Hjem
John-Wilhelm Flattuns bilde

John-Wilhelm Flattun

Univ.bibliotekar, Fagansvarlig engelsk, kunsthistorie, teatervitenskap
 • Retorikk og propaganda
 • Tidligmoderne litteratur og kunst
 • Middelalderlitteratur og kunst
 • Drager
 • Kunst og makt
 • Kildekritikk
 • Universitetspedagogikk
 • Retorikk og kunst
 • Kunst i middelalderen
 • Resepsjonsteori
 • Metaforteori i kunsten
 • Informasjonskompetanse
 • Informasjons- og referansehåndtering
 • Akademisk skriving
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). The Kings’ Lines and Lies: Genealogical Rolls in Mythmaking and Political Rhetoric in the Reign of Henry VII. Konsthistorisk tidskrift. 139-158.
 • Vis forfatter(e) (2021). Prince and Pretender: Marian Iconography and Devotion as Political Rhetoric in the Magnificat Window in Great Malvern Priory Church. Konsthistorisk tidskrift.
 • Vis forfatter(e) (2021). Angel and Sovereign: Henry VII’s Royal Coins and Relics of Power. Royal Studies Journal. 76-101.
 • Vis forfatter(e) (2016). A Note on Backswords in Thomas Middleton. Notes and Queries. 533-533.
 • Vis forfatter(e) (2011). Thomas Middleton’s Legal Duel: A Cognitive Approach. Early Modern Culture Online (EMCO). 43-54.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fuseli's Bottom and The 'Barberini Faun'. Notes and Queries. 283-285.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2012). Én ph.d.‐grad for fremtidens behov?Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanseInnstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). EndNote i PhD-undervisningen – fra mål til middel.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hva er middelalderkilder og hvor finner vi dem?
 • Vis forfatter(e) (2018). Universitetsbiblioteket: levende bibliotek og viktig ressurs.
 • Vis forfatter(e) (2018). Shut-Up-and-Write skriveverksted for stipendiater.
 • Vis forfatter(e) (2018). Mythmaking, Memory and Identity: a reading seminar.
 • Vis forfatter(e) (2017). Integrerte kurs i akademisk skriving og informasjonskompetanse: en kritisk presentasjon.
 • Vis forfatter(e) (2016). Akademisk bootcamp ved Universitetsbiblioteket i Bergen.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2011). Doktorgradskandidaters forventinger til veileder og veiledningsprosessen.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Visual Migration and Cultural Memory in early Tudor Iconography.
 • Vis forfatter(e) (2022). Thomas Middleton’s Performative Laws: Towards a Secular Theology.
 • Vis forfatter(e) (2022). Shakespeare and Middleton: Morality of Tyranny and Revenge .
 • Vis forfatter(e) (2022). Fysiske bibliotek som læringsrom: en studie fra Universitetsbiblioteket i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2022). A Foxy Feast: Justice, Chivalry, and Good Manners in Reynard the Fox.
 • Vis forfatter(e) (2020). Angel and Sovereign: Royal Coins and Relics of Power in Tudor Mythmaking.
 • Vis forfatter(e) (2019). The King's Dragons: Medieval Mythmaking and Propaganda in the Reign of Henry VII.
 • Vis forfatter(e) (2019). Myter, makt og sannhet: myteskaping og propaganda under Rosekrigene i England.
 • Vis forfatter(e) (2018). In chase of dragons: Warburg, collective memory and the myth of power in illuminated manuscripts.
 • Vis forfatter(e) (2018). Digital strategies for achieving a wide impact for PhD research.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Heirs of Mulmutius: Prophecy, Myth, and Propaganda.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hope and Nation: Recreating Myth in the time of James I.
 • Vis forfatter(e) (2015). Arthurian Myth in Shakespeare: The English Historical Narrative and Canonical Shakespeare.
 • Vis forfatter(e) (2011). Vitenskapsteoretisk Innlegg: Legal Theatricality and Juridical Language in John Webster and Thomas Middleton.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Law Performed: Legal Theatricality in Thomas Middleton and John Webster.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Law Embodied: Middleton's "The Old Law" and Representation of Legal Rituals.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Dark Side of The Law: Thomas Middleton's Dark Tragicomedy "The Old Law".
 • Vis forfatter(e) (2011). Shakespeare and Digital Didactics.
 • Vis forfatter(e) (2011). Shakespeare Gone Digital: Reading and Engaging on a Virtual Stage.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Spectacle of Passing and the Function of Dumb Shows.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Laws of Middleton and Webster: A Cognitive Approach.
 • Vis forfatter(e) (2010). Space Blending and Metaphoric Usage in Early Modern Legal Drama.
 • Vis forfatter(e) (2010). Digital Shakespeare: The Bard on a Virtual Stage.
 • Vis forfatter(e) (2010). Changes in Legal Metaphors at the Inns of Court.
 • Vis forfatter(e) (2008). Performing the Law: Performing the Language of Law in John Webster and William Shakespeare.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2018). Review, Luke Morgan. The Monster in the Garden: The Grotesque and the Gigantic in Renaissance Landscape Design. U Penn Press, 2016. Early Modern Culture Online (EMCO).
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2008). An Echo of Chaos: A Search for Order in John Webster.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Makt i gylne linjer: Genealogier som Propaganda. Fortid.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). In Chase of Dragons: Warburg, Collective Memory and the Myth of Heroes. 20 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2022). Skranken som læringsrom – redesign av bibliotek for humaniora UiB.
 • Vis forfatter(e) (2018). Return to sources: the Library.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

 • Biblioteket som læringsrom

 

 • Førstelinje, veiledning og fakultetsidentitet i bibliotekets skranke
 • Leder i Forskerforbundets Fagbibliotekarforening 2022-

Twitter