Hjem
Henrik Glenners bilde

Henrik Glenner

Professor
 • E-postHenrik.Glenner@uib.no
 • Telefon+47 55 58 45 26+47 458 64 647
 • Besøksadresse
  Thormøhlens gate 53 A/B
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Min forskning dreier sig om krebsdyr og kan deles opp i tre hovedpunkter:

1)    Forståelsen av livssyklusen hos marine organismer har vist seg å være av avgjørende betydning for forståelsen av deres økologi, evolusjon og fysiologiske konstitusjon. Livssyklusen hos rur og beslektede organsimer er særlig interessante ut fra en evolusjonær synsvinkel, idet denne dyregruppen alene blant krepsdyr, veksler mellom et frittlevende larvestadium og et irreversibelt fastheftet voksenstadium. Studiet av livssyklusen av især parasittiske rur (Rhizocephaler) har i mange år utgjort en betydelig del av min forskningsaktivitet.

2)    Invasive arter utgjør en stigende økologisk trissel mot det marine milj&;oslash; i Norge og andre steder. Viten om de mekanismer som muliggjør marine invasjoner, samt mulige måter å bekjempe dem på, er et vesentlig innsatsfelt for biologisk forskning. I de senere år har jeg arbeidet med populasjonsutviklingen og genetikken av en invasiv marin krabbe og dens parasitt, en rur, som steriliserer sin vert. Data fra dette modellsystem kan brukes til å vurdere om biologisk bekjempelse i marine systemer er en mulighet.

3)    Sikker viten om slektskap mellom organismer er viktig for at kunne stille de riktige biologiske spørsmål. I min forskning har jeg derfor særlig beskjeftiget mig med fylogeni og hvordan man inkluder og kombinerer så forskjellige data som fossiler, morfologi, geografi in en slektskapsanalyse. Fylogeni vil forsatt være del av mig virkefelt i den nærmeste fremtid.

 

Som det fremgår av ovenstående er den type forskning jeg driver, avhengig av metoder og ekspertise fra mange fagområder. Så selv om de spørsmål jeg stiller er marinbiologiske som utgangspunkt er de svar jeg søker avhengige av et multidisiplinært samarbeid. Min forskning har således klare tilknytninger til evolusjonsbiologi, zoomorfologi, populasjonsbiologi, parasittologi og økologi. 

 

 

 

 • BIO211 / Marin floristikk og faunistikk
 • BIO212 / Marin samfunnsøkologi - Organismar og habitater
 • BIO310 / Marine metodar
 • BIO101 / Organismebiologi

 

 

LIST OF RECENT PUBLICATIONS (last 5 years)

Peer Review Journals:                                                

