Hjem
Katherine Berrios Duartes bilde

Katherine Berrios Duarte

Ph.d.-kandidat
 • E-postkatherine.duarte@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  516
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Jeg er nå i sluttfasen av doktorgradsarbeidet, med en avhandling i skjæringspunktet mellom forskning og kommunikasjon. Hovedfokuset i avhandlingen er forskningsformidling, kommunikasjonsforholdet mellom klimaforskere og journalister, og hvordan klimavitenskapen blir formidlet av forskerne og forstått av journalistene i media. Under arbeidet med avhandlingen min, har jeg fått innsikt i klimautfordringene som Norge og verden står overfor. Jeg har hatt kontakt med både klimaforskere, politikere og initiativtakere. Jeg har skrevet rapporter og vitenskapelige artikler om mediedekningen av klimaendringer og ekstremvær, samt hvordan man kan forenkle forskningsformidling.

 

I arbeidet med doktorgraden har jeg gjennomført kvantitativ innholdsanalyse av norske mediers klimadekning fra 2009 til 2014, samt intervjuet journalister og forskere. Jeg har vært involvert i to prosjekter: MediaClimate er en internasjonal forskergruppe som følger mediedekningen av klimatoppmøtene i over 20 land. Climate Crossroads, var et tverrfaglig prosjekt som pågikk fra 2011 til 2015 med forskere fra UiB og HiOA, SIFO og Met.no. I forkant av dette prosjektet, i 2010, koordinerte jeg doktorgradskurset «Climate, media and politics”. Videre kjenner jeg klimaforskermiljøet i Bergen veldig godt gjennom informasjonsarbeid både på Bjerknessenteret og Nansensenteret. Jeg har forelest i to emner ved UiB; ett på Bachelorgrad-, og ett på Mastergradsnivå, «Mevi 317: Forskningsjournalistikk». Jeg er også aktiv i Klima og miljøgruppen til Medborgerpanelet/ DIGSSCORE. Jeg er nå tilknyttet CET- Senter for Klima- og energiomstilling, og har deltatt på flere seminarer og konferanser i regi av CET. 

Utvalgte publikasjoner
 • Eide, Elisabeth; Kunelius, Risto; Kumpu, Ville. 2010. Global Climate - Local Journalisms. A Transnational Study of How Media Make Sense of Climate Summits. Projekt Verlag - Verlag für Wissenschaft und Kultur. 354 sider. ISBN: 978-3-89733-226-3.

Mediebidrag:

 • NRK Alltid Nyheter, ekspertkommentator om EU toppmøte om klima, 09.05.2019
 • Jakten på bedre klimajournalistikk, kronikk i BT 24.02.2019
 • “Fra klimaskepsis til tiltak og muligheter”, kronikk i forskning.no 12.12.2016
 • “Å velge side i klimadebatten”, debattinnlegg i Dag og tid, 6.11.2015
 • Klimaskeptikere er overrepresentert i media, Nrk.no 14.08.2014
 • Blogginnlegg i Innsiktbloggen til BT (bloggen ble lagt ned nov 2016): http://innsikt.bt.no/author/katherined/
 • “Unge er mer bekymret for klimaet enn eldre”
 • “Trenger vi en norsk klimakjendis?”
 • “Norges dilemma: Petrostat eller miljøforkjemper?”
 • “Den vanskelige forskningsjournalistikken”
 • Gjest på snapchatkontoen «Grønnere» (januar 2019)

 

Konferansebidrag

 • ICA (International Communication Association, Boston, mai 2011) panelbidrag sammen med MediaClimate prosjektet: “Leaks of science: How journalist tackle uncertainty and dissent in climate change” (Artikkel sammen med kollega Dmitry Yagodin)
 • Planet under pressure (London, mars 2012) med poster: Skeptical voices in the Norwegian climate coverage
 • CICOM International Conference of Communication (Navarra, november 2013) med artikkelen: “Weathers of extremes and experts of extreme weather: Is there a link to climate change, and who are the experts?”
 • Nordmedia (København, august 2015) med artikkelen: Linking and framing. A Quantitative Content Analysis of Norwegian media coverage of extreme weather events in 2011 and 2013
 • IAMCR (Leicester, juli 2016) med artikkelen: Boredom and Climate Change: A discussion of the news frames and issue salience in the Media Coverage of the IPCC AR5 report
 • Norske medieforskerkonferansen (Bergen 20.-21.oktober 2016) med artikkelen: “Lost in communication: Fra klimarapport til klimajournalistikk”

