Hjem
Kjell Vaages bilde

Kjell Vaage

Professor
 • E-postKjell.Vaage@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 06+47 908 52 830
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgate 14
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Social insurance economics

Applied labour economics

Applied econometrics

Tidsskriftartikler
 • Bratberg, Espen; Davis, Jonathan; Mazumder, Bhashkar; Nybom, Martin; Daniel D., Schnitzlein; Vaage, Kjell. 2016. A comparison of intergenerational mobility curves in Germany, Norway, Sweden, and the US. The Scandinavian Journal of Economics. 119: 72-101. doi: 10.1111/sjoe.12197
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2015. Assessing the intergenerational correlation in disability pension recipiency. Oxford Economic Papers. 67: 205-226. doi: 10.1093/oep/gpu028
 • Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2015. Norge er fortsatt på trygdetoppen. Aftenposten Viten. Publisert 2015-03-23.
 • Markussen, Simen; Vaage, Kjell. 2015. Forskere svarer om ungdom og trygd: Medisinske fremskritt forklarer ikke alt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2015-05-12.
 • Bratberg, Espen; Rieck, Karsten Marshall Elseth; Vaage, Kjell. 2014. Intergenerational Earnings Mobility and Divorce. Journal of Population Economics. 27: 1107-1126. doi: 10.1007/s00148-014-0515-y
 • Vaage, Kjell. 2013. Er sjukefråværet (for) høgt i Noreg? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 50: 62-63.
 • Vaage, Kjell. 2013. Kan verdas mest sjenerøse sjukelønsordning vara? Bergens Tidende. Publisert 2013-04-17.
 • Vaage, Kjell. 2013. Er sjukefråværet (for) høgt i Noreg? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 50: 62-63.
 • Mykletun, Arnstein; Evensen, Miriam; Hagen, Katrin Pedersen; Vaage, Kjell. 2012. Hvorfor øker kjønnsforskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 49: 594-596.
 • Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell; Aakvik, Arild; Jacobsen, Karl. 2012. Intergenerational earnings mobility revisited: estimates based on lifetime earnings. The Scandinavian Journal of Economics. 114: 1-23. doi: 10.1111/j.1467-9442.2011.01672.x
 • Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2010. Measuring heterogeneity in the returns to education using an education reform. European Economic Review. 54: 483-500. doi: 10.1016/j.euroecorev.2009.09.001
 • Bratberg, Espen; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2010. Has job stability decreased? Population data from a small open economy. The Scandinavian Journal of Economics. 112: 163-183. doi: 10.1111/j.1467-9442.2009.01598.x
 • Salvanes, Kjell G.; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2010. Has Job Stability Decreased? Population Data from a Small Open Economy. The Scandinavian Journal of Economics. 112: 163-183.
 • Vaage, Kjell. 2009. Sjå dei svake sidene. Dagens næringsliv. 120: 3-3. Publisert 2009-12-04.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2008. Job losses and child outcomes. Labour Economics. 15: 591-603. doi: 10.1016/j.labeco.2008.04.006
 • Nilsen, Øivind Anti; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2008. Job losses and child outcomes. Labour Economics. 15: 591-603.
 • Vaage, Kjell; Tjøtta, Sigve. 2008. Public transfers and marital dissolution. Journal of Population Economics. 21: 419-437. doi: 10.1007/s00148-006-0071-1
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2007. Trends in intergenerational mobility across offspring's earnings distribution in Norway. Industrial Relations. 46: 112-129. doi: 10.1111/j.1468-232X.2007.00459.x
 • Nilsen, Øivind Anti; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2007. Trends in intergenerational mobility across offspring's earnings distribution in Norway. Industrial Relations. 46: 112-129.
 • Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell G.; Vaage, Kjell. 2005. Educational Attainment and Family Background. The German Economic Review. 6: 377-394.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2005. Intergenerational earnings mobility in Norway: level and trends. The Scandinavian Journal of Economics. 107: 419-435.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2005. Intergenerational earnings mobility in Norway: Levels and trends. The Scandinavian Journal of Economics. 107: 419-435.
 • Vaage, Kjell; Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell Gunnar. 2005. Educational Attainment and Family Budget Constraints. The German Economic Review. 6: 377-394.
 • Aakvik, Arild; Vaage, Kjell; Dahl, Svenn-Åge. 2004. Hvem går av med tidligpensjon? Søkelys på arbeidsmarkedet. 21: 13-20.
 • Aakvik, Arild; Vaage, Kjell; Dahl, Svenn-Åge. 2004. Hvem går av med tidligpensjon? Søkelys på arbeidsmarkedet. 21: 13-20.
