Hjem
Lars Sætres bilde

Lars Sætre

Professor, allmenn litteraturvitenskap
 • E-postLars.Saetre@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 93+47 958 23 232
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Rom 
  282
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2005. "Kroppens krise - Kunstens kraft. Skapande interpolering i Lene Therese Teigens seinborgarlege familiesørgjespel", i Prosopopeia 3-4/2005, Bergen, 2005, ss. 41-52. Prosopopeia. 41-52.
 • Vis forfatter(e) 2002. "I staden for død - i staden for guddom: Ande, røyster, lys og ord i Jon Fosses roman *Morgon og kveld*". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 217-226.
 • Vis forfatter(e) 2001. "On the Terms of Words: Masks of a Christian Life" (on Jon Fosse's novel Morgon og kveld ('Morning and Eve'), 2000). Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies. 285-299.
 • Vis forfatter(e) 2001. "Dramaperspektiv: Det moderne som oppgåve hos Erling Kittelsen". Prosopopeia. 36-43.
 • Vis forfatter(e) 1996. Estetikk og historisitet. Moderne og postmoderne nok ein gong. Mosaikker. Festskrift i anledning Hans Erik Aarsets 50-årsdag. Litteratur. 229-234.
 • Vis forfatter(e) 1994. Highways til litteraturen? Eller Spurv og kanon? (Om Berseth Nilsen et al., "Veier til teksten"). Norsklæreren.
 • Vis forfatter(e) 1993. Mellom ord og bilde. Sigrid Weigels mater/ialistiske tekstteori. Agora. 115-139.
 • Vis forfatter(e) 1993. Liv til tekst. Andlet i skaping og oppløysing. Working paper. 85-113.
 • Vis forfatter(e) 1993. Heilskap og forsvinning. Lesing og andre kunnskapsteoretiske problem i Michel Foucaults Klinikkens fødsel. Kulturtekster (Nr. 2 i Retorisk Forums serie). 102-135.
 • Vis forfatter(e) 1992. "Lukket åpen". Stoffliga grepp i Erling Kittelsens f@ørfattarskap. Café Existens. 40-51.
 • Vis forfatter(e) 1991. Teksten historie. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 273-276.
 • Vis forfatter(e) 1991. Lukket åpen. Stofflege verkemiddel i Erling Kittelsens forfattarskap. Vagant. 20-24.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2013. "Commissioned evaluative scholarly report on proposed publication series ”Critical Inquiries and Interventions” at Rowman & Littlefield International, London". .
 • Vis forfatter(e) 2011. "Tilsynssensors Årsrapport H2009-V2010: Fagområdet Allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo". .
 • Vis forfatter(e) 2006. "Tilsynssensors Årsrapport H2005-V2006: Fagområdet Allmenn litteraturvitenskap, UiO". .
 • Vis forfatter(e) 2005. "Tilsynssensors Årsrapport H2004-V2005: Fagområdet Allmenn litteraturvitenskap, UiO". .
 • Vis forfatter(e) 2005. "Referansepanelrapport om H2004 - Allmenn litteraturvitenskap". .
 • Vis forfatter(e) 2003. "Studieforum - Ny på Mastergrad V2003". -. -. .
 • Vis forfatter(e) 2003. "Studieforum - Ny på Mastergrad H2003". -. -. .
 • Vis forfatter(e) 1993. Jeg? Refleksjoner over tekst, bilder og individ. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) 1991. Epistemologi, semiologi, retorikk. Om Michel Foucaults The Birth of the Clinic. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. "Individual-Paper Tutorings".
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. “Hva ligger i Namnet?".
 • Vis forfatter(e) 2010. Space, Topography, Action: Literature and Biology.
 • Vis forfatter(e) 2010. Om veiledernes arbeid i PhD-utdanningen.
 • Vis forfatter(e) 2010. Om forskerskolenettverk og -samarbeid i PhD-utdanningen (de estetiske fagene og samfunns- og kulturstudier-fagene).
 • Vis forfatter(e) 2010. Fjordscapes and Harbors: The roles of topographical space for textual action in Jon Fosse and Olav H. Hauge.
 • Vis forfatter(e) 2007. Allmenn litteraturvitskap - vitskap, fag, institusjon.
 • Vis forfatter(e) 2005. "Postdramatisk teater i lacansk perspektiv. En kommentar".
 • Vis forfatter(e) 2005. "Den perfekte tekst?".
 • Vis forfatter(e) 2005. "Allmenn litteraturvitenskap og kjønn: Facts, fordommer og diskursive formasjoner".
 • Vis forfatter(e) 2004. Rom og steder. Og reisene imellom dem. Om Renate Dorrestein: Et hjerte av sten (Amsterdam, 1998).
 • Vis forfatter(e) 2004. Jon Fosses romankunst og dramatikk.
 • Vis forfatter(e) 1997. Språk, angst, innsikt. Novella "Fall" av Tarjei Vesaas.
 • Vis forfatter(e) 1992. Det moderne, det postmoderne og dekonstruksjon.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Hva ligger i “Namnet" av Jon Fosse? ––– PODCAST ––– Podcast Den Nationale Scene (DNS) ––– https://dns.no/25-01-lordagskafe-hva-er-ligger-i-namnet/ ––– https://podcasts.apple.com/no/podcast/namnet-lørdagskafé/id1485408728?i=1000463774228.
 • Vis forfatter(e) 2019. Research project “Text, Action and Space (TAS)": TAS Phase IV: 'Text, Materialities and Beyond' – Steering-group project session towards emulation, amelioration and inclusion-facilitating scholarly work.
 • Vis forfatter(e) 2019. Novelleteori og -analyse – Forteljekode og synsvinkel/perspektiv/fokalisering: Kiellands “Karen”; Joyces “Eveline”; Carvers “Neighbors”; O’Connors “The Life You Save May Be Your Own”; og Vesaas’ “Naken” (14 ss.).
 • Vis forfatter(e) 2017. "Scholarly Introductory Address"; "Individual-Paper Tutorings"; and "Scholarly Continuation Addresses".
 • Vis forfatter(e) 2016. "Contemporary literary practices (Goldsmith, Gleize, Jonasson): An update of literature, or literature at all?".
 • Vis forfatter(e) 2015. ”Technologies and aesthetics in avant-garde theatre and performance art in the light of Gabriel Rockhill’s reframing of technological history and the aesthetics of the apparatus”.
 • Vis forfatter(e) 2015. ”Landskap og sansing i romankunsten – Jon Fosse: Naustet (1989). Ei rørsle frå innestengt til utfriande: Den litteraturspråklege hending som forsonande kraft”.
 • Vis forfatter(e) 2015. “Text, Mediality and Remembrance in Renate Dorrestein’s novel Een Hart van Steen (1998)”.
 • Vis forfatter(e) 2015. “Actional Vicissitudes of Trauma. Media, memory and meaning in narrative art: Renate Dorrestein’s novel A Heart of Stone” (Keynote).
 • Vis forfatter(e) 2015. "Utforskinga og skrivinga som integrert verksemd i arbeidet med ph.d.-avhandlinga".
 • Vis forfatter(e) 2015. "Litteraturvitskap og dei andre estetiske faga: Grunnlaget og mulighetsvilkåra for tverrestetiske møteplassar og forskarskolesamarbeid".
 • Vis forfatter(e) 2014. "Affects and Emotions in Modern Fiction, Drama, Film, and the Arts – An Intersection Between Aesthetics and Knowledge: On creative affectivity in the performative power of textual action and topographical space; in the novelty of authors and artists; in philosophical thought; and in culture, community, and history".
 • Vis forfatter(e) 2013. Medarrangør, Kommentator, Moderator – "Aesthetic Concepts and Changing Forms", nasjonalt forskerutdanningskurs for stipendiatar i estetiske fag, med keynotes: prof.ane Birgit Mersmann (D), Robin van den Akker (NL), Timotheus Vermeulen (NL), Frederik Tygstrup (DK), og Annegret Heitmann (D).
 • Vis forfatter(e) 2012. Supervising PhD-students: Main tasks and areas of attention to facilitate a productive researcher training process.
 • Vis forfatter(e) 2012. Opening Address, Closing Statements – "On Jacques Rancière". Conference Organizer, Commentator and Moderator. Keynotes: prof. Gabriel Rockhill (USA) and prof. Oliver Davis (UK).
 • Vis forfatter(e) 2012. Medarrangør, Kommentator, Moderator – "Til litteraturvitenskapen", nasj. konferanse i allmenn litteraturvitenskap i forb. med Fagrådsmøtet 2012.
 • Vis forfatter(e) 2012. Medarrangør, Kommentator, Moderator - "Materiality and Historicity", med prof.ane Arnfinn Bø-Rygg (N), Stéphane van Damme (F), Wolfgang Ernst (D), Rolf Inge Godøy (N), og Karin Sanders (USA/DK).
 • Vis forfatter(e) 2012. Arrangør, Kommentator, Moderator – "Poststructuralism (Re)Visited", med prof.ane Catherine Belsey (UK) og Colin Davis (UK).
 • Vis forfatter(e) 2012. A Discussion of Rolf Inge Godøy's "Thinking Shapes in Musical Experience".
 • Vis forfatter(e) 2012. A Discussion of Robin van den Akker's "Capitalism 4.0, or, Reformatting Culture" and Timotheus Vermeulen's "As If: The Form as Concept".
 • Vis forfatter(e) 2011. Opening Address – Closing Statements; Conference organizer.
 • Vis forfatter(e) 2011. Arrangør, Kommentator, Moderator – "Tenkning og skrift. Om forskning, kunnskapsutvikling, utforming og avhandlingsspråk i PhD-prosjektarbeidet", med prof. Anders Johansen og postdoc Øyvind Vågnes.
 • Vis forfatter(e) 2010. Åpningsforedrag – Sluttbemerkninger; Konferansearrangør.
 • Vis forfatter(e) 2010. Opening Address – Closing Statements; Conference organizer.
 • Vis forfatter(e) 2010. Foundations, and Introduction to TAS Phase II: Text, Action, Emotion; Closing Statements; Chair, Interlocutor, Conference Organizer.
 • Vis forfatter(e) 2010. Arrangør, Kommentator, Moderator - "Between the Aesthetical and the Political", med prof.ane Simon Critchley (USA/UK), Maggie Humm (UK), Siri Meyer (N), Andreas Wolfsteiner (BRD), Henning Laugerud (N), Lilian Munk Rösing (DK).
 • Vis forfatter(e) 2009. Co-Arranger, Commentator, Moderator – Objects and Methods in Aesthetic and Cultural Studies: Archives, Maps, Translations, med Kate Sturge, Mario Perniola, og Wolfgang Ernst.
 • Vis forfatter(e) 2009. Arrangør, Kommentator, Moderator – "Concepts: Meaning, Interpretation, and Intention: Ordinary Language Philosophy and Literary Theory", med prof. Toril Moi.
 • Vis forfatter(e) 2009. Arrangør, Kommentator, Moderator - "In-Between: Affect as An Inter-Disciplinary Medium", med prof. Mieke Bal.
 • Vis forfatter(e) 2009. "The Topographical Sublime: Space and Textual Action in Jon Fosse's Fiction and Dramatic Art".
 • Vis forfatter(e) 2009. "Powering Textual Action: Duras' Space in Véra Baxter, or: The Atlantic Beaches (1980)".
 • Vis forfatter(e) 2009. "Jon Fosse: Forfattarskapens tema i lys av dens topografiske strukturar og tekstlege handlen".
 • Vis forfatter(e) 2009. "Exploring Textual Action – Introduction".
 • Vis forfatter(e) 2008. Veileder, Kommentator, Bidragsyter – Avhandlingskurs for PhD-stipendiater.
 • Vis forfatter(e) 2008. Arrangør, Kommentator, Moderator – Litteratur og globalisering; og Flettverk: Fortellinger i litteratur og andre medier, med prof. Svend Erik Larsen (Aarhus Univ.).
 • Vis forfatter(e) 2008. Arrangør, Kommentator, Moderator – Det historiske i litteratur-, kunst- og kulturforskningen, med prof. II Frederik Tygstrup (Københavns Univ.).
 • Vis forfatter(e) 2008. Arrangør, Kommentator, Moderator – Det estetiske i litteratur-, kunst- og kulturforskningen, med prof. Gunnar Danbolt (UiB) og prof. Atle Kittang (UiB).
 • Vis forfatter(e) 2008. Arranger, Chair and Moderator – 4th TAS Workshop (Text, Action and Space).
 • Vis forfatter(e) 2008. Arranger, Chair and Moderator – 3rd TAS Workshop (Text, Action and Space).
 • Vis forfatter(e) 2008. "Tilsynssensors Årsrapport H2006-V2007: Fagområdet Allmenn litteraturvitenskap, UiO" (18 s.).
 • Vis forfatter(e) 2008. "Powering Textual Action: Duras's Space in Véra Baxter, or: The Atlantic Beaches (1980)" (28 s.).
 • Vis forfatter(e) 2008. "Det topografisk sublime: Jon Fosse og Marguerite Duras" (33 s.).
 • Vis forfatter(e) 2008. "Den imaginerte/fraserte teksthandling: Bilettenkingas estetisk-politiske kraft hos Jacques Rancière" (21 s.).
 • Vis forfatter(e) 2007. Introduction to guest lectures by Patrizia Lombardo: 'The Impure Art of Cinema'.
 • Vis forfatter(e) 2007. Estetikk: Litteratur og kulinaritet. Kommentarar til Stene-Johansen.
 • Vis forfatter(e) 2007. Aesthetic textual action. Introduction to group session.
 • Vis forfatter(e) 2007. "Violence - Repetition - Sublimity. On Jon Fosse's and Marguerite Duras's performative installment of space", 15 s.
 • Vis forfatter(e) 2007. "The aesthetic event: Mapping the area".
 • Vis forfatter(e) 2007. "Duras's Space: Agatha (1981). A problem sketch", 14 s.
 • Vis forfatter(e) 2007. "Doktorgradsavhandlingas bestanddelar og ressurssonar", 15 s.
 • Vis forfatter(e) 2006. "Prosjektutviklingsprosessen til mastergradsoppgåva i Allmenn litteraturvitskap".
 • Vis forfatter(e) 2006. "Norwegian Literature, Resistance and Culture, and World War II".
 • Vis forfatter(e) 2006. "Minnets og gløymslas funksjonar i litterær skrift. - Renate Dorresteins roman A Heart of Stone".
 • Vis forfatter(e) 2006. "Hending og rom. Fellesprosjektet Text, Action and Space", i: Atrium nr. 4, 14. årgang, HF/UiB, 2006, ss. 42 f.
 • Vis forfatter(e) 2006. "Det litteraturvitskaplege doktorgradsprosjektets indre komponentar og tilknytningssonar; rettleiingsprosessens sanningsaugneblinkar".
 • Vis forfatter(e) 2006. "Concentration and expansion? - The performative shaping of topographical space, with a view to ideology. Jon Fosse and Marguerite Duras".
 • Vis forfatter(e) 2005. "Erindring og litterær framstilling. Kommentar til Walter Benjamins Berliner Kindheit um neunzehnhundert".
 • Vis forfatter(e) 2005. "Duras' dramatiske rom: Agatha".
 • Vis forfatter(e) 2005. "Doktorgradsavhandlingen: Bestanddelene og ressurssonene – Hovedveien og avvikene (Problemutvikling, empiri, metodikk, teori)".
 • Vis forfatter(e) 2004. Utfordringar i moderne dramatikk. Den dramatiske ytringa.
 • Vis forfatter(e) 2004. Utfordringar i moderne dramatikk (2). Marguerite Duras.
 • Vis forfatter(e) 2004. Olav H. Hauge og kunnskapens reservoar; Jon Fosse og naturens sublime.
 • Vis forfatter(e) 2004. Litteraturkritikk i teori og praksis. (Om vår samtids mediale �Respektløshet, overskudd, kulturelle autoritet�).
 • Vis forfatter(e) 2004. Jon Fosses seinmoderne dramatikk. Ei drøfting av Ein sommars dag.
 • Vis forfatter(e) 2004. Holbergprisvinneren 2004: Julia Kristeva. Med Julia Kristeva, Atle Kittang, Irene Matthis, John Fletcher, Kelly Oliver, Sara Beardsworth, Lars Sætre, Ellen Mortensen.
 • Vis forfatter(e) 2004. Dramatisk meining? Bortanfor meining? Seinmoderne form og innhald i Jon Fosses Draum om hausten.
 • Vis forfatter(e) 2004. Det avfascinerte minnet: Dramatikkens Duras.
 • Vis forfatter(e) 2003. "’Wie die Dichter es tun’. Formspråk, ideologi og materialitet i Jon Fosses Ein sommars dag".
 • Vis forfatter(e) 2003. "Form og material i seinmoderne dramatikk".
 • Vis forfatter(e) 2003. "Dramatic Meaning – and Beyond: Jon Fosse’s Late Modernity in Autumn Dream".
 • Vis forfatter(e) 2002. "Masker i eit kristent liv".
 • Vis forfatter(e) 2001. "The Playful Perspectivism of Drama. Modernity as task in Erling Kittelsen's 'På himmelen' ('On the Firmament')".
 • Vis forfatter(e) 2001. "Modernitet og heimløyse: Form, tematikk og ironi i 'Namnet' av Jon Fosse".
 • Vis forfatter(e) 2001. "Dramatic Form and Meaning in Jon Fosse - with a special focus on 'The Name'".
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2003. "'A terror glimpsed'?". Norsklæreren. 59-64.
 • Vis forfatter(e) 2000. "På ordas vilkår" (i BT 29.8.00, om Jon Fosses roman Morgon og kveld, Oslo: Samlaget, 2000). Bergens Tidende. 36.
 • Vis forfatter(e) 2000. "Dramaets leikande blikk" (i Klassekampen 18.12.2000, om Erling Kittelsens skodespel På himmelen, Oslo: Aschehoug, 2000). Klassekampen. 16.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2017. Exploring Text, Media, and Memory. Aarhus Universitetsforlag.
 • Vis forfatter(e) 2017. Exploring Text, Media, and Memory. Aarhus Universitetsforlag.
 • Vis forfatter(e) 2014. Exploring Text and Emotions. Aarhus Universitetsforlag.
 • Vis forfatter(e) 2010. Exploring Textual Action. Aarhus Universitetsforlag.
 • Vis forfatter(e) 2004. " 'Wie die Dichter es tun'. Formspråk, ideologi og materialitet i Jon Fosses Ein sommars dag", i Drude von der Fehr og Jorunn Hareide (red.), Tendensar i moderne norsk dramatikk, Oslo: Det Norske Samlaget, 2004, ss. 275-292. Det Norske Samlaget.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 1995. Perifraser. Til Per Buvik på 50-årsdagen fra venner og kolleger ved Litteraturvitenskapelig institutt, Universitetet i Bergen. Litteraturvitenskapelig institutt, Universitetet i Bergen.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) 1994. Maurice Blachots essay "From Dread to Language" - ei lesing.
 • Vis forfatter(e) 1993. Tre nordiske samtidspoetar om tilværets vilkår - språket, rommet, tida og døden. Ein presentasjon.
 • Vis forfatter(e) 1993. Skriving - den endelause vandringa, det evige eksilet. Maurice Blanchots Kafka-lesing.
 • Vis forfatter(e) 1993. Fallet ut i eksistensen. Ei novelle frå Tarjei Vesaas' Vindane (1952).
 • Vis forfatter(e) 1992. Viktor Sjklovskij, "Minnesmerke over eit vitskapleg mistak". (Oversettelse til norsk).
 • Vis forfatter(e) 1991. Russell A. Berman: Forbrukarsamfunn. Arven etter avantgarden og den falske oppheving av den estetiske autonomien. (Oversettelse til norsk).
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2005. Tore Rubæk Ueland: "Frå hand til munn: Om sveltekunst og metafiksjon i Knut Hamsuns Sult og Paul Austers Moon Palace" (hovudfagsoppgåve).
 • Vis forfatter(e) 2005. Nina Østensen: "Fordoblinger: Identitet, erindring og ekfrase. En analyse av What I Loved av Siri Hustvedt (2002)" (hovedfagsoppgave).
 • Vis forfatter(e) 2005. Guri Margrete Idsø Viken: "Verda midt imellom. Postkolonialt karneval og flytting av meining i Lydia Didriksen: Gráglómur" (hovudfagsoppgåve).
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2019. «Eg ville vera dei språklauses munn» - En analyse av Lars Amund Vaages Syngja og Olaug Nilssens Tung tids tale.
 • Vis forfatter(e) 2019. Tilnærmingsmetoder til Tor Ulvens Det tålmodige.
 • Vis forfatter(e) 2019. Forfall og skapelse: Repetisjonsfenomenet i Between the Acts .
 • Vis forfatter(e) 2019. Dystopi og utopi i Oryx and Crake og The Road.
 • Vis forfatter(e) 2018. Litteraturens virkelighet: Om Arv og miljø som virkelighetsskapende roman.
 • Vis forfatter(e) 2017. Maren Kleppen: Om å forholde seg til det stumme. Noen mulighetsvilkår for og konsekvenser av Susans spørsmål og Fridays stumhet i J.M. Coetzees Foe.
 • Vis forfatter(e) 2017. Kirstine Marie Riis-Westergaard: Dødens og mørkets stemme hos Josefine Klougart.