 1. Rees, DJ., Noever, C., Høeg, JT., Ommundsen, A., Glenner, H. (2014) On the Origin of a Novel Parasitic-Feeding Mode within Suspension-Feeding Barnacles. Current Biology 24: 1429–1434.
 2. Rees, D., Glenner, H. (2014) Control region sequences indicate that multiple externae represent multiple infections by Sacculina carcini (Cirripedia: Rhizocephala). Ecol. Evol., p. 1- 8.
 3. Glenner H.,  and Lützen J. (2015). Why williamson’s (2014) theory of hybridogenesis fails to Explain the evolution of the rhizocephala. Crustaceana. 88 (5)   Pages: 567-576
 4. Noever C, Keiler J, Glenner H. (2016) First 3D reconstruction of the rhizocephalan root system using MicroCT. J Sea Res:1–7.
 5. Noever C, Olson A, Glenner H. (2016). Two new cryptic and sympatric species of the king crab parasite Briarosaccus (Cirripedia: Rhizocephala) in the North Pacific. Zoological Journal Of The Linnean Society 176:3–14.
 6. Ommundsen A, Noever C, Glenner H. (2016). Caught in the act: phenotypic consequences of a recent shift in feeding strategy of the shark barnacle Anelasma squalicola (Lovén, 1844). Zoomorphology:1–15.
 7. Lützen J, Itani G, Jespersen Å, Hong J-S, Rees D, Glenner H. (2016). On a New Species of Parasitic Barnacle (Crustacea: Rhizocephala), Sacculina shiinoi sp. nov., Parasitizing Japanese Mud Shrimps Upogebia spp. (Decapoda: Thalassinidea: Upogebiidae), Including a Description of a Novel Morphological Structure in the Rhizocephala. Zoological Science 33:204–212.
 8. Nagler C, Hörnig MK, Haug JT, Noever C, Høeg JT and Glenner H. (2017). The bigger, the better? Volume measurements of parasites and hosts: Parasitic barnacles (Cirripedia, Rhizocephala) and their decapod hosts. PLOS ONE 12(7): e0179958. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179958
 9. Nagler C, HaugJT., Glenner H, and Buckeridge J. (2017). Litholepas klausreschi gen. et sp. nov., a new neolepadine barnacle (Cirripedia, Thoracica) on a sponge from the Upper Jurassic lithographic limestones of southern Germany. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 284 (1), 29-42.
 10. Waiho K, Fazhan H, Glenner H, Ikhwanuddin M. (2017). Infestation of parasitic rhizocephalan barnacles Sacculina beauforti (Cirripedia, Rhizocephala) in edible mud crab, Scylla olivacea. Esteban MÁ, ed. PeerJ. 5:e3419. doi:10.7717/peerj.3419.
 11. Olesen, J., Meland, K., Glenner, H., Van Hengstum, PJ., Iliffe, TM. (2017). Xibalbanus cozumelensis, a new species of Remipedia (Crustacea) from Cozumel, Mexico, and a molecular phylogeny of Xibalbanus on the Yucatán Peninsula. European Journal of Taxonomy 0:1–27.
 12. Noever, C., Glenner, H. (2018). The origin of king crabs: hermit crab ancestry under the magnifying glass. Zoological Journal of The Linnean Society. 182 (2): 300–318.
 13. Lützen J., Midtbø Jensen KH., Glenner H. (2018). Life history of the Rhizocephalan Sacculina carcini and the intermoult cycle of its host, the shore crab, Carcinus maenas. Journal of Crustacean Biology, 38 (4): 413–419. https://doi:10.1093/jcbiol/ruy044
 14. Mouritsen, KN., Lützen, L., Geyti, SNS., Høeg, JT., Glenner, H. (2018). Population dynamics and development of the rhizocephalan, Sacculina carcini, parasitic on the shore crab, Carcinus maenas. Diseases of Aquatic Organisms. 131: 199-211. https://doi.org/10.3354/dao03290
 15. Rees, DJ., Noever, C., Finucci, B., Schnabel, K., Leslie, R., Drewery, J., Bergum, HOT., Glenner, H. (2019). De-novo innovation allows shark-parasitism and prompts a global expansion of the barnacle Anelasma squalicola. Current Biology. 29:R562–3. doi:10.1016/j.cub.2019.04.053.