 • Dahl, Svenn-Åge; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2003. Gender differences in early retirement behaviour. European Sociological Review. 19: 179-198.
 • Tjøtta, Sigve; Vaage, Kjell. 2003. Union Disruption in Norway. International Journal of Sociology. 33: 40-63.
 • Bratberg, Espen; Risa, Alf Erling; Vaage, Kjell. 2001. Sosial utjevning og veksten i uføretrygden. Tidsskrift for velferdsforskning. 4: 169-182.
 • Vaage, Kjell. 2001. Eit inkluderande arbeidsliv - tilstrekkeleg for å redusera talet på nye uførepensjonistar? Økonomisk forum. 55: 6-9.
 • Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2000. Spell durations with long unemployment insurance periods. Labour Economics. 7: 153-180.
 • Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2000. Spell durations with long unemployment insurance periods. Labour Economics. 7: 153-180.
 • Dahl, Svenn-Åge; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2000. Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. Applied Economics. 32: 1865-1876.
 • Dahl, Svenn-Åge; Nilsen, Øivind-Anti; Vaage, Kjell. 2000. Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. Applied Economics. 32: 1865-1876.
 • Vaage, Kjell. 2000. Heating technology and energy use: a discrete/continous choice approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics. 22: 649-666.
 • Vaage, Kjell. 2000. Heating technology and energy use: a discrete/continous choice approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics. 22: 649-666.
 • Vaage, Kjell. 2000. Detection of outliers and level shifts in time series: An evaluation of two alternative procedures. Journal of Forecasting. 19: 23-37.
 • Vaage, Kjell. 2000. Heating technology and energy use: A discrete/continuous choice approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics. 22: 649-666.
 • Vaage, Kjell. 2000. Detection of outliers and level shifts in time series: An evaluation of two alternative procedures. Journal of Forecasting. 19: 23-37.
 • Kvilekval, Espen; Vaage, Kjell; Vårdal, Erling. 1998. Sammenhengen mellom pengemengdevekst og inflasjon i Norge. Norsk Økonomisk Tidsskrift. 112: 185-211.
 • Vaage, Kjell. 1998. Samanlikning av eldre og nyare metodar for analysar av elektrisitetsetterspurnad: Teoretiske aspekt og empiriske resultat. Norsk Økonomisk Tidsskrift. 112: 35-60.
 • Mork, Knut Anton; Vaage, Kjell. 1994. Endringar i oljeprisnivået - permanente eller forbigåande? Sosialøkonomen. 48: 10-12.
Rapporter/avhandlinger
 • Holmås, Tor Helge; Steskal, Darina; Vaage, Kjell. 2017. How GPs influence sickness absence: Using random assignment in emergency centers as a natural experiment. Uni Research, Notat 5/2017. 25 sider.
 • Torsvik, Gaute; Vaage, Kjell. 2016. Skipping the doctor: Evidence from a case with extended self-certification of sickness absence. Working Paper, Gruppe for trygdeøkonomi, Universitetet i Bergen. 21 sider.
 • Bratberg, Espen; Davis, Jonas; Mazumder, Bhashkar; Nybom, Martin; Schnitzlein, Daniel; Vaage, Kjell. 2015. A comparison of intergenerational mobility curves in Germany, Norway, Sweden and the U.S. Working Paper, Institutt for økonomi; Universitetet i Bergen. 34 sider.
 • Johnsen, Julian Vedeler; Vaage, Kjell. 2015. Spouses’ Retirement and the Take-Up of Disability Pension. Working papers in economics, department of economics, University of Bergen. 37 sider.
 • Johnsen, Julian Vedeler; Vaage, Kjell. 2014. Does Early Retirement Affect the Spousal Take-Up of Disability Pension? Working Paper, Gruppe for trygdeøkonomi, Universitetet i Bergen. 36 sider.
 • Mykletun, Arnstein; Torsvik, Gaute; Vaage, Kjell. 2014. Evaluering av Tillitsprosjektet i Mandal kommune. Gruppe for trygdeøkonomi, Universitetet i Bergen. 43 sider.
 • Torsvik, Gaute; Vaage, Kjell. 2014. Gatekeeping versus monitoring: Evidence From a Case With Extended Self-Reporting of Sickness Absence. Working Paper, Gruppe for trygdeøkonomi, Universitetet i Bergen. 18 sider.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2012. Is Recipiency of Disability Pension Hereditary? NHH Dept. of Economics Discussion papers. 10. Department of Economics, Norwegian School of Economics, Bergen. 37 sider.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2012. Is recipiency of disability pension hereditary? Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 37 sider.
 • Vaage, Kjell; Rieck, Karsten M. E. 2012. Social Interactions at the Workplace: Exploring Sickness Absence Behaviour. Working Paper Series no. 11, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. 24 sider.
 • Vaage, Kjell. 2011. Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge. Socialförsäkringsrapport. 3. Försäkringskassan, Sverige. 18 sider.
