne Gro Vea; Sjøtun, Kjersti. 2018. Data analysis. Kapittel 5, sider 151-207. I:
  • Salvanes, Anne Gro Vea; Devine, Jennifer Ann; Jensen, Knut Helge; Hestetun, Jon Thomassen; Sjøtun, Kjersti; Glenner, Henrik. 2018. Marine Ecological Field Methods - A guide for marine biologists and fisheries scientists. John Wiley & Sons. 218 sider. ISBN: 9781119184300.
 • Salvanes, Anne Gro Vea; Glenner, Henrik; Aksnes, Dag Lorents; Asplin, Lars; Dahl, Martin; Devine, Jennifer Ann; Engås, Arill; Erga, Svein Rune; Falkenhaug, Tone; Ferter, Keno; Hestetun, Jon Thomassen; Jensen, Knut Helge; Ona, Egil; Rosen, Shale; Sjøtun, Kjersti. 2018. Sampling gears and equipment. Kapittel 3, sider 75-120. I:
  • Salvanes, Anne Gro Vea; Devine, Jennifer Ann; Jensen, Knut Helge; Hestetun, Jon Thomassen; Sjøtun, Kjersti; Glenner, Henrik. 2018. Marine Ecological Field Methods - A guide for marine biologists and fisheries scientists. John Wiley & Sons. 218 sider. ISBN: 9781119184300.
 • Salvanes, Anne Gro Vea; Glenner, Henrik; Devine, Jennifer Ann; Hestetun, Jon Thomassen; Hordnes, Mette; Jensen, Knut Helge; Midtøy, Frank; Sjøtun, Kjersti. 2018. Sorting specimens and preserving materials. Kapittel 4, sider 121-150. I:
  • Salvanes, Anne Gro Vea; Devine, Jennifer Ann; Jensen, Knut Helge; Hestetun, Jon Thomassen; Sjøtun, Kjersti; Glenner, Henrik. 2018. Marine Ecological Field Methods - A guide for marine biologists and fisheries scientists. John Wiley & Sons. 218 sider. ISBN: 9781119184300.
 • Oug, Eivind; Glenner, Henrik; Brattegard, Torleiv; Vader, Wim; Walseng, Bjørn; Djursvoll, Per. 2015. Krepsdyr Crustacea. Krepsdyr Crustacea, sider 73-77. I:
  • Henriksen, Snorre; Hilmo, Olga. 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Versjon 1.2. 193 sider. ISBN: 978-82-92838-41-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

LIST OF RECENT PUBLICATIONS (last 5 years)

Peer Review Journals:                                                   

