Hjem
Kjell Vaages bilde

Kjell Vaage

Professor
 • E-postKjell.Vaage@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 06+47 908 52 830
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 14
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Social insurance economics

Applied labour economics

Applied econometrics

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Skipping the doctor: evidence from a case with extended self-certification of paid sick leave. Journal of Population Economics. 1-37.
 • Vis forfatter(e) (2021). Interactions in Public Policies: Spousal Responses and Program Spillovers of Welfare Reforms. Economic Journal. 834-864.
 • Vis forfatter(e) (2016). A comparison of intergenerational mobility curves in Germany, Norway, Sweden, and the US. The Scandinavian Journal of Economics. 72-101.
 • Vis forfatter(e) (2015). Assessing the intergenerational correlation in disability pension recipiency. Oxford Economic Papers. 205-226.
 • Vis forfatter(e) (2014). Intergenerational Earnings Mobility and Divorce. Journal of Population Economics. 1107-1126.
 • Vis forfatter(e) (2013). Er sjukefråværet (for) høgt i Noreg? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 62-63.
 • Vis forfatter(e) (2012). Intergenerational earnings mobility revisited: estimates based on lifetime earnings. The Scandinavian Journal of Economics. 1-23.
 • Vis forfatter(e) (2010). Measuring heterogeneity in the returns to education using an education reform. European Economic Review. 483-500.
 • Vis forfatter(e) (2010). Has job stability decreased? Population data from a small open economy. The Scandinavian Journal of Economics. 163-183.
 • Vis forfatter(e) (2010). Has Job Stability Decreased? Population Data from a Small Open Economy. The Scandinavian Journal of Economics. 163-183.
 • Vis forfatter(e) (2008). Public transfers and marital dissolution. Journal of Population Economics. 419-437.
 • Vis forfatter(e) (2008). Job losses and child outcomes. Labour Economics. 591-603.
 • Vis forfatter(e) (2008). Job losses and child outcomes. Labour Economics. 591-603.
 • Vis forfatter(e) (2007). Trends in intergenerational mobility across offspring's earnings distribution in Norway. Industrial Relations. 112-129.
 • Vis forfatter(e) (2007). Trends in intergenerational mobility across offspring's earnings distribution in Norway. Industrial Relations. 112-129.
 • Vis forfatter(e) (2005). Intergenerational earnings mobility in Norway: level and trends. The Scandinavian Journal of Economics. 419-435.
 • Vis forfatter(e) (2005). Intergenerational earnings mobility in Norway: Levels and trends. The Scandinavian Journal of Economics. 419-435.
 • Vis forfatter(e) (2005). Educational Attainment and Family Budget Constraints. The German Economic Review. 377-394.
 • Vis forfatter(e) (2005). Educational Attainment and Family Background. The German Economic Review. 377-394.
 • Vis forfatter(e) (2003). Union Disruption in Norway. International Journal of Sociology. 40-63.
 • Vis forfatter(e) (2003). Gender differences in early retirement behaviour. European Sociological Review. 179-198.
 • Vis forfatter(e) (2001). Sosial utjevning og veksten i uføretrygden. Tidsskrift for velferdsforskning. 169-182.
 • Vis forfatter(e) (2001). Eit inkluderande arbeidsliv - tilstrekkeleg for å redusera talet på nye uførepensjonistar? Økonomisk forum. 6-9.
 • Vis forfatter(e) (2000). Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. Applied Economics. 1865-1876.
 • Vis forfatter(e) (2000). Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. Applied Economics. 1865-1876.
 • Vis forfatter(e) (2000). Spell durations with long unemployment insurance periods. Labour Economics. 153-180.
 • Vis forfatter(e) (2000). Spell durations with long unemployment insurance periods. Labour Economics. 153-180.
 • Vis forfatter(e) (2000). Heating technology and energy use: a discrete/continous choice approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics. 649-666.
 • Vis forfatter(e) (2000). Heating technology and energy use: a discrete/continous choice approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics. 649-666.
 • Vis forfatter(e) (2000). Heating technology and energy use: A discrete/continuous choice approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics. 649-666.
 • Vis forfatter(e) (2000). Detection of outliers and level shifts in time series: An evaluation of two alternative procedures. Journal of Forecasting. 23-37.
 • Vis forfatter(e) (2000). Detection of outliers and level shifts in time series: An evaluation of two alternative procedures. Journal of Forecasting. 23-37.
 • Vis forfatter(e) (1998). Sammenhengen mellom pengemengdevekst og inflasjon i Norge. Norsk Økonomisk Tidsskrift. 185-211.
 • Vis forfatter(e) (1998). Samanlikning av eldre og nyare metodar for analysar av elektrisitetsetterspurnad: Teoretiske aspekt og empiriske resultat. Norsk Økonomisk Tidsskrift. 35-60.