 • Vis forfatter(e) 2017. Kathinka Stellberg: Mellomrommet. Rommet mellom tekst og handling. En romlig lesning og sammenligning av Jon Fosses parallellverk Naustet (1989) og Vakkert (2001).
 • Vis forfatter(e) 2017. Erfaringen av det umulige. En teoretisk studie av apostrofisk performativitet med lesninger av seks dikt av Tor Ulven.
 • Vis forfatter(e) 2015. Sofie Marhaug (forfatter), Lars Sætre (veileder): Uhyrlige scener i Franz Kafkas Der Verschollene og Der Proceß.
 • Vis forfatter(e) 2015. Ingri Løkholm Ramberg (forfatter), Lars Sætre (veileder): " ’For fin til å stå ut med livet’. En komparativ studie av estetisisme i Tristan og i The Picture of Dorian Gray".
 • Vis forfatter(e) 2014. Lars Sætre (veileder); Thomas Anthony Hill (forfatter): "Memory, Perception, Time and Character in Virginia Woolf's Mrs. Dalloway and To the Lighthouse".
 • Vis forfatter(e) 2013. Elisabeth Heggernes: "Realisme og underliggjøring i Tor Ulvens lyrikk og kortprosa". Mastergradsoppgåve i Allmenn litteraturvitskap, Bergen: UiB, 2013. 101ss.
 • Vis forfatter(e) 2011. "Forteljinga som terapi. Ei nærlesing av Colm Toíbíns The Blackwater Lightship", mastergradsoppgåve i Allmenn litteraturvitskap, UiB.
 • Vis forfatter(e) 2010. Litterært grenseland. Om skillelinjer mellom ungdomslitteratur og voksenlitteratur.
 • Vis forfatter(e) 2008. Kanon, skrift og lesning: En drøfting av feministiske posisjoner i et litterært og litteraturvitenskapelig problemfelt.
 • Vis forfatter(e) 2007. The Room That is the Book: Fortelling og liv i Paul Austers The Locked Room.
 • Vis forfatter(e) 2006. The Making and Unmaking of the Politics of Exceptionality. Studying Processes of Securitisation and Desecuritisation in the Orange and Okango River Basins.
 • Vis forfatter(e) 2006. Rommet i to samtidsdrama. En komparativ studie av Nathalie Sarrautes For eit godt ord og Sarah Kanes Crave med utgangspunkt i dialogen.
 • Vis forfatter(e) 2006. Kosmos i The Waves av Virginia Woolf.
 • Vis forfatter(e) 2006. Anskuelsens Akvarium: Erkjennelsesproblematikk og grenseerkjennelse i Tor Ulvens sene prosa, med vekt på fire historier fra Vente og ikke se.
 • Vis forfatter(e) 2006. 'and this is the rhythm of madness': Sarah Kanes 4:48 Psychosis og det psykotiske språket.
 • Vis forfatter(e) 2004. "Sarah Kane sin dramatikk. Ein analyse av Crave (1998)".
 • Vis forfatter(e) 2004. "Nettenes metamorfose. Fortellingenes forvandlinger i Tusen og én natt og Naguib Mahfouz' Arabiske netter".
 • Vis forfatter(e) 2004. "Isolasjon og virkelighetsflukt i Naguib Mafouz' 60-tallsromaner � The Thief and the Dogs og Adrift on the Nile".
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 1995. Om det estetisk moderne og postmoderne. Studvest. 4-4.
 • Vis forfatter(e) 1993. Nordisk forfattarmøte. Vossa Jazz festivalavis - ilegg til "Hordaland". (Red.: Midttun, Sigmund). 23-23.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 1996. Fordi det ikkje er noko, kanskje ( om Jon Fosses Melancolia I og II). Dag og Tid. 22.
 • Vis forfatter(e) 1993. Tango for tanken. Jazznytt. 44-45.
 • Vis forfatter(e) 1993. Formgitt og fråstøytande. Jazznytt. 46-47.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2012. Det dramatisk tredje. Mental-estetisk analyse- og tolkningssannhet. Nathalie Sarrautes Le Mensonge og Sarah Kanes 4.48 Psychosis i lys av Wilfred R. Bions tenkning.
 • Vis forfatter(e) 2012. A Comparative Study of Selected Plays by Jon Fosse and Henrik Ibsen: Affinity, Affect, and the Altering of Aura.
 • Vis forfatter(e) 2009. Førende forestillinger i fosterpolitikken. En metafor- og diskursanalyse av hvordan kvinne, foster og abort blir konstituert i stortingsdebatter om abort og fosterdiagnostikk.
 • Vis forfatter(e) 2008. Angela Carter leser Freud. Allegorien og parodien som kritiske lesestrategier i The Passion of New Eve.
 • Vis forfatter(e) 2004. "Mir wuchs Zinn in die Hand". Studier i Paul Celans poetiske manøvre.
 • Vis forfatter(e) 1993. "'-Innbilling har du gjort.' Fuglane (1957) av Tarjei Vesaas som desillusjonsroman.".
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2007. Udramatisk overgang.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2002. 'Ordsvarte stumtalar'. Litteratur og språk, med A. Linneberg, Jo Eggen, E. Skjervum Hole, T. Hartenstein, Program 10:16.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. "Text, Media, and Memory". 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. "Media, Memory, and Meaning in Narrative Art: Trauma in Renate Dorrestein's Novel A Heart of Stone". 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. ”Topography, Sense and Emotion: The Alterity of Textual Action in Jon Fosse”. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. ”Text and Emotions”. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Powering Textual Action: Duras’ Space in Véra Baxter ou Les Plages de l'Atlantique. 39 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Exploring Textual Action : Preface. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Vendt bort, avventande. Om minnets fascinasjonskritiske 'at' og Savannah Bay av Marguerite Duras. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Dramatic Meaning - And Beyond: Jon Fosse's Late Modernity in Autumn Dream. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Dramaperspektiv. Det moderne som oppgåve i På himmelen av Erling Kittelsen. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. 'Wie die Dichter es tun'. Formspråk, ideologi og materialitet i Jon Fosses Ein sommars dag. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2003. "Wolfgang Iser: 'The Reading Process: A Phenomenological Approach' (1972)".
 • Vis forfatter(e) 2003. "Paul Ricoeur: 'Hvad er en tekst? Forklare og forstå' (1970)".
 • Vis forfatter(e) 2002. "Språk, angst, innsikt. Novella 'Fall' (1952) av Tarjei Vesaas". 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. "Modernitet og heimløyse. Det moderne dramaets ironi: Form og tematikk i Namnet av Jon Fosse". 30 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. "Dramaets ludiske optikk. 'På himmelen' og Erling Kittelsen". 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. "Det serielle univers (Speculum litterale). Novella 'Naken' av Tarjei Vesaas". 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 1995. Meiningsfylde og substitusjon i Jan van Huysums Blomsterstykke av Henrik Wergeland. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) 1995. Hermann August Korff og romantikken. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 1992. Th. W. Adorno, "Forsoning under tvang. Om Georg Luk#/acs: Wider den missverstandenen Realismus." (Oversettelse til norsk). 32 sider.
 • Vis forfatter(e) 1991. Peter Szondi: Det moderne dramaets teori. (Oversettelse til norsk). 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 1990. Epistemologiske allegorier. Bruddstykker av en ny vitenskapsfilosofisk poetikk (ut fra nyere nordiske forfattere og teoretisk som en videreføring av Umberto Ecos begrep om epistemologiske metaforer i kunsten). 27 sider.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) 2005. Studieforum - Ny på mastergrad. Nettsted for ALLV301 - V2005.
 • Vis forfatter(e) 2004. Studieforum - Ny på mastergrad. (Nettsted for ALLV301 - V2004).
 • Vis forfatter(e) 2004. Studieforum - Ny på mastergrad. (Nettsted for ALLV301 - H2004).
Oversatt kapittel
 • Vis forfatter(e) 2014. ”Om språket generelt og om språket til menneskene” [”Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen”, 1916]. 309-326.
 • Vis forfatter(e) 2014. ”Læren om det som likner” [”Lehre vom Ähnlichen”, 1933]. 356-362.
Forskerlinjeoppgave
 • Vis forfatter(e) 2008. "Om oversetterens posisjon og lesning av oversettelse", Vitensk.teor. innlegg.
 • Vis forfatter(e) 2007. "Psykoanalyse i litteraturvitenskapelig metode", Vitensk.teor. innlegg.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) 2018. Research group Text, Action and Space (TAS).
 • Vis forfatter(e) 2018. International Researcher Group and Research Project Text, Action and Space (TAS). An Inter-Disciplinary Approach to Literary and Cultural Studies. Performative language (textual action) and topographical patterns as converging areas in Modern prose fiction, drama and film [continually updated].

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.