Hjem
Politi- og påtalerett
Stipend

Stipend til stormaster i Politi- og påtalerett

Masterstudent Lise Marit Nyerrød har fått stipend for å skrive en stormaster i politi- og påtalerett ved Det juridiske fakultet.

Hovedinnhold

Stipend til Lise Marit Nyerrød. Prosjektet har tildelt masterstudent Lise Marit Nyerrød et stipend for å skrive stormaster på forskerlinjen (JUS397). Nyerrød skal skrive om «nøytralitetsprinsippene» og det utvidede anvendelsesområde for bevisforbudsreglene, som nå er foreslått i NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov, særlig hvilken betydning lovforslaget vil ha for politi og påtalemyndighetens arbeid.