 • Vis forfatter(e) (1994). Endringar i oljeprisnivået - permanente eller forbigåande? Sosialøkonomen. 10-12.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2008). Sources of measurement errors in earnings data: New estimates of intergenerational elasticities. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. 815. 815. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. 4088. 4088. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. 08/03. 08/03. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Assessing changes in intergenerational earnings mobility. 797. 797. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Measuring the heterogeneity in the returns to education using different educational reforms. 26. 26. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Gender differences in early retirement behaviour. 522. 522. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Gender differences in early retirement behaviour. 27/2002. 27/2002. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Gender differences in early retirement behaviour. 49. 49. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Assessing changes in intergenerational earnings mobility. 54. 54. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Assessing changes in intergenerational earnings mobility. 26/02. 26/02. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Marital disruption in Norway. 45. 45. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. 1798. 1798. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Unemployment of older Norwegian workers: A competing risk analysis. 2298. 2298. .
 • Vis forfatter(e) (1997). Sammenhengen mellom pengemengdevekst og inflasjon i Norge 1960-1996. 0197. 0197. .
 • Vis forfatter(e) (1996). ØKONOMETRISK ANALYSE AV TIDSVARIERENDE ELEKTRISITETSTARIFFER. 0296. 0296. .
 • Vis forfatter(e) (1996). SAMANLIKNING AV ELDRE OG NYARE METODAR FOR ANALYSAR AV ELEKTRISITETSETTERSPURNAD: TEORETISKE ASPEKT OG EMPIRISKE RESULTAT. 0596. 0596. .
 • Vis forfatter(e) (1995). Detection of Outliers and Level Shifts in Time Series: An Evaluation of Two Alternative Procedures. 16. 16. .
 • Vis forfatter(e) (1994). World demand for salmon and environmental incidents: Dynamics and structural stability. .
 • Vis forfatter(e) (1994). An outlier-based time series analysis of the price of crude oil over the past 130 years. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). The problematic workfare principle.
 • Vis forfatter(e) (2023). Presentasjon av trygdeforskinga ved Institutt for økonomi, UiB.
 • Vis forfatter(e) (2023). Den problematiske arbeidslinja.
 • Vis forfatter(e) (2021). Det norske trygdesystemet: Kostnader og insentivverknader, med fokus på sjukelønsordninga .
 • Vis forfatter(e) (2020). Det norske trygdesystemet: Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga.
 • Vis forfatter(e) (2019). Det norske trygdesystemet:Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga.
 • Vis forfatter(e) (2018). Det norske trygdesystemet:Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga .
 • Vis forfatter(e) (2016). Trygdeforskinga ved Institutt for økonomi: Resultat, erfraingar, planar vidare.
 • Vis forfatter(e) (2016). Health, Welfare and Labour Market Consequences of Sickness Absence.
 • Vis forfatter(e) (2015). Uføretrygd -- i arv?
 • Vis forfatter(e) (2015). Presentasjon av utvalde forskingsprosjekt frå Gruppe for trygdeøkonomi.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kva betyr normer for trygdeåtferd?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Er sjukefråværet høgt i Noreg?
 • Vis forfatter(e) (2018). Overføringseffektar når ektefeller pensjonerer seg: Verknaden av AFP på ektefellers uføretrygding.
 • Vis forfatter(e) (2016). Uføretrygd: i arv?
 • Vis forfatter(e) (2011). Går uførhet i arv?
 • Vis forfatter(e) (2011). Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sjukefråvær i eit makroperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kva kan registerdata fortelja oss om sjukefråværet?
 • Vis forfatter(e) (2010). HELSE, ARBEID OG SAMFUNN: Sjukefråværet frå ein samfunnsøkonomisk synsstad.
 • Vis forfatter(e) (2009). Sjukemeldingsordninga – eit nasjonalt gode?
 • Vis forfatter(e) (2009). Presentasjon av Gruppe for trygdeøkonomi.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ny fagleg plattform for forsking om trygderelaterte spørsmål.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hvem dropper ut av videregående skole?
 • Vis forfatter(e) (2009). Helse, arbeid og samfunn: Årsaker til til sjukefråvær og uførhet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Sosial trygghet og hjelp til sjølvhjelp – om fordelings- og insentivverknader i trygda.
 • Vis forfatter(e) (2007). Aukar sjukefråværet i omstillingsbedrifter?
 • Vis forfatter(e) (2006). Kva veit vi om sjukefråværet?
 • Vis forfatter(e) (2006). Kva veit vi om sjukefråværet?
 • Vis forfatter(e) (2005). Kor mykje er det igjen av samansetjingshypotesen? Korleis bør vi forstå disiplineringshypotesen?
 • Vis forfatter(e) (2005). How can we explain the fluctuations in the sickness absence in Norway?
