Hjem
 • E-posttore.gronlie@uib.no
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

 • Styrings- og forvaltningshistorie
 • Helse- og medisinhistorie
 • Industri- og næringspolitikk
 • Lokalt og regionalt selvstyre

Sentralt i forskningsfeltet styrings- og forvaltningshistorie står Stortingets historie, sentraladministrasjonens historie, forholdet mellom politikk og forvaltning og styring og forvaltning av fristilte statsinstitusjoner. I helse- og medisinhistorie er arbeidet konsentrert om sykehushistorie; institusjonalisering og institusjonssystemer i sykehussektoren - i Norge og europeisk komparativt - og styring og forvaltning av sykehus, herunder sykehusreformer de siste tiår. I industri- og næringspolitikk ligger hovedvekten på styring av statlige selskaper og foretak, i lokalt og regionalt selvstyre på velferdspolitikk. Tyngden av forskningen ligger i tiden etter 1945.

 

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2000). Forvaltning for politikk: norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Politikkens retrett og statens fragmentering - eller politisering og integrasjon? Et gjensyn med Makt- og demokratiutredningen 1998 - 2003. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2015). Politisering og integrasjon - forvaltningspraksis og reglement gjennom to mannsaldre. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 83-94.
 • Vis forfatter(e) (2011). Slagstads politiserende embetsmenn. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 220-226.
 • Vis forfatter(e) (2010). Det lokale i det nasjonale. Glimt fra Ranas nasjonale historie. Årbok for Rana : med omliggende distrikter. 72-82.
 • Vis forfatter(e) (2006). Norwegian general hospitals, 1970-2002: County ownership - An interlude between welfare localism and state direction. Medical history. 189-208.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hydro-modellen. Nytt Norsk Tidsskrift. 159-165.
 • Vis forfatter(e) (2004). From the Swedish Ideal to EU Direction: Scandinavian Central-State Administative Reform in the 1980s and 1990s, in a Post-1945 Perspective. Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte. 151-196.
 • Vis forfatter(e) (2004). Fra velferdskommune til velferdsstat - hundre års velferdsvekst fra lokalisme til statsdominans. Historisk Tidsskrift (Norge). 633-649.
 • Vis forfatter(e) (2003). Fra entreprenørskap til avkastningskrav. Statens eierengasjement i næringsvirksomhet 1945-2003. Eierberetning for 2002 for Nærings- og handelsdepartementet. 43-46.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2008). Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Transferring Public Health, Medical Knowledge and Science in the 19th and 20th Century. Conference Proceedings. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. 10-2005. 10-2005. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Departement og direktorat i norsk styrings- og forvaltningshistorie. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. 6. 6. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Historisk perspektiv på organisering og styring i sentralforvaltningen.
 • Vis forfatter(e) (2014). Minnetale over Alf Kaartvedt.
 • Vis forfatter(e) (2013). Fra rødt til blått - brudd eller kontinuitet?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Stortinget gjennom de siste 50 år - allmakt eller avmakt?
 • Vis forfatter(e) (2014). Norge før, under og etter oljen.
 • Vis forfatter(e) (2014). Grunnloven i samfunnet.
 • Vis forfatter(e) (2013). Stortingsvalget 2013 i historisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2011). Historikere om norsk næringsliv før og etter oljen.
 • Vis forfatter(e) (2003). Student and Faculty Exchange in an Age of Globalization.
 • Vis forfatter(e) (2003). Norway - the political situation today and towards 2005.
 • Vis forfatter(e) (2003). Norway - the political situation today and towards 2005.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Organisatorisk fristil, men under sterkere kontroll enn noen gang?
 • Vis forfatter(e) (2017). Departement og etat i historisk lys.
 • Vis forfatter(e) (2015). Politisk styring og autonomi.
 • Vis forfatter(e) (2014). Til forsvar for folkestyret.
 • Vis forfatter(e) (2014). Til forsvar for folkestyret.
 • Vis forfatter(e) (2014). Politisering og integrasjon. Forvaltningspraksis og reglement gjennom to mannsaldre.
