Hjem
John-Wilhelm Flattuns bilde

John-Wilhelm Flattun

Univ.bibliotekar, Fagansvarlig engelsk, kunsthistorie, teatervitenskap
 • Senmiddelaldersk kunst
 • Retorikk og propaganda
 • Tidlig moderne litteratur og kunst
 • Middelalderlitteratur og kunst
 • Metafor- og allegoristudier
 • Litteraturvitenskap
 • Kong Arthur
 • Myter og makt
 • Drager
 • Kunst og makt
 • Senmiddelalder
 • Retorikk og kunst
 • Informasjonskompetanse
 • Digital humaniora
 • Kildekritikk
 • Universitetspedagogikk
 • Retorikk og kunst
 • Kunst i middelalderen
 • Resepsjonsteori
 • Metaforteori i kunsten
 • Kognitiv litteratur- og kunstteori
 • Digitale arkiv og ressurser for middelalder- og renessansestudier
 • Informasjonskompetanse
 • Informasjons- og referansehåndtering
 • Endnote
 • Akademisk skriving
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. The Kings’ Lines and Lies: Genealogical Rolls in Mythmaking and Political Rhetoric in the Reign of Henry VII. Konsthistorisk tidskrift.
 • Vis forfatter(e) 2021. Angel and Sovereign: Henry VII’s Royal Coins and Relics of Power. Royal Studies Journal.
 • Vis forfatter(e) 2016. A Note on Backswords in Thomas Middleton. Notes and Queries. 533-533.
 • Vis forfatter(e) 2011. Thomas Middleton’s Legal Duel: A Cognitive Approach. Early Modern Culture Online. 43-54.
 • Vis forfatter(e) 2007. Fuseli's Bottom and The 'Barberini Faun'. Notes and Queries. 283-285.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2012. Én ph.d.‐grad for fremtidens behov?Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanseInnstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. EndNote i PhD-undervisningen – fra mål til middel.
 • Vis forfatter(e) 2019. Hva er middelalderkilder og hvor finner vi dem?
 • Vis forfatter(e) 2018. Universitetsbiblioteket: levende bibliotek og viktig ressurs.
 • Vis forfatter(e) 2018. Shut-Up-and-Write skriveverksted for stipendiater.
 • Vis forfatter(e) 2018. Mythmaking, Memory and Identity: a reading seminar.
 • Vis forfatter(e) 2017. Integrerte kurs i akademisk skriving og informasjonskompetanse: en kritisk presentasjon.
 • Vis forfatter(e) 2016. Akademisk bootcamp ved Universitetsbiblioteket i Bergen.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2011. Doktorgradskandidaters forventinger til veileder og veiledningsprosessen.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Angel and Sovereign: Royal Coins and Relics of Power in Tudor Mythmaking.
 • Vis forfatter(e) 2019. The King's Dragons: Medieval Mythmaking and Propaganda in the Reign of Henry VII.
 • Vis forfatter(e) 2019. Myter, makt og sannhet: myteskaping og propaganda under Rosekrigene i England.
 • Vis forfatter(e) 2018. In chase of dragons: Warburg, collective memory and the myth of power in illuminated manuscripts.
 • Vis forfatter(e) 2018. Digital strategies for achieving a wide impact for PhD research.
 • Vis forfatter(e) 2017. The Heirs of Mulmutius: Prophecy, Myth, and Propaganda.
 • Vis forfatter(e) 2015. Hope and Nation: Recreating Myth in the time of James I.
 • Vis forfatter(e) 2015. Arthurian Myth in Shakespeare: The English Historical Narrative and Canonical Shakespeare.
 • Vis forfatter(e) 2011. Vitenskapsteoretisk Innlegg: Legal Theatricality and Juridical Language in John Webster and Thomas Middleton.
 • Vis forfatter(e) 2011. The Law Performed: Legal Theatricality in Thomas Middleton and John Webster.
 • Vis forfatter(e) 2011. The Law Embodied: Middleton's "The Old Law" and Representation of Legal Rituals.
 • Vis forfatter(e) 2011. The Dark Side of The Law: Thomas Middleton's Dark Tragicomedy "The Old Law".
 • Vis forfatter(e) 2011. Shakespeare and Digital Didactics.
 • Vis forfatter(e) 2011. Shakespeare Gone Digital: Reading and Engaging on a Virtual Stage.
 • Vis forfatter(e) 2010. The Spectacle of Passing and the Function of Dumb Shows.
 • Vis forfatter(e) 2010. The Laws of Middleton and Webster: A Cognitive Approach.
 • Vis forfatter(e) 2010. Space Blending and Metaphoric Usage in Early Modern Legal Drama.
 • Vis forfatter(e) 2010. Digital Shakespeare: The Bard on a Virtual Stage.
 • Vis forfatter(e) 2010. Changes in Legal Metaphors at the Inns of Court.
 • Vis forfatter(e) 2008. Performing the Law: Performing the Language of Law in John Webster and William Shakespeare.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2018. Review, Luke Morgan. The Monster in the Garden: The Grotesque and the Gigantic in Renaissance Landscape Design. U Penn Press, 2016. Early Modern Culture Online.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2008. An Echo of Chaos: A Search for Order in John Webster.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. In Chase of Dragons: Warburg, Collective Memory and the Myth of Heroes. 20 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2018. Return to sources: the Library.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter