Hjem
Politi- og Påtalerett
Nyhet

Asbjørn Strandbakken er ny prosjektdeltaker

1. desember 2018 startet professor Asbjørn Strandbakken arbeidet som nytt medlem i prosjektet.

bilde av asbjørn strandbakken
Foto:
UiB.no

Professor Asbjørn Strandbakken erstatter Henry J. Mæland, som fra september i år er professor emeritus. Strandbakken vil styrke prosjektets påtalerettslige profil i hele den gjenstående prosjektperioden, og han skal se nærmere på ulike rettslige utfordringer ved samarbeid mellom påtalemyndigheten og Skatt- og avgiftsetatene.