 16. Rytter Jensen, A., Ree, M., Glenner, H., Lützen, J., Høeg, JT. (2019). Variation in juvenile stages and success of male acquisition in Danish and French populations of the parasitic barnacles Sacculina carcini (Cirripedia Rhizocephala) parasitizing the shore crab Carcinus maenas. Marine Biology Research. 15:191–203. doi:10.1080/17451000.2019.1612071.
 17. Lozano-Fernandez, J., Giacomelli, M., Fleming, J., Chen, A., Vinther, J., Francis Thomsen, P., Glenner H., Palero, F., Legg, DM., Iliffe, TM., Pisani, D., Olesen, J. (2019). Pancrustacean evolution inferred from taxon-rich genomic-scale data sets and using an expanded remipede sampling. Genome Biology and Evolution: 1–25. doi:10.1093/gbe/evz097.
 18. Dang BT., Le Q., Sang TQ., H, Glenner. (2019). Species Diversity and Phylogenetic Relationships of Symbiotic Crustaceans on Portunus Pelagicus (Linnaeus, 1758) in Vietnam. Proceedings of ISER 169th International Conference, Bangkok, Thailand, 21-22 November, 2018: 31-38.
 19. Ewers-Saucedo, C., Owen, CL., Pérez-Losada, M., Høeg, JT., Glenner, H., Chan, BKK., Crandall, KA. (2019). Towards a Barnacle Tree of life: Integrating diverse phylogenetic efforts into a comprehensive hypothesis of thecostracan evolution. PeerJ 2019;7:e7387–21. doi:10.7717/peerj.7387.
 20. Dang, BT., Rahman, MA., Tran, SQ, Glenner, H. (2019). Genome-wide SNP analyses reveal population structure of Portunus pelagicus alongVietnam coastline. PLoS ONE 14(11):e0224473.
 21. Høeg, JT., Noever, C., Rees, DA., Crandall, K., Glenner, H. (2020). A new molecular phylogeny-based taxonomy of parasitic barnacles (Crustacea: Cirripedia: Rhizocephala), Zoological Journal of the Linnean Society 190 (2), 632-653. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlz140
 22. Nguyen H-TT, Dang BT, Glenner H, Geffen AJ. (2020). Cophylogenetic analysis of the relationship between anemonefish Amphiprion (Perciformes: Pomacentridae) and their symbiotic host anemones (Anthozoa: Actiniaria). Marine Biology Research 16:117–33. doi:10.1080/17451000.2020.1711952.
 23. Waiho K, Glenner H, Miroliubov A, Noever C, Hassan M, Ikhwanuddin M. and Fazhan, H. (2020). Rhizocephalans and their potential impact on crustacean aquaculture. Aquaculture;531:735876. doi:10.1016/j.aquaculture.2020.735876.
 24. Nunez, JCB., Ferranti DA., Rong, S., Damian-Serrano, A., Neil, KB., Glenner, H., Elyanow, RG., Bianca R. P. Browna, Rosenblad, MA., Blomberg, A., Johannesson, MA. and Rand,, DM. (2020). Ecological load and balancing selection in circumboreal barnacles. BioRxiv; 2020. DOI: 10.1101/2020.07.18.209569.
 25. Korn, O., Golubinskaya, DD., Rees, JA., Glenner, H., Høeg, JT. (2020). Phylogenetic Position, Complete Larval Development and Larval Sexual Dimorphism in a Rhizocephalan Barnacle, Lernaeodiscus rybakovi sp. nov. (Cirripedia: Rhizocephala: Peltogastridae), Parasitizing the Crab Pachycheles stevensii Stimpson, 1858 (Decapoda: Anomura: Porcellanidae). Zoologischer Anzeiger 287: 178-197.
 26. Nunez JCB, Rong S, Damian-Serrano A, Burley JT, Elyanow RG, Ferranti DA U, Neil KB, Glenner H, Rosenblad MA, Blomberg A, Johannesson K, Rand DM. (2020). Ecological load and balancing selection in circumboreal barnacles. Molecular Biology and Evolution, msaa227, DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msaa227
 27. Chan,BKK, Gale, AS., Glenner, H., Dreyer , N., Ewers-Saucedo, E., Pérez-Losada, M., Kolbasov, GA., Crandall, KA., and Høeg, JT (2020). The Evolutionary Diversity of Barnacles with an Updated Classification of Fossil and Living Forms. Zoological Journal of the Linnean Society. (In press).

