Hjem
Ingvild Nistovs bilde

Ingvild Nistov

Professor, norsk som andrespråk
 • E-postIngvild.Nistov@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 68
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2006. Innleiing. NOA - Norsk som andrespråk. 5-8.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2001. Å fortelja med to språk— Referensielle strategiar i lys av tverrspråkleg innverknad.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Teaching constructions - could drills be useful?
 • Vis forfatter(e) 2019. Inn igjen med drill? Et bruksbasert perspektiv på drilløvinger i andrespråksundervisningen. .
 • Vis forfatter(e) 2019. Identitetskonstruksjon hos tredje generasjon i en Oslo-familie med tyrkisk bakgrunn (Datapresentasjon) .
 • Vis forfatter(e) 2018. Språkideologi, språkbruk og identitet i tre generasjoner .
 • Vis forfatter(e) 2018. "Three Generations, Two Languages, One Family* "The case of Turkish in France and Norway. (*Li Wei (1994) ) .
 • Vis forfatter(e) 2017. "To show that I come from the East-End": Adolescents´metapragmatic comments on their use of multietholectal speech styles in Oslo and Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2016. Social meanings of multiethnolectal speech styles in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2016. Bruksbasert grammatikk i praksis - drilløvingar i lydlab som læringsreiskap.
 • Vis forfatter(e) 2016. "Drills" revisited - in light of a usage-based approach.
 • Vis forfatter(e) 2015. "Keisarens gamle klær"? Gjensyn med strukturøvingar i lys av ei bruksbasert tilnærming til andrespråkslæring.
 • Vis forfatter(e) 2014. Multiethnic youth language in Oslo and the social meaning of place.
 • Vis forfatter(e) 2014. Grammatikken i andrespråkspedagogikken - Presentasjon av eit prosjekt under utviklng.
 • Vis forfatter(e) 2013. "Snakk om snakk" Oslo-ungdoms refleksjonar om språk og sosiale rom.
 • Vis forfatter(e) 2012. Social Meanings of Multiethnolectal Speech Style among adolescents in Oslo - an interface of ethnicity, class and place?
 • Vis forfatter(e) 2011. Ungdom i det flerspråklige Oslo - sosiolingvistiske portretter. Bruken av og holdninger til multietnolektisk stil— ulike posisjoneringer i landskapet.
 • Vis forfatter(e) 2010. Language practices among adolescents in multilingual Oslo.
 • Vis forfatter(e) 2010. Adolescents in multilingual Oslo - linguistic and sociocultural portraits.
 • Vis forfatter(e) 2009. “Plutselig du vinner fem tusen..”. Manglande inversjon i norsken til Oslo-ungdom i fleirspråklege miljø.
 • Vis forfatter(e) 2009. “Norwegian Hood? Upus-research on structural features associated with Norwegian spoken among youth in multiethnic Oslo – a brief overview.”.
 • Vis forfatter(e) 2008. Språket i multietniske ungdomsgrupper i Oslo, UPUS-prosjektet.
 • Vis forfatter(e) 2008. Språket i multietniske ungdomsgrupper i Oslo.
 • Vis forfatter(e) 2008. On some formal and functional aspects of Norwegian spoken among youth in multicultural Oslo .
 • Vis forfatter(e) 2008. On some formal and functional aspects of Norwegian spoken among youth in multicultural Oslo.
 • Vis forfatter(e) 2008. Norsken til Oslo-ungdom i multietniske miljø - noko om form og funksjon.
 • Vis forfatter(e) 2008. Negotiation of social categories through the use of multiethnolect.
 • Vis forfatter(e) 2008. Negotiation of social categories through the use of multiethnolect.
 • Vis forfatter(e) 2007. Youth in multiethnic Oslo: their language practices and sense of belonging.
 • Vis forfatter(e) 2007. Strukturelle trekk ved norsk i multietniske ungdomsmiljø i Oslo.
 • Vis forfatter(e) 2007. Spoken Norwegian in today´s Oslo: On language use by adolescents in multiethnic settings.
 • Vis forfatter(e) 2007. Morfologiske og syntaktiske trekk ved norsk i multietniske ungdomsmiljø i Oslo.
 • Vis forfatter(e) 2006. Språkbruk i multietniske ungdomsmiljø i Oslo. En foreløpig rapport fra forskningsgruppa.
 • Vis forfatter(e) 2006. Relative clauses in narratives by Turkish learners of Norwegian. A functional perspective.
 • Vis forfatter(e) 2006. Norsk eller? Om UPUS/Oslo-prosjektet.
 • Vis forfatter(e) 2004. Spatial linkage in narrative discourse-on L1 Turkish influence in L2 Norwegian.
 • Vis forfatter(e) 2004. Leddstilling og transfer�igjen.
 • Vis forfatter(e) 2003. Romleg koherens i narrative tekstar—om norsk i kontakt med tyrkisk.
 • Vis forfatter(e) 2003. Andrespråkskorpus.
 • Vis forfatter(e) 2002. Introducing referents in spatial frames: L1 influence in L2 narrative discourse?
 • Vis forfatter(e) 2001. Relativsetningar i eit funksjonelt perspektiv. Tyrkisk og norsk i kontrast og kontakt.
 • Vis forfatter(e) 2001. Reference to human and non-human characters in Norwegian L2 narratives.
 • Vis forfatter(e) 2001. Reference to human and non-human characters in Norwegian L2 narratives.
 • Vis forfatter(e) 2001. Reference to human and non-human characters in Norwegian L2 narratives.
 • Vis forfatter(e) 2001. Kontrastiv analyse—noko å bryna seg på både for lærar, elev og forskar.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2017. The encoding of definiteness in L2 Norwegian: A study of L1 effects and universals in narratives written by L1 Russian and L1 English learners.
 • Vis forfatter(e) 2001. Referential choice in L2 narratives. A study of Turkish adolescent immigrants learning Norwegian. Dissertation for the Degree Dr.Art., Faculty of Arts, University of Oslo. -.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Andrespråkslæring - med vinkling frå kognitiv lingvistikk. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Kva er mellomspråk? Gjensyn med eit sentralt omgrep i andrespråksforskinga. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Bruksbaserte tilnærminger til andrespråkslæring.
 • Vis forfatter(e) 2015. Indexing locality: contemporary urban vernaculars in Belgium and Norway. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Beyond Verb Second – A Matter of Novel Information Structural Effects? Evidence from Norwegian, Swedish, German and Dutch. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. The social side of syntax in multilingual Oslo. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. On Some Structural Aspects of Norwegian Spoken among Adolescents in Multilingual Settings in Oslo. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Med målspråket for auga : kontrastivt basert analyse på ny. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. "Jeg spiser mat og leser bok". On code-copying from L1 Turkish to L2 Norwegian. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2003. "Ingenting å snakka om". Om språkfunksjonar og lærebøker i norsk som andrespråk med utgangspunkt i Bo i Norge. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. Reference continuation in L2 narratives of Turkish adolescents in Norway. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. Der kom ein lærar som heiter Anne...Presentering med to språk. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 1998. Zero anaphora in Turkish learners' Norwegian L2 narratives.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2006. Innleiing. NOA - Norsk som andrespråk. 5 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.