Hjem
Personvernportalen
Oversikt over behandlinger av personopplysninger ved UiB

Registrer ny behandling i Draftit

Loven stiller strenge krav til behandling av personopplysninger. Universitetet i Bergen, i likhet med andre virksomheter, er derfor pålagt å holde oversikt over all slik behandling. UiB har valgt å bruke Draftit til dette formålet. Her finner du brukerveiledning.

Hovedinnhold

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler kan være navn, adresse, telefonnummer, IP-adresse, bilnummer, fingeravtrykk, fødselsnummer. Behandling brukes som fellesbetegnelse på innsamling, lagring, sammenstilling og prosessering av data.

Systemeiere har ansvar for å registrere behandlingene som skjer i sine systemer. Oppgaven med å registrere behandlinger i Draftit kan delegeres. 

Hvordan logge inn?

Alternativ 1: Har du allerede har en bruker i Draftit, kan du logge inn via Draftit sin hjemmeside. Ønsker du å få opprettet en bruker, meld inn en sak via UiBhjelp.

Alternativ 2: De fleste brukere ved UiB vil møte Draftit ved at man blir bedt om å gjøre en registrering (opprette eller oppdatere en behandlingsaktivitet). Man mottar da en e-post med lenke til registreringen. Er du ny bruker sendes også en aktiveringse-post til deg for din nye brukerkonto. Du kan da opprette passord og logge inn i Records-modulen. Som standardbruker kan man gjøre følgende:

  • Logge inn i Records
  • Se forespurte registreringer
  • Redigere egne registreringer
  • Se en oversikt over registreringene man er ansvarlig for
  • Skrive ut rapport på de registreringene man er ansvarlig for

De som har et operativt ansvar ved enhetene for å registrere og oppdatere behandlinger får tilgang som skjemaadministrator. Da kan man i tillegg se alle registreringer som er gjort ved UiB.

Hvordan opprette eller oppdatere en behandling?

Alternativ 1: Hvis du har mottatt en forespørsel per e-post, der du blir bedt om å registrere en behandling av personopplysninger, klikk på lenken i e-posten og følg stegene derfra.

Alternativ 2: Logg på Draftit, gå inn i Records-modulen og velg "Ny registrering" i venstremenyen. For å redigere eksisterende registreringer, velg "Oversikt" i venstremenyen og klikk inn på aktuell registrering. Merk at du må gjennom to steg for å redigere. Velg først "Vis og rediger" (se bilde 1) og deretter tannhjulet og "Rediger" (se bilde 2).

Bilde 1:

Vis og rediger-knapp i Draftit
Foto/ill.:
Draftit

Bilde 2:

Rediger-knapp i Draftit
Foto/ill.:
Draftit

Hvordan hente ut rapporter?

Se denne veiledningen for hvordan man oppretter rapporter.