Hjem
Hilde Hauges bilde

Hilde Hauge

Professor
 • E-posthilde.hauge@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 36
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). The Norwegian Application of the Contracts Act Section 36. European Review of Private Law. 543-553.
 • Vis forfatter(e) (2019). Relativ reklamasjonsfrist på ulovfestet grunnlag ved forbrukerens misligholdskrav . Svensk Juristtidning. 198-209.
 • Vis forfatter(e) (2015). Avtaleloven § 36 som bidrag til forbrukervernet - belyst ved Røeggen-dommen. Jussens venner. 185-226.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Som den er"-forbehold. Særlig om hvilke objektive avvik som kvalifiserer for kjøpsrettslig mangel. Jussens venner. 255-293.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Lov om levering av digitale ytelser .
 • Vis forfatter(e) (2020). Forbrukervernets utvikling i norsk kontraktsrett.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Norwegian application of the Contracts Act section 36.
 • Vis forfatter(e) (2019). Relativ reklamasjonsfrist på ulovfestet grunnlag ved forbrukerens misligholdskrav.
 • Vis forfatter(e) (2019). Moral, etik och sunt förnuft i förmögenhetsrätten: Ny syn på osedliga avtal?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). "Consumer protection in Norwegian law - with a particular focus on unfair contract terms and the impact of EU-law".
 • Vis forfatter(e) (2009). Avtalerettens ugyldighetslære: Strukturer og argumentasjonslinjer.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ugyldighetslæren i nyere avtalerett.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2021). Forslag til lov om regulering av digitale ytelser – og noen refleksjoner om forbrukerkontraktslovgivning. Lov og Rett. 131-132.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2009). Anmeldelse av: Wilhelmsson, Thomas: Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor. Talentum, Helsingfors, 3. reviderade upplagan 2008. Lov og Rett. 314-317.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2016). Løsørerververs kreditorvern.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2008). Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Opplysningsplikt om historiske hendelser ved salg av boligeiendom. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Forbrukervernets utvikling i norsk kontraktsrett. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Unfair Contract Terms in Nordic Contract Law. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Samspillet mellom privatrett og offentlig rett på avtalerettens område. 22 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.