Hjem
Hilde Hauges bilde

Hilde Hauge

Professor
 • E-postHilde.Hauge@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 36
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Hauge, Hilde. 2019. Relativ reklamasjonsfrist på ulovfestet grunnlag ved forbrukerens misligholdskrav . Svensk Juristtidning. 198-209.
 • Hauge, Hilde. 2015. Avtaleloven § 36 som bidrag til forbrukervernet - belyst ved Røeggen-dommen. Jussens venner. 185-226.
 • Hauge, Hilde. 2010. "Som den er"-forbehold. Særlig om hvilke objektive avvik som kvalifiserer for kjøpsrettslig mangel. Jussens venner. 255-293.
Faglig foredrag
 • Hauge, Hilde. 2019. The Norwegian application of the Contracts Act section 36.
 • Hauge, Hilde. 2019. Relativ reklamasjonsfrist på ulovfestet grunnlag ved forbrukerens misligholdskrav.
 • Hauge, Hilde. 2019. Moral, etik och sunt förnuft i förmögenhetsrätten: Ny syn på osedliga avtal?
Vitenskapelig foredrag
 • Hauge, Hilde. 2016. "Consumer protection in Norwegian law - with a particular focus on unfair contract terms and the impact of EU-law".
 • Hauge, Hilde. 2009. Avtalerettens ugyldighetslære: Strukturer og argumentasjonslinjer.
 • Hauge, Hilde. 2005. Ugyldighetslæren i nyere avtalerett.
Anmeldelse
 • Hauge, Hilde. 2009. Anmeldelse av: Wilhelmsson, Thomas: Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor. Talentum, Helsingfors, 3. reviderade upplagan 2008. Lov og Rett. 314-317.
Vitenskapelig monografi
 • Hauge, Hilde. 2016. Løsørerververs kreditorvern.
 • Hauge, Hilde. 2009. Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner.
Doktorgradsavhandling
 • Hauge, Hilde. 2008. Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Hauge, Hilde. 2019. Forbrukervernets utvikling i norsk kontraktsrett. 18 sider.
 • Hauge, Hilde. 2015. Unfair Contract Terms in Nordic Contract Law. 21 sider.
 • Hauge, Hilde. 2015. Samspillet mellom privatrett og offentlig rett på avtalerettens område. 22 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.