Bachelorkurs Mevi102: Mediebruk: Teori og metode

Masterkurs MEVI317: Det journalistiske feltet: forskningsjournalistikk, ekspertise og kilder

Duarte, K. & Eide, E. (2018). Når vitenskapen skal «ut». Fra klimarapport til klimajournalistikk. Norsk medietidsskrift, 25(3), 1-18.

Touileb, S., & Duarte, K. (2016). Getting to know large newsflows: Automatically induced information structures as keyphrases for news content analysis. Conference proceedings at the Natural Language Processing Meets Journalism, New York, USA.

Duarte, K. (2014). Koblingsutfordringer. Ekstremvær, mediedekning og ekspertise. In E. Eide, D. Elgesem, S. Gloppen, & L. Rakner (Eds.), Klima, medier og politikk (pp. 299-316). Oslo: Abstrakt forlag.

Duarte, K., & Yagodin, D. (2012). Scientific Leaks. Uncertainty and skepticism in climate change journalism. In E. Eide & R. Kunelius (Eds.), Media meets climate: the global challenge for journalism (pp. 163-178). Göteborg: NORDICOM.

Duarte, K. (2010a). Chile: Double standards, climate-friendly on paper. In E. Eide & R. Kunelius (Eds.), Global Climate, Local Journalisms: A Transnational Study of how Media Make Sense of Climate Summits. Dortmund: Project Verlag.

Duarte, K. (2010b). En ubehagelig sannhet om norsk klimadekning: hvilke stemmer og holdninger blir representert i norsk pressedekning av klimaendringer? (Masteroppgave), Universitetet i Bergen, Bergen.

 • Vis forfatter(e) (2021). Kode rød for klimajournalistikken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2019). Slik er de norske klimaskeptikerne– Forskerne skiller mellom tre typer klimaskepsis, og én av dem står særlig sterkt i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2019). Oljeindustrien og velstanden får skylda for klimaskepsis: - Mange går inn i en dyp fornektelse.
 • Vis forfatter(e) (2019). Norge er blant landene med flest klimaskeptikere.
 • Vis forfatter(e) (2019). Klimaskepsis: Hva er det og bør vi forske på det? .
 • Vis forfatter(e) (2019). Jakten på bedre klimajournalistikk.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvorfor er Norge det tredje mest klimaskeptiske landet i verden?
 • Vis forfatter(e) (2019). Gjest på snapchatkontoen: "Grønnere- bittelitt grønnere hverdag". Jeg ble invitert for å vise min hverdag som medieforsker med grønne verdier.
 • Vis forfatter(e) (2019). Gjest på snap "Grønnere"- grønnere løsninger for en bittelittgrønnere hverdag. En dag som medieforsker med grønne verdier.
 • Vis forfatter(e) (2019). EU toppmøte om klima- Klima seiler opp som et av de vanskeligste sakene når europeiske land skal legge frem planer om EUs framtid. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Tilknyttet Senter for klima og energiomstilling CET: https://www.uib.no/en/cet

Del av klima og miljøgruppen i Medborgerpanelet, DIGGSCORE https://www.uib.no/en/digsscore

 

Medlem av MediaClimate prosjektet:

"The MediaClimate project looks into global climate change coverage in appr. twenty countries.  It sets out to analyze climate change in journalism both (1) as a manifestation of the rapidly changing context wherein contemporary journalism takes place and develops and (2) as an illustration of the political reformation of the issue of climate change in the post-Paris (COP21) era" https://mediaclimate.net

 

Tidligere medlem av Climate Crossroads, Towards Precautionary Practices https://www.uib.no/en/node/42012