 

Peer reviewed book chapters:

 1. Høeg, JT., Rees, DJ., Jensen, PC., Glenner, H. (2019). Unravelling the Evolutions of the Rhizocephala: A Case Study for Molecular-Based Phylogeny in the Parasitic Crustacea. Parasitic Crustacea, vol. 3. 3rd ed., Springer, pp. 387–419. doi:10.1007/978-3-030-17385-2_9.
 2. Buhl-Mortensen, L., Buhl-Mortensen, P., Glenner, H., Båmstedt, U., Bakkeplass, K. (2019). The inland deep-sea Benthic biotopes in the Sognefjord. In: Seafloor Geomorphology as Benthic Habitat. 2nd ed., Elsevier Science, pp. 337 – 357. Editors: Peter Harris and Elaine Baker. ISBN: 9780128149607.
 3. Glenner, H., Høeg, JT., Rees, DJ., Schubart, CD. (2020). Phylogenetic analyses suggest a single origin of freshwater barnacles. In: The crustacean invasion of Freshwater (Brill). (In press).

 

Text Books:

 1. Salvanes, AGV., Devine, J., Jensen, KH., Hestetun, JT., Sjøtun, K., Glenner, H. (2018). Marine Ecological Field Methods. A Guide for Marine Biologists and Fisheries Scientists. Wiley Blackwell. ISBN: 978-1-119-18434- 8. 320 pages.

 

Technical rapports:

 1. Husa,V., Agnalt, A., Brattegard T., Glenner, H., Rokkan-Iversen, K, Svensen, R., Floerl, O., and Brunborg, L. (2014). På jakt etter fremmede marine arter i Narvik havn. Trondheim: Miljødirektoratet 34 pages. HAVFORSK UiB.
 2. Haugsøen, H., Meland, K., Glenner, H. (2015). Final rapport for The Norwegian Biodiversity Information Centre project: ”Norwegian Cumaceans”.
 3. Oug, E., Glenner, H., Brattegard, T., Vader, W., Walseng, B., Djursvoll, P. (2015). Krepsdyr Crustacea, pages 73-77. In: Henriksen, Snorre; Hilmo, Olga. 2015. In: Henriksen S. og Hilmo O. (red.). Red list for Norwegian Species. The Norwegian Biodiversity Information Centre. ISBN: 978-82-92838-41-9
 4. Hobæk, A., Birkeland, IB., Haug, LMH., Glenner, H. (2017). Genetic connectivity among fiord basins in benthic invertebrates. Norwegian Institute for Water Research, ISBN 978-82-577-6864-5.
 5. Rees, DJ. and Glenner, H. (2017). Final rapport for The Norwegian Biodiversity Information Centre project: ” Biodiversity and nature types in the Sognefjord”. P 1 – 15
 6. Noever, C. and Glenner, H. (2017). Investigation and mapping of the Norwegian barnacle fauna (Crustacea: Cirripedia). Final rapport for The Norwegian Biodiversity Information Centre

 

Popular publications:

 1. Lützen, J., Glenner, H. (2015). The barnacle Austrominius modestus (Crustacea; Balanidae) in the Limfjord (Denmark) Flora og Fauna 121 (1+2) page: 30 -35 (in Danish with English summery).
 2. Petersen, JK., Glenner, H, Nielsen, P., and Lützen, J. (2017). Invasive arter i Limfjorden. Kaskelot 215: 36-40. ISSN 0106-0023. (in Danish).
 3. Buhl-Mortensen, L., Buhl-Mortensen, P., Glenner, H., Båmstedt, U. (2017). Dyphavshabitater langt inn i landet: Nye undersøkelser av havbunnen i Sognefjorden NATUREN (6): 246-251. DOI: 10.18261/issn.1504-3118-2017-06-03. (in Norwegian)
 4. Glenner, H. (2018). På vej mod parasitisme: om hajruren, Anelasma squalicola. Kaskelot 219: 30-34. ISSN 0106-0023. (in Danish)

 

 