 1. Rees, DJ., Noever, C., Høeg, JT., Ommundsen, A., Glenner, H. (2014) On the Origin of a Novel Parasitic-Feeding Mode within Suspension-Feeding Barnacles. Current Biology 24: 1429–1434.
 2. Rees, D., Glenner, H. (2014) Control region sequences indicate that multiple externae represent multiple infections by Sacculina carcini (Cirripedia: Rhizocephala). Ecol. Evol., p. 1- 8.
 3. Glenner H.,  and Lützen J. (2015). Why williamson’s (2014) theory of hybridogenesis fails to Explain the evolution of the rhizocephala. Crustaceana. 88 (5)   Pages: 567-576
 4. Noever C, Keiler J, Glenner H. (2016) First 3D reconstruction of the rhizocephalan root system using MicroCT. J Sea Res:1–7.
 5. Noever C, Olson A, Glenner H. (2016). Two new cryptic and sympatric species of the king crab parasite Briarosaccus (Cirripedia: Rhizocephala) in the North Pacific. Zoological Journal Of The Linnean Society 176:3–14.
 6. Ommundsen A, Noever C, Glenner H. (2016). Caught in the act: phenotypic consequences of a recent shift in feeding strategy of the shark barnacle Anelasma squalicola (Lovén, 1844). Zoomorphology:1–15.
 7. Lützen J, Itani G, Jespersen Å, Hong J-S, Rees D, Glenner H. (2016). On a New Species of Parasitic Barnacle (Crustacea: Rhizocephala), Sacculina shiinoi sp. nov., Parasitizing Japanese Mud Shrimps Upogebia spp. (Decapoda: Thalassinidea: Upogebiidae), Including a Description of a Novel Morphological Structure in the Rhizocephala. Zoological Science 33:204–212.
 8. Nagler C, Hörnig MK, Haug JT, Noever C, Høeg JT and Glenner H. (2017). The bigger, the better? Volume measurements of parasites and hosts: Parasitic barnacles (Cirripedia, Rhizocephala) and their decapod hosts. PLOS ONE 12(7): e0179958. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179958
 9. Nagler C, HaugJT., Glenner H, and Buckeridge J. (2017). Litholepas klausreschi gen. et sp. nov., a new neolepadine barnacle (Cirripedia, Thoracica) on a sponge from the Upper Jurassic lithographic limestones of southern Germany. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 284 (1), 29-42.
 10. Waiho K, Fazhan H, Glenner H, Ikhwanuddin M. (2017). Infestation of parasitic rhizocephalan barnacles Sacculina beauforti (Cirripedia, Rhizocephala) in edible mud crab, Scylla olivacea. Esteban MÁ, ed. PeerJ. 5:e3419. doi:10.7717/peerj.3419.
 11. Olesen J, Meland K, Glenner H, Van Hengstum PJ, Iliffe TM. (2017). Xibalbanus cozumelensis, a new species of Remipedia (Crustacea) from Cozumel, Mexico, and a molecular phylogeny of Xibalbanus on the Yucatán Peninsula. European Journal of Taxonomy 0:1–27.
 12. Noever, C., Glenner, H. (2018). The origin of king crabs: hermit crab ancestry under the magnifying glass. Zoological Journal of The Linnean Society. 182 (2): 300–318.
 13. Lützen J., Midtbø Jensen KH., Glenner H. (2018). Life history of the Rhizocephalan Sacculina carcini and the intermoult cycle of its host, the shore crab, Carcinus maenas. Journal of Crustacean Biology, 38 (4): 413–419. https://doi:10.1093/jcbiol/ruy044
 14. Mouritsen, KN., Lützen, L., Geyti, SNS., Høeg, JT., Glenner, H. (2018). Population dynamics and development of the rhizocephalan, Sacculina carcini, parasitic on the shore crab, Carcinus maenas. Diseases of Aquatic Organisms. 131: 199-211. https://doi.org/10.3354/dao03290
 15. Rees, DJ., Noever, C., Finucci, B., Schnabel, K., Leslie, R., Drewery, J., Bergum, HOT., Glenner, H. (2019). De-novo innovation allows shark-parasitism and prompts a global expansion of the barnacle Anelasma squalicola. Current Biology. 29:R562–3. doi:10.1016/j.cub.2019.04.053.
 16. Rytter Jensen A., Ree, M., Glenner, H., Lützen, J. and Høeg, JT (2019). Variation in juvenile stages and success of male acquisition in Danish and French populations of the parasitic barnacles Sacculina carcini (Cirripedia Rhizocephala) parasitizing the shore crab Carcinus maenas. Marine Biology Research. 15:191–203. doi:10.1080/17451000.2019.1612071.

 

Peer reviewed book chapters:

 1. Høeg, JT., Jensen P., Rees D., and Glenner, H. (2019). Parasitic barnacles and molecular data in crustacean phylogeny. In: Parasitic Crustacea: State of Knowledge and Future Trends. Ed. by Nico Smit and Neil Bruce (Springer press). (In press).
 2. Glenner, H., Høeg, JT., Rees, DJ., Schubart, CD. (2019). Phylogenetic analyses suggest a single origin of freshwater barnacles. In: The crustacean invasion of Freshwater (Brill). (In press).

 

Books:

 1. Salvanes AGV, Devine J, Jensen KH, Hestetun JT, Sjøtun K Glenner H. (2018). Marine Ecological Field Methods. A Guide for Marine Biologists and Fisheries Scientists. Wiley Blackwell. ISBN: 978-1-119-18434-8. 320 pages.