 • Vaage, Kjell; Bratberg, Espen; Rieck, Karsten M. E. 2011. Intergenerational Earnings Mobility and Divorce. Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. 25 sider.
 • Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge; Islam, M. Kamrul; Vaage, Kjell. 2010. Teachers' sickness absence in primary schools: A panel data multilevel analysis. Department of Economics, University of Bergen, Norway. 30 sider.
 • Nilsen, Øivind Anti; Aakvik, Arild; Vaage, Kjell; Jacobsen, Karl Åge. 2008. Sources of measurement errors in earnings data: new estimates of intergenerational elasticities. Institutt for samfunnsøkonomi, NHH, Bergen. 23 sider.
 • Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell; Aakvik, Arild; Jacobsen, Karl. 2008. Sources of measurement errors in earnings data: New estimates of intergenerational elasticities. Department of Economics Working Paper Series 04-2008. 20 sider.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2007. Job losses and child outcomes. Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 22 sider.
 • Grasdal, Astrid; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell; Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Dahl, Svenn-åge. 2007. Kunnskapsoversikt om insentiv- og fordelingsvirkninger av trygdeordninger for midlertidig inntektssikring ved sykdom, rehabilitering, attføring og uførhet. Institutt for økonomi, UiB. 45 sider.
 • Nilsen, Øivind Anti; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2007. Job losses and child outcomes. 15. Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole, Bergen. 22 sider.
 • Bratberg, Espen; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2006. Has job stability decreased in Norway? Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 27 sider.
 • Salvanes, Kjell G.; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2006. Has job stability decreased in Norway? 27. Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole, Bergen. 26 sider.
 • Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell G.; Vaage, Kjell. 2005. Educational attainment and family background. 10. Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole, Bergen. 21 sider.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2005. Intergenerational mobility : trends across the earnings distribution. 6. Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole, Bergen. 18 sider.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2005. Intergenerational mobility: Trends across the earnings distribution. Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 17 sider.
 • Nilsen, Øivind Anti; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2005. Intergenerational mobility: trends across the earnings distribution. March. Institute for the Study of Labor, Bonn, Bonn. 22 sider.
 • Nilsen, Øivind Anti; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2005. Intergenerational mobility: trends across the earnings distribution. Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 17 sider.
 • Aakvik, Arild; Dahl, Svenn-Åge; Vaage, Kjell. 2004. Late careers and career exits in Norway. Universitetet i Bergen, Gruppe for trygdeøkonomi, Bergen. 20 sider.
 • Vaage, Kjell. 2004. Intergenerational mobility: Trends across the eranings distribution. Universitetet i Bergen, Gruppe for trygdeøkonomi, Bergen. 15 sider.
 • Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2003. Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. Disussion Paper Series. 815. Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn. 38 sider.
 • Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2003. Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. Working Papers in Economics. 08/03. Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 38 sider.
 • Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2003. Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. Discussion Paper Series. 4088. Centre for Economic Policy Analysis (CEPR), London. 38 sider.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2003. Assessing changes in intergenerational earnings mobility. Discussion Paper Series. 797. Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn. 32 sider.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2002. Assessing changes in intergenerational earnings mobility. Working Papers in Economics. 26/02. Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 22 sider.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2002. Assessing changes in intergenerational earnings mobility. Working Papers in Social Insurance. 54. Gruppe for trygdeøkonomi, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 22 sider.
 • Dahl, Svenn-Åge; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2002. Gender differences in early retirement behaviour. Working Papers in Social Insurance. 49. Gruppe for trygdeøkonomi, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 37 sider.
 • Dahl, Svenn-Åge; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2002. Gender differences in early retirement behaviour. Arbeidsnotat. 27/2002. SNF, Bergen. 37 sider.
 • Dahl, Svenn-Åge; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2002. Gender differences in early retirement behaviour. Working Papers in Economics. 02/02. 37 sider.
 • Dahl, Svenn-Åge; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2002. Gender differences in early retirement behaviour. Discussion Paper Series. 522. Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn, Tyskland. 37 sider.
 • Salvanes, Kjell G.; Aakvik, Arild; Vaage, Kjell. 2002. Measuring the heterogeneity in the returns to education using different educational reforms. 26. Institutt for samfunnsøkonomi. Norges Handelshøyskole, Bergen. 31 sider.
 • Salvanes, Kjell Gunnar; Aakvik, Arild; Vaage, Kjell. 2002. Measuring the heterogeneity in the returns to education using different educational reforms. Discussion Paper. 26. Institutt for samfunnsøkonomi. Norges Handelshøyskole, Bergen. 31 sider.
 • Tjøtta, Sigve; Vaage, Kjell. 2001. Marital disruption in Norway. Working Paper Series. 45. Gruppe for trygdeøkonomi, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 29 sider.
 • Dahl, Svenn-Åge; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 1998. Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. Working Paper. 1798. Institutt for økonomi. 29 sider.
 • Tysse, Tone Ingrid; Vaage, Kjell. 1998. Unemployment of older Norwegian workers: A competing risk analysis. Working Paper. 2298. Institutt for økonomi. 30 sider.
 • Kvilekval, Espen; Vaage, Kjell; Vårdal, Erling. 1997. Sammenhengen mellom pengemengdevekst og inflasjon i Norge 1960-1996. Arbeidsnotat. 0197. Institutt for økonomi.
 • Amundsen, Eirik Schrøder; Hauge, Tor H.; Vaage, Kjell. 1996. ØKONOMETRISK ANALYSE AV TIDSVARIERENDE ELEKTRISITETSTARIFFER. Arbeidsnotat. 0296. [Mangler utgivernavn]. 22 sider.
 • Vaage, Kjell. 1996. SAMANLIKNING AV ELDRE OG NYARE METODAR FOR ANALYSAR AV ELEKTRISITETSETTERSPURNAD: TEORETISKE ASPEKT OG EMPIRISKE RESULTAT. Arbeidsnotat. 0596. [Mangler utgivernavn].
 • Vaage, Kjell. 1995. The Effects of Time-Differentiated Electricity Prices in Norway. Working Paper. 14. [Mangler utgivernavn].
 • Vaage, Kjell. 1995. Heating Technology and Energy Use: A Discrete/Continuous Choice Approach to Norwegian Household Energy Demand. Working Paper. 15. [Mangler utgivernavn].
 • Vaage, Kjell. 1995. Detection of Outliers and Level Shifts in Time Series: An Evaluation of Two Alternative Procedures. Working Paper. 16. [Mangler utgivernavn].
 • Vaage, Kjell. 1995. Econometric analyses of energy markets. Department of Economics, University of Bergen, Bergen. 1 sider.
 • Green, Steven L.; Mork, Knut Anton; Vaage, Kjell. 1994. An outlier-based time series analysis of the price of crude oil over the past 130 years. Working Paper. [Mangler utgivernavn].
 • Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell; Asche, Frank. 1994. World demand for salmon and environmental incidents: Dynamics and structural stability. Working Paper. [Mangler utgivernavn].
Bokkapitler
 • Aakvik, Arild; Dahl, Svenn-Åge; Vaage, Kjell. 2006. Late careers and career exits in Norway. Kapittel 9, sider 235-254. I:
  • Blossfeld, Hans-Peter; Buchholz, Sandra; Hofäcker, Dirk. 2006. Globalization, Uncertainty and Late Careers in Society. Routledge. 383 sider. ISBN: 0-415-37645-9.
 • Bratberg, Espen; Salvanes, Kjell G.; Vaage, Kjell. 2006. Avtakande jobbstabilitet i Noreg? faglig_bok_forlag, sider 19-34. I:
  • 2006. Arbeidsliv i omstilling. Fagbokforlaget. 18 sider.
 • Bratberg, Espen; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2006. Avtakande jobbstabilitet i Noreg? Kapittel 2, sider 19-34. I:
  • Heum, Per; Nesheim, Torstein; Nordhaug, Odd; Salvanes, Kjell Gunnar. 2006. Arbeidsliv i omstilling. Fagbokforlaget. 225 sider. ISBN: 82-450-0398-0.
 • Møen, Jarle; Salvanes, Kjell G.; Vaage, Kjell. 2006. Kva er kostnadene ved omstilling? faglig_bok_forlag, sider 22. I:
  • 2006. Omstilling i arbeidslivet. Fagbokforlaget. 22 sider.
 • Møen, Jarle; Salvanes, Kjell G.; Vaage, Kjell. 2006. Kva er kostnadene ved omstilling? faglig_bok_forlag, sider 125-145. I:
  • 2006. Arbeidsliv i omstilling. Fagbokforlaget. 18 sider.
 • Møen, Jarle; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2006. Kva er kostnadene ved omstilling? Kapittel 7, sider 109-124. I:
  • Heum, Per; Nesheim, Torstein; Nordhaug, Odd; Salvanes, Kjell Gunnar. 2006. Arbeidsliv i omstilling. Fagbokforlaget. 225 sider. ISBN: 82-450-0398-0.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

SELECTED INTERNATIONAL PUBLICATIONS

 • A Comparison of Intergenerational Mobility Curves in Germany, Norway, Sweden and the U.S. Scandinavian Journal of Economics 119(1), 72–101, 2017. (With Espen Bratberg, Jonathan Davis, Bhash Mazumder, Martin Nybom, and Daniel Schnitzlein)  
 • Assessing the Intergenerational Correlation in Disability Pension Recipiency. Oxford Economic Papers, 67(2), 205-226, 2015. (With Espen Bratberg and Øivind A Nilsen.)
 • Intergenerational Earnings Mobility and Divorce. Journal of Population Economics, 27(4), 1107-1126, 2014. (With Espen Bratberg and Karsten M. E. Rieck.)
 • Intergenerational Earnings Mobility Revisited: Estimates Based on Lifetime Earnings. Scandinavian Journal of Economics, 114(1), 1-23, 2012.(With Øivind A. Nilsen, Arild Aakvik, and Karl Å. Jacobsen.)
 • Measuring heterogeneity in the returns to education using an education reform. European Economic Review, 54 (4), 483-500, 2010. (With Arild Aakvik and Kjell G. Salvanes.)
 • Has job stability decreased? Population data from a small open economy. Scandinavian Journal of Economics, 112 (1), 163-183, 2010. (With Espen Bratberg and Kjell G. Salvanes.)
 • Job losses and child outcomes. Labour Economics, 15, 591-603, 2008. (With Espen Bratberg and Øivind A Nilsen.)
 • Public transfers and marital dissolution. Journal of Population Economics 21(2), 419-437, 2008. (With Sigve Tjøtta.)
 • Trends in intergenerational mobility across offspring's earnings distribution in Norway. Industrial Relations 46(1), 112-129, 2007. (With Espen Bratberg and Øivind Anti Nilsen.)
 • Late careers and career exits in Norway. In H.-P. Blossfeld, S. Buchholz and D. Hofäcker (Eds) Globalization, Uncertainty and Late Careers in Society. London: Routledge 2006, 235-254. (With Arild Aakvik and Svenn-Åge Dahl.)
 • Educational attainment and family budget constraints. German Economic Review, 6 (3), 377-394, 2005. (With Arild Aakvik and Kjell Gunnar Salvanes.)
 • Intergenerational earnings mobility in Norway: Levels and trends. Scandinavian Journal of Economics, 107 (3), 419-435, 2005. (With Espen Bratberg and Øivind Anti Nilsen.)
 • Union disruption in Norway. International Journal of Sociology. 33, 40-63, 2003.(With Sigve Tjøtta.)
 • Gender differences in early retirement behaviour. European Sociological Review, 19 (2), 2003, 179-198. (With Svenn-Åge Dahl and Oivind Anti Nilsen.)
 • Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. Applied Economics, 32 (14), 2000, 1865-1876. (With Svenn-Åge Dahl and Øivind Anti Nilsen).
 • Spell durations with long unemployment insurance periods. Labour Economics, 7 (2), 2000, 153-180. (With Espen Bratberg.)
 • Heating technology and energy use: A discrete/continuous approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics, 22 (6), 2000, 649-661.
 • Detection of outliers and level shifts in time series: An evaluation of two alternative procedures. Journal of Forecasting, 19 (1), 2000, 23-37.