 • Vis forfatter(e) (2001). Utforminga av offentlege stønadssystem og skilsmisser: Finst det ein samanheng?
 • Vis forfatter(e) (2000). Velferds- og trygdeforskning ved institutt for økonomi, UiB.
 • Vis forfatter(e) (2000). Skilsmisser: Spelar økonomiske incentiv noka rolle?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Health and labour market vulnerability during a negative labour demand shock.
 • Vis forfatter(e) (2018). Spousal Spillover in Retirement: Evidence from an early Retirement Reform.
 • Vis forfatter(e) (2017). Folketrygdens ytelser til etterlatte. Forslag til reform.
 • Vis forfatter(e) (2016). Spouses' Retirement and the Take-Up of Disability Benefits.
 • Vis forfatter(e) (2016). Health, welfare and labour market consequences of sickness absence.
 • Vis forfatter(e) (2015). Trygdesatsinga i Velferd, arbeidsliv og migrasjon – resultat og erfaringar.
 • Vis forfatter(e) (2015). Social insurance and the labour market, with focus on sickness absence in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Uføretrygd går i arv.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Spousal Spillover Effects of and Early Retirement Reform.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Spousal Spillover Effects of an Early Retirement Reform.
 • Vis forfatter(e) (2014). Korleis skal vi forstå økonomiske årsaker til sjukefråvær, og korleis skal vi måla dei?
 • Vis forfatter(e) (2013). The spousal spillover of early retirement.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Spousal Spillover Effects of an Early Retirement Reform.
 • Vis forfatter(e) (2013). Har innføring av AFP bidratt til fleire uførepensjonistar? Ein studie av tidlegpensjonering blant ektepar.
 • Vis forfatter(e) (2013). Assessing the Intergenerational Correlation in Disability Pension Recipiency.
 • Vis forfatter(e) (2011). Intergenerational Earnings Mobility and Divorce.
 • Vis forfatter(e) (2011). Det norske trygdesystemet: Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga.
 • Vis forfatter(e) (2010). Social interactions at the workplace: Exploring sickness absence behaviour.
 • Vis forfatter(e) (2010). Social interactions at the workplace: Exploring sickness absence behaviour.
 • Vis forfatter(e) (2010). Det norske trygdesystemet: Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga.
 • Vis forfatter(e) (2009). Social Interaction and Sickness Absence among Norwegian Teachers.
 • Vis forfatter(e) (2009). Social Interaction and Sickness Absence among Norwegian Teachers.
 • Vis forfatter(e) (2009). Sjukefråværet – sett frå synsvinkelen til ein økonom.
 • Vis forfatter(e) (2009). Samfunnsøkonomiske betraktningar om sjukefråværet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sources of Measurement Errors in Earnings Data: New Estimates of Intergenerational Elasticities.
 • Vis forfatter(e) (2007). Måling av inntektsmobilitet mellom generasjonar.
 • Vis forfatter(e) (2007). Measuring Intergenerational Earnings Mobility.
 • Vis forfatter(e) (2007). Aukar sjukefråværet i omstillingsbedrifter?
 • Vis forfatter(e) (2006). Plant reorganisation and sickness absence.
 • Vis forfatter(e) (2006). Jobb Loss and Divorce.
 • Vis forfatter(e) (2006). Jobb Loss and Divorce.
 • Vis forfatter(e) (2006). Job Loss and Divorce.
 • Vis forfatter(e) (2006). Job Loss and Divorce.
 • Vis forfatter(e) (2006). Job Loss and Divorce.
 • Vis forfatter(e) (2006). Er jobbane mindre stabile no enn før?
 • Vis forfatter(e) (2005). Korleis kan vi forklara variasjonen i sjukefåværet?
 • Vis forfatter(e) (2005). Industry Restructuring and Sickness Absenteeism. A Micoreconomteric Analysis Using Matched Employer-Employee Data.
 • Vis forfatter(e) (2005). Industry Restructuring and Sickness Absenteeism. A Micoreconomteric Analysis Using Matched Employer-Employee Data.
 • Vis forfatter(e) (2005). Industry Restructuring and Sickness Absenteeism. A Micoreconomteric Analysis Using Matched Employer-Employee Data.
 • Vis forfatter(e) (2005). Establishment Reorganisation and Sickness Absence.
 • Vis forfatter(e) (2005). Bidrar inkludering av marginale grupper til auka sjukefråvær?
 • Vis forfatter(e) (2004). Regresjonsanalyse.
 • Vis forfatter(e) (2004). Industry Restructuring and Absenteeism. A Microeconometric Analysis Using Matched Employer-Employee Data.
 • Vis forfatter(e) (2004). Bedriftsheterogenitet og sjukefråver.
 • Vis forfatter(e) (2003). Trygdeøkonomi og velferdsstaten, effektevaluering av trygdetiltak.
 • Vis forfatter(e) (2003). Inntektsmobilitet over generasjonar--aukande eller avtakande?
 • Vis forfatter(e) (2003). Endring i konkurranseforhold i Noreg.
 • Vis forfatter(e) (2003). Effektevaluering av trygdetiltak.
 • Vis forfatter(e) (2003). Assessing changes in intergenerational earnings mobility.
 • Vis forfatter(e) (2002). Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • Vis forfatter(e) (2002). Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • Vis forfatter(e) (2002). Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • Vis forfatter(e) (2002). Assessing Changes in Intergenerational Earnings Mobility.