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. The Evolutionary Diversity of Barnacles with an Updated Classification of Fossil and Living Forms. Zoological Journal of the Linnean Society.
 • Vis forfatter(e) 2020. Rhizocephalans and their potential impact on crustacean aquaculture. Aquaculture. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Phylogenetic position, complete larval development and larval sexual dimorphism in a rhizocephalan barnacle, Lernaeodiscus rybakovi sp. nov. (Cirripedia: Rhizocephala: Peltogastridae), parasitizing the crab Pachycheles stevensii Stimpson, 1858 (Decapoda: Anomura: Porcellanidae). Zoologischer Anzeiger. 178-197.
 • Vis forfatter(e) 2020. Gonadal Degeneration and Hepatopancreas Alteration in Orange Mud Crab Scylla olivacea Infected With Sacculina beauforti (Crustacea; Rhizocephala; Sacculinidae). Frontiers in Marine Science.
 • Vis forfatter(e) 2020. Ecological load and balancing selection in circumboreal barnacles. bioRxiv; 2020. DOI: 10.1101/2020.07.18.209569. . BioRxiv.
 • Vis forfatter(e) 2020. Ecological load and balancing selection in circumboreal barnacles. . Molecular Biology and Evolution (MBE). 676-685.
 • Vis forfatter(e) 2020. Cophylogenetic analysis of the relationship between anemonefish Amphiprion (Perciformes: Pomacentridae) and their symbiotic host anemones (Anthozoa: Actiniaria). Marine Biology Research. 117-133.
 • Vis forfatter(e) 2019. Variation in juvenile stages and success of male acquisition in Danish and French populations of the parasitic barnacle Sacculina carcini (Cirripedia: Rhizocephala) parasitizing the shore crab Carcinus maenas. Marine Biology Research. 191-203.
 • Vis forfatter(e) 2019. Unravelling the Evolutions of the Rhizocephala: A Case Study for Molecular-Based Phylogeny in the Parasitic Crustacea. Zoological Monographs. 387-419.
 • Vis forfatter(e) 2019. Towards a barnacle tree of life: Integrating diverse phylogenetic efforts into a comprehensive hypothesis of thecostracan evolution. PeerJ.
 • Vis forfatter(e) 2019. Pancrustacean Evolution Illuminated by Taxon-Rich Genomic-Scale Data Sets with an Expanded Remipede Sampling. Genome Biology and Evolution (GBE). 2055-2070.
 • Vis forfatter(e) 2019. Genome-wide SNP analyses reveal population structure of Portunus pelagicus alongVietnam coastline. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) 2019. De-novo innovation allows shark-parasitism and prompts a global expansion of the barnacle Anelasma squalicola. Current Biology. 562-563.
 • Vis forfatter(e) 2019. A new molecular phylogeny-based taxonomy of parasitic barnacles (Crustacea: Cirripedia: Rhizocephala). Zoological Journal of the Linnean Society. 632-653.
 • Vis forfatter(e) 2018. Population dynamics and development of the rhizocephalan, Sacculina carcini, parasitic on the shore crab, Carcinus maenas. Diseases of Aquatic Organisms. Diseases of Aquatic Organisms. 199-211.
 • Vis forfatter(e) 2018. Noever C, Glenner H. (2018). The origin of king crabs: hermit crab ancestry under the magnifying glass. Zoological Journal Of The Linnean Society. 182: 300–318. Zoological Journal of the Linnean Society. 300-318.
 • Vis forfatter(e) 2018. Life history of Sacculina carcini Thompson, 1836 (Cirripedia: Rhizocephala: Sacculinidae) and the intermoult cycle of its host, the shore crab Carcinus maenas (Linnaeus, 1758) (Decapoda: Brachyura: Carcinidae). Journal of Crustacean Biology. 413-419.
 • Vis forfatter(e) 2017. Xibalbanus cozumelensis, a new species of Remipedia (Crustacea) from Cozumel, Mexico, and a molecular phylogeny of Xibalbanus on the Yucatan Peninsula. European Journal of Taxonomy. 1-27.
 • Vis forfatter(e) 2017. The bigger, the better? Volume measurements of parasites and hosts: Parasitic barnacles (Cirripedia, Rhizocephala) and their decapod hosts. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) 2017. Litholepas klausreschi gen. et sp. nov., a new neolepadine barnacle (Cirripedia, Thoracica) on a sponge from the Upper Jurassic lithographic limestones of southern Germany. Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie - Abhandlungen.
 • Vis forfatter(e) 2017. Litholepas klausreschi gen. et sp. nov., a new neolepadine barnacle (Cirripedia, Thoracica) on a sponge from the Upper Jurassic lithographic limestones of southern Germany. Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie - Abhandlungen. 29-42.
 • Vis forfatter(e) 2017. Infestation of parasitic rhizocephalan barnacles Sacculina beauforti (Cirripedia, Rhizocephala) in edible mud crab, Scylla olivacea. PeerJ.
 • Vis forfatter(e) 2016. Two new cryptic and sympatric species of the king crab parasite Briarosaccus (Cirripedia: Rhizocephala) in the North Pacific. Zoological Journal of the Linnean Society. 3-14.
 • Vis forfatter(e) 2016. On a new species of parasitic barnacle (Crustacea: Rhizocephala), Sacculina shiinoi sp. nov., parasitizing Japanese mud shrimps Upogebia spp. (Decapoda: Thalassinidea: Upogebiidae), including a description of a novel morphological structure in the rhizocephala. Zoological Science. 204-212.
