Hjem
Stig Wernø Holters bilde

Stig Wernø Holter

Emeritus
 • E-poststig.holter@uib.no
 • Telefon+47 55 58 69 58
 • Besøksadresse
  Lars Hilles gate 3
  5015 Bergen
  Rom 
  319
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Norsk salme- og koralhistorie

Kirkemusikkens idéhistorie

Reformasjonstidens salmebøker

Komposisjon

 

Musikkteori

Musikkhistorie

Arrangering/instrumentasjon

 

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2022). Kom, tilbe med fryd: Innføring i liturgikk og hymnologi. Eide Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kom, tilbe med fryd : Innføring i liturgikk og hymnologi. Solum.
 • Vis forfatter(e) (1991). Kom, tilbe med fryd. Innføring i liturgikk og hymnologi. Solum.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Lindeman eller folketone? Noen betraktninger omkring melodien "Hellig Ånd, o himmel-lue". Norsk Kirkemusikk. 28-32.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ludvig Mathias Lindemans betydning for norsk salmesang. Norsk Kirkemusikk. 28-34.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Syng med! - sa gamle Lindeman". Ludvig Mathias Lindeman 200 år (1812-2012). Hymnologi. 115-126.
 • Vis forfatter(e) (2007). "…at synge med fortiden." Noen meddelelser om norsk-amerikanske salmebøker. Hymnologi. 19-39.
 • Vis forfatter(e) (2003). Fast følge eller løse forbindelser? Tanker om forholdet tekst-melodi i norsk salmehistorie. Hymnologiske meddelelser. 257-269.
 • Vis forfatter(e) (2001). Jobs bok som musikalsk utfordring. En presentasjon, analyse og drøfting av Egil Hovlands orgelsuite nr.2. Norsk Kirkemusikk.
 • Vis forfatter(e) (1996). Koralbok for den norske kirke - et 70-årsminne. Norsk Kirkemusikk.
 • Vis forfatter(e) (1993). Et musikalsk synspunkt på de nye nordiske salmebøkene. Hymnologiske meddelelser. 89-109.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2008). Singing with the Past. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Nytt norsk salmeleksikon er fullført. Hva vet vi nå, og hva vet vi ikke?
 • Vis forfatter(e) (2019). Hymn festival/Liederabend Svein Ellingsen 90 Jahre/years.
 • Vis forfatter(e) (2017). Reformasjonens betydning for gudstjenestens musikk.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hallgrimur Peturssons pasjonssalmer. Ny oversettelse av Arve Brunvoll.
 • Vis forfatter(e) (2014). Bruk av Norsk salmebok 2013.
 • Vis forfatter(e) (2013). The main service of the Church of Norway. New music for the ordinary.
 • Vis forfatter(e) (2013). Salmevalg og salmenes plass i liturgien.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). No er det i Noreg atter dag.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ny liturgisk musikk og salmebok.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hva er en salme? Forslaget til ny salmebok.
 • Vis forfatter(e) (2009). Georg Friedrich Händels kirkemusikk.
 • Vis forfatter(e) (2008). Salmeaften i Majorstuen kirke, Oslo. Presentasjon av salmer fra salmebokforslaget.
 • Vis forfatter(e) (2008). Salmeaften i Bergen domkirke. Salmer og melodier av Per Lønning på 80-årsdagen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Philipp Nicolai – et 400-års minne.
 • Vis forfatter(e) (2004). Egil Hovland som salmekomponist.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). To salme/sangbokfortaler fra reformasjonstiden.
 • Vis forfatter(e) (2015). "Norsk salmebok 2013" (The Norwegian Hymnal 2013).
 • Vis forfatter(e) (2013). Norsk folketone eller komponert melodi: Tre tvilstilfeller fra norsk koralhistorie.
 • Vis forfatter(e) (2013). Nordiske aspekter ved Norsk salmebok 2013.
 • Vis forfatter(e) (2011). Norsk orgelmusikk i lys av endringer i salmebok og liturgisk praksis.
 • Vis forfatter(e) (2009). Svein Ellingsen og komponistene.
 • Vis forfatter(e) (2009). Salmebok 2008 - prinsipper og eksempler.
 • Vis forfatter(e) (2009). Liturgireformen i spenningen mellom ordinarium og proprium.
 • Vis forfatter(e) (2009). Gud i musikken.
 • Vis forfatter(e) (2006). Norwegian-American Hymn Traditions.
 • Vis forfatter(e) (2002). Salmesangstriden i nytt lys.
 • Vis forfatter(e) (2002). Salmesangstriden i nytt lys.
 • Vis forfatter(e) (2002). Norwegian hymnody and religious folk tunes.
 • Vis forfatter(e) (2002). Fast følge eller løse forbindelser? Tanker om forholdet mellom tekst og melodi i norsk salmehistorie.
Musikk - innspillingsprodukt
 • Vis forfatter(e) (2011). Fra fjord og fjære. Stig Wernø Holter spiller egne orgelverker.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fra Buxtehude til Jongen. Stig Wernø Holter spiller på orglet i Skjold kirke.
 • Vis forfatter(e) (2005). Din rikssak. Norsk orgelmusikk gjennom 100 år. 1905-2005.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2020). Psalmernas väg (Band 4). Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv. 253-257.
 • Vis forfatter(e) (2003). Arne J. Solhaug: "Fra organist til kantor. Utviklingen av en ny kirkemusiker-identitet.". Norsk Kirkemusikk. 29-30.
 • Vis forfatter(e) (2002). Anders Dillmar: "Dödshugget mot vår nationella tonkonst". Kyrkohistorisk årsskrift. 170-172.
Leksikon
 • Vis forfatter(e) (2018). Nytt norsk salmeleksikon Bind IV.
 • Vis forfatter(e) (2013). Nytt norsk salmeleksikon, bind III.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nytt norsk salmeleksikon, bind II.
 • Vis forfatter(e) (2011). Nytt norsk salmeleksikon, bind I.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (1992). Kompendium i bibelkunnskap/troslære.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Reformasjonens betydning for gudstjenestens musikk. Luthersk Kirketidende. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Orgelinntrykk fra Latvia. Orgelspeilet. 10-13.
 • Vis forfatter(e) (2002). De Nidaros à Taizé. L'évolution du chant d'église norvégien. Postitions luthériennes. 345-362.
 • Vis forfatter(e) (2000). Det firhendige orgelspill - kuriosum eller fullverdig kunstform? Norsk Kirkemusikk. 5-21.
 • Vis forfatter(e) (2000). Det firhendige orgelspill - kuriosum eller fullverdig kunstform? Norsk Kirkemusikk. 5-21.
 • Vis forfatter(e) (1998). Fra 'Raketsang' til belivet koral. Et forsøk på en psykologisk tolkning av salmesangstriden. Norsk Kirkemusikk. 5-17/20/17.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2013). Salmer og sanger vi gjerne hører - og noen du aldri har hørt før. Bergens Tidende. 14-15.
 • Vis forfatter(e) (2010). Salmebok i evig reform. Vårt land. 24-24.
 • Vis forfatter(e) (2008). En forhastet reform. Vårt land. 22-22.
 • Vis forfatter(e) (2003). Revolusjon av gravferden? Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2000). "Hellig sang med himmelsk lyd." Norsk kirkesang i endring og vekst gjennom 100 år (1835-1936) med særlig vekt på Koralbok for den norske kirke. -.
 • Vis forfatter(e) (2000). "Hellig sang med himmelsk lyd." En studie av norsk kirkesang i endring og vekst med særlig vekt på Koralbok for Den norske kirke. -.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2011). Salmer for generasjoner.
 • Vis forfatter(e) (2011). Salmene har fått sitt leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2008). For stor utskifting av salmer.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2008). Medvirkning som organist ved Allehelgensgudstjeneste i Korskirken, Bergen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Magnus Brostrup Landstad og Ludvig Mathias Lindeman. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Trond Kverno som komponist av liturgisk musikk. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sangbøker som forskningsfelt. Introduksjon til antologien. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Mellom kultur og tro. Salmene i skolesangbøkene. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Norsk orgelmusikk i lys av endringer i salmebok og liturgisk praksis. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Salmetonen - en egen kunstform? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Kan du glemme gamle Norge". Noen meddelelser om norsk-amerikanske koralbøker. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Et ekspansivt tiår. Griegakademiet - Institutt for musikk 1995-2005. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Ludvig Mathias Lindeman".
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Nytt norsk salmeleksikon, bind 3. . I:
  • Vis forfatter(e) (2013). Nytt norsk salmeleksikon, bind III.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nytt norsk salmeleksikon, bind 2. . I:
  • Vis forfatter(e) (2012). Nytt norsk salmeleksikon, bind II.
 • Vis forfatter(e) (2011). Nytt norsk salmeleksikon, bind 1. . I:
  • Vis forfatter(e) (2011). Nytt norsk salmeleksikon, bind I.
 • Vis forfatter(e) (2011). Alltid freidig når du går m.fl. 220 sider. I:
  • Vis forfatter(e) (2011). Nytt norsk salmeleksikon, bind I.
Musikalsk framføring
 • Vis forfatter(e) (2013). Jubileumskonsert.
 • Vis forfatter(e) (2011). Orgelkonsert.
 • Vis forfatter(e) (2011). Organ recital.
 • Vis forfatter(e) (2011). Konsert i Skjold kirke.
Musikk - komposisjon
 • Vis forfatter(e) (2021). Sonata no. 2 for organ.
 • Vis forfatter(e) (2013). 13+14+33. Fantasi for fagott og orgel.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2019). Thomissøns salmebok 450 år. En guide for nye lesere. Hymnologi. 106-138.
 • Vis forfatter(e) (2004). Orgelsonaten. Trekk av en sjangers historie med vekt på romantikken. Orgelspeilet. 4-19.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Salmetonen - en egen kunstform? 41-51.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Norsk Salmebok 2013: A Hymnal for Church and Home. The Hymn: A Journal of Congregational Song. 17-22.
 • Vis forfatter(e) (2014). Musikk til arbeidet. Om orglets og musikkens plass i frimureriet. Orgelspeilet. 72-87.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Artikler (utvalg) og bøker:

Nytt norsk salmeleksikon, bind I–IV (hovedredaktør). Fagbokforlaget 2011-18.

”Syng med! – sa gamle Lindeman.” Ludvig Mathias Lindeman 200 år (1812–2012). S. 162–173. Hymnologi - Nordisk tidsskrift 3/4-2012.

"Ludvig Mathias Lindemans betydning for norsk salmesang." Norsk kirkemusikk 2-2012.

"Kom, tilbe med fryd". Innføring i liturgikk og hymnologi. Solum forlag, Oslo 1991. (367 s.) Rev. utgave 2008 (372 s.)

"Singing with the past / An account of Norwegian hymnody in an American context". Cross Accent 3-2008.

"Salmetonen – en egen kunstform?" En kirkemusikkens ridder. Festskrift til Magnar Mangersnes på 70-årsdagen Oslo 2008, s. 61-78.

" 'Kan du glemme gamle Norge.' Noen meddelelser om norsk-amerikanske koralbøker." La livets kilde rinne. Festskrift til Ove Kristian Sundberg på 75-årsdagen 22. juni 2007 s. 191-213.

" '…at synge med fortiden.' Noen meddelelser om norsk-amerikanske salmebøker." Hymnologi - Nordisk tidsskrift 1-2007.

"Et ekspansivt tiår. Griegakademiet – Institutt for musikk 1995-2005." Med Grieg i ryggen. Musikkutdanning i Bergen gjennom 100 år, s. 100-115. Bergen 2005.

"Orgelsonaten. Trekk av en sjangers historie med vekt på romantikken." Orgelspeilet 1-2004.

"Hellig sang med himmelsk lyd." En studie av norsk kirkesang i endring og vekst med særlig vekt på Koralbok for den norske kirke. (Doktoravhandling) Skriftserie fra Griegakademiet – Institutt for musikk 2003.

"Fast følge eller løse forbindelser? Tanker om forholdet tekst-melodi i norsk salmehistorie." Hymnologiske meddelelser 3-2003.

"De Nidaros à Taizé. L'évolution du chant d'église norvégien." Positions lutheriennes 4-2002.

"Jobs bok som musikalsk utfordring. En presentasjon, analyse og drøfting av Egil Hovlands orgelsuite nr. 2" Norsk kirkemusikk nr. 1/2-2001.

"Orgelets liturgiske funksjon i historisk perspektiv." GlogerOrgelet, Kongsberg 2001 s. 44-63.

"Det firhendige orgelspill – kuriosum eller fullverdig kunstform?" Norsk Kirkemusikk 3-2000.

"Et musikalsk synspunkt på de nye nordiske salmebøkene." Hymnologiske meddelelser 2-1993.

"Jordens største under. Om tendenser i nyere norsk koralskaping". Norsk kirkemusikk 3-1992.

"Kirkemusikertjenesten" (medforf.: Knut G. Sellevold.) Kirke og kultur 5-1989

"...paa Guds og mit hellige Embedis vegne..." – en undersøkelse av prestevielsen, skriftemålet og bannet i vår kirke etter reformasjonen med særlig henblikk på nøklemakten. Det teologiske menighetsfakultet 1981 (hovedoppgave i kristendomskunnskap.)

CD'er:

Din rikssak. Norsk orgelmusikk gjennom 100 år: 1905–2005. Vest-Norsk Plateselskap 2005.

Fra fjord og fjære. Stig Wernø Holter spiller egne orgelverker (orgelkoraler/preludier og Sonata in e pro organo). 2011.

Fra Buxtehude til Jongen. Utvalgte verker fra standardrepertoaret (Buxtehude, Bach, Kittel, Mozart, Mendelssohn, Reger, Jongen). 2011.

Komposisjoner (utvalg):

Variasjoner over folketonen "I dag er nådens tid". Norsk Musikforlag 1975.

Variasjoner over den norske folketonen "Jeg raade vil alle i ungdommens dage". Norsk Musikforlag 1977.

"How blest!" for fløyte, sopran,  gitar og cello. Norsk Musikforlag 1977.

Mandorla for gitar.

Prosesjonsmusikk for orgel. Vest-norsk musikkforlag 1981.

Klinge skal et jubelkor. Orgelkoraler, koralforspill og ledsagesatser til Norsk Salmebok. Verbum 1986.

Norsk prosesjonsmusikk (red.) Vest-norsk musikkforlag 1986.

Fantasi over hymnen "A solis ortus cardine" for orgel. Norsk Musikforlag 1990.

Jol. Tekst: Alv Askeland. Harald Lyche & Co. Musikkforlag 1994.

Meditasjonsmusikk, hefte 9. Cantando Musikkforlag 2000.

Toccata con fugae in c pro organo. Cantando Musikkforlag 2000.

Fantasi over olavssekvensen Lux illuxit laetabunda. For orgel. Norsk musikkinformasjon.

Trio juvenalis. For sopranblokkfløyte, orgel og cello. Norsk musikkinformasjon.

Variasjoner over antifonen Ubi caritas. For orgel.

Duo juvenalis. For sopranblokkfløyte og piano. Norsk musikkinformasjon.

Strykekvartett. Norsk musikkinformasjon.

Pianosonate. Norsk musikkinformasjon.

Fantasy and fugue on the sequence Veni sancte spiritus. Norsk musikkinformasjon.

Peregrinatio for blandet kor og orgel. Tekst: Per Lønning. (Bestillingsverk til Leif Erikson-festivalen/Den norske mindekirken i Minneapolis. 2006)

Du Via Dolorosa. Tekst: Per Lønning. Cantando Musikkforlag 2007.

Sonata in e pro organo. Norsk musikkinformasjon.

13+14+33. Fantasi for fagott og orgel.

Sonate for bratsj og orgel

Orgelsonate nr. 2

 

 

 

 

Orgel - solistisk og liturgisk

Liturgikk og hymnologi

Musikkteori

Komposisjon