 • Vis forfatter(e) (2001). Skilsmisse og private og offentlege overføringar.
 • Vis forfatter(e) (2001). Measuring the effect of a school reform on educational attatinment and earnings.
 • Vis forfatter(e) (2001). Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • Vis forfatter(e) (2001). Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • Vis forfatter(e) (2001). Korleis påverkar overføringssystemet familiedanning og familieoppløysing?
 • Vis forfatter(e) (2000). Velferds- og trygdeforskning ved institutt for økonomi, UiB.
 • Vis forfatter(e) (2000). Tidlegpensjonering.
 • Vis forfatter(e) (2000). Skilsmisser: Spelar økonomiske incentiv noka rolle?
 • Vis forfatter(e) (2000). Gender differences in the early retirement behaviour.
 • Vis forfatter(e) (2000). Gender differences in the early retirement behaviour.
 • Vis forfatter(e) (2000). Financial transfers and marital dissolution.
 • Vis forfatter(e) (2000). Financial transfers and marital dissolution.
 • Vis forfatter(e) (2000). Eldre og arbeidsmarknaden.
 • Vis forfatter(e) (1999). Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly.
 • Vis forfatter(e) (1999). Work or retirement: Exit routes for Norwegian elderly.
 • Vis forfatter(e) (1999). Unemployment of older Norwegian workers: A competing risk analysis.
 • Vis forfatter(e) (1999). Financial transfers and marital dissolution.
 • Vis forfatter(e) (1999). Arbeid eller pensjon? Vegen ut av arbeidsmarknaden for eldre arbeidstakarar.
 • Vis forfatter(e) (1998). An Empirical Investigation on the Effect of Social Insurance Policy on Marital Dissolution in Norway.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2004). Hvem går av med tidligpensjon? Søkelys på arbeidsmarkedet. 13-20.
 • Vis forfatter(e) (2004). Hvem går av med tidligpensjon? Søkelys på arbeidsmarkedet. 13-20.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2015). Norge er fortsatt på trygdetoppen. Aftenposten Viten.
 • Vis forfatter(e) (2015). Forskere svarer om ungdom og trygd: Medisinske fremskritt forklarer ikke alt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2013). Kan verdas mest sjenerøse sjukelønsordning vara? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2009). Sjå dei svake sidene. Dagens næringsliv. 3-3.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Causes and Consequences of Labor Market Mismatch and the Rise in Disability Insurance Receipt .
 • Vis forfatter(e) (2013). Essays on aspects of the welfare state: Sickness absence and intergenerational earnings mobility. PhD Dissertation.
 • Vis forfatter(e) (1995). Econometric analyses of energy markets.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2009). - Sjukeløna er for raus.
 • Vis forfatter(e) (2009). - En av to forlater yrkeslivet som ufør.
 • Vis forfatter(e) (2009). - Dette er litt av en floke. 595.000 årsverk forsvant i 2008, de aller fleste på grunn av sykdom.
 • Vis forfatter(e) (2008). - Stadig flere unge menn blir uføre.
 • Vis forfatter(e) (2008). - Fleire unge droppar ut av skulen.
 • Vis forfatter(e) (2007). - Mer urolig arbeidsliv.
 • Vis forfatter(e) (2006). Arbeidsmarknaden for dei eldre.
 • Vis forfatter(e) (2006). -Inkluderende arbeidsliv halter videre.
 • Vis forfatter(e) (2006). - Vrient å få fast jobb.
 • Vis forfatter(e) (2006). - Sporer bedrifter til å gjøre noe.
 • Vis forfatter(e) (2005). Vil neppe stå lenger i arbeidslivet. Stortingets pensjonskompromiss stimulerer ikke folk til å stå lenger i arbeidslivet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Trusler senker sykefraværet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Oljepengene rett til trygd.
 • Vis forfatter(e) (2005). Lettere å klatre sosialt. Fedrenes status betyr mindre enn før.
 • Vis forfatter(e) (2005). Glasveggen i arbeidslivet.
 • Vis forfatter(e) (2004). – Et skritt i riktig retning.
 • Vis forfatter(e) (2004). Vil skremme sykemeldte tilbake på jobb.
 • Vis forfatter(e) (2003). Urealistiske pensjonsdrømmer.
 • Vis forfatter(e) (2003). Norge på uføretoppen.
 • Vis forfatter(e) (2003). Like mange uføre som industriarbeidere.
 • Vis forfatter(e) (2003). Du og jeg driver sykefraværet til himmels.
 • Vis forfatter(e) (2001). LO/NHO starter kampanje mot sykefravær.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2003). Norge på uføretoppen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2006). Late careers and career exits in Norway. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kva er kostnadene ved omstilling? 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kva er kostnadene ved omstilling? 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kva er kostnadene ved omstilling? 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Avtakande jobbstabilitet i Noreg? 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Avtakande jobbstabilitet i Noreg? 16 sider.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Er sjukefråværet (for) høgt i Noreg? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 62-63.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