 • Vis forfatter(e) 2016. First 3D reconstruction of the rhizocephalan root system using MicroCT. Journal of Sea Research. 58-64.
 • Vis forfatter(e) 2016. Caught in the act: phenotypic consequences of a recent shift in feeding strategy of the shark barnacle Anelasma squalicola (Lovén, 1844). Zoomorphology. 51-65.
 • Vis forfatter(e) 2015. Why williamson’s (2014) theory of hybridogenesis fails to Explain the evolution of the rhizocephala . Crustaceana. 567-576.
 • Vis forfatter(e) 2015. Why Williamson's (2014) theory of Hybridogenesis fails to explain the evolution of the Rhizocephala. Crustaceana. 567-576.
 • Vis forfatter(e) 2014. On the origin of a novel parasitic-feeding mode within suspension-feeding barnacles. Current Biology. 1429-1434.
 • Vis forfatter(e) 2014. Control region sequences indicate that multiple externae represent multiple infections by Sacculina carcini (Cirripedia: Rhizocephala). Ecology and Evolution. 3290-3297.
 • Vis forfatter(e) 2012. The selective advantage of host feminization: a case study of the green crab Carcinus maenas and the parasitic barnacle Sacculina carcini. Marine Biology. 2015-2023.
 • Vis forfatter(e) 2012. The Japanese oyster drill (Ocinebrellus inornatus (Récluz, 1851)) (Mollusca, Gastropoda, Muricidae), introduced to the Limfjord, Denmark. Aquatic Invasions. 181-191.
 • Vis forfatter(e) 2012. Metamorphosis in balanomorphan, pedunculated, and parasitic barnacles: a video-based analysis. Integrative and Comparative Biology. 337-347.
 • Vis forfatter(e) 2011. Parasites of the shore crab Carcinus maenas (l.): implications for reproductive potential and invasion success. Journal of Parasitology. 394-401.
 • Vis forfatter(e) 2010. The monophyletic origin of a remarkable sexual system in akentrogonid rhizocephalan parasites is confirmed by molecular and larval structural data. Experimental parasitology. 3-12.
 • Vis forfatter(e) 2010. Molecular phylogeny of Enchytraeidae (Oligochaeta) indicates separate invasions of the terrestrial environment. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. 208-212.
 • Vis forfatter(e) 2010. Enchytraeidae (Oligochaeta) indicates separate invasions of the terrestrial environment. ournal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. 208-212.
 • Vis forfatter(e) 2009. Radiation of Extant Cetaceans Driven by Restructuring of the Oceans. Systematic Biology. 573-585.
 • Vis forfatter(e) 2009. Parasitic barnacles (Cirripedia: Rhizocephala) from New Zealand off-shore waters. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research. 613-621.
 • Vis forfatter(e) 2009. Evolution of morphology, ontogeny and life cycles within the Crustacea: Thecostraca. Arthropod Systematics & Phylogeny. 199-217.
 • Vis forfatter(e) 2008. The phylogeny of Rhizocephalan parasites of the genus Heterosaccus using molecular and larval data (Cirripedia: Rhizocephala; Sacculinidae). Israel Journal of Zoology. 223 -238.
 • Vis forfatter(e) 2008. New records of Rhizocephala (Cirripedia) from New Zealand, including the first Rhizocephalan records from hot vents and cold seeps. Crustaceana. 1013-1019.
 • Vis forfatter(e) 2008. New data from an enigmatic phylum: evidence from molecular sequence data supports a sister-group relationship between Loricifera and Nematomorpha. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. 231-239.
 • Vis forfatter(e) 2008. Metamorphosis in crustacean Y-larvae. A parasitic solution to and old zoological riddle. Journal of morphology. 1471-1471.
 • Vis forfatter(e) 2008. Induced metamorphosis in crustacean y-larvae: Towards a solution to a 100-year-old riddle. BMC Biology.
 • Vis forfatter(e) 2008. First maxillae suction discs in Branchiura (Crustacea): Development and evolution in light of the first molecular phylogeny of Branchiura, Pentastomida, and other "Maxillopoda". Arthropod structure & development. 333-346.
 • Vis forfatter(e) 2008. Development and Possible Evolution of First Maxillae Suction Discs in Carp Lice (Crustacea, Branchiura): Molecular and Morphological evidence. Journal of morphology. 1466-1466.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2017. Rees DJ and Glenner H. (2017). Final rapport for ”The Norwegian Species Databank” project ”Inventory of biodiversity and nature types in the Sognefjord”. .
 • Vis forfatter(e) 2017. Investigation and mapping of the Norwegian barnacle fauna (Crustacea: Cirripedia). Final rapport for The Norwegian Biodiversity Information Centre. .
 • Vis forfatter(e) 2017. Genetic connectivity among fiord basins in benthic invertebrates. Norwegian Institute for Water Research, ISBN 978-82-577-6864-5. .
 • Vis forfatter(e) 2017. Final rapport for The Norwegian Biodiversity Information Centre project: ” Biodiversity and nature types in the Sognefjord”. P 1 – 15. .
