Hjem
 • E-postSvein.Angell@uib.no
 • Telefon+47 55 58 22 12+47 907 59 172
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. Litterær kultur og politikk. Tankar kring lesekunne og demokratisering i Hardanger. Hardanger - Tidsskrift for Hardanger historielag. 128-144.
 • Vis forfatter(e) 2017. Distriktsvenleg, miljøvenleg og klimavenleg? Drivkrefter i utviklinga av småkraft i Hardanger. Tidsskriftet UTMARK. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Grunnlovsjubileet som oppsedingsprosjekt. Nytt Norsk Tidsskrift. 97-110.
 • Vis forfatter(e) 2015. Å byggja ein region som merkevare. Historiebruk i Hardanger :. Heimen - Lokal og regional historie. 57-71.
 • Vis forfatter(e) 2015. National reputation management and the competition state : the cases of Denmark and Norway. Journal of Cultural Economy. 184-201.
 • Vis forfatter(e) 2014. Norge og omverdenen 1945-2010: Fra kulturpleje til omdømmeforvaltning. Økonomi & politik. 26-36.
 • Vis forfatter(e) 2014. "Norges omdømme som kulturland er høyt". Innhogg i norsk sjølvpresentasjon. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 97-109.
 • Vis forfatter(e) 2013. The Regional Dynamics of Hospital Systems: A Case Study of Haukeland University Hospital, Norway. Social history of medicine. 469-488.
 • Vis forfatter(e) 2012. Norsk byhistorie og dei nasjonale forteljingane. Historisk Tidsskrift (Norge). 425-439.
 • Vis forfatter(e) 2010. Norges nasjonspromotering – mellom nation branding, cultural diplomacy og økonomisk nasjonalisme. Den jyske historiker. 140-159.
 • Vis forfatter(e) 2009. Retten til land, vatn og vilt. Framveksten av eit ressursforvaltningssystem for norske høgfjellsområde. Historisk Tidsskrift (Norge). 429-453.
 • Vis forfatter(e) 2008. Forvaltning i foretaksklær omdømmehåndtering i norske sykehus etter sykehusreformen. Nordiske organisasjonsstudier. 71-91.
 • Vis forfatter(e) 2006. Den historiske bakgrunnen for heimfallsinstituttet. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 77-85.
 • Vis forfatter(e) 2004. Nordic lights - Education for nation and civic society in the Nordic countries, 1850-2000. Scandinavian Journal of History. 139-141.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2014. Hardanger som småkraftregion: Frå industrikraft til kortreist kraft. 4. 4. .
 • Vis forfatter(e) 2012. Two variants of decentralised health care: Norway and Sweden in comparison. 4. 4. .
 • Vis forfatter(e) 2011. Frå kraft versus natur til miljøvenleg energi? Norsk vasskraftpolitikk i eit hundreårsperspektiv. 3-2011. 3-2011. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Vidaregåande skule i ein industrikommune.
 • Vis forfatter(e) 2017. Utdanning av lektorar for skulen i framtida.
 • Vis forfatter(e) 2017. Temaseminara sin plass i lektorutdanninga ved UiB.
 • Vis forfatter(e) 2017. Eit hundreår av ord – offentlegheit, lagsliv og politikk i Hardanger på 1800-talet.
 • Vis forfatter(e) 2016. Kva vil vi med fagdidaktikken?
 • Vis forfatter(e) 2016. Hardanger som merkevare.
 • Vis forfatter(e) 2015. Biletet av Hardanger.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2014. Kampen om fortida. Grunnlovsjubileet i 1914.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. BKKs historie. Boklansering.
 • Vis forfatter(e) 2019. Introduction. International interactions – images and imaginations in the Nordic Countries between the Nation State and the Competition State.
 • Vis forfatter(e) 2019. Branding the Nordics: Imagining the future –(prod)using the past.
 • Vis forfatter(e) 2018. Utdanning som merkevare – skulesystemet som nordisk «brand».
 • Vis forfatter(e) 2018. Med fred som merkevare - norsk skole og utdanning som "brand".
 • Vis forfatter(e) 2018. Education as Nordic brand during the Cold War. .
 • Vis forfatter(e) 2018. Education and images of Norway in the Post-War period. .
 • Vis forfatter(e) 2017. Peace as trademark. Norway's educational Exchange during the Cold War.
 • Vis forfatter(e) 2017. Heimfallsinsituttet og historia.
 • Vis forfatter(e) 2017. Branding agents.
 • Vis forfatter(e) 2017. Barn og unge i grunnlovsjubileet.
 • Vis forfatter(e) 2016. Mobilising History - to be a future winner.
 • Vis forfatter(e) 2016. Merkevare Hardanger mellom tid, rom og historie?
 • Vis forfatter(e) 2016. Andre verdskrig i norsk historiekultur.
 • Vis forfatter(e) 2014. Den norske kyrkja og grunnlovsjubileet i 1914.
 • Vis forfatter(e) 2014. Bruk av historie i regional merkevarebygging: Nokre refleksjonar rundt Hardangerrådet.
 • Vis forfatter(e) 2013. Mangfaldig modernitet - Noreg ved overgangen til det 20. hundreåret.
 • Vis forfatter(e) 2013. Kampen om fortida. Norske grunnlovsjubileer.
 • Vis forfatter(e) 2011. The discourse on the national conservation plan for river basins in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2010. Nation branding - a hybrid of market, culture and politics? The cases of Norway and Denmark.
 • Vis forfatter(e) 2009. Strategic communication in the Norwegian hospital realm.
 • Vis forfatter(e) 2009. Sjukvårdens historia i jamförande perspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2009. Norsk nasjonal omdømmeforvaltning.
 • Vis forfatter(e) 2009. Framveksten av eit ressursforvaltningssystem for norske høgfjellsområde.
 • Vis forfatter(e) 2008. Norwegian hospitals in a historical perspective.
 • Vis forfatter(e) 2008. LEGITIMACY OF THE NORWEGIAN HOSPITAL SECTOR IN HISTORICAL PERSPECTIVE.
 • Vis forfatter(e) 2007. Sykehus i foretaksklær. Omdømmehåndtering i norske sykehus etter sykehusreformen.
 • Vis forfatter(e) 2007. Oppgradering av status for komunikasjonsarbeid og strategi for identitetsutvikling i norske sykehus.
 • Vis forfatter(e) 2007. Hospitals in Noorway and Sweden.
 • Vis forfatter(e) 2006. Two variants of decentralized Health Care. Norway and Sweden in Comparison.
 • Vis forfatter(e) 2006. Stat og industri - Aktieselskabet Tyssefaldene og konsesjonslovene 1906-2006.
 • Vis forfatter(e) 2006. Heimfallsinstituttet - Den historiske bakgrunnen.
 • Vis forfatter(e) 2006. Dressing up hospitals as corporate brands? The expansion and managerialization of communication in Norwegian hospitals.
 • Vis forfatter(e) 2005. Water control in Western Norway.
 • Vis forfatter(e) 2005. Unionsoppløysinga i 1905.
 • Vis forfatter(e) 2005. Unionsoppløysinga 1905.
 • Vis forfatter(e) 2005. Unionen i norsk og svensk nasjonsdanning.
 • Vis forfatter(e) 2005. Privatization from the inside? The new communication strategies in the Norwegian hospital sector.
 • Vis forfatter(e) 2005. Politisk kultur i Sverige og Noreg.
 • Vis forfatter(e) 2005. Nasjonalisme i Sverige og noreg.
 • Vis forfatter(e) 2005. Nasjonal integrasjon i Sverige og Noreg.
 • Vis forfatter(e) 2005. Kommunikasjon og legitimitet i sjukehusa før og no.
 • Vis forfatter(e) 2005. Kommentar til "Sosialdemokratiets tidsalder" (Francis Sejersted).
 • Vis forfatter(e) 2005. Framveksten av det norske konsesjonssystemet.
 • Vis forfatter(e) 2005. De lokale strateger - Politisk og økonomisk modernisering i Arna 1840-1900.
 • Vis forfatter(e) 2004. Nasjonale symbol og nasjonalstatlig utvikling i Noreg og Sverige.
 • Vis forfatter(e) 2004. A/S Tyssefaldene og den andre industrielle revolusjonen.
Leder
 • Vis forfatter(e) 2020. Notes from the Editor. Special Issue: International Interactions – the Nation State and the Competition State in Nordic Education (Guest editor). Nordic Journal of Educational History.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2016. Monstermaster og Odda-monster. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) 2011. Ei svensk historie om kjærleik :. Tidsskrift for velferdsforskning. 274-277.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2005. Svenske kvinner og 1905. HIFO-nytt. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Innsiktsfullt om den store forsoning. Melding av Francis Sejersted 2005: Sosialdemokratiets tidsalder. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2020. BKKs historie 1920-2020. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2015. Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2015. Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2011. Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Universitetsforlaget.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2021. Kvifor vart det slik? Norsk historie gjennom 10 000 år.
 • Vis forfatter(e) 2004. Arna Bygdebok Band II, Bygd nær byen 1840-1972.
 • Vis forfatter(e) 2002. Den svenske modellen og det norske systemet – Tilhøvet mellom modernisering og identitetsdanning i Sverige og Noreg ved overgangen til det 20. hundreåret.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2016. Odda vidaregåande skule. Ei 100-årsforteljing. Odda vidaregåande skule.
 • Vis forfatter(e) 1997. Vestlandsreise. Sparebanken Vest.
 • Vis forfatter(e) 1997. Fra småbanker til storkonsern. Sparebanken Vest.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2003. Lilla sjal rundt sterilisasjonslova. Syn og Segn. 4-13.
 • Vis forfatter(e) 2003. Lilla sjal rundt sterilisasjonslova. Syn og Segn. 4-13.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2016. Kva er merkevara Hardanger? Hardanger folkeblad.
 • Vis forfatter(e) 2013. Noreg sett utanfrå. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) 2013. Det norske omdømmet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) 2011. Politisert velferdshistorie fra Civita. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2010. Kraftpolitikk i endring. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2008. Ressurskamp på vidda. Hardanger folkeblad. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Eit politisk kulturminne. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2002. Den svenske modellen og det norske systemet: tilhøvet mellom modernisering og identitetsdanning i Sverige og Noreg ved overgangen til Det 20. hundreåret. -.
 • Vis forfatter(e) 2002. Den svenske modellen og det norske systemet : tilhøvet mellom modernisering og identitetsdanning i Sverige og Noreg ved overgangen til det 20. hundreåret.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2016. Forsøk på å skape en opphavsmyte.
 • Vis forfatter(e) 2016. Engasjerer framleis - Om korleis «krigen om krigen» har endra seg frå 1945 og til i dag.
 • Vis forfatter(e) 2008. Småbrukere på grensa.
 • Vis forfatter(e) 2006. Konsesjonslovene.
 • Vis forfatter(e) 2005. Om unionsoppløysinga i 1905.
 • Vis forfatter(e) 2005. Meiner det er tull å feira frigjeringsjubileum.
 • Vis forfatter(e) 2005. Innslag om unionsoppløysinga i 1905.
 • Vis forfatter(e) 2004. Vil ha Arna ut av Bergen kommune.
 • Vis forfatter(e) 2004. Presentasjon, Arna bygdebok.
 • Vis forfatter(e) 2004. NRK-Hordaland, førmiddagssending.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2005. Myter om 1905.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. BKK i kraftfeltet. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. "...evigvarende ressurser av stor verdi". Heimfallsinstituttet og historia. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. "...en investering for framtiden". Barn og unge i grunnlovsjubileet. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. The Office for Cultural Relations: Representing Norway in the Post-War Period. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. The Consular Affairs Issue and Colonialism.
 • Vis forfatter(e) 2015. Rett, politikk, forteljing - ressursforvaltingsordningane i høgfjellet i Sør-Noreg. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Ressursutnytting og ressurskonfliktar. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Politikk, institusjonar og organisasjonar etter 1960. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Organisasjonsliv og politikk. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Mellom tradisjon og modernitet. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Fellesskap på industristad og i bygd. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Dei institusjonelle fellesskapa. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Språk, nasjonalstat og modernisering i Noreg. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Forteljingar i norsk byhistorieskriving. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Omdømmehåndtering og strategisk kommunikasjon i sykehus. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Nasjonens omdømme. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Hvordan oversette omdømmeoppskriften for offentlige organisasjoner? 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Dilemmaer i omdømmehåndtering: substans og framtreden. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Strategic communication and Haukeland Hospital. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Konsulatspørsmålet og kolonianismen. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Stat og industri. Tyssefaldene og konsesjonssystemet 1906-2006. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Dressing up hospitals as enterprises? The expansion and managerialization of communication in Norwegian Hospitals. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Høgreekstremismen og Sverige som modellsamfunn. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Folkerørsler og frivillige organisasjonar. 43 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Aktieselskabet Tyssefaldene og konsesjonsspørsmålet. 55 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Ensamt skulle Norge darra som ett asplöv…. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 1999. Some reflections on national identity in Norway and Sweden. 7 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2013. Omdømmebygging i kommunene.
Forord
 • Vis forfatter(e) 2020. Forord frå forfattarane. 15-16.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Da historia om Hardanger vart merkevare. Norgeshistorie.no.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.


 

Med fred som merkevare: Utdanning og konstruksjonen av nasjonale sjølvbilde.

Nordic Branding. Samarbeidsprosjekt med UiO Norden (Universitetet i Oslo).