 • Vis forfatter(e) (2014). Norge før, under og etter oljen.
 • Vis forfatter(e) (2014). Mellom to jubileer. Stortingets posisjon er styrket.
 • Vis forfatter(e) (2014). Med Stortinget inn i vår egen tid.
 • Vis forfatter(e) (2014). All makt i denne sal? Stortingsmakt i 200 år.
 • Vis forfatter(e) (2013). Linjer i Stortingets historie 1945-2014.
 • Vis forfatter(e) (2012). Minneord over professor Leiv Mjeldheim.
 • Vis forfatter(e) (2011). Sentraladministrasjonens historie etter 1945.
 • Vis forfatter(e) (2011). Sentraladministrasjonen de siste tiår: Politisert, rettsliggjort eller fragmentert.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Statskonsults arbeider som kilder.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sentraladministrasjonen de siste tiår med spesiell vekt på Riksrevisjonens rolle.
 • Vis forfatter(e) (2010). Politisert, rettsliggjort eller fragmentert. Sentraladministrasjonen de siste tiår.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hospital sector structure and organization in Britain and Scandinavia - a contribution towards a comparative study.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fra velferdskommune til velferdsstat.
 • Vis forfatter(e) (2009). Styring av statlige selskaper gjennom 60 år.
 • Vis forfatter(e) (2009). Sentraladministrasjonens historie etter 1945 - Den nye staten?
 • Vis forfatter(e) (2009). Sentraladministrasjonens historie etter 1945 - Den nye staten?
 • Vis forfatter(e) (2009). Sentraladministrasjonens historie etter 1945 - Den nye staten.
 • Vis forfatter(e) (2009). En ny og mer styringsdykting sentraladministrasjon?
 • Vis forfatter(e) (2009). Det lokale i det nasjonale.
 • Vis forfatter(e) (2009). Den nye staten?
 • Vis forfatter(e) (2008). Hospital development in peripheral Norway 1920-1959.
 • Vis forfatter(e) (2007). Sekretariatsfunksjonen i historisk lys.
 • Vis forfatter(e) (2007). Scandinavian Central-State Administrative Reform 1945-2000.
 • Vis forfatter(e) (2007). Et historisk perspektiv på den norske velferdsmodellen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Statsovertagelse og regional foretaksorganisering av sykehus 2002 - Norge i historisk-komparativt perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sentraladministrativ forvaltningsreform - innovativ forvaltning?
 • Vis forfatter(e) (2006). Hovedtrekk i Sentraladministrasjonens historie etter 1945.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fag - politisering - rettsstat.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hydro-modellen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Departement og direktorat i norsk styrings- og forvaltningshistorie.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Hydro-modellen" - Eierskapets betydning.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sentraladministrasjonens historie etter 1945 - orientering om bokprosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2004). Offentlig helsepolitikk i spenningsfeltet mellom forebygging og behandling 1880-2000.
 • Vis forfatter(e) (2004). Fra velferdskommune til velferdsstat.
 • Vis forfatter(e) (2004). Det regionale helseforetaket, et overgangsfenomen i en utvikling fra velferdslokalisme til sentralstatlig styring?
 • Vis forfatter(e) (2004). Arven fra fortiden - sykehusreformen i historisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2003). Statsselskap - fra politikk til marked.
 • Vis forfatter(e) (2003). Statsdrift mellom eierstyring og bedriftsautonomi.
 • Vis forfatter(e) (2003). Perspectives on the Modern History of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2003). Forvaltningspolitikk i historisk lys: Hvor ny er fornyelsen?
 • Vis forfatter(e) (2001). Foretaksorganisering. Intensjoner og utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2001). Foretaksorganisering. Intensjoner og utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2000). Forvaltningsreform i historisk perspektiv. Norsk forvaltningspolitikk gjennom 50 år.
 • Vis forfatter(e) (2000). Embetsverk og politikk i Norge etter 1945.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2014). Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2013). Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2009). Healthcare Systems and Medical Institutions. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2007). Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1999). Forvaltning for politikk. Norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2009). Sentraladministrasjonens hitorie etter 1945, bind II, Den nye staten? Tiden etter 1980.
 • Vis forfatter(e) (2009). Sentraladministrasjonens historie etter 1945, bind I, Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2000). Forvaltning for politikk: norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2007). Rettferdig alderdom? Landsorganisasjonenes innflytelse på utformingen av nytt pensjonssystem 2001-2005.
 • Vis forfatter(e) (2007). Forvaltningspolitisk utvikling i OECD 1978-1993, med blikk på Norge.
 • Vis forfatter(e) (2006). KS sin veg mot sterke folkestyrde regionar.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hellige kyr på slakterbenken. Nyorientering i Arbeiderpartiet på 1980-tallet.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2014). Er Stortingets makt undervurdert? VG : Verdens gang.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1989). Statsdrift : staten som industrieier i Norge 1945-1963.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2014). UiB godt representert i ny jubileumsbok.
 • Vis forfatter(e) (2014). Stortinget har fått meir makt.
 • Vis forfatter(e) (2014). I maktens korridorer.
 • Vis forfatter(e) (2013). 1200 år mellom to permer.
 • Vis forfatter(e) (2011). UiB-historiker skriver Stortingets historie.
 • Vis forfatter(e) (2011). Skriv Stortingets historie.
 • Vis forfatter(e) (2011). Forskningsprosjekt om Stortingets historie 1964-2014.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sentraladministrasjonens historie etter 1945.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2013). Spør en historiker: Stortingets historie etter 1964.
 • Vis forfatter(e) (2003). Perspectives on the History of Modern Norway.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). På parti med historien. Sentralstatlig styrings- og forvaltningsreform 1945-1955. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Tendenser i vår egen tid. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Stortingsregjereri eller tilbaketrekning? 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). På offensiven. -90 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Mellom to jubileer - Stortingets historie 1964 - 2014. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Linjer i folkets styre. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Fra eksil til politikkens sentrum? Et storting under press. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Et storting under press. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Et storting i tvil om seg selv. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). De folkevalgte slår tilbake. 41 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Velferdsstaten - krise eller triumf? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tiden etter 1945 i perspektiv - brudd eller kontinuitet? 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Samarbeids- og forhandlingsstaten. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). På velstandstoppen. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Norge - nølende internasjonalist og marin ekspansjonist. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Landet, folket og staten - Et innledende riss. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Inn i velferdssamfunnet. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Et globalisert Norge? 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). En kulturell rikssamling. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). En generasjon med sterk og stabil økonomisk vekst. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Den nye staten? 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). General hospital services for rural and peripheral areas of Norway 1920-1950. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Modern Scandinavian hospital history in recent Norwegian research. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Histories of medical institutions. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Velferdshistorie. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Travellers and travels of health: from inspiration to adaption.
 • Vis forfatter(e) (2007). Introduction. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Femti år for historie. 39 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Introduction: Medical Science, Culture, and Politics. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Politikk og forvaltning i Skandinavis. Ministerstyre, dualisme eller "ja takk, begge deler"? 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Introduction. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hospital Sector Structure and Organization in Britain and Norway - Contributions Towards a Comparative Study. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Det regionale helseforetaket - mellom verlferdslokalisme og sentralstatlig styring. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Norwegian general hospitals 1970-2002: County ownership - an interlude between welfare localism and state direction. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Introduction: Hospitals, patients and medicine 1800-2000. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Varige spenninger i styrings- og forvaltningspolitikken. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Varige spenninger i styrings- og forvaltningspolitikken. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Mellom politikk og marked - organisering av statlig næringsdrift. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Tema, tradisjoner og perspektiver. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Statssekretær og departementsråd. Nye toppstillinger i departementene 1945-1975. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Nytt apparat for en ny politikk. Reformiver 1945-1948. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Mellom politikere og byråkrater. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Forvaltningens politisering. Politikk og utvikling 1945-1980. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Forvaltning ved lov.Rettssikkerhet og demokrati 1945-1970. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Forvaltning ved lov: rettssikkerhet og demokrati 1945-1970. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Forvaltning ved lov : rettssikkerhet og demokrati 1945-1970. 34 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Helsereformer. . I:
  • Vis forfatter(e) (2014). Store norske leksikon, snl.no (2014). .
Annet
 • Vis forfatter(e) (2000). Statlig eierskap - hvem styrer statsselskapene?
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2017). Norges Bank - og andre "uavhengige" statsinstitusjoner. Historisk Tidsskrift (Norge). 336-347.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2008). Introduction. 7-13.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • «Velstands-Norge. Fra 1945 til våre dager», tiden etter 1945 (s. 297- s. 471), i: Helle Knut, Ståle Dyrvik, Edgar Hovland og Tore Grønlie: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager, Oslo 2013, Universitetsforlaget.
 • «Slagstads politiserende embetsmenn», i: Nordisk Administrativt tidsskrift 3, 2011.  
 • “General Hospital Services for Rural and Peripheral Areas of Norway 1920-1950”, in: Andresen, A., Josep L. Barona and Steven Cherry, eds.: Making a New Countryside. Health Policies and Practices in European History ca. 1860-1950, Frankfurt am Main 2010, Peter Lang.
 • Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980, Sentraladministrasjonens historie etter 1945, bd. I, Bergen 2009, Fagbokforlaget.
 • Den nye staten? Tiden etter 1980, Sentraladministrasjonens historie etter 1945, bd. II, sammen med Yngve Flo, Bergen 2009, Fagbokforlaget.
 • “Modern Scandinavian Hospital History in recent Norwegian Research”, in: Andresen, A., W. Hubbard and T. Ryymin, eds:  Health Care Systems and Medical Institutions, Oslo 2009, Novus.
 • Historie som historie. Historisk institutt, Universitetet i Bergen 1957-2007, sammen med Astri Andresen og Yngve Flo, Bergen 2007, Universitetet i Bergen.
 • «Hydro-modellen», i: Nytt Norsk Tidsskrift, 2/2006.
 • “Norwegian general hospitals 1970 – 2002: County ownership – an interlude between welfare localism and state direction”, in: Medical History, vol. 50, 2, 2006.
 • «Politikk og forvaltning i Skandinavia. Ministerstyre, dualisme eller 'ja takk, begge deler'?» i: Ronit, K. og B. Rothstein, Den politiske forvaltning. Historiske spor i nutidens bureaukrati, festskrift til professor Tim Knudsen, sammen med Øyvind N. Grøndahl, København 2005, Københavns Universitet, Forlaget Politiske Studier.
 • “Hospital Sector Structure and Organization in Britain and Norway. Contributions towards a Comparative Study”, in: Andresen, A., K.T. Elvbakken and T. Grønlie eds.: Prevention, Health Propaganda and the Organization of Hospitals, Bergen 2005, Rokkansenteret Report 10.
 •  “From the Swedish Ideal to EU Direction: Scandinavian Central-State Administrative Reform in the 1980s and 1990s, in a Post-1945 Perspective”, in: Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte 16, sammen med Øyvind N. Grøndahl, Baden-Baden 2004, Nomos.
 • «Fra velferdskommune til velferdsstat – hundre års velstandsvekst fra lokalisme til statsdominans», i: Historisk Tidsskrift 4/2004.

Stortingets historie 1964-2014

Prosjektet er initiert av Stortingets presidentskap og er et samarbeidsprosjekt mellom 17 forskere ved universiteter og forskningsinstitutter. Jeg er forfatter av en kronologisk orientert oversikt over Stortingets historie fra 1945 til 2014 - "Til forsvar for folkestyret" - og redaktør for boken sammen med Knut Heidar og Hanne Marthe Narud ved Universitetet i Oslo.  Boken ble lansert i Gamle Festsal ved UiO 14. oktober, og i Litteraturhuset i Bergen 27. oktober, og gjenstand for et seminar i lagtingssalen i Stortinget 4. november.