WORK IN PROGRESS

 • Gatekeeping versus monitoring: Evidence from a policy experiment with extended self-reporting of sickness absence. (With Gaute Torsvik) University of Bergen Working Paper 08-2014.
 • Spouses' retirement and the take-up of disability pension. (With Julian Vedeler Johnsen) University of Bergen Working Paper 03-2015. 
 • Social Interactions at the Workplace: Exploring Sickness Absence Behaviour. (With Karsten M. E. Rieck) University of Bergen Working Paper 11-2012.

SELECTED PUBLICATIONS IN NORWEGIAN

 • Er sjukefråværet (for) høgt i Noreg? (Is the Level of Sickness Absence (too) High in Norway?) Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(1), 2013, 62-63.
 • Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge. (Is 100 Per Cent the Solution? Experiences from Norway) In Mellan arbete och sjukdom, Socialförsäkringsrapport 2011:3, Försäkringskassan, Sverige. 
 • Avtakande jobbstabilitet i Noreg? (Decreasing Job Stability in Norway?) In Heum, Nesheim, Nordhaug and Salvanes (eds) Arbeidsliv i omstilling. Bergen: Fagbokforlaget 2006, 19-34. (With Espen Bratberg and Kjell G. Salvanes.)
 • Kva er kostnadane ved omstilling? (What are the Costs of Restructuring?) In Heum, Nesheim, Nordhaug and Salvanes (eds) Arbeidsliv i omstilling. Bergen: Fagbokforlaget 2006, 125-145. (With Jarle Møen and Kjell G. Salvanes.)
 • Hvem går av med tidligpensjon? (Who are the early retirees?) Søkelys på arbeidsmarkedet, 21(1), 2004, 1-8. (With Arild Aakvik and Svenn-Åge Dahl.)
 • Sosial utjevning og veksten i uføretrygden. (Social equalisation and the growth of the disability pension.) Tidsskrift for Velferdsforskning, 4, 2001, 169-182. (With Espen Bratberg and Alf Erling Risa.)
 • Eit inkluderande arbeidsliv - tilstrekkeleg for å redusera talet på nye uførepensjonistar? Økonomisk Forum, 55 (1), 2001, 6-9.
 • Sammenhengen mellom pengemengdevekts og inflasjon i Norge 1960-1996. (The relationship between money supply growth and inflation in Norway 1960-1996.") Norsk Økonomisk Tidsskrift , 112 (2), 1998, 185-211. (With Espen Kvilekval and Erling Vårdal).
 • Samanlikning av eldre og nyare metodar for analysar av elektrisitetsetterspurnad: Teoretiske aspekt og empiriske resultat. (Comparing older and newer methods of analysing the electricity demand: Theoretical aspects and empirical results.) Norsk Økonomisk Tidsskrift 112 (1), 1998, 35-60.
 • Endringar i oljeprisnivået - permanente eller forbigåande? (Changes in the oil price level - permanent or trancient?) Sosialøkonomen 48(3), 1994, 10-12. (With Knut Anton Mork.)

 

Dr. polit. 1995 (University of Bergen)
Professor in Economics since 2006 (University of Bergen)