 • Vis forfatter(e) 2017. 9. Noever C and Glenner H. (2017). Investigation and mapping of the Norwegian barnacle fauna (Crustacea: Cirripedia). Final rapport for ”The Norwegian Species Databank”. .
 • Vis forfatter(e) 2014. På jakt etter fremmede marine arter i Narvik havn. .
 • Vis forfatter(e) 2012. Kartlegging av fremmede marine arter i Hordaland. 2. 2. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. The Phylogenetic Position of Freshwater Barnacles.
 • Vis forfatter(e) 2018. Portray of a Global Species: the Parasitic Barnacle, Anelasma squalicola.
 • Vis forfatter(e) 2018. Insights Into What Is Inside: New Observations of the Relationship Between Parasitic Barnacles and Their Host Shrimps.
 • Vis forfatter(e) 2018. First Multigene Phylogeny of the Cumacea (Peracarida).
 • Vis forfatter(e) 2018. A Synthesis Phylogeny of the Thecostraca: Integrating Diverse Phylogenetic Efforts Into a Comprehensive Phylogeny for Barnacles.
 • Vis forfatter(e) 2017. Co-evolution in freshwater barnacles.
 • Vis forfatter(e) 2011. Truslen fra østen: den asiatiske østersboresnegl, Ocenebrellus inornatus, i Limfjorden.
 • Vis forfatter(e) 2009. The Significance of the Stylet in the Evolution of Parasitic Barnacles .
 • Vis forfatter(e) 2009. Strandkrabben på Hjemmebane.
 • Vis forfatter(e) 2009. Release from parasites after introduction, the crab example.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2018. Marine Ecological Field Methods - A guide for marine biologists and fisheries scientists. John Wiley & Sons.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) 2017. Disseksjonsveiledning for BIO101 Organismebiologi 1 Evertebratdelen.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2017. Driving forces in the distributions of the three most common deep-water coral species in Norway: Lophelia pertusa, Paragorgia arborea, and Primnoa resedaeformis.
 • Vis forfatter(e) 2017. Assessing Coral Bleaching And Diseases In the Ninh Hai Coastal Waters of Ninh Thuan Province under Impacts of El Nino in 2016 .
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Glenner H. (2018). På vej mod parasitisme: om hajruren, Anelasma squalicola. Kaskelot. 219: 30-34. ISSN 0106-0023. Kaskelot.
 • Vis forfatter(e) 2017. Petersen JK, Glenner H, Nielsen P, and Lützen J. (2017). Invasive arter i Limfjorden. Kaskelot 215: 36-40. ISSN 0106-0023. Kaskelot.
 • Vis forfatter(e) 2017. Buhl-Mortensen L, Buhl-Mortensen P, Glenner H and 8. Buhl-Mortensen L, Buhl-Mortensen P, Glenner H and Båmstedt U. (2017). Dyphavshabitater langt inn i landet: Nye under¬søkelser av havbun¬nen i Sognefjorden NATUREN (6): 246-251. DOI: 10.18261/issn.1504-3118-2017-06-03. Naturen.
 • Vis forfatter(e) 2015. FIREPLADET RUR (Austrominius modestus) i Limfjorden. Fauna och flora : populär tidskrift för biologi. 20-35.
 • Vis forfatter(e) 2010. Ny indslæbt art til Danmark: Japansk Østers-Boresnegl Ocinebrellus inornatus fundet i Lmfjorden. Fauna och flora : populär tidskrift för biologi. 12-16.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2017. Dietary specialization and molecular phylogeny of the family Aglajidae (Cephalaspidea: Gastropoda) with species delimitation analysis and biogeography of two genera from the clade Chelidonura sensu lato.
 • Vis forfatter(e) 2017. Coevolution between king crabs (Paguridae: Lithodinae) and parasitic barnacles (Cirripedia: Rhizocephala).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. The inland deep-sea Benthic biotopes in the Sognefjord. In: Seafloor Geomorphology as Benthic Habitat. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. The marine Environment. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Sorting specimens and preserving materials. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Sampling gears and equipment. 46 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Planning marine field studies. 41 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Data analysis. 57 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Krepsdyr Crustacea. 5 sider.
Museumsutstilling
 • Vis forfatter(e) 2019. The whale hall - The great swarm.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) 2012. Metamorphosis in balanomorphan, pedunculated and parasitic barnacles: A video based analysis. Integrative and Comparative Biology. E79-E79.
 • Vis forfatter(e) 2012. Metamorphosis in balanomorphan, pedunculated and parasitic barnacles: A video based analysis. Integrative and Comparative Biology. E79-E79.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2009. Cumaceans as enviromental indicators.
 • Vis forfatter(e) 2008. The hunt for the adult Y-organism (Chrustacea: Thecostraca).
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2019. SPECIES DIVERSITY AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS OF SYMBIOTIC CRUSTACEANS ON PORTUNUS PELAGICUS (LINNAEUS, 1758) IN VIETNAM. Proceedings of ISER 169th International Conference, Bangkok, Thailand, 21st-22nd November, 2018. 31-38.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Pågående større prosjekter:

1) 'Norske Cumacea' 

Studiet har følgende program punkter:

     a) at beskrive og undersøke Cumace faunaens utbredelse langs Norske kysten.

     b) at via de nyest molekylære metodikker at undersøke om den mye rige norske Cumace fauna kan brukes som en effektiv indikator for det marine miljø.

For yterligere informasjon og ledige studenter oppgaver kontakt:Kenneth Meland: Kenneth.Meland@bio.uib.no eller undertegnede: Henrik.Glenner@bio.ku.dk

'Cumacea' finansiert av Det Norske Vitenskapsakademi og Artsdatabanken 

 

2) ‘Strandkrabben i Limfjorden’

Er et mange årigt storskalastudie av en aggressiv invasiv art i dens opprinnelses område. I prosjektet fokuseres især på krabbens populasjons dynamikk  og assosiasjon med lokale parasitter.

For yterligere opplysninger og information om ledige studenter prosjekter se: http://www.carcinus.com/

Prosjektet er finansiert av Carlsberg Fondet

 

3) 'Co-evolution in King Crabs and their rhizocephalan parasite Briarosaccus callosus'

I dette prosjekt undersøkes det blant annet om parasittiske rur ville kunne brukes til at kontrollere kongekrabbers eksplosive populasjons tilvekst.

For yterligere opplysninger om dette og assosierende prosjekter kontakt:Christoph Noever; Christoph.Noever@bio.uib.no

Prosjektet er finansiert av Bergens Universitet og Meltzerfondet

 

4) Arts og naturtype kartlegging av Sognefjorden
Sognefjorden er den lengste fjorden i Norge og den dypeste i verden. Til tross for god kunnskap om fjordtopologi og hydrografi, er en tilsvarende detaljert oversikt over habitater og fauna kun sporatisk, og prosjektet har som mål å identifisere og kartlegge bunnfaunaen .

Prosjektet er finansiert av Artsdatabanken

 

Forskergrupper