 

Technical rapports:

 1. Haugsøen, H., Meland, K. and Glenner, H. (2015). Final rapport for The Norwegian Biodiversity Information Centre project: ”Norwegian Cumaceans”.
 2. Oug, E., Glenner, H., Brattegard, T., Vader, W., Walseng, B., Djursvoll, P. (2015). Krepsdyr Crustacea, pages 73-77. In: Henriksen, Snorre; Hilmo, Olga. 2015. In: Henriksen S. og Hilmo O. (red.) 2015. Red list for Norwegian Species. The Norwegian Biodiversity Information Centre. ISBN: 978-82-92838-41-9
 3. Hobæk A, Birkeland I.B, Haug L.M.H, Glenner H. (2017). Genetic connectivity among fiord basins in benthic invertebrates. Norwegian Institute for Water Research, ISBN 978-82-577-6864-5.
 4. Rees, DJ and Glenner, H. (2017). Final rapport for The Norwegian Biodiversity Information Centre project: ” Biodiversity and nature types in the Sognefjord”. P 1 – 15
 5. Noever, C and Glenner, H. (2017). Investigation and mapping of the Norwegian barnacle fauna (Crustacea: Cirripedia). Final rapport for The Norwegian Biodiversity Information Centre

 

Publications in popular form:

 1. Lützen, J., Glenner, H. (2015). The barnacle Austrominius modestus (Crustacea; Balanidae) in the Limfjord (Denmark) Flora og Fauna 121 (1+2) page: 30 -35 (in Danish with English summery).
 2. Petersen, JK, Glenner, H, Nielsen, P, and Lützen, J. (2017). Invasive arter i Limfjorden. Kaskelot 215: 36-40. ISSN 0106-0023. (in Danish).
 3. Buhl-Mortensen, L, Buhl-Mortensen, P, Glenner, H and Båmstedt, U. (2017). Dyphavshabitater langt inn i landet: Nye under­søkelser av havbun­nen i Sognefjorden NATUREN (6): 246-251. DOI: 10.18261/issn.1504-3118-2017-06-03. (in Norwegian)
 4. Glenner, H. (2018). På vej mod parasitisme: om hajruren, Anelasma squalicola. Kaskelot 2019: 30-34. ISSN 0106-0023. (in Danish)

 

Pågående større prosjekter:

1) 'Norske Cumacea' 

Studiet har følgende program punkter:

     a) at beskrive og undersøke Cumace faunaens utbredelse langs Norske kysten.

     b) at via de nyest molekylære metodikker at undersøke om den mye rige norske Cumace fauna kan brukes som en effektiv indikator for det marine miljø.

For yterligere informasjon og ledige studenter oppgaver kontakt:Kenneth Meland: Kenneth.Meland@bio.uib.no eller undertegnede: Henrik.Glenner@bio.ku.dk

'Cumacea' finansiert av Det Norske Vitenskapsakademi og Artsdatabanken 

 

2) ‘Strandkrabben i Limfjorden’

Er et mange årigt storskalastudie av en aggressiv invasiv art i dens opprinnelses område. I prosjektet fokuseres især på krabbens populasjons dynamikk  og assosiasjon med lokale parasitter.

For yterligere opplysninger og information om ledige studenter prosjekter se: http://www.carcinus.com/

Prosjektet er finansiert av Carlsberg Fondet

 

3) 'Co-evolution in King Crabs and their rhizocephalan parasite Briarosaccus callosus'

I dette prosjekt undersøkes det blant annet om parasittiske rur ville kunne brukes til at kontrollere kongekrabbers eksplosive populasjons tilvekst.

For yterligere opplysninger om dette og assosierende prosjekter kontakt:Christoph Noever; Christoph.Noever@bio.uib.no

Prosjektet er finansiert av Bergens Universitet og Meltzerfondet

 

4) Arts og naturtype kartlegging av Sognefjorden
Sognefjorden er den lengste fjorden i Norge og den dypeste i verden. Til tross for god kunnskap om fjordtopologi og hydrografi, er en tilsvarende detaljert oversikt over habitater og fauna kun sporatisk, og prosjektet har som mål å identifisere og kartlegge bunnfaunaen .

Prosjektet er finansiert av Artsdatabanken

 

Forskergrupper