Hjem
Politi- og påtalerett
Ny Publikasjon

Festtidsskrift for Ragnar Auglend

I anledning Ragnar Auglends 70-årsdag ble det utgitt et festtidsskrift hvor flere av medlemmene i prosjektet har bidratt.

Hovedinnhold

Festskriftet, som er skrevet i anledning Ragnar Auglends 70-års dag, er også et bidrag som takk for lang og tro tjeneste ved fakultetet. Festskriftet dreier seg i all hovedsak om temaet politirett, et tema hvor Ragnar har vært en viktig bidragsyter gjennom årene.
De siste årene har han også vært aktiv i prosjektet Politi- og påtalerett.

- Ragnars har vært en særdeles viktig ressursperson i prosjektet «Politi og påtalerett». I tillegg har han i en mannsalder gitt betydelige bidrag, både på undervisningen i «Politirett» ved Det juridiske fakultet, i utredningsarbeid og i sitt juridiske forfatterskap. Fakultetet og prosjektet skylder ham en stor takk for dette når han nå trer inn i pensjonistenes rekker, sider prosjektleder Gert Johan Kjelby.

Fra prosjektet har professor Gert Johan Kjelby og professor Asbjørn Strandbakken har vært gjesteredaktører for tidsskriftet.

Festskriftet er utgitt i Tidsskrift for Strafferett, Nr. 4, 2018.
Tilgangen ligger bak betalingsmur, men er å få tak i via Idunn-databasen eller via biblioteket.