Hjem
Turid Magnhild Hellands bilde

Turid Magnhild Helland

Universitetslektor, Professor emeritus, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
 • E-postTurid.Helland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 39
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 12
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN
 • Nevrokognisjon og språk
 • Dysleksi
 • Utviklingsmessige språkvansker/Spesific Language impairment (SLI)
 • Dysleksi og flerspråklighet
 • Dysleksi og matematikkvansker      
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Kindergarten screening tools filled out by parents and teachers targeting dyslexia. Predictions and developmental trajectories from age 5 to age 15 years. Dyslexia.
 • Vis forfatter(e) 2020. Associations between lesion size, lesion location and aphasia in acute stroke. Aphasiology. 1-19.
 • Vis forfatter(e) 2018. Auditive training effects from a dichotic listening app in children with dyslexia. Dyslexia. 336-356.
 • Vis forfatter(e) 2017. Self-reported symptoms of anxiety and depression in chronic stroke patients with and without aphasia. Aphasiology. 1392-1409.
 • Vis forfatter(e) 2017. Emotional and behavioural needs in children with specific language impairment and in children with autism spectrum disorder: The importance of pragmatic language impairment. Research in Developmental Disabilities. 33-39.
 • Vis forfatter(e) 2017. Detecting Preschool language impairment and risk of develpmental dyslexia. Journal of Research in Childhood Education. 295-311.
 • Vis forfatter(e) 2016. Reading in dyslexia across literacy development: A longitudinal study of effective connectivity. NeuroImage. 92-100.
 • Vis forfatter(e) 2016. Neurocognitive development and predictors of L1 and L2 literacy skills in dyslexia: A longitudinal study of children 5-11 years old. Dyslexia. 3-26.
 • Vis forfatter(e) 2016. Language Impairments in children With ADHD and in Children With Reading Disorder. Journal of Attention Disorders. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. The dynamics of narrative writing in primary grade children: Writing process factors predict story quality. Reading and writing. 529-554.
 • Vis forfatter(e) 2015. Førskolebarn i risikosonen for å utvikle dysleksi og databasert trening. En motivasjonsstudie. Norsk tidsskrift for logopedi. 6-15.
 • Vis forfatter(e) 2014. Neuroanatomical precursors of dyslexia identified from pre-reading through to age 11. Brain. 3136-3141.
 • Vis forfatter(e) 2014. Language profiles and mental health problems in children with specific language impairment and children with ADHD. Journal of Attention Disorders. 226-235.
 • Vis forfatter(e) 2014. Children with dyslexia show cortical hyperactivation in response to increasing literacy processing demands. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) 2013. Writing in dyslexia: product and process. Dyslexia. 131-148.
 • Vis forfatter(e) 2012. Visuo-spatiale ferdigheter i tidlig skolealder kan predikere senere lese- og skriveferdigheter. Norsk tidsskrift for logopedi. 34-42.
 • Vis forfatter(e) 2012. Exploring language profiles for children with ADHD and children with Asperger syndrome. Journal of Attention Disorders. 34-43.
 • Vis forfatter(e) 2011. Structural and Functional Reorganization of the Corpus Callosum between the Age of 6 and 8 Years. Cerebral Cortex. 1012-1017.
 • Vis forfatter(e) 2011. Sammenligning av engelskkunnskaper hos to grupper 6. - 7.klassinger undervist etter henholdsvis L97 og K06. Acta Didactica Norge. 1-23.
 • Vis forfatter(e) 2011. Predicting dyslexia at age 11 from a risk index questionnaire at age 5. Dyslexia. 207-226.
 • Vis forfatter(e) 2011. Effects of Bottom-Up and Top-Down Intervention Principles in Emergent Literacy in Children at Risk of Developmental Dyslexia: A Longitudinal Study. Journal of Learning Disabilities. 105-122.
 • Vis forfatter(e) 2010. Tidlige kognitive markører for utvikling av dysleksi. Norsk tidsskrift for logopedi. 18-27.
 • Vis forfatter(e) 2010. Normering av nasalverdier målt med nasometer II på norske barn en pilotstudie. Norsk tidsskrift for logopedi. 20-28.
 • Vis forfatter(e) 2010. Arbeidsminne som ein tidleg markør hos barn i risikosona for å utvikle dysleksi. Norsk tidsskrift for logopedi. 10-19.
 • Vis forfatter(e) 2010. A longitudinal study of the effect of voicing on the dichotic ear advantage in boys and girls at age 5 to 8. Developmental Neuropsychology. 752-761.
 • Vis forfatter(e) 2009. The usability of a Norwegian adaptation of the Children's Communication Checklist Second Edition (CCC-2) in differentiating between language impaired and non-language impaired 6- to 12-year-olds. Scandinavian Journal of Psychology. 287-292.
 • Vis forfatter(e) 2009. Brain activation on pre-reading tasks reveals at-risk status for dyslexia in 6-year-old children. Scandinavian Journal of Psychology. 79-91.
 • Vis forfatter(e) 2008. Dichotic Listening and School Performance in Dyslexia. Dyslexia. 42-53.
 • Vis forfatter(e) 2007. Dyslexia at a behavioural and a cognitive level. Dyslexia. 25-41.
 • Vis forfatter(e) 2006. Dichotic listening performance predicts language comprehension. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition. 251-262.
 • Vis forfatter(e) 2005. Dyslexia in English as a Second Language. Dyslexia. 41-60.
 • Vis forfatter(e) 2004. The role of dichotic listening performance and tasks of executive functions in reading impairment: A discriminant function analysis. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence. 277-288.
 • Vis forfatter(e) 2004. Digit Span in Dyslexia: Variations According to Language Comprehension Abilities and Mathematical Skills. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 31-42.
 • Vis forfatter(e) 2004. Attentional functions in speech fluency disorders. Logopedics, Phoniatrics, Vocology. 119-127.
 • Vis forfatter(e) 2003. Viaual-Sequential and Visuo-Spatial Skills in Dyslexia: Variations according to Language Comprehension and Mathematics Skills. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence. 208-220.
 • Vis forfatter(e) 2001. Brain asymmetry for language in dyslexic children. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition. 289-301.
 • Vis forfatter(e) 2000. Executive functions in dyslexia. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence. 37-48.
 • Vis forfatter(e) 2000. Executive functions in dyslexia. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence. 37-48.
 • Vis forfatter(e) 1995. Dyslexia, laterality, and short term memory. Scandinavian Journal of Logopedics & Phoniatrics. 157-164.
 • Vis forfatter(e) 1995. Absence of ear advantage on the consonant-vowel dichotic listening test in adolescent and adult dyslexics: Specific auditory-phonetic dysfunction. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 833-840.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Ulike former for språkvansker, dysleksi og matematikkvansker – sammenhenger, utvikling over tid, utredning og trening.
 • Vis forfatter(e) 2020. Dysleksi gjennom tidene. Oppfattelsen av dysleksi har endret seg kraftig gjennom tidene. Hva har forskningen sagt om dysleksi, og hvilke forutsetninger har vi til forskningen som kommer.
 • Vis forfatter(e) 2019. Nytt fra forskningen på dysleksifeltet.
 • Vis forfatter(e) 2019. Lese- og skrivevansker, - forskningsbaserte tiltak som fungerer.
 • Vis forfatter(e) 2019. Hjerne og språk - tiltak som fungerer for språkutvikling og dysleksi.
 • Vis forfatter(e) 2018. Nytt fra forskningen på dysleksifeltet.
 • Vis forfatter(e) 2017. Tidlig og riktig innsats i praksis.
 • Vis forfatter(e) 2017. Det blir skoletapere av å vente og se – Om at forutse dysleksi hos 5-åringer.
 • Vis forfatter(e) 2016. Tidleg innsats.
 • Vis forfatter(e) 2016. Dysleksi og fremmedspråk. Hvordan skal vi tenke?
 • Vis forfatter(e) 2015. RI-5, hva er det?
 • Vis forfatter(e) 2015. Fagseminar. Dysleksi.
 • Vis forfatter(e) 2014. Elever med dysleksi.
 • Vis forfatter(e) 2014. Dysleksi og flerspråklighet.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. Kartlegging av femåringers språk. Tidlig identifisering av risiko for språkvansker og dysleksi.
 • Vis forfatter(e) 2016. Finner dysleksi før lesealder!
 • Vis forfatter(e) 2012. Om logopedistudiet ved UiB.
 • Vis forfatter(e) 2009. Tidlig diagnostisering. Fra "Ut med språket!".
 • Vis forfatter(e) 2008. Engelsk som første fremmedspråk og dysleksi.
 • Vis forfatter(e) 2007. "Ut med språket!" En longitudinell studie av barn i risikosonen for å utvikle dysleksi.
 • Vis forfatter(e) 2006. Noen resultat av kognitiv testing og trening fra 2004 til 2007. "Ut med språket!".
 • Vis forfatter(e) 2006. "Ut med språket" - en orientering og noen funn.
 • Vis forfatter(e) 2006. "Ut med språket!" - resultat fra testing og trening etter tre år.
 • Vis forfatter(e) 2006. "Ut med språket!" - noen resultat av kognitiv testing og trening fra 2004 til 2007.
 • Vis forfatter(e) 2006. "Ut med språket!" - noen resultat av kognitiv testing og trening fra 2004 til 2007.
 • Vis forfatter(e) 2005. Dysleksi - fra praksis til forskning.
 • Vis forfatter(e) 2005. "Ut med språket!- tilbake melding etter kogitiv testing, trening og fMRI-testing av 6-åringnen.
 • Vis forfatter(e) 2005. "Ut med språket!" - status etter 2 års arbeid.
 • Vis forfatter(e) 2005. "Ut med språket!" - resultat fra kognitiv testing, trening og fMRI-testing på 6-åringene.
 • Vis forfatter(e) 2004. Språk, dysleksi og matematikkvansker.
 • Vis forfatter(e) 2004. Dysleksi - fra praksis til forskning.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. Språkvansker, dysleksi og matematikkvansker – sammenhenger, utvikling over tid, utredning og trening.
 • Vis forfatter(e) 2021. Dyslexi hos barn med norska som andrespråk.
 • Vis forfatter(e) 2020. Sammenhenger mellom språkutvikling og dysleksi.
 • Vis forfatter(e) 2019. Online course in Neurolinguistics; four lessons. 1. Defining dyslexia; 2. Four different approaches to dyslexia; 3. Dyslexia and comorbidities; 4. What can longitudinal studies on dyslexia tell us?
 • Vis forfatter(e) 2018. Hva kan en longitudinell studie fortelle oss om utvikling av dysleksi?
 • Vis forfatter(e) 2018. Den longitudinelle dysleksi-studien "Ut med språket!".
 • Vis forfatter(e) 2017. Risiko for språkvansker -skolealder er ikke tidlig nok.
 • Vis forfatter(e) 2017. En longitudinell studie med fokus på utvikling av dysleksi.
 • Vis forfatter(e) 2017. Detecting Preschool Language Impairment and Risk of Developmental Dyslexia.
 • Vis forfatter(e) 2016. What assessment tools can detect language impairment in pre-schoolers?
 • Vis forfatter(e) 2016. Ut med språket, en longitudinell studie med fokus på utvikling av dysleksi.
 • Vis forfatter(e) 2016. Seminar for Professor Sol Lyster, UiO: The Speak up! project.
 • Vis forfatter(e) 2016. Language impairment in pre-schoolers: identification through the voice of Close caretakers.
 • Vis forfatter(e) 2016. Kartlegging av femåringars språk. Kva kan tre ulike kartleggingsinstrument fortelja oss?
 • Vis forfatter(e) 2016. Kartlegging av 5-åringers språk. Hva kan tre ulike kartleggingsinstrument fortelle oss?
 • Vis forfatter(e) 2015. The Bergen Longitudinal Dyslexia Study in a nutshell.
 • Vis forfatter(e) 2015. The Bergen Longitudinal Dyslexia Study.
 • Vis forfatter(e) 2015. Nytt fra forskningsfronten. Dysleksi: om tidlige risikofaktorer, typiske utviklingstrekk, flerspråklighet og trening .
 • Vis forfatter(e) 2015. Investigating communication in 5-year-olds.
 • Vis forfatter(e) 2015. Early detection of children at risk of school failure caused by language impairment.
 • Vis forfatter(e) 2015. Dysleksi – nytt fra forskningfronten. Om tidlige risikofaktorer, typiske utviklingstrekk, flerspråklighet og trening .
 • Vis forfatter(e) 2014. Fra «The Bergen longitudinal dyslexia project” (også kalt «Ut med språket!») som har fulgt en gruppe barn (risiko og kontroll) på Vestlandet fra de var 5 år og til de nå er 15 år.
 • Vis forfatter(e) 2013. Typiske kjennetegn på dysleksi. Hvordan kan slike biologiske og kognitive kjennetegn interagerer med ulike typer språk og ortografier?
 • Vis forfatter(e) 2013. Status for pågående og planlagt utdanning ved Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2013. Language disorders inn children with ADHD and children with reading disorder.
 • Vis forfatter(e) 2013. An overview of the longitudinal study of children at risk of developmental dyslexia.
 • Vis forfatter(e) 2012. The Bergen Tell-a-tale Project. A neurolinguistic perspective on narrative development.
 • Vis forfatter(e) 2012. TRAS i den longitudinelle dysleksistudien «Ut med språket!».
 • Vis forfatter(e) 2012. Language profiles and mental health problems in children with specific language impairment and children with ADHD.
 • Vis forfatter(e) 2012. Dyslexia - a common (Nordic) challenge.
 • Vis forfatter(e) 2012. Dysleksi og fremmedspråk med fokus på engelsk som første fremmedspråk.
 • Vis forfatter(e) 2012. "Ut med språket!" (UMS). En longitudinell undersøkelse av barn fra 5 til 12 år som står i fare for å utvikle dysleksi.
 • Vis forfatter(e) 2011. TRAS (Tidlig registrering av språk) i den longitudinnelle studien "Ut med språket!".
 • Vis forfatter(e) 2011. Hjernen, dysleksi og flerspråklighet.
 • Vis forfatter(e) 2011. Forelesning 2: The English 2 Dyslexia Test.
 • Vis forfatter(e) 2011. Forelesning 1: The English 2 Dyslexia test.
 • Vis forfatter(e) 2011. Engelskfaget og dysleksi.
 • Vis forfatter(e) 2011. Dysleksi og engelsk som L2.
 • Vis forfatter(e) 2011. Dysleksi i et nevrogonitivt perspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2011. Developmental cognitive benchmarks in dyslexia.
 • Vis forfatter(e) 2011. Computer-based Writing Processing in L1 and L2 in Dyslexia.
 • Vis forfatter(e) 2010. The Bergen Speak up project, a longitudinal study of children at risk of developmental dyslexia.
 • Vis forfatter(e) 2010. Predikering av dysleksi: resultat etter å ha fulgt en gruppe barn i risikosonen for å utvikle dysleksi fra de var 5 til 12 år.
 • Vis forfatter(e) 2010. L2 competence in children with dyslexia – comparing Norway and Hungary.
 • Vis forfatter(e) 2010. En longitudinell studie av barn som står i fare for å utvikle dysleksi.
 • Vis forfatter(e) 2009. Testing English as L2 and dyslexia.
 • Vis forfatter(e) 2009. Speak up! A longitudinal study of children 5 to 8 years old at risk of developmental dyslexia.
 • Vis forfatter(e) 2008. Om undersøkinga Ut med språket i heile sin breidde, med vekt på funn som kan ha noko å seie for logopedisk praksis og tiltak.
 • Vis forfatter(e) 2008. A longitudinal fMRI study of children at risk for developing dyslexia.
 • Vis forfatter(e) 2008. "Utmed språket!" Effekt av to ulike treningsopplegg.
 • Vis forfatter(e) 2008. "Ut med språket!" - hva har vi funnet ut?
 • Vis forfatter(e) 2007. Preschool identification of dyslexia.
 • Vis forfatter(e) 2007. Identification of dyslexia in pre-school children: Behavioral and fMRI data.
 • Vis forfatter(e) 2007. Early assessment in dyslexia, risk factors and fMRI in a pre-literacy phase.
 • Vis forfatter(e) 2006. Ut med språket!
 • Vis forfatter(e) 2006. New data from the "Speak up" project.
 • Vis forfatter(e) 2006. Level of reading and spelling at age 6 in children at risk of developing dyslexia corresponds with their language comprehension skills at age 5.
 • Vis forfatter(e) 2006. "Speak up!" A longitudinal study of children at-risk of developing language, reading, writing and mathematics impairment.
 • Vis forfatter(e) 2005. Ut med språket! En longitudinell undersøkelse av barn fra 5 til 8 år som står i fare for å utvikle lese-, skrive- og matematikkvansker i skolen.
 • Vis forfatter(e) 2005. Dysleksi og fremmedspråk.
 • Vis forfatter(e) 2005. Dysleksi og fremmedspråk.
 • Vis forfatter(e) 2005. Bruk av CoPS (Cognitive Profiling System) i "Ut med språket": pre- og posttesting.
 • Vis forfatter(e) 2005. "Ut med språket!" - noen forløpige resultat etter 2.års utprøving av kognitive og språklige funksjoner hos barn født i 1998.
 • Vis forfatter(e) 2005. "Speak up!" - fMRI data.
 • Vis forfatter(e) 2004. Ut med språket! - Statusrapport.
 • Vis forfatter(e) 2004. Use of exclusion criteria in defining and sampling of dyslexia.
 • Vis forfatter(e) 2004. Speak up! a longitudinal study of language development, reading, writing and mathematics in children.
 • Vis forfatter(e) 2004. Speak up! A longitudinal study of children at risk of developing dyslexia and mathematics impairment.
 • Vis forfatter(e) 2002. The English2 Dyslexia Test.
 • Vis forfatter(e) 2002. Dyslexia in research and practice: status of today, perspectives of tomorrow.
 • Vis forfatter(e) 1998. Functional Lateralisation in Dyslexic Children.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) 2004. The English 2 Dyslexia Test.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2009. Vi lærer på ulike måter. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2009. Vi lærer hele tiden. Fagbokforlaget.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2019. Språk og dysleksi, 2. utgave. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2012. Språk og dysleksi. Fagbokforlaget.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. «Ut med språket!» – en longitudinell dysleksistudie. Forventninger, gjennomføring og erfaringer. Spesialpedagogikk. 49-64.
 • Vis forfatter(e) 2017. Dysleksi og arvelighet, Del 2. Dyslexi. 24-31.
 • Vis forfatter(e) 2012. The English 2 Dyslexia Test, forskningsresultat. Norsk forening for Leseopplæring, medlemsblad. 3-9.
 • Vis forfatter(e) 2009. Dysleksi og fremmedspråk. Språk og språkundervisning.
 • Vis forfatter(e) 2009. Dysleksi og fremmedspråk. Leseveiledning, Fremmedspråksenteret.
 • Vis forfatter(e) 2008. En kvalitativ rapport om gjennomføringen av "Ut med språket!" (UMS), en longitudinell undersøkelse av barn fra 5 til 8 år som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker i skolen. Norsk tidsskrift for logopedi. 27-32.
 • Vis forfatter(e) 2008. Dysleksi og engelsklæring. Språk og språkundervisning. 4-6.
 • Vis forfatter(e) 2005. Dysleksi. Logopedlagets småskrifter.
 • Vis forfatter(e) 2005. "Ut med språket!" En longitudinell studie av barn fra 5 til 8 år som står i fare for å utvikle lese-, skrive- og matematikkvansker. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening. 18-20.
 • Vis forfatter(e) 2004. Ut med språket! En longitudinell studie av barn i risikosonen for å utvikle vansker innenfor områdene lesing, skriving og matematikk. Norsk tidsskrift for logopedi.
 • Vis forfatter(e) 2001. Spesialpedagogikkens troverdighet. Spesialpedagogikk. 26-30.
 • Vis forfatter(e) 1996. Dysleksi og hjernelateralitet. Spesialpedagogikk.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2016. Skolealder er ikke tidlig nok. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2007. Ut med språket! Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2007. Dysleksi kan forebygges. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) 2015. Reply: Cortical differences in preliterate children at familiar risk of dyslexia are similar to those observed in dyslexic readers. Brain. e379.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2016. Reading and Writing Processing in Dyslexia.
 • Vis forfatter(e) 2002. Neuro-Cognitive Functions in Dyslexia. Variations According to Language Comprehension and Mathematic Skills.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2014. Finn dysleksi før lesealder.
 • Vis forfatter(e) 2013. Tre av fire borgerlige partiledere har dysleksi.
 • Vis forfatter(e) 2013. Oppdager dysleksi før barna har begynt på skolen.
 • Vis forfatter(e) 2013. Om dysleksi.
 • Vis forfatter(e) 2012. Intervju i forbindelse med dysleksi.
 • Vis forfatter(e) 2011. Vil dysleksiteste barnehagebarn.
 • Vis forfatter(e) 2011. Tidleg trening hjelper dysleksi-born.
 • Vis forfatter(e) 2005. Hjernehalvdel-bruk kan påvise lesenivå. En undersøkelse av seksåringers hjerne mens de leser, kan gi ny viten om ulike deler av hjernen blir aktivert med økende lesekrav.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Den longitudinelle dysleksistudien Ut med språket! 3 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Utvikling av dysleksi - illustrert ved det longitudinelle Bergens-prosjektet "Ut med språket1". 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Challenges in Dyslexia Research.
 • Vis forfatter(e) 2008. Tidlig diagnostisering av dysleksi. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Second Language Assessment in Dyslexia: Principles and Practice. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Dysleksi, et flerfaglig forskningsfelt. Aktuell dysleksiforskning sett i lys av Imre Lakatos' filosofi om forskningsprogram. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Asymmetry of language processing. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Literacy acquisition in Norwegian. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Literacy Acquisition in Norwegian. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Current dyslexia research seen in the light of Imre Lakatos' philosophy of research programmes. 20 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) 2009. A longitudinal study of inter-hemispheric interaction and corpus callosum development in 6 and 8 year old children. NeuroImage. 151.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2014. What does it take to tell a good story? The relation between narrative skills and neurocognitive factors in 3rd graders.
 • Vis forfatter(e) 2014. Neurocognitive Development in Dyslexia From the The Bergen Longitudinal Dyslexia Study.
 • Vis forfatter(e) 2014. Auditive training effect in children using a dichotic listening paradigm.
 • Vis forfatter(e) 2013. The Bergen Longitudinal Dyslexia Study.
 • Vis forfatter(e) 2013. Language impairment in children with ADHD and in chuildren with RD.
 • Vis forfatter(e) 2012. Written Sentence Production in Dyslexia: A Product and Process Perspective.
 • Vis forfatter(e) 2012. Language impairments in children with ADHD and in children with reading disoders.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) 2015. "Ut med språket!", en longitudinell dysleksi-studie. I Dysleksivennlig skole, s. 162-164. Dysleksi Norge.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) 2015. RI-5. Dyslexia Risk Index; a questionnaire for parents and pre-school teachers.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Kindergarten screening tools filled out by parents and teachers targeting dyslexia. Predictions and developmental trajectories from age five to age fifteen years. Dyslexia.
 • Vis forfatter(e) 2020. I lys av tidlig innsats: Bruk av termene "språkvansker", "dysleksi" og "dyskalkuli" i lærerutdanningenes emneplaner. Spesialpedagogikk. 33-47.
 • Vis forfatter(e) 2020. Dysleksi og arvelighet (gjengivelse av tidligere publiserte artikler i tidsskriftet Svenska Dyslexiörening, Dyslexi. Norsk tidsskrift for logopedi. 14-23.
 • Vis forfatter(e) 2020. Dysleksi. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Vis forfatter(e) 2014. Et historisk overblikk på dysleksi. Psykologisk.no.
 • Vis forfatter(e) 2013. The First International Workshop on Reading and Developmental dyslexi (IWORDD). Norsk tidsskrift for logopedi. 1 sider.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2013. Central auditory processing as seen from dichotic listening studies. 153-190. I:
  • Vis forfatter(e) 2013. Handbook of central auditory processing disorder - Volume ! Plural Publishing, Inc..

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • "Ut med språket!" En longitudinell undersøkelse av barn i risikosonen for å utvikle dysleksi og/eller matematikkvansker https://www.uib.no/project/speakup
 • Engelsk som første fremmedspråk (L2) hos norske barn med språkavvik
 • Dysleksi og lateralitet

Forskergrupper