SELECTED INTERNATIONAL PUBLICATIONS

 • Skipping the Doctor: Evidence From a Case with Extended Self-Certification of Paid Sick Leave. Journal of Population Economics 36, 935–971, 2023. (With B. Ferman and G. Torsvik) 
 • Interactions in Public Policies: Spousal Responses and Program Spillovers of Welfare Reforms. The Economic Journal, 132(642), 834–864, 2022. (With J. Johnsen and A. Willén)
 • A Comparison of Intergenerational Mobility Curves in Germany, Norway, Sweden and the U.S. Scandinavian Journal of Economics 119(1), 72–101, 2017. (With Espen Bratberg, Jonathan Davis, Bhash Mazumder, Martin Nybom, and Daniel Schnitzlein)  
 • Assessing the Intergenerational Correlation in Disability Pension Recipiency. Oxford Economic Papers, 67(2), 205-226, 2015. (With Espen Bratberg and Øivind A Nilsen.)
 • Intergenerational Earnings Mobility and Divorce. Journal of Population Economics, 27(4), 1107-1126, 2014. (With Espen Bratberg and Karsten M. E. Rieck.)
 • Intergenerational Earnings Mobility Revisited: Estimates Based on Lifetime Earnings. Scandinavian Journal of Economics, 114(1), 1-23, 2012.(With Øivind A. Nilsen, Arild Aakvik, and Karl Å. Jacobsen.)
 • Measuring heterogeneity in the returns to education using an education reform. European Economic Review, 54 (4), 483-500, 2010. (With Arild Aakvik and Kjell G. Salvanes.)
 • Has job stability decreased? Population data from a small open economy. Scandinavian Journal of Economics, 112 (1), 163-183, 2010. (With Espen Bratberg and Kjell G. Salvanes.)
 • Job losses and child outcomes. Labour Economics, 15, 591-603, 2008. (With Espen Bratberg and Øivind A Nilsen.)
 • Public transfers and marital dissolution. Journal of Population Economics 21(2), 419-437, 2008. (With Sigve Tjøtta.)
 • Trends in intergenerational mobility across offspring's earnings distribution in Norway. Industrial Relations 46(1), 112-129, 2007. (With Espen Bratberg and Øivind Anti Nilsen.)
 • Late careers and career exits in Norway. In H.-P. Blossfeld, S. Buchholz and D. Hofäcker (Eds) Globalization, Uncertainty and Late Careers in Society. London: Routledge 2006, 235-254. (With Arild Aakvik and Svenn-Åge Dahl.)
 • Educational attainment and family budget constraints. German Economic Review, 6 (3), 377-394, 2005. (With Arild Aakvik and Kjell Gunnar Salvanes.)
 • Intergenerational earnings mobility in Norway: Levels and trends. Scandinavian Journal of Economics, 107 (3), 419-435, 2005. (With Espen Bratberg and Øivind Anti Nilsen.)
 • Union disruption in Norway. International Journal of Sociology. 33, 40-63, 2003.(With Sigve Tjøtta.)
 • Gender differences in early retirement behaviour. European Sociological Review, 19 (2), 2003, 179-198. (With Svenn-Åge Dahl and Oivind Anti Nilsen.)
 • Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. Applied Economics, 32 (14), 2000, 1865-1876. (With Svenn-Åge Dahl and Øivind Anti Nilsen).
 • Spell durations with long unemployment insurance periods. Labour Economics, 7 (2), 2000, 153-180. (With Espen Bratberg.)
 • Heating technology and energy use: A discrete/continuous approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics, 22 (6), 2000, 649-661.
 • Detection of outliers and level shifts in time series: An evaluation of two alternative procedures. Journal of Forecasting, 19 (1), 2000, 23-37.

WORK IN PROGRESS

SELECTED PUBLICATIONS IN NORWEGIAN

 • Er sjukefråværet (for) høgt i Noreg? (Is the Level of Sickness Absence (too) High in Norway?) Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(1), 2013, 62-63.
 • Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge. (Is 100 Per Cent the Solution? Experiences from Norway) In Mellan arbete och sjukdom, Socialförsäkringsrapport 2011:3, Försäkringskassan, Sverige. 
 • Avtakande jobbstabilitet i Noreg? (Decreasing Job Stability in Norway?) In Heum, Nesheim, Nordhaug and Salvanes (eds) Arbeidsliv i omstilling. Bergen: Fagbokforlaget 2006, 19-34. (With Espen Bratberg and Kjell G. Salvanes.)
 • Kva er kostnadane ved omstilling? (What are the Costs of Restructuring?) In Heum, Nesheim, Nordhaug and Salvanes (eds) Arbeidsliv i omstilling. Bergen: Fagbokforlaget 2006, 125-145. (With Jarle Møen and Kjell G. Salvanes.)
 • Hvem går av med tidligpensjon? (Who are the early retirees?) Søkelys på arbeidsmarkedet, 21(1), 2004, 1-8. (With Arild Aakvik and Svenn-Åge Dahl.)
 • Sosial utjevning og veksten i uføretrygden. (Social equalisation and the growth of the disability pension.) Tidsskrift for Velferdsforskning, 4, 2001, 169-182. (With Espen Bratberg and Alf Erling Risa.)
 • Eit inkluderande arbeidsliv - tilstrekkeleg for å redusera talet på nye uførepensjonistar? Økonomisk Forum, 55 (1), 2001, 6-9.
 • Sammenhengen mellom pengemengdevekts og inflasjon i Norge 1960-1996. (The relationship between money supply growth and inflation in Norway 1960-1996.") Norsk Økonomisk Tidsskrift, 112 (2), 1998, 185-211. (With Espen Kvilekval and Erling Vårdal).
 • Samanlikning av eldre og nyare metodar for analysar av elektrisitetsetterspurnad: Teoretiske aspekt og empiriske resultat. (Comparing older and newer methods of analysing the electricity demand: Theoretical aspects and empirical results.) Norsk Økonomisk Tidsskrift 112 (1), 1998, 35-60.
 • Endringar i oljeprisnivået - permanente eller forbigåande? (Changes in the oil price level - permanent or trancient?) Sosialøkonomen 48(3), 1994, 10-12. (With Knut Anton Mork.)

 

Dr. polit. 1995 (University of Bergen)
Professor in Economics since 2006 (University of Bergen)