Hjem
Politi- og påtalerett
Nyhet

Nytt medlem i prosjektet Politi- og påtalerett

Fra 1 desember utvides prosjektet Politi- og påtalerett med et nytt medlem.

Hovedinnhold

Fra 1. desember 2017 er professor Johan Boucht (UiO) ansatt som professor II på prosjektet.

Boucht har doktorgrad fra Uppsala i 2011. Han har for øvrig en lang rekke publikasjoner innenfor fagfeltet politirett, straffeprosessrett og strafferett, og en bred undervisningserfaring fra flere nordiske læresteder. Boucht vil tilføre prosjektet høy faglig kompetanse og bidra med forskning innen politi- og påtalerett, særlig i et